Treść strony

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-09-02
Okładka książki: tytuł na pomarańczowym tle w niebieskim kwadracie

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są w naszym kraju trwale narażone na zjawiska stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczenia.

Na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Obserwatorium Debaty Publicznej „Kultury Liberalnej” przygotował raport opisujący te zjawiska. Celem badania było odtworzenie językowego obrazu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz psychiatrycznych placówek leczniczych, który prezentowany jest w polskich mediach. 

Data: 
2016-08-30
grafika: na szarym tle pomarańczowy paragraf na wózku inwalidzkim

Na tle spraw badanych przez Rzecznika ujawnił się problem dotyczący konieczności dokonania zmiany przepisu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, określającego zasady korzystania z dróg leśnych.

Data: 
2016-08-29
Grafika: kobiety i dzieci na pomarańczowym tle

Jeśli rodzic wychowuje samotnie dziecko z niepełnosprawnością, może korzystać z ulgi podatkowej na rehabilitację. Pod jednym warunkiem – że dziecko nie ma zasądzonych alimentów. Jeśli drugi rodzic na dziecko płaci z własnej woli, wszystko jest w porządku. Jeśli jednak o interes dziecka musiał zadbać sąd, takie alimenty urzędy podatkowe wliczają do dochodu dziecka i ulga na rehabilitację się nie należy.

Data: 
2016-08-29
grafika: na szarym tle pomarańczowy paragraf na wózku inwalidzkim

Dlaczego kierowca autobusu mówi, że próbujemy wymusić zniżkę na bilet dla osoby z niepełnosprawnością i towarzyszącego jej opiekuna?  – pyta Rzecznika zaniepokojona mieszkanka Słupska.

Data: 
2016-08-23
Zdjęcie: ludzie siedzą w kręgu, jedna osoba na wózku

Wystąpienie Rzecznika dotyczące rozwiązania problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartych w latach 90-tych wraz z przygotowaną przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu informacją prawną dotyczącą Pana wystąpienia, skierowałem do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – napisał marszałek Senatu Stanisław Karczewski w piśmie z 17 sierpnia.

Data: 
2016-08-19
Grafika: na pomarańczowym tle sylwetka człowieka za biurkiem

W rezultacie decyzji komisji matka chłopca, która zrezygnowała z pracy, by się nim zajmować, straciła prawo do 1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Dostaje ona teraz tylko 153 zł zasiłku. Rodzice zarzucają, że lekarze nie zapoznali się z dokumentacją medyczną, w tym opiniami lekarzy specjalistów z Poznania, Nowej Soli i Zielonej Góry. Rzecznik poprosi o wyjaśnienie sprawy, Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Sprawa chłopczyka została też opisana w Gazecie Lubuskiej

Data: 
2016-08-18
Grafika: pociąg przy peronie

Niepełnosprawna podróżna zarzuciła, że sposób potraktowania jej przez pracowników PKP Intercity S.A. oraz pracowników Dworca Kolejowego w W. naruszył jej godność i naraził na niepotrzebny stres i rozstrój zdrowia. Nie otrzymała żadnej pomocy w przedostaniu się na peron (pomimo niedziałającej windy), nie zaoferowano jej również pomocy w przedostaniu się do pociągu. Wagon, pomimo oznaczenia stosownym piktogramem nie był dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W konsekwencji skarżąca całą drogę jechała przy toalecie, z której nota bene sama nie mogła skorzystać.

Strony