Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-09-29

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska gala finałowa XI edycji konkursu Lodołamacze. W uroczystości wziął udział rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, który wręczył statuetkę Specjalnego Lodołamacza.

Data: 
2016-09-29

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się osoby ze skargami dotyczącymi konieczności umieszczania symbolu niepełnosprawności oraz oznaczeń specjalizacji lekarzy w orzeczeniach o niepełnosprawności. Wnioskodawcy wskazują, że taka regulacja w sposób nadmierny i nieuzasadniony ingeruje w prawo osób z niepełnosprawnościami do prywatności.

Data: 
2016-09-27

Na spotkaniu w Lublinie poinformowano Rzecznika o planowanym w najbliższych latach ograniczeniu funduszy na rzecz środowiskowych domów samopomocy. Zgodnie z ustawą z 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej wojewoda corocznie ustala średnią miesięczną dotację na jednego uczestnika. Jej wysokość nie powinna być mniejsza niż 250% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej. Ustawodawca przewidział możliwość zwiększenia tej kwoty decyzją wojewody maksymalnie o 20%.

Data: 
2016-09-23

Według mediów lokalnych, mimo że Aquapark w Sopocie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, to udogodnienia dla nich są tylko w szatni. Do basenów rekreacyjnych osoba z niepełnosprawnością może zostać wniesiona przez osobę bliską lub opiekuna. Aquapark nie ma specjalnego dźwigu ani pochylni, dzięki którym osoba taka mogłaby samodzielnie wejść do basenu.

Data: 
2016-09-23

- Kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja osoby wymagającej szczególnego traktowania z uwagi na przejawiane dysfunkcje psychiczne. Stosowna wiedza, jaką dysponują funkcjonariusze Policji, już na wstępnym etapie sprawy może pozwolić na ocenę co do poczytalności i możliwości ponoszenia odpowiedzialności karnej przez zatrzymanego – mówił dr Adam Bodnar podczas seminarium  dotyczącego sytuacji osób zatrzymanych przez Policję a przejawiających dysfunkcje psychiczne, które odbyło się w Biurze RPO.

Główne wątki dyskusji dotyczyły:

Data: 
2016-09-21

Co 6 miesięcy skutecznie występowała ona o przedłużenie pobytu córki w ŚDS w jej imieniu. Dopiero w 2015 r. organ odmówił przedłużenia, wskazując że matka nie jest uprawniona do składania takiego wniosku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy MOPS po raz kolejny odmówił, tym razem wskazując na brak wolnych miejsc. SKO uchyliło również i tę decyzję podkreślając, że wniosek dotyczył przedłużenia pobytu nie zaś nowego miejsca. Pomimo jednoznacznego stanowiska Kolegium, MOPS wydał kolejną decyzję odmowną z powodu braku wolnych miejsc.

Data: 
2016-09-20

Grupa niepełnosprawnych i ich opiekunów była za duża o dwie osoby. Dlatego nie mogli oni jechać tramwajem wodnym linii F5 w Gdańsku. Rzecznik bada sprawę (BPG.815.6.2016), o której piszą media lokalne.

Strony