Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
2017-11-22

Konferencja STOP HEJTOWI W SIECI odbędzie się  22 listopada 2017 roku w Warszawskim Centrum Wielokulturowym.

Ma na celu upowszechnienie rzetelnej informacji na temat mowy nienawiści – jej przejawów, skali, skutków, sprawców i osób, które jej doświadczają, a także prawidłowego reagowania na język nienawiści tam, gdzie on powstaje i jest najbardziej bezkarny – w mediach, w cyberprzestrzeni. I tam, gdzie najłatwiej znajduje on przełożenie na codzienność i rzeczywistą przestrzeń, na lokalne wspólnoty, na ulice.

Data: 
Od 2017-11-20 do 2017-12-31

Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest wspólną inicjatywą Fundacji Nieograniczona oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Data: 
Od 2017-11-20 do 2018-06-30

Program stworzony aby podnieść znaczenie mediacji rówieśniczej w tworzeniu pozytywnego klimatu w szkole oraz promować mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów i konfliktów. W programie biorą udział szkoły z województwa lubelskiego.

Data: 
Od 2017-11-20 do 2018-09-30

Projekt Mentor jest realizowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy Działu Programów Międzynarodowych UMK i organizacji studenckiej Erasmus Student Network UMK Toruń. 

Data: 
Od 2017-11-20 do 2017-11-30

Jest to inicjatywa przeprowadzenia pilotażowego działania dotyczącego dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością "Przychodzi baba do lekarza", którego celem jest przeprowadzenie badań potrzeb kobiet z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, w oparciu o wyniki których zweryfikowany zostanie stan faktyczny placówek w województwie mazowieckim.

Data: 
2017-11-14

14 listopada Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego organizuje konferencję „Pełno(s)prawny student” poświęconą zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego.

W tym roku, organizatorzy zapraszają do dyskusji na temat nowych regulacji planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wspierania studentów z niepełnosprawnościami w ramach funduszy krajowych i europejskich. Konferencja odbędzie się w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 35 (sala Miedziana).

Data: 
Od 2017-11-11 do 2017-11-12

Organizatorem Festiwal WATCH DOCS w Bielsku Białej jest Stowarzyszenie Montaż. Festiwal odbędzie się w dniach 11-12 listopada 2017 r. w Bielsku-Białej. Jak co roku, zostaną pokazane najlepsze filmy dokumentalne z całego świata nt. praw człowieka. W ramach Festiwalu odbędą się również spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień tematyką praw człowieka. Wstęp na wszystkie filmy jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

Data: 
2017-11-08

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizuje 8 listopada 2017 roku po raz czwarty konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”. W tegorocznej edycji organizatorzy pragną podjąć temat wsparcia psychologicznego oraz mentorskiego dla osób z niepełnosprawnościami. Diagnozują bowiem konieczność wsparcia w obszarze psychologicznym osób  z niepełnosprawnościami, co przekłada się na zwiększone szanse na rynku pracy.

Data: 
Od 2017-11-06 do 2017-11-07

Konferencje Krakowskie to organizowane przez Województwo Małopolskie od 2008 roku cykliczne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz ważnych debat o przyszłości Europy, Polski i regionów. Każdego roku w debatach biorą udział wybitni ekonomiści, socjologowie, politolodzy, finansiści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

Tematyka X Konferencji Krakowskiej będzie dotyczyła kwestii:

Data: 
Od 2017-11-04 do 2017-11-11

Już po raz czwarty Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy organizuje Tydzień Konstytucyjny, który odbędzie się w dniach 4 - 11 listopada 2017 roku.

W ramach wydarzenia prawnicy - adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi a także aplikanci i studenci przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony paw i wolności. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski.

Strony