Treść strony

Patronaty RPO

Data: 
2017-05-08

Organizacja Kongresu została podjęta ze względu na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna.

Data: 
2017-03-01

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego postanowiła uczcić pamięć dr. Macieja Lisa (Pełnomocnika RPO we Wrocławiu, który zmarł w kwietniu 2015 r.), wydając specjalny tom poświęcony Jego działalności naukowej i społecznej.

Opracowanie, które Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem, ma dotyczyć zagadnień m.in. z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, problematyki dyskryminacji, kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej. Planowana data publikacj to pierwszy kwartał 2017 r. 

Data: 
Od 2017-03-01 do 2017-03-31

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk organizowane przez Fundację po DRUGIE we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami. Forum zaplanowane jest na marzec 2017 roku.

Data: 
2017-02-23

Celem tegorocznej kampanii jest podniesienie świadomości Polaków na temat depresji wśród seniorów. Z tą chorobą zmaga się co dziesiąty z nich. Niestety ta poważna choroba wciąż jest bagatelizowana. Bardzo często zdarza się, że u osób starszych zamiast depresji diagnozuje się demencję.

Data: 
Od 2017-01-12 do 2017-01-14

The European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC) to konkurs organizowany przez ELSA we współpracy z Radą Europy, będący symulacją postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zadaniem zespołów jest zbadanie fikcyjnego kazusu i stworzenie pism dla obu stron postępowania. Na postawie przygotowanych pism 20 najlepszych drużyn kwalifikuje się do Wielkiego Finału w Strasburgu. EHRMCC to jedyny europejski moot court dotyczący praw człowieka organizowany w języku angielskim.

Data: 
Od 2016-12-12 do 2017-05-11

W grudniu rozpoczynają się eliminacje szkolne II edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, która została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Udział w Olimpiadzie ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, kształtować w nich umiejętność włączania się w debaty publiczne w sposób uwzględniający opinie odmienne niż własne, z poszanowaniem zdania innych. Celem konkursu jest też przygotowanie młodych osób do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących na szczeblu lokalnym, krajo

Data: 
Od 2016-12-12 do 2016-12-13

Konferencja podsumowuje dwuletni projekt pn. „Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści”. Celem Projektu było zapobieganie wtórnej wiktymizacji osób, które doświadczyły przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią, bifobią i transfobią poprzez zwiększenie kompetencji i wiedzy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na temat tego rodzaju przestępstw.

Data: 
2016-12-08

Rzecznik Praw Obywatelskich objął patronatem projekt KOALICJA RZECZNIKÓW ETYKI  w ramach Programu „Biznes i Prawa Człowieka 2014-2020. Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka”.

Data: 
2016-12-07

Jaki wpływ na jakość opieki nad matką i dzieckiem ma wdrożenie zmian w zakresie organizacji opieki okołoporodowej w Polsce? Jakie są oczekiwane pozytywne skutki wprowadzonego w lipcu programu pilotażowego? Jakie zagrożenie niesie ze sobą przyjęte rozwiązanie?

Data: 
2016-12-05

Konferencja „Well…being! Czyli za czym tęsknimy w pracy” organizowana jest w ramach działalności Think Tanku Diversity Hub (inicjatywa non-profit) skoncentrowanego na promowaniu idei zarządzania różnorodnością i idei zarządzania humanistycznego (m.in. poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności w obszarach takich, jak wiek, interkulturowość, płeć, niepełnosprawność, zdrowie) w biznesie i administracji publicznej. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim potrzebom człowieka w miejscu pracy.

 

Strony