Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
Od 2017-05-19 do 2017-05-21

Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego. Ogólnopolski. Zjazd Młodych Karnistów łączy dyskusję akademicką nad aktualnymi problemami nauk penalnych z integracją środowiska młodych karnistów - doktorantów i pracowników naukowych.

Data: 
Od 2017-05-16 do 2017-05-17

W związku z 20. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP przedmiotem tegorocznej VI edycji jest tematyka związana z tym najważniejszym w naszym porządku prawnym aktem normatywnym. Tematem tegorocznego Kongresu będzie „Społeczeństwo obywatelskie”, które bardzo wyraźnie wpisuje się w aksjologię polskiej Konstytucji.

Data: 
2017-05-08

Organizacja Kongresu została podjęta ze względu na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna.

Data: 
2017-04-26

Festiwal Praw Człowieka jest projektem organizowanym w celu edukacji uczniów powiatu Kędzierzyn - Koźle w zakresie wiedzy o prawach człowieka. Nauczyciele i uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują w grupach czteroosobowych pantomimy, sztuki teatralne, reklamy, filmy, plakaty oraz rysunki.

Wszyscy uczestnicy kontaktują się z organizatorem poprzez platformę e-twinningową na którą do 16 kwietnia przesyłają nagrania oraz skany przygotowanych przez uczniów prac.

Data: 
Od 2017-04-21 do 2017-04-22

Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz wziął udział w III Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej w Łodzi. Rzecznik mówił na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną odbywających kary pozbawienia wolności.

Data: 
Od 2017-04-20 do 2017-04-21

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w konferencji naukowej „Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dr Adam Bodnar wygłosił referat na temat wielokulturowości w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.

Data: 
2017-04-10

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Są to cyklicznie organizowane spotkania naukowe, będące platformą dialogu i wymiany poglądów przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osób zajmujących się nauką prawa.

Data: 
2017-04-08

Galeria Sektor I oraz Kolektyw Alternatywna Kultura organizują 8 kwietnia 2017 r. Żywą Bibliotekę. Będzie pierwsza edycja Żywej Biblioteki w Jaworznie.

Żywa Biblioteka to miejsce, w którym każdy ma szansę spotkać osoby, które są dyskryminowane ze względu na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację, kolor skóry. Organizatorzy starają się stworzyć przyjazną przestrzeń do rozmów dla osób, które mają swoje pytania - Czytelników i tych, którzy mają śmiałość i ochotę, aby na nie odpowiedzieć - Żywych Książek.

 

Data: 
2017-03-31

Już po raz trzeci w Oleśnicy powstanie miejsce, w którym każdy będzie miał szansę spotkać  tych, którzy są stawiani poza nawias społeczeństwa ze względu na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację, kolor skóry. Celem wydarzenia jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla osób, które są gotowe stawiać trudne pytania - Czytelników i tych, którzy są na tyle odważni, aby na nie odpowiedzieć - Żywych Książek.

Data: 
Od 2017-03-31 do 2017-04-01

X Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego jest największą w Polsce konferencją studencko-doktorancką z dziedziny prawa konstytucyjnego i zarazem jednym z największych tego typu wydarzeń naukowych z dziedziny prawa publicznego w Polsce. W tym roku odbywa się pod hasłem: „Co dalej z demokratycznym państwem prawa?”

W pierwszym dniu konferencji weźmie udział zastępca RPO Stanisław Trociuk.

Strony