Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
Od 2017-10-27 do 2017-10-28

Konferencję organizuje Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne oraz Zakład Prawa Karnego Wykonawczego. Konferencja ma na celu uczczenie X-lecia istnienia Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego utworzonego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego w lipcu 2007 r. Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele wszystkich istniejących kół z całej Polski podejmujących problematykę wykonywania kary pozbawienia wolności, zarówno studenci prawa, pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii oraz innych kierunków.

Data: 
2017-10-27

Z okazji 20-lecia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wspólnie z Zakładem Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego postanowiły wykorzystać tę okrągłą rocznicę jako pretekst do dyskusji na temat funkcjonowania ustawy zasadniczej w przestrzeni prawa krajowego i europejskiego.

Data: 
2017-10-27

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata" to wyróżnienie przyznawane od 2006 roku nauczycielom i nauczycielkom, którzy/które uczą i wychowują w duchu tolerancji i szacunku dla inności. Pierwszych laureatów nagrody wybrała osobiście Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, członkini Rady Pomocy Żydom „Żegota", która ocaliła z getta warszawskiego 2500 żydowskich dzieci.

Data: 
2017-10-26

Oławskie konferencje mediacyjne są jednymi z ważniejszych  wydarzeń mediacyjnych w kraju, skupiającymi wiele instytucji i organizacji. Co roku organizowane są pod patronatem Prezesów Sądów Okręgowych we Wrocławiu, Opolu, Sieradzu, Łodzi (w tym roku również Świdnicy) oraz Sądu Rejonowego w Oławie, a partnerami konferencji są m.in. uczelnie wyższe, organizacje, fundacje i instytucje, którym bliska jest tematyka mediacji.  W latach ubiegłych konferencja objęta była również patronatem RPO.

Data: 
2017-10-25

Diversity&Inclusion Changemakers to największa konferencja ekspertów D&I w Polsce i wyjątkowa przestrzeń tworzona przez biznes i dla biznesu. Podczas tegorocznej konferencji zostanie poruszony temat gender diversity. Zostaną postawione ważne pytania o karierę kobiet w biznesie. Co wnoszą kobiety do biznesu? Dlaczego jest ich tak mało na stanowiskach menedżerskich? Czy prawdziwe bariery tkwią w nich samych, czy może tworzą je firmy, otoczenie?

Data: 
2017-10-25

Książka „Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami” ma na celu ukazanie, że kierunkiem docelowym wszelkich zmian polskiej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami powinno być możliwie najpełniejsze wdrożenie w życie założeń Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (KPON). Analizuje również mechanizmy projektowania i wdrażania polityki publicznej z rzadko spotykanej perspektywy realizacji praw człowieka, łącząc w ramach jednego interdyscyplinarnego tekstu wątki ekonomiczne, socjologiczne i prawne.

Data: 
2017-10-25

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 25 października w Warszawie. Tegoroczna edycja Kongresu jest organizowana w 5. Rocznicę przyjęcia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. To doskonała okazja, by nie tylko wspólnie podsumować ostatnie 5 lat jej obowiązywania, ale także wyjść z inicjatywą zmiany systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Hasło III Kongresu brzmi „Za niezależnym życiem”.

Data: 
2017-10-23

W konferencji będącej podsumowaniem realizowanego w ubiegłym roku szkolnym programu „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie agresji i przemocy w szkole” biorą udział nauczyciele akademiccy lubelskich szkół wyższych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz Krajowej Rady Sądownictwa, mediatorzy sądowi oraz dyrektorzy szkół uczestniczących w programie. Konferencja jest okazją, aby podkreślić znaczenie mediacji rówieśniczej w tworzeniu pozytywnego klimatu w szkole oraz promować mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów i konfliktów.

Data: 
Od 2017-10-23 do 2017-10-24

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem m.st. Warszawy w dniach 23-24 października 2017 roku organizuje 14. Ogólnopolską Konferencję „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw”.

Data: 
2017-10-20

Kongres ma  na celu pokazanie, że aktywna starość to szczęśliwa starość. Podczas kongresu poruszone zostaną sprawy dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej, aktywnego starzenia się oraz współpracy organizacji senioralnych działających na terenie powiatu zawierciańskiego. Celami szczegółowymi są:

a. kształtowanie świadomości u osób starszych o pojawiających się chorobach i możliwości dzisiejszej medycyny w walce z nimi.

b. wykształcenie nawyku zdrowej diety i jej wpływu na zdrowie.

Strony