Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
Od 2017-06-10 do 2017-06-11

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Prodeste”. Ideą konferencji jest  rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu, poglądu że jest to odmienny sposób rozwoju, a nie zaburzenie poddające się leczeniu. Organizatorzy zaznaczają, że ich celem jest, aby wszelkie działania podejmowane także w terapii autyzmu były podejmowane z respektowaniem praw człowieka, szacunku, akceptacji, zapobiegając tym samym dyskryminacji osób ze spektrum, ze względu na rzeczone odmienności w rozwoju.

Data: 
Od 2017-06-09 do 2017-06-10

Projekt jest realizowany wspólnie przez Mediatekę - filię nr 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Diversja od 2007 roku. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Mediateki przy placu Teatralnym 5 w dniach 9-10 czerwca 2017 r. 10 edycja Żywej Biblioteki wyjdzie również  w przestrzeń miasta m.in. poprzez wystawę na ul. Świdnickiej oraz zaprosi mieszkańców Wrocławia do zabytkowego tramwaju na rozmowy z Żywymi Książkami.

Data: 
2017-06-08

Konferencja jest podsumowaniem dziesięciomiesięcznego programu wdrażania mediacji rówieśniczych w trzech ziębickich szkołach – Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego.

Data: 
Od 2017-06-08 do 2017-06-09

Katedra Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, organizuje w dniach 8-9 czerwca 2017 roku konferencję naukową, dotyczącą organizacji systemu ochrony zdrowia oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa medycznego i ochrony zdrowia.

Udział w konferencji zapowiedzieli znakomici przedstawiciele doktryny i praktyki prawa medycznego oraz nauk o zdrowiu, a także liczna reprezentacja naukowców z największych ośrodków akademickich w Polsce.

Data: 
2017-06-05

10. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci", której organizatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) odbędzie się 5 czerwca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Data: 
2017-06-01

Organizatorem konferencji jest Think Tank Diversity Hub, zaś gościem specjalnym konferencji (oraz kluczowym ekspertem) będzie jeden z najwybitniejszych znawców tematyki niepełnosprawności – pan David Capozzi – dyrektor zarządzający amerykańskiej agencji federalnej U.S. Access Board.

Data: 
2017-06-01

Celem projektu jest zwiększenie zdolności łącznie 50 jednostek administracji rządowej i samorządowej działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dzięki dokonaniu analizy zadań tych instytucji, opracowaniu rekomendacji dla tych instytucji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji oraz wykorzystanie ich.

Data: 
Od 2017-06-01 do 2017-12-31

„Międzykulturowe dziedzictwo Wałbrzycha fundamentem rozwoju miasta i jego mieszkańców” to projekt edukacyjny o charakterze antydyskryminacyjnym organizowany przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, który będzie realizowany do końca roku 2017 na terenie miasta Wałbrzych.

Data: 
2017-05-31

Organizatorami II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Aktualne problemy prawa wyborczego ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządów”, która odbędzie się 31 maja 2017 r. w Częstochowie są Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego działającego przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Głównym celem Konferencji jest poddanie wieloaspektowej analizie przez studentów, jak i doktorantów z różnych ośrodków akademickich w Polsce wyzwań i problemów przed jakimi obecnie stoi prawo wyborcze.

Data: 
Od 2017-05-28 do 2017-06-04

W ramach wydarzenia prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi a także aplikanci i studenci przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorzy chcą w przystępny sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna na bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas.

Strony