Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-12-05

O sposobach wsparcia osób chorujących psychicznie w ich zdrowieniu rozmawiali uczestnicy posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji. W wydarzeniu wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Towarzyszyli mu eksperci: prof. Jacek Wciórka i dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka.

Data: 
2016-12-03

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych trwającej w latach 1983–1992. Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest „Realizacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ dla przyszłości, jakiej pragniemy”, który zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu inkluzywnego i sprawiedliwego świata dla osób z niepełnosprawnościami.

Data: 
2016-12-02

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 14. gala konkursu „Człowiek bez barier”. W wydarzeniu wzięła udział zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek. Wśród dwudziestu tegorocznych półfinalistów konkursu znalazł się dr Krzysztof Kurowski, który od 2012 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Krzysztof Kurowski jest doktorem prawa, konstytucjonalistą, aktywnym członkiem organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole do spraw Równego Traktowania.

Data: 
2016-11-22
Pani Joannie Gawryś-Wojtyś nie zostanie zabrana 5-miesięczna córeczka Wiktoria. Sąd wstrzymał egzekucję postanowienia do czasu rozpatrzenia zażalenia złożonego przez obrońcę pani Gawryś. 
 
32-letnia Joanna Gawryś jest osobą niepełnosprawną, nie jest w stanie samodzielnie zajmować się swoim dzieckiem, porusza się na wózku.
 
Data: 
2016-11-22

- Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania nie podejmował i nie planuje podejmowania działań legislacyjnych, których skutkiem byłoby uchylenie obowiązku opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania – napisał Adam Lipiński w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 25 sierpnia 2016 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania podkreślił, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Data: 
2016-11-22

22 listopada 2016 r. o Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący względnego zakazu małżeńskiego. Orzekł, że art. 12 § 1 i 2  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zgodny z Konstytucją (zasadą określoności przepisów prawa wynikającą z art. 2 konstytucji, z art. 30 oraz z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji).

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Data: 
2016-11-21

Pani Joanna z Zielonej Góry jeździ na wózku, ma porażenie mózgowe. Sąd w Zielonej Górze po rozeznaniu sytuacji całej rodziny pani Joanny zdecydował, że jej 5-miesięczna córka powinna trafić do rodziny zastępczej, dopóki pani Joanna nie będzie miała właściwego wsparcia w opiece nad dzieckiem.

O sprawie napisała gazeta „Fakt” 19 listopada. Po pierwszym sygnale od dziennikarzy, jeszcze 18 listopada, rzecznik praw obywatelskich zdecydował o wysłaniu na miejsce swojego przedstawiciela, dyr. Andrzeja Stefańskiego, głównego koordynatora ds. projektów regionalnych.

Strony