Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
Od 2018-12-06 do 2018-12-07

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie planują zorganizować międzynarodową konferencję w dniach 6-7 grudnia 2018. z okazji 70 rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Data: 
2018-07-31

XIII Edycja Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu organizowana jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Data: 
Od 2018-06-28 do 2018-07-01
Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie przy współpracy Federacji Pacjentów z Europy Środkowej Wschodniej oraz stowarzyszeń skupiających pacjentów z chorobami rzadkimi.
Konferencje organizowane przez Stowarzyszenie chorób rzadkich trwale wpisały się w międzynarodowy kalendarz spotkań edukacyjnych, przyciągając licznych uczestników z całego świata. 
Data: 
Od 2018-06-18 do 2018-06-19

W dniach 18-19 czerwca 2018 r. Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Podatkowego „Zasada pewności w prawie podatkowy m - de lege lata i de lege ferenda". Obrady poświęcone zostaną zagadnieniom dotyczącym realizacji zasady pewności prawa i związanej z nią zasady bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym.

Data: 
Od 2018-06-16 do 2018-06-17

Podczas X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Łodzi w dniach 16-17 czerwca 2018 r. odbędzie się cykl paneli, warsztatów i wydarzeń towarzyszących w ramach centrum „Chcemy całego życia!”, dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Współtworzyć je będą osoby zrzeszone w inicjatywie obywatelskiej Chcemy Całego Życia!, zawiązanej po zeszłorocznym Kongresie Kobiet w Poznaniu. 

Data: 
2018-06-09

Regionale Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizuje cykl Żywych Bibliotek w dniach 17-18 maja, 9 czerwca, 18-19 października.

Data: 
2018-05-30

Światowy Dzień SM został ustanowiony kilka lat temu przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (ang. Multiple Sclerosis International Federation - MSIF). Jego celem jest szerzenie informacji na temat życia z SM, ale także dawanie osobom chorym i ich bliskim poczucia wspólnoty.

Data: 
Od 2018-05-26 do 2018-12-28
Inicjatywa Społeczna pn. 100-lecie Kobiet, została stworzona, aby uczcić 100 - tną rocznice uzyskania przez Polki pełnycłi praw publicznych. Inicjatywa ma na celu przypominanie o prawach kobiet i pełnionych rolach społecznych dawniej, dzisiaj i w przyszłości.
Cele przedsięwzięcia:
1) Uczczenie 100-ej rocznicy uzyskania przez Polki pełnych praw publicznych,
Data: 
2018-05-25

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego organizuje 25 maja w Katowicach Kongres Młodzieżowy Rad Miast, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego "Nic o nas bez nas  - partycypacja młodzieży w życiu społecznym".

Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentacjami Młodzieżowych Rad w województwie. Celem Kongresu jest również ustalenie sposobów współpracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego z Młodzieżowymi Radami miast/gmin

Data: 
2018-05-25

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "RODO w kontekście prawa medycznego" organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ w Krakowie 25 maja ma na celu zwrócenie uwagi i przeprowadznie szerokiej dyskusji w temacie wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
Zakładanym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w kontekście prawa medycznego  - z uwagi na wejście w życie RODO.

Strony