Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
Od 2017-09-06 do 2017-12-31

Zespół studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Śląskiej wspólnie realizuje projekt społeczny pt. "Państwo to my! Obywatelskie przemyślenia". W ramach projektu przybliżane są przede wszystkim zasady konstytucyjne, prawa i wolności obywatelskie, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktura i reguły funkcjonowania najistotniejszych organów państwowych.

Data: 
Od 2017-09-06 do 2017-12-31

Caritas Diecezji Siedleckiej w porozumieniu z Zakładem Karnym w Siedlcach realizuje projekt pt."2  KROKI", skierowany do osadzonych w ZK w Siedlcach i ich rodzin. Jego celem jest podnoszenie kompetencji społecznych tych osób w szczególności budowanie zdrowych relacji w rodzinie, przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie problemom uzależnień.

Data: 
Od 2017-09-06 do 2017-10-31
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

Dwusemestralne Podyplomowe Studia Prawa Antydyskryminacyjnego są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Celem studiów jest kształcenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie praktyk związanych z równym traktowaniem oraz zainteresowanych problematyką przeciwdziałania dyskryminacji.

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia:

Data: 
Od 2017-09-05 do 2017-09-09

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w dniach 5 - 09 września 2017 roku organizuje 14. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”. To wyjątkowe w skali kraju i Europy wydarzenie filmowe poświęcone tematyce niepełnosprawności.

Dotychczas zaprezentowano ponad 500 filmów nadesłanych z różnych stron świata. Każdego roku prezentowana jest różnorodność spojrzenia na niepełnosprawność w kontekście uwarunkowań cywilizacyjnych, ekonomicznych i mentalnych.

Data: 
Od 2017-09-01 do 2017-11-16

Stowarzyszenie rodzin Pelikan organizuje kampanię, która ma na celu uświadomienie rodzicom rozwodzącym się, że niejednokrotnie bez złych intencji, w przekonaniu, że działają na rzecz dziecka – w rzeczywistości krzywdzą je poprzez trwanie w  konflikcie z drugim rodzicem i wikłanie w ten konflikt dziecka.

Data: 
Od 2017-08-03 do 2017-08-04
zdjęcie: mężczyzna w pomarańczowej koszulce kopie piłkę, kilka osób mu się przygląda

Podczas tegorocznego Przystanku Woodstock Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ zorganizowało Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej pod hasłem „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Turniej został uroczyście otwarty przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.

- Rasizm to porażka. Rasizm to obciach. Nie wpuszczajmy go na stadiony – mówił RPO.

Data: 
Od 2017-08-01 do 2018-07-31

Program edukacyjny Młodzi w Akcji realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Fundacją BZ WBK.

Celem programu jest wzmacnianie identyfikacji młodych ludzi ze społecznością lokalną oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Przeprowadzając lokalne projekty na rzecz mieszkańców okolicy, młodzi ludzie dogłębnie poznają miejsce, w którym żyją, zdobywają kompetencje przydatne w dorosłym życiu oraz zyskują poczucie sprawstwa i pewność siebie.

Data: 
Od 2017-07-10 do 2017-07-13

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje XIV międzynarodową konferencję Warsaw East European Conference poświęconą szeroko rozumianej tematyce Europy Wschodniej.

Tegoroczna edycja będzie szczególna. Jej temat to EUROPA WSCHODNIA WOBEC GLOBALNYCH WYZWAŃ. Podczas spotkań zostanie omówiona problematyka m.in.  autorytaryzmu, granic, deportacji, mniejszości, konfliktów w tym regionie. Wśród gości specjalnych znajdą się światowej sławy dyplomaci i naukowcy, m.in. Matthew Bryza, Daniel Fried, Miroslav Hroch, Lawrence Weinbaum.

Data: 
Od 2017-06-22 do 2017-06-24

W Trzebnicy odbędzie się II Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu. Tematem przewodnim będzie: „Pięć lat Otwartego Dialogu w Polsce - co osiągnęliśmy, dokąd zmierzamy?".

Konferencja wpisuje się w nurt działań na rzecz zmiany systemu zdrowia psychicznego, z opartego na szpitalach-azylach, do systemu usług w społeczności lokalnej.

Data: 
Od 2017-06-21 do 2017-06-22

Żywa Biblioteka organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach to miejsce, w którym każdy ma szansę spotkać osoby dyskryminowane ze względu na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację, kolor skóry. Czytelnik może wybrać z katalogu interesującą go Książkę, a następnie ją wypożyczyć.

Strony