Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
2018-05-25

Program Karta Różnorodności jest organizowany od sześciu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczne działania będą przebiegały pod hasłem „1918 – 1018 od praw wyborczych do równych szans”

Motywem przewodnim, w związku z przypadającą setną rocznicą przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych, będzie równouprawnienie w miejscu pracy – zmiany na przestrzeni stu lat  i sytuacji obecnie.

Plany Karty Różnorodności na rok 2018:

Data: 
2018-05-24

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności. Celem projektu, jak i wydarzenia odbywającego się 24 maja w Warszawie, jest upowszechnianie i przybliżanie pracodawcom idei zarządzania różnorodnością, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie działań z tego zakresu.

Data: 
Od 2018-05-18 do 2018-05-20
Ogólnopolski Zjazd Karnistów jest konferencją naukowa organizowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego i działające przy niej Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Konferencja stanowi kontynuację poprzednich edycji Ogólnopolskich Zjazdów Młodych Karnistów. Tegoroczne wydarzenie stanowi jednak rozszerzoną formułę, ze względu na adresowanie go zarówno do pracowników naukowych, doktorantów, jak i studentów.
Data: 
Od 2018-05-17 do 2018-05-18

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie konferencja „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim” pod Honorowym Patronatem RPO . Celem spotkania jest refleksja nad kondycją dyskusji w społeczeństwie oraz wymiana doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w rozwój dialogu obywatelskiego.

Współorganizatorem konferencji jest Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie (MOWIS).

Data: 
Od 2018-05-16 do 2018-05-17

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie już po raz 25. jest organizatorem Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego.  Forum jest imprezą wyjątkową - na profesjonalnej scenie mają okazję zaprezentować się mali aktorzy z placówek kształcenia specjalnego.  Impreza, odbywająca się corocznie w maju, ma szczególne walory wychowawcze, rewalidacyjne i rehabilitacyjne.

Data: 
2018-05-15
Projekt organizowany jest przez licealistki z Warszawy, które tworząc projekt społeczny „nieŚWIADOMI" podejmują działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu zmniejszenie dyskryminacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Data: 
Od 2018-05-15 do 2018-05-17

VII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się w dniach 15-17 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, oraz Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Data: 
2018-05-13

13 maja na Stadionie Arena Lublin zostanie rozegrany mecz charytatywny pomiędzy Reprezentacją Artystów Polskich a Reprezentacją Artystów Rosji Starco. Dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany na cel charytatywny. Organizatorzy część pieniędzy pozyskanych podczas meczu przekażą na pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku przemocy w rodzinie. Reprezentacja Artystów Polskich istnieje od 1999 roku i od samego początku swojego istnienia uczestniczy w imprezach charytatywnych.

Data: 
2018-05-13
Mateusz Mielczarek z LO im. Czackiego przemawia

Jak działa Akcja Demokracja? Jak Strajk Kobiet zorganizował masowe demonstracje w zaledwie kilka dni? Co to jest Unijna Inicjatywa Obywatelska? Jak funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, a jak Rzecznika Praw Dziecka?
Na te i inne pytania odpowiadali goście podczas akcji Nasza Sprawa, która odbyła się 13 maja w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Data: 
2018-05-11
Organizowany przez Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii ASPI (Akademia Pedagogiki Specjalnej) cykl konferencji pt. „Człowiek w środowisku" rozpoczął się w 2012 r. Wszystkie konferencje wzbudziły duże zainteresowanie wśród różnych środowisk w Polsce: studentów psychologii, profesjonalistów na co dzień pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a także samych osób z kryzysem psychicznym i ich rodzin. 

Strony