Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-10-31

Rzecznik wyraził swoje zaniepokojenie w związku z realizacją postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. Dokument nakłada na państwa-strony obowiązek zapewnienia osobom głuchym i głuchoniewidomym możliwości komunikowania się w urzędach za pomocą języków niewerbalnych lub też wsparcia ze strony przewodników, lektorów lub tłumaczy języków migowych. Wybór sposobu komunikowania się leży po stronie osoby niepełnosprawnej.

Data: 
2016-10-28

Rzecznik przystąpił do skargi w toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Warszawie postępowaniu dotyczącym uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Skarżąca w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem, była uprawniona od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2014 r.  do świadczenia pielęgnacyjnego. Wnioskiem z 17 listopada 2014 r. skarżąca wniosła o wznowienie postępowania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r.

Data: 
2016-10-27

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Rzecznik Praw Dziecka w sprawie związanej z brakiem systemowych rozwiązań dotyczących sytuacji niepełnosprawnych intelektualnie dzieci po uzyskaniu przez nie pełnoletności, gdy nie osiągają zdolności do samodzielnego funkcjonowania, a ich rodzice tracą uprawnienia rodzicielskie.

Problem ten poruszają także uczestnicy spotkań regionalnych RPO - np. w Krakowie.

Data: 
2016-10-24

Na dworcu PKP w Kielcach nie ma wystarczającej liczby podjazdów dla wózków. Sprawę na podstawie publikacji prasowej podjęło do prowadzenia z urzędu Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach (BPK.815.2.2016).

Dworzec PKP, o którym mowa, został niedawno częściowo wyremontowany – zostały zamontowane specjalne podjazdy umożliwiające i ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, opiekunom  z wózkami oraz osobom starszym.

Data: 
2016-10-24

80-letni skarżący jechał na wczasy rehabilitacyjne z opiekunem. W busie poprosił o bilety ulgowe dla siebie i opiekuna. Kierowca stwierdził, że ulgowych nie ma i sprzedał bilety bez zniżki. Po interwencji (BPW.815.1.2016) w firmie przewozowej, jej prezes poinformował Rzecznika o pozytywnym załatwieniu skargi pasażera - mimo pominięcia przez niego trybu reklamacyjnego.

Pasażerowi zwrócono kwotę nadpłaconą  za bilety przekazem pieniężnym.

Jednocześnie prezes zapewnił, że było to zdarzenie incydentalne i osobiście dołoży wszelkich 

Data: 
2016-10-20

Poradnik „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców” ukazał się właśnie nakładem Fundacji Edukacji Nowoczesnej ze wsparciem NBP

Data: 
2016-10-20
  • Pani Maria samotnie opiekuje się upośledzonym od urodzenia 30-letnim synem. Ma 1900 zł dochodu z wynajmu mieszkania. Ponieważ syn wymaga stałej, całodobowej opieki, pani Maria dostaje 1300 zł jako świadczenie pielęgnacyjne.

Strony