Godło RP

Patronaty RPO

Data: 
2018-04-26
Organizatorem inicjatywy jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Data: 
2018-04-26
Katedra Prawa Medycznego Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje 26 kwietnia 2018 roku konferencję naukową dotyczącą organizacji systemu ochrony zdrowia oraz dostępu do świadczeń opieki
Data: 
2018-04-25

Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji organizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w studiu radiowo-telewizyjnym Arterion przy AHE w Łodzi.  Przegląd kierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz pedagogów zainteresowanych innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji.

Data: 
Od 2018-04-21 do 2018-11-30
Organizatorem projektu "Pzrekrocz granice" jest Fundacja Spełnionych Marzeń, która od 15 lat działa na rzecz dzieci i młodzieży chorej na nowotwory. Pomysł na tę inicjatywę zrodził się z obserwacji przez Zespół Projektu zagadnień psychologiczno – społecznych z jakimi mierzą się tak młodzi pacjenci, ich rodziny oraz pracownicy medyczni w sytuacji diagnozy onkologicznej i procesu leczenia.
Data: 
2018-04-21

21 kwietnia 2018 r. odbędą się I Targi Wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Poleska 27, w godzinach 11.00 - 18.00.

Data: 
Od 2018-04-20 do 2018-12-24

Inicjatorem programu „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" na rok 2018 jest  Global Compact Network Poland. Celem programu jest wdrażanie Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, zasad etycznego prowadzenia biznesu z uwzględnieniem i poszanowaniem praw człowieka, a tym samym zwiększenie na rynku polskim ilości firm, które posiadają programy etyczne. Działania' w Programie „Standard Etyki w Polsce" prowadzone są od czterech lat w ramach Koalicji, liczącej obecnie ok. 130 przedstawicieli z ponad 90 organizacji.

Data: 
Od 2018-04-15 do 2018-04-20
Projekt wydarzenia artystyczno-kulturalnego Pt. ,>liłość na scenie życia" jest zorganizowany z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością intełektuainą. To święto zostało zapoczątkowane na pocz. lat 90-tych we Francji, w Polsce
Data: 
2018-04-14

Zespół projektowy justTRUE. Jak ugryźć media, żeby one nie ugryzły nas? organizuje przedsięwzięcie o tej samej nazwie, które odbędzie się 14 kwietnia w Warszawie. Celem projektu jest, aby  jego uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób funkcjonują media. Poznają oni podstawowe określenia takie, jak fake news, czy bańka informacyjna oraz zobaczą przykłady ich występowania w najbliższym otoczeniu. Nauczą się, jak weryfikować informacje przekazywane przez media i nie dać się im zmanipulować.

Data: 
2018-04-14

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu morganizują VI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność", która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 roku w gmachu WPiA UMK w Toruniu.

Data: 
Od 2018-04-13 do 2018-04-14

Koło Naukowe Kryminologiii Towarzystawa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w Krakowie organizuje w dniach 13-14 kwietnia V ogólnopolską konferencję kryminologiczną pt. "Terroryzm-terror-mafia".
Celem KOnferencji jest naukowa dyskusja nad zjawiskiem szczególnych rodzajów przestępczości wymierzonych w bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Dyskusja będzie dotyczyła problematyki związanej z wykrywaniem i ściganiem przestępstw zwiazanych ze stosowaniem terroru m.in przez terrorystów i zorganizowane grupy przestępcze.

Strony