Godło RP

Patronaty RPO

Data: 
2018-04-13

Joanna Subko z Zespołu do spraw Równego Traktowania oraz Dariusz Supeł z Centrum Projektów Społecznych BRPO poprowadzili warsztaty na temat uprzedzeń i stereotypów oraz przestępstw z nienawiści wobec cudzoziemców w ramach projektu Mentor. Jest on realizowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy Działu Programów Międzynarodowych UMK i organizacji studenckiej Erasmus Student Network UMK Toruń. 

Data: 
Od 2018-04-13 do 2018-04-14

W dniach 13-14 kwietnia w Kielcach odbywa się XXI Olimpiada Języka Migowego i miganego Młodzieży Niesłyszącej Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach, którą Rzecznik Praw obywatelskich objął Honorowym Patronatem. W imieniu RPO w Olimpiadzie wziął udział Dariusz Supeł, zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych BRPO.

Data: 
Od 2018-04-13 do 2018-04-14

Projekt ma na celu popularyzację mediacji jako alternatywnej, dla postępowania sądowego, ścieżki rozwiązywania sporów. Jest to wciąż mało popularna dziedzina, która ze względu na wielość zalet, jakie za sobą niesie, powinna być zdecydowanie szerzej praktykowana. Umożliwia bowiem stronom przede wszystkim realny wpływ na wynik postępowania, ponad to, w sposób szybszy, tańszy oraz skuteczniejszy.

Data: 
Od 2018-04-09 do 2018-04-13

„II Dni Antydyskryminacji”  jest to wydarzenie edukacyjne organizowane przez  Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” oraz Sekcję Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro publico bono”, które odbędzie się w dniach 9-13 kwietnia 2018 r. II Dni Antydyskryminacji są drugą edycją tygodnia poświęconego tematyce dyskryminacyjnej, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte, a także projekcje filmów związanych z omawianą tematyką.

Data: 
2018-04-09

Konferencja naukowa, organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu

Wrocławskiego w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe pt. „Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego" odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Data: 
Od 2018-04-08 do 2018-06-24

Od 2010 r. Fundacja dla Wolności organizuje w Warszawie bezpłatną amatorską ligę piłki nożnej dla kilkuset osób o różnym pochodzeniu etnicznym, statusie społecznym, wieku i płci. W cotygodniowych rozgrywkach uczestniczą Polacy i migranci ze wszystkich kontynentów. Drużyny są wielokulturowe, w każdej grają wspólnie kobiety i mężczyźni.

Data: 
2018-04-06

„Human Rights Week” to seria wydarzeń mających na celu promowanie praw człowieka pośród warszawskiej społeczności studenckiej. Podczas tegorocznej edycji projektu, która odbędzie się w drugiej połowie marca oraz w kwietniu bieżącego roku, organizatorzy chcą skupić się na aktualnych wydarzeniach naruszających prawa człowieka w Polsce i na świecie.

Data: 
Od 2018-04-06 do 2018-04-07

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW organizuje  6 kwietnia Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości".

Konferencja będzie stanowić połączenie referatów wybitnych przedstawicieli doktryny prawa, specjalistów z zakresu tematyki Konferencji z jednej strony, z referatami studentów, dla których jest to bardzo dobra okazja do sprawdzenia się w roli prelegentów podczas konferencji naukowej z drugiej. Z ramienia BRPO udział w konferencji weźmie dr Hanna Machińska, zastępczyni RPO.

Data: 
Od 2018-03-23 do 2018-03-25

Organizatorem konferencji jest stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, będące filią jednej z największych europejskich organizacji studenckich, zrzeszającej młodych ludzi z 200 ośrodków akademickich w 40 krajach Europy. Wydarzenie będzie miało formę trzydniowej konferencji, w ramach której odbędą się panele dyskusyjne dotyczące bieżącej sytuacji demokracji w Polsce i w Europie, a także szkolenia, wykłady i warsztaty pozwalające lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje demokracja i jaka jest w niej rola obywateli.

Data: 
2018-03-22

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizują 22 marca 2018 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi I Kongres Suicydologiczny "Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem RPO.

Strony