Godło RP

Patronaty RPO

Data: 
2018-06-09

Regionale Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizuje cykl Żywych Bibliotek w dniach 17-18 maja, 9 czerwca, 18-19 października.

Data: 
2018-05-30

Światowy Dzień SM został ustanowiony kilka lat temu przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (ang. Multiple Sclerosis International Federation - MSIF). Jego celem jest szerzenie informacji na temat życia z SM, ale także dawanie osobom chorym i ich bliskim poczucia wspólnoty.

Data: 
Od 2018-05-26 do 2018-12-28
Inicjatywa Społeczna pn. 100-lecie Kobiet, została stworzona, aby uczcić 100 - tną rocznice uzyskania przez Polki pełnycłi praw publicznych. Inicjatywa ma na celu przypominanie o prawach kobiet i pełnionych rolach społecznych dawniej, dzisiaj i w przyszłości.
Cele przedsięwzięcia:
1) Uczczenie 100-ej rocznicy uzyskania przez Polki pełnych praw publicznych,
Data: 
2018-05-25

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego organizuje 25 maja w Katowicach Kongres Młodzieżowy Rad Miast, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego "Nic o nas bez nas  - partycypacja młodzieży w życiu społecznym".

Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentacjami Młodzieżowych Rad w województwie. Celem Kongresu jest również ustalenie sposobów współpracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego z Młodzieżowymi Radami miast/gmin

Data: 
2018-05-25

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "RODO w kontekście prawa medycznego" organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ w Krakowie 25 maja ma na celu zwrócenie uwagi i przeprowadznie szerokiej dyskusji w temacie wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
Zakładanym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w kontekście prawa medycznego  - z uwagi na wejście w życie RODO.

Data: 
2018-05-25

Program Karta Różnorodności jest organizowany od sześciu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczne działania będą przebiegały pod hasłem „1918 – 1018 od praw wyborczych do równych szans”

Motywem przewodnim, w związku z przypadającą setną rocznicą przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych, będzie równouprawnienie w miejscu pracy – zmiany na przestrzeni stu lat  i sytuacji obecnie.

Plany Karty Różnorodności na rok 2018:

Data: 
2018-05-24

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności. Celem projektu, jak i wydarzenia odbywającego się 24 maja w Warszawie, jest upowszechnianie i przybliżanie pracodawcom idei zarządzania różnorodnością, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie działań z tego zakresu.

Data: 
Od 2018-05-18 do 2018-05-20
Ogólnopolski Zjazd Karnistów jest konferencją naukowa organizowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego i działające przy niej Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Konferencja stanowi kontynuację poprzednich edycji Ogólnopolskich Zjazdów Młodych Karnistów. Tegoroczne wydarzenie stanowi jednak rozszerzoną formułę, ze względu na adresowanie go zarówno do pracowników naukowych, doktorantów, jak i studentów.
Data: 
Od 2018-05-17 do 2018-05-18

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie konferencja „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim” pod Honorowym Patronatem RPO . Celem spotkania jest refleksja nad kondycją dyskusji w społeczeństwie oraz wymiana doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w rozwój dialogu obywatelskiego.

Współorganizatorem konferencji jest Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie (MOWIS).

Data: 
Od 2018-05-16 do 2018-05-17

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie już po raz 25. jest organizatorem Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego.  Forum jest imprezą wyjątkową - na profesjonalnej scenie mają okazję zaprezentować się mali aktorzy z placówek kształcenia specjalnego.  Impreza, odbywająca się corocznie w maju, ma szczególne walory wychowawcze, rewalidacyjne i rehabilitacyjne.

Strony