Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
Od 2017-10-20 do 2017-10-21

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie wraz z partnerami: Związkiem Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie", Fundacją "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA, Kołem Naukowym Nauk Penalnych „Nemezis”, Akademickim Ośrodkiem Wspierania i Rozwoju Organizacji Pozarządowych organizuje już po raz piąty Ogólnopolską Konferencję Naukową „Perspektywy rozwoju sektora NGO”.

Data: 
Od 2017-10-19 do 2017-10-22

Organizowany przez Fundację Autonomia Festiwal odbędzie się w dniach 19-22 października 2017 r. w Krakowie i Poroninie. Jak co roku, zostaną pokazane najlepsze filmy dokumentalne z całego świata nt. praw człowieka. W ramach Festiwalu odbędą się również spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień tematyką praw człowieka.

Data: 
Od 2017-10-13 do 2017-10-14

Pilotażowy Projekt "Health4LGBTI", finansowany przez Unię Europejską, ma na celu lepsze zrozumienie potrzeb zdrowotnych i problemów w dostępnie do świadczeń zdrowotnych doświadczanych przez osoby LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz interpłciowych) oraz zrozumienie kluczowych barier, z którymi borykają się specjaliści ochrony zdrowia świadczący usługi medyczne dla osób LGBTI.

Data: 
2017-10-12

Katedra Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego wraz z działającym przy niej Kołem Naukowym Prawa Karnego Procesowego „IUSTITIA" przy współpracy z Izbą Adwokacką w Katowicach zorganizowała II Śląskie Forum Karnoprocesowym. w ramach którego 12 października 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konstytucyjne podstawy procesu karnego". Celem, jaki przyświeca organizatorom i uczestnikom tegorocznego spotkania była analiza konstytucyjnych podstaw procesu karnego i ich wpływ na kształt polskiego procesu karnego.

Data: 
Od 2017-10-10 do 2017-10-11
zdjęcie: mężczyzna w garniturze stoi przy mównicy, obok niego siedzi kilka osób

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w konferencji naukowej pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian”, która odbyła się w Opolu.

Temat konferencji jest wynikiem obserwacji zachodzących w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej. Istotną rolę odgrywa też wzrastająca świadomość społeczeństw w odniesieniu do ochrony swoich praw i wolności.

Data: 
2017-10-03

Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek  weźmie udział w debacie na temat praw osób LGBT, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim. Dyskusję poprzedzi projekcja filmu „Artykuł osiemnasty”. Wydarzenie obywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Data: 
2017-10-02

5. edycję kampanii organizują - wzorem lat ubiegłych - organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji i Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Kampanię wspierają ambasadorzy: Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski, Piotr Zelt, Krzysztof Cugowski, Maciej Orłoś, Jarosław Gugała i Tomasz Wolny.

Data: 
Od 2017-10-01 do 2018-02-28

Tematem kampanii będą potrzeby i możliwości wsparcia opiekunów rodzinnych, zajmujących się w domach swoimi bliskimi: w podeszłym wieku, ciężko i obłożnie chorymi dorosłymi i dziećmi, czy niepełnosprawnymi.

Będzie to już XIV kampania Fundacji, której celem od lat jest podnoszenie świadomości społecznej na temat różnych aspektów opieki nad osobami u kresu życia, roli zespołów paliatywno-hospicyjnych, oferujących zintegrowaną opiekę nad chorymi i ich rodzinami oraz osobami w żałobie.

Data: 
2017-10-01

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wpisują się m.in. w priorytety Programu „Warszawa przyjazna seniorom" jako międzypokoleniowe działania służące budowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych. Służą również zachęcaniu starszego pokolenia do aktywności (poprzez interaktywną formę prezentacji działalności organizacji seniorskich i działających na ich rzecz).

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje w tym roku piknik z okazji Święta Seniorów, który  odbędzie się w niedzielę, 1 października w Ogrodzie Saskim w godz. 11.00 - 16.00.

Data: 
Od 2017-09-29 do 2017-10-15

Warszawski Festiwalu Kultury bez Barier jest organizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, Fundację Kultury Bez Barier i instytucje kultury z Warszawy oraz  innych miast. Ideą Festiwalu jest zniesienie wszelkich przeszkód uniemożliwiających wielu osobom swobodny dostęp do wydarzeń, miejsc i tekstów kultury

Strony