Godło RP

Patronaty RPO

2019-11-18

II Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa „Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom” odbędzie się 18 listopada 2019 roku na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Katowicach.

Od 2019-09-26 do 2019-09-27

W dniach 26-27 września 2019 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jedność w różnorodności – idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce”. Wydarzenie jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych.

Od 2019-09-16 do 2019-09-18

W dniach 16-18 września 2019 roku w Łodzi odbędzie się IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego. Wydarzenie organizuje Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

2019-05-31

Konferencja odbędzie się 31 maja 2019 roku w Krakowie, w Auli Krakowskiej Akademii im. F. Modrzewskiego przy ul. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, budynek B. Wydarzenie organizuje Małopolskie Stowarzyszenie Probacja we współpracy z Akademią Krakowską.

2019-05-17

Konferencja „Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych” odbędzie się 17 maja 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Audytorium im. Prof. Wincentego Danka).

Od 2019-05-10 do 2019-05-11

W dniach 10-11 maja 2019 roku w Hotelu Ambasador Premium przy ul. Kilińskiego 145 w Łodzi odbędzie się V  Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej. Wydarzenie organizuje Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wspólnie z Europejskim Towarzystwem Psychiatrycznym.

2019-05-09

9 maja 2019 w pomieszczeniach centrali Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy Krakowskim Przedmieściu 62 oraz w sali pobliskiej Biblioteki Rolniczej odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt „DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing” (W trosce o godność i dobrostan człowieka: Wymiana doświadczeń na rzecz zmiany praktyki) w ramach programu ERASMUS+, którego partnerem

2019-04-25

25 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się organizowana przez Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych konferencja „Sustainable Development and Human Rights: Legal Perspectives and beyond. V4 Forum for Young Legal Scholars”.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do studentów prawa z uniwersytetów Grupy Wyszehradzkiej.

Od 2019-04-25 do 2019-04-27

Sympozjum EURO-CIU to międzynarodowa konferencja użytkowników implantów ślimakowych (słuchowych). Stowarzyszenie EURO-CIU jest europejską organizacją grupującą 32 krajowe stowarzyszenia reprezentujące osoby cierpiące na niedosłuch i głuchotę, a także członków ich rodzin – z 23 państw. Międzynarodowe Sympozja tej organizacji odbywają się co dwa lata.

2019-04-09

9 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej w LO nr 1 przy ulicy Felińskiego 15 w Warszawie odbędzie się konferencja „Dziecko z niepełnosprawnością – wyzwaniem dla oświaty”. Wydarzenie organizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Warszawie we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej.

Program konferencji:

8.30 – rejestracja

9.00 – 9.30 Powitanie gości

Strony