Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
2017-05-08

Organizacja Kongresu została podjęta ze względu na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna.

Data: 
Od 2017-04-21 do 2017-04-22

Konferencja mająca na celu bezpośrednią wymianę poglądów i aktualnego stanu wiedzy przedstawicieli środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów- wszystkich, których wiedza jest niezbędna, by sprostać wyzwaniom orzekania, opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa, także w ujęciu społecznym.

Data: 
2017-04-10

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Są to cyklicznie organizowane spotkania naukowe, będące platformą dialogu i wymiany poglądów przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osób zajmujących się nauką prawa.

Data: 
Od 2017-03-31 do 2017-04-01

X Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego jest największą w Polsce konferencją studencko-doktorancką z dziedziny prawa konstytucyjnego i zarazem jednym z największych tego typu wydarzeń naukowych z dziedziny prawa publicznego w Polsce.

Data: 
Od 2017-03-23 do 2017-03-24

II Międzynarodowa Konferencja „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa" to kolejne spotkanie przedstawicieli nauk prawnych i innych nauk humanistycznych oraz praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy), z kraju i Europy zajmujących się szeroko pojętą problematyką swobody wypowiedzi i jej granic.

Data: 
2017-03-01

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego postanowiła uczcić pamięć dr. Macieja Lisa (Pełnomocnika RPO we Wrocławiu, który zmarł w kwietniu 2015 r.), wydając specjalny tom poświęcony Jego działalności naukowej i społecznej.

Opracowanie, które Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem, ma dotyczyć zagadnień m.in. z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, problematyki dyskryminacji, kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej. Planowana data publikacj to pierwszy kwartał 2017 r. 

Data: 
Od 2017-03-01 do 2017-03-31

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk organizowane przez Fundację po DRUGIE we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami. Forum zaplanowane jest na marzec 2017 roku.

Data: 
Od 2017-03-01 do 2017-03-31

„Human Rights Week” to seria wydarzeń mających na celu promowanie praw człowieka pośród warszawskiej społeczności studenckiej. Podczas tegorocznej edycji projektu, która odbędzie się w drugiej połowie marca bieżącego roku, organizatorzy chcą skupić się na aktualnych wydarzeniach naruszających prawa człowieka w Polsce i na świecie.

Organizatorem projektu jest Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych w Szkole Głównej Handlowej, organizacja zrzeszająca studentów warszawskich uczelni zainteresowanych tematyką polityki międzynarodowej, stosunków gospodarczych i dyplomacji.

Data: 
2017-02-23

Celem tegorocznej kampanii jest podniesienie świadomości Polaków na temat depresji wśród seniorów. Z tą chorobą zmaga się co dziesiąty z nich. Niestety ta poważna choroba wciąż jest bagatelizowana. Bardzo często zdarza się, że u osób starszych zamiast depresji diagnozuje się demencję.

Data: 
Od 2017-02-23 do 2017-03-23

„RE:akcja w depresji” jest odpowiedzią na problem rosnącej liczby osób dotkniętych doświadczeniem depresyjnym i wciąż niewielkiej wiedzy Polaków w jaki sposób i gdzie szukać pomocy dla siebie. Dzięki bogatej ofercie bezpłatnych wydarzeń chce zwiększać świadomość społeczną dotyczącą zdrowia psychicznego i zachęcać osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego i ich bliskich do korzystania z profesjonalnej pomocy.

Strony