Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
2017-09-29
zdjęcie: mężczyzna stoi przy mównicy umieszczonej na środku sali gimnastycznej

Po latach starań udało się nam wybudować halę sportową dla niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. Hala pozwoli nam w odpowiednich warunkach dbać o rozwój psychoruchowy ruchowy naszych wychowanków. 29 września 2017 roku obiekt został owtarty. Termin ten wpisuje się również w Międzynarodowy Dzień Głuchego, ważne święto dla społeczność głuchych.

Data: 
Od 2017-09-26 do 2017-09-28

W bieżącym roku w dniach od 26 do 28 września Dąbrowa Górnicza będzie gościła uczestników i sympatyków, kolejnej już, XXIII edycji krajowej Przeglądu Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA.

PUMA jest świętem ludzi niepełnosprawnych i starszych. Trzy festiwalowe dni są doskonałą okazją do zaprezentowania talentów artystycznych podopiecznych pomocy społecznej. PUMA to nie tylko występy artystyczne, ale również warsztaty, spotkania oraz konferencja naukowo-szkoleniowa.

Data: 
2017-09-15

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizuje ogólnopolską konferencję „(Nie)pełnosprawny pracy i biznesie” oraz dyskusję „Przedsiębiorco nie bój się niepełnosprawnych”.

Data: 
Od 2017-09-14 do 2017-09-16

Tegoroczny Zjazd poświęcony będzie węzłowym zagadnieniom norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Konferencja ma na celu pogłębienie integracji środowiska skupionego wokół problematyki prawa prywatnego międzynarodowego.

Wśród prelegentów i gości Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego znajdą się uznani przedstawiciele nauki, czołowi reprezentanci samorządów zawodowych oraz znamienici praktycy.

Data: 
2017-09-14

14 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Z tej okazji Środowiskowe Domy Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie od wielu lat uświetniają ten dzień organizując Festyn Przyjaźni „Tacy Sami". – tym roku po raz 14.

Przedsięwzięcie to ma na celu przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz zapobieganie ich alienacji i wykluczeniu społecznemu.

Data: 
2017-09-11

11 września 2017 r. w siedzibie przy Alejach Ujazdowskich 41/2 w Warszawie Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje seminarium „TRAWAV” poświęcone efektywnej ochronie praw kobiet doświadczających przemocy.

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Data: 
Od 2017-09-09 do 2017-09-10

Podczas IX Kongresu Kobiet, w dniach 9-10 września w Poznaniu, odbędzie się cykl paneli, warsztatów i wydarzeń towarzyszących w ramach centrum „Chcemy całego życia!”, poświęconego osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

Data: 
Od 2017-09-07 do 2017-12-31

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji organizuje kampanię społeczną „Odmień swoją głowę". „Odmień swoją głowę - kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych" to projekt mający celu zmianę myślenia o osobach doświadczających kryzysów psychicznych, pozbycie się stereotypów, zmianę negatywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zrozumienia, że osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego z nas.

Data: 
Od 2017-09-07 do 2017-12-31

Fundacja Zustricz, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Instytut Allerhanda organizują projekt „Księga Dobrych Praktyk /Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców."

Projekt ma na celu przeprowadzenie innowacyjnych działań, które w efekcie mają przyczynić się do zwiększenia świadomości dotyczącej sprawnego funkcjonowania administracji publicznej i samorządowej zajmującej się mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz cudzoziemcami (MNiEorazC).

Data: 
Od 2017-09-07 do 2017-09-16

Międzynarodowa Szkoła Letnia „International experiences in the area of  refugee and migrant children's adaptation - theory, research, praxis” ("Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci - uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka") organizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej dotyczy wymiany międzynarodowych doświadczeń związanych z naukowo-badawczymi i praktycznymi aspektami współczesnych problemów migracyjnych.

Strony