Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Patronaty RPO

Data: 
2017-05-20

„Śląsk dla Różnorodności” jest wspólną inicjatywą Amnesty International – grupa lokalna Katowice i Stowarzyszenia Tęczówka. Wydarzenie wpisane jest w kampanię #NIEnawiść, prowadzoną przez Amnesty International Polska oraz stanowi wydarzenie towarzyszące 8 edycji LGBT Film Festival w Katowicach.

Data: 
Od 2017-05-19 do 2017-05-21

Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego. Ogólnopolski. Zjazd Młodych Karnistów łączy dyskusję akademicką nad aktualnymi problemami nauk penalnych z integracją środowiska młodych karnistów - doktorantów i pracowników naukowych.

Data: 
2017-05-19

Festiwal organizowany przez Gimnazjum Nr 141 im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przy współpracy z Stowarzyszeniem Praktyków Kultury, Stowarzyszeniem VOX HUMANA oraz Polskim Forum Migracyjnym, ma na celu przybliżenie polskiej społeczności: uczniom, rodzicom i nauczycielom kultury innych narodów, poznawanie ich zwyczajów, religii, kultury i kuchni, promowanie tolerancji, kształtowanie pożądanych postaw internacjonalnych i prospołecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację ludzi różnych narodowości mieszkających na terenie Polski.

Data: 
2017-05-17

Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej dotyczącej gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) na terenie Miasta Warszawy jest realizowana przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa w ramach zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Data: 
Od 2017-05-17 do 2017-05-18

Forum organizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie w dniach 17- 18 maja jest imprezą wyjątkową. Na profesjonalnej scenie mają okazję zaprezentować się mali aktorzy z placówek kształcenia specjalnego - ci bardzo wrażliwi.

Data: 
Od 2017-05-16 do 2017-05-17

W związku z 20. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP przedmiotem tegorocznej VI edycji jest tematyka związana z tym najważniejszym w naszym porządku prawnym aktem normatywnym. Tematem tegorocznego Kongresu będzie „Społeczeństwo obywatelskie”, które bardzo wyraźnie wpisuje się w aksjologię polskiej Konstytucji.

Data: 
2017-05-12

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii po raz szósty organizuje ogólnopolską konferencję z cyklu „Człowiek w środowisku”.

Data: 
2017-05-12

Głównym celem konferencji jest przeprowadzanie szerokiej dyskusji na temat poziomu ochrony praw pacjentów w świetle ostatnich zmian w polskim ustawodawstwie.

Proponowany zakres problematyki: dostęp do dokumentacji medycznej  i sposoby jej prowadzenia, ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską, prawo pacjenta do leczenia bólu, uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia, procedura ratunkowego dostępu do technologii medycznych, sieć szpitali, dostęp pacjentów do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych.

Data: 
2017-05-08
zdjęcie: po lewej stronie przy pulpicie stoi mężczyzna w granatowym garniturze, po prawej stronie widać kilka osób za stołem

- Raport NIK dotyczący realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  brzmi jak akt oskarżenia – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas I Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Z raportu wynika, że program na lata 2011-2015 zakończył się fiaskiem - nie zrealizowano aż 19 z 22 jego założeń. Natomiast przyjęty przez rząd w marcu 2017 roku nowy program cały czas czeka na realizację.

Data: 
2017-04-26

Festiwal Praw Człowieka jest projektem organizowanym w celu edukacji uczniów powiatu Kędzierzyn - Koźle w zakresie wiedzy o prawach człowieka. Nauczyciele i uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują w grupach czteroosobowych pantomimy, sztuki teatralne, reklamy, filmy, plakaty oraz rysunki.

Wszyscy uczestnicy kontaktują się z organizatorem poprzez platformę e-twinningową na którą do 16 kwietnia przesyłają nagrania oraz skany przygotowanych przez uczniów prac.

Strony