Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
2018-04-06

„Human Rights Week” to seria wydarzeń mających na celu promowanie praw człowieka pośród warszawskiej społeczności studenckiej. Podczas tegorocznej edycji projektu, która odbędzie się w drugiej połowie marca oraz w kwietniu bieżącego roku, organizatorzy chcą skupić się na aktualnych wydarzeniach naruszających prawa człowieka w Polsce i na świecie.

Data: 
Od 2018-04-06 do 2018-04-07

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW organizuje  6 kwietnia Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości".

Konferencja będzie stanowić połączenie referatów wybitnych przedstawicieli doktryny prawa, specjalistów z zakresu tematyki Konferencji z jednej strony, z referatami studentów, dla których jest to bardzo dobra okazja do sprawdzenia się w roli prelegentów podczas konferencji naukowej z drugiej. Z ramienia BRPO udział w konferencji weźmie dr Hanna Machińska, zastępczyni RPO.

Data: 
Od 2018-03-23 do 2018-03-25

Organizatorem konferencji jest stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, będące filią jednej z największych europejskich organizacji studenckich, zrzeszającej młodych ludzi z 200 ośrodków akademickich w 40 krajach Europy. Wydarzenie będzie miało formę trzydniowej konferencji, w ramach której odbędą się panele dyskusyjne dotyczące bieżącej sytuacji demokracji w Polsce i w Europie, a także szkolenia, wykłady i warsztaty pozwalające lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje demokracja i jaka jest w niej rola obywateli.

Data: 
2018-03-22

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizują 22 marca 2018 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi I Kongres Suicydologiczny "Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem RPO.

Data: 
2018-03-20

20 marca 2018 roku odbyła się objęta Honorowym Patronatem RPO konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W Konferencji wzięła udział zastępczyni RPO Pani dr Sylwia Spurek, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę rolę przedstawicieli zawodów medycznych w reagowaniu na przemoc domową. Poniżej cytat z wystąpienia:

Data: 
2018-03-15

15 marca obchodzony będzie po raz drugi Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI), a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (FEPI). Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Główny nurt wydarzeń organizowanych przez regionalne sądy powszechne oraz oddziały Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA ukierunkowany jest na dzieci i młodzież, ale również dorośli znajdą intersujące propozycje.

Data: 
2018-03-15

15 marca 2018 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną planuje zorganizować w swej siedzibie sympozjum naukowe pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych". Przedsięwzięcie to wiąże się z perspektywą wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Data: 
2018-03-15

II Festiwal Praw Człowieka jest kolejną edycją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku szkolnym przez II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu. Do projektu zostały zaproszone placówki oświatowe z terenu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

Głównym celem projektu jest:

Data: 
Od 2018-03-14 do 2018-03-15

Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji,jest Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Wydarzenie odbędzie się 14-15 marca 2018r. w Krajowej Izbie Radców Podatkowych.

Celem konkursu jest zapoznawanie młodych adeptów prawa z ideą mediacji, jak i jej praktycznym aspektem.

Z ramienia Biura RPO jednym z ekspertów będzie Pani Dorota Siwiec z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Data: 
2018-03-08

8 marca 2018 roku Instytut Nauk Politycznych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizują seminarium naukowe pn „Kobiety i Bezpieczeństwo".

Celem seminarium jest ukazanie praktycznego i teoretycznego wymiaru bezpieczeństwa uwzględniając perspektywę kobiecą. Przedmiotem dyskusji staną się m. in. następujące zagadnienia; udział kobiet w instytucjach bezpieczeństwa, główne problemy i wyzwania dla funkcjonariuszek, kobiety na misjach oraz rola kobiet w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.

Strony