Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-11-14

W siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbyło się spotkanie z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych w sprawie działań RPO na rzecz upowszechnienia aplikacji DEAF HELP 112. Aplikacja służy do przekazywania zgłoszeń alarmowych od osób głuchych i słabosłyszących do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Podstawowym celem projektu jest maksymalne uproszczenie wprowadzania treści zgłoszenia i dlatego forma pisemna, która często sprawia problem niesłyszącym, została zastąpiona możliwością zgłaszania za pomocą obrazków.

Data: 
2016-11-14

W 2015 roku w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie uruchomiono bramkę sms do przyjmowania zgłoszeń alarmowych od osób niesłyszących. Kolejnym krokiem ułatwiającym kontakt ze służbami ratunkowymi było stworzenie specjalnie zaprojektowanej aplikacji na urządzenia mobilne, którą pod koniec ubiegłego roku wprowadzono w stolicy Warmii i Mazur.

Data: 
2016-11-07

Wnioskodawczyni potrzebowała pomocy Rzecznika, bo wraz z niepełnosprawnym synem musiała opuścić dotychczas zajmowany lokalu socjalnego na czas jego remontu.

Zaproponowany przez Wydział Lokali Mieszkalnych lokal zamienny usytuowany był na 1 piętrze i nie był dostosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową. Gmina tłumaczyła kobiecie, że nie ma lokalu spełniającego kryteria i przeprowadzenie remontu uzależniała od tego, czy znajdzie się taki lokal.

Data: 
2016-11-04

Jak wspierać osoby niewidzące i ich rodziny? Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna także w tym przypadku? Jakie działania z zakresu rehabilitacji osób, które utraciły wzrok, wymagają dodatkowego wsparcia? Dlaczego działania na rzecz osób niewidzących są ważne dla każdego z nas?

Data: 
2016-11-03

Rzecznik podjął interwencję w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z ograniczonym dostępem do świadczeń z programu „Rodzina 500 Plus” części niepełnosprawnych dzieci z rodzin zastępczych.

Z odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do resortu rodziny docierają informacje o przypadkach wydawania decyzji odmownych dla rodzin zastępczych, które pobierają świadczenia na tzw. starych zasadach, tj. w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Data: 
2016-10-31

Rzecznik wyraził swoje zaniepokojenie w związku z realizacją postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. Dokument nakłada na państwa-strony obowiązek zapewnienia osobom głuchym i głuchoniewidomym możliwości komunikowania się w urzędach za pomocą języków niewerbalnych lub też wsparcia ze strony przewodników, lektorów lub tłumaczy języków migowych. Wybór sposobu komunikowania się leży po stronie osoby niepełnosprawnej.

Data: 
2016-10-28

Rzecznik przystąpił do skargi w toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Warszawie postępowaniu dotyczącym uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Skarżąca w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem, była uprawniona od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2014 r.  do świadczenia pielęgnacyjnego. Wnioskiem z 17 listopada 2014 r. skarżąca wniosła o wznowienie postępowania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r.

Strony