Treść strony

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-09-20
zdjęcie: tyłem ukazana siedząca publiczność, w tym osoby na wózkach, na podwyższniu stoją dwie osoby

-Myślenie o osobach z niepełnosprawnościami to powinna być przede wszystkim codzienna praca na rzecz deinstytucjonalizacji, aktywizacji, partycypacji, edukacji włączającej i ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – mówił dr Adam Bodnar podczas II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w Warszawie.

Załączniki: 
Data: 
Od 2016-09-16 do 2016-09-22
Okładka książki Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO

21 września obchodzony jest na świecie od 1994 r. jako Światowy Dzień Alzheimera, ale w tym roku, już po raz piąty, organizacje alzheimerowskie, zrzeszone w międzynarodowej federacji organizacji alzheimerowskich (Alzheimer’s Disease International – ADI) cały miesiąc wrzesień poświęcają na organizowanie kampanii społecznych, aby podnosić społeczną świadomość o przyczynach i konsekwencjach chorób prowadzących do otępienia (demencji) i przeciwdziałać stygmatyzacji chorych.

Data: 
2016-09-15
Zdjecie: mężczyzna słucha mówiących ludzi

- Rzecznik nie czeka na obywatela, ale sam do niego przychodzi. To jedna z najlepszych instytucji, jakie demokracja wymyśliła. Rzecznik nie rozwiąże każdego problemu, ale  co najmniej postara się zrozumieć i wyjaśnić. A ja tu jestem społecznie, jako emeryt, bo wiem, że mogę pomóc - tak spotkanie w Zamościu zaczął Henryk Wujec, członek Rady Społecznej przy RPO, który w czasie spotkań regionalnych na Lubelszczyźnie towarzyszy rzecznikowi.

Data: 
2016-09-07
grafika: na szarym tle pomarańczowy paragraf na wózku inwalidzkim

AKTUALIZACJA:Dyrektor Szkoły wpuści jednak niepełnosprawnego 9-latka poruszającego się na wózku. Pracownicom Biura Rzecznika Praw Dziecka udało się przekonać Dyrektor Szkoły do zmiany kontrowersyjnej decyzji. Niezależnie od tego Rzecznik Praw Obywatelskich nie kończy sprawy. Rzecznik zbada, jak w praktyce w mniejszych miejscowościach na Dolnym Śląsku wygląda dostęp dzieci z niepełnosprawnościami do kształcenia w szkołach powszechnych (nie integracyjnych i nie specjalnych). 

 

9-latek na wózku inwalidzkim nie może wjechać do szkoły. Dlaczego? – zapytał Rzecznik.

Data: 
2016-09-06
Zdjęcie: ludzie przy stole konferencyjnym, pod stołem - pies-przewodnik osoby niewidomej

6 września 2016 r. mijają cztery lata od ratyfikowania przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Z tej okazji w Biurze RPO odbyło się seminarium eksperckie „Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – skuteczne narzędzie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami?”. Wzięli w nim udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i jego zastępczyni ds. równego traktowania Sylwia Spurek. 

Data: 
2016-09-03

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar i Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka zespołu ds. równego traktowania w Biurze RPO wzięli udział w konferencji  pod hasłem: „Od korzeni do pędów”. Było to kolejne spotkanie w ramach konferencji z cyklu Głusi mają głos (GMG) zorganizowane przez Instytut Polskiego Języka Migowego.

Strony