Godło RP

Patronaty RPO

Data: 
2018-05-15
Projekt organizowany jest przez licealistki z Warszawy, które tworząc projekt społeczny „nieŚWIADOMI" podejmują działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu zmniejszenie dyskryminacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Data: 
Od 2018-05-15 do 2018-05-17

VII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się w dniach 15-17 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, oraz Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Data: 
2018-05-13

13 maja na Stadionie Arena Lublin zostanie rozegrany mecz charytatywny pomiędzy Reprezentacją Artystów Polskich a Reprezentacją Artystów Rosji Starco. Dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany na cel charytatywny. Organizatorzy część pieniędzy pozyskanych podczas meczu przekażą na pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku przemocy w rodzinie. Reprezentacja Artystów Polskich istnieje od 1999 roku i od samego początku swojego istnienia uczestniczy w imprezach charytatywnych.

Data: 
2018-05-13
Mateusz Mielczarek z LO im. Czackiego przemawia

Jak działa Akcja Demokracja? Jak Strajk Kobiet zorganizował masowe demonstracje w zaledwie kilka dni? Co to jest Unijna Inicjatywa Obywatelska? Jak funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, a jak Rzecznika Praw Dziecka?
Na te i inne pytania odpowiadali goście podczas akcji Nasza Sprawa, która odbyła się 13 maja w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Data: 
2018-05-11
Organizowany przez Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii ASPI (Akademia Pedagogiki Specjalnej) cykl konferencji pt. „Człowiek w środowisku" rozpoczął się w 2012 r. Wszystkie konferencje wzbudziły duże zainteresowanie wśród różnych środowisk w Polsce: studentów psychologii, profesjonalistów na co dzień pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a także samych osób z kryzysem psychicznym i ich rodzin. 
Data: 
2018-05-10

Organizowany przez Szkołę Podstawową nr 377 im.

Data: 
Od 2018-05-01 do 2018-11-30

Siła, bariery, inspiracje i zdrowie psychiczne - to słowa-klucze i jednocześnie tematy przewodnie projektu Rok Leadershipu Kobiet, który skupia się na problematyce przywództwa kobiet we współczesnym świecie.

Projekt realizowany jest w terminie maj-listopad 2018, w jego skład wchodzi szereg wydarzeń:

Data: 
2018-04-30

Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA oraz Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Katedry Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego organizują pierwsze w Polsce badania społeczne pn. „Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym”.

Data: 
2018-04-27
Konferencja organizowana jest przez Kolo Nauk Penalnych „Liberum" oraz Koło Nauk Cywilnycli „Pacmm" działające w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
Podjęcie tej problematyki stanowi próbę włączenia się w dyskusję naukową na tak ważny i aktualny temat studentów Uczelni.
Celem konferencji jest integracja studentów, doktorantów, środowisk naukowych różnych dziedzin nauki oraz Kół Naukowych, a także uwypuklenie roli dowodów w postępowaniu cywilnym i karnym.
Data: 
2018-04-27

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego działające przy Katedrze Postępowania Cywilnego UMK w Toruniu organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym’’. Konferencja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Strony