Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
Od 2018-04-15 do 2018-04-20
Projekt wydarzenia artystyczno-kulturalnego Pt. ,>liłość na scenie życia" jest zorganizowany z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością intełektuainą. To święto zostało zapoczątkowane na pocz. lat 90-tych we Francji, w Polsce
Data: 
2018-04-14

Zespół projektowy justTRUE. Jak ugryźć media, żeby one nie ugryzły nas? organizuje przedsięwzięcie o tej samej nazwie, które odbędzie się 14 kwietnia w Warszawie. Celem projektu jest, aby  jego uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób funkcjonują media. Poznają oni podstawowe określenia takie, jak fake news, czy bańka informacyjna oraz zobaczą przykłady ich występowania w najbliższym otoczeniu. Nauczą się, jak weryfikować informacje przekazywane przez media i nie dać się im zmanipulować.

Data: 
2018-04-14

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu morganizują VI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność", która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 roku w gmachu WPiA UMK w Toruniu.

Data: 
Od 2018-04-13 do 2018-04-14

Koło Naukowe Kryminologiii Towarzystawa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w Krakowie organizuje w dniach 13-14 kwietnia V ogólnopolską konferencję kryminologiczną pt. "Terroryzm-terror-mafia".
Celem KOnferencji jest naukowa dyskusja nad zjawiskiem szczególnych rodzajów przestępczości wymierzonych w bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Dyskusja będzie dotyczyła problematyki związanej z wykrywaniem i ściganiem przestępstw zwiazanych ze stosowaniem terroru m.in przez terrorystów i zorganizowane grupy przestępcze.

Data: 
2018-04-13

Joanna Subko z Zespołu do spraw Równego Traktowania oraz Dariusz Supeł z Centrum Projektów Społecznych BRPO poprowadzili warsztaty na temat uprzedzeń i stereotypów oraz przestępstw z nienawiści wobec cudzoziemców w ramach projektu Mentor. Jest on realizowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy Działu Programów Międzynarodowych UMK i organizacji studenckiej Erasmus Student Network UMK Toruń. 

Data: 
Od 2018-04-13 do 2018-04-14

W dniach 13-14 kwietnia w Kielcach odbywa się XXI Olimpiada Języka Migowego i miganego Młodzieży Niesłyszącej Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach, którą Rzecznik Praw obywatelskich objął Honorowym Patronatem. W imieniu RPO w Olimpiadzie wziął udział Dariusz Supeł, zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych BRPO.

Data: 
Od 2018-04-13 do 2018-04-14

Projekt ma na celu popularyzację mediacji jako alternatywnej, dla postępowania sądowego, ścieżki rozwiązywania sporów. Jest to wciąż mało popularna dziedzina, która ze względu na wielość zalet, jakie za sobą niesie, powinna być zdecydowanie szerzej praktykowana. Umożliwia bowiem stronom przede wszystkim realny wpływ na wynik postępowania, ponad to, w sposób szybszy, tańszy oraz skuteczniejszy.

Data: 
Od 2018-04-09 do 2018-04-13

„II Dni Antydyskryminacji”  jest to wydarzenie edukacyjne organizowane przez  Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” oraz Sekcję Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro publico bono”, które odbędzie się w dniach 9-13 kwietnia 2018 r. II Dni Antydyskryminacji są drugą edycją tygodnia poświęconego tematyce dyskryminacyjnej, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte, a także projekcje filmów związanych z omawianą tematyką.

Data: 
2018-04-09

Konferencja naukowa, organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu

Wrocławskiego w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe pt. „Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego" odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Data: 
Od 2018-04-08 do 2018-06-24

Od 2010 r. Fundacja dla Wolności organizuje w Warszawie bezpłatną amatorską ligę piłki nożnej dla kilkuset osób o różnym pochodzeniu etnicznym, statusie społecznym, wieku i płci. W cotygodniowych rozgrywkach uczestniczą Polacy i migranci ze wszystkich kontynentów. Drużyny są wielokulturowe, w każdej grają wspólnie kobiety i mężczyźni.

Strony