Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
2017-11-30

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego organizują XII Edycję Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu. Zgłoszenia do Konkursu będą zbierane do końca lipca 2017 r. Ogłoszenie wyników planowane jest na listopad br.

Data: 
Od 2017-11-25 do 2017-12-10

Już po raz 26., między 25 listopada do 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy. W Polsce koordynacją Kampanii zajmuje się fundacja Autonomia z Krakowa.

Data: 
2017-11-08

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizuje 8 listopada 2017 roku po raz czwarty konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”. W tegorocznej edycji organizatorzy pragną podjąć temat wsparcia psychologicznego oraz mentorskiego dla osób z niepełnosprawnościami. Diagnozują bowiem konieczność wsparcia w obszarze psychologicznym osób  z niepełnosprawnościami, co przekłada się na zwiększone szanse na rynku pracy.

Data: 
2017-10-27

Z okazji 20-lecia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wspólnie z Zakładem Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego postanowiły wykorzystać tę okrągłą rocznicę jako pretekst do dyskusji na temat funkcjonowania ustawy zasadniczej w przestrzeni prawa krajowego i europejskiego.

Data: 
2017-10-25

Książka „Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami” ma na celu ukazanie, że kierunkiem docelowym wszelkich zmian polskiej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami powinno być możliwie najpełniejsze wdrożenie w życie założeń Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (KPON). Analizuje również mechanizmy projektowania i wdrażania polityki publicznej z rzadko spotykanej perspektywy realizacji praw człowieka, łącząc w ramach jednego interdyscyplinarnego tekstu wątki ekonomiczne, socjologiczne i prawne.

Data: 
Od 2017-10-23 do 2017-10-24

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem m.st. Warszawy w dniach 23-24 października 2017 roku organizuje 14. Ogólnopolską Konferencję „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw”.

Data: 
Od 2017-10-20 do 2017-10-21

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie wraz z partnerami: Związkiem Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie", Fundacją "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA, Kołem Naukowym Nauk Penalnych „Nemezis”, Akademickim Ośrodkiem Wspierania i Rozwoju Organizacji Pozarządowych organizuje już po raz piąty Ogólnopolską Konferencję Naukową „Perspektywy rozwoju sektora NGO”.

Data: 
Od 2017-10-10 do 2017-10-11
zdjęcie: mężczyzna w garniturze stoi przy mównicy, obok niego siedzi kilka osób

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w konferencji naukowej pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian”, która odbyła się w Opolu.

Temat konferencji jest wynikiem obserwacji zachodzących w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej. Istotną rolę odgrywa też wzrastająca świadomość społeczeństw w odniesieniu do ochrony swoich praw i wolności.

Data: 
2017-10-03

Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek  weźmie udział w debacie na temat praw osób LGBT, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim. Dyskusję poprzedzi projekcja filmu „Artykuł osiemnasty”. Wydarzenie obywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Data: 
2017-10-01

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wpisują się m.in. w priorytety Programu „Warszawa przyjazna seniorom" jako międzypokoleniowe działania służące budowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych. Służą również zachęcaniu starszego pokolenia do aktywności (poprzez interaktywną formę prezentacji działalności organizacji seniorskich i działających na ich rzecz).

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje w tym roku piknik z okazji Święta Seniorów, który  odbędzie się w niedzielę, 1 października w Ogrodzie Saskim w godz. 11.00 - 16.00.

Strony