Godło RP
Zawartość

Patronaty RPO

2019-05-30

Konferencja „Uzdrawiające domy dla skrzywdzonych dzieci” odbędzie się 30 maja 2019 roku w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, os. Północ 37 A. Organizatorem wydarzenia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

Od 2019-05-30 do 2019-06-01

Projekt „Right2B Forum” realizowany będzie w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Warszawie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

2019-05-29

Dolnośląski Sejmik Odpadowy odbędzie się 29 maja 2019 roku w Wołowskim Ośrodku Kultury przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 6 w Wołowie. Wydarzenie organizuje Urząd Miejski Wrocławia, Departament Zrównoważonego Rozwoju.

2019-05-29

Konferencja naukowa „Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia” odbędzie się 29 maja 2019 roku w Poznaniu. Wydarzenie organizuje Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

2019-05-28

Fundacja KiDs oraz Izba Komornicza w Łodzi zapraszają w dniu 28 maja 2019 r. na warsztaty edukacyjne wspierające samodzielne matki, borykające się z problemem wyegzekwowania alimentów od drugiego z rodziców. Warsztaty odbędą się w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w godzinach 15:00-19:00.

2019-05-27

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wolność wypowiedzi w międzynarodowych i krajowych systemach ochrony praw człowieka” odbędzie się 27 maja 2019 roku. Wydarzenie organizuje Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka Ius Homini działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2019-05-23

23 maja 2019 r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza młodzież w wieku 14-17 lat na jednodniowe forum na temat kreatywnego wykorzystania nowych technologii i bezpieczeństwa online. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie spotka się młodzież szkolna, młodzi twórcy, eksperci, influencerzy i aktywiści.

2019-05-23

III Śląskie Forum Karnoprocesowe organizuje Katedra Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego wraz z działającym przy niej Kołem Naukowym Prawa Karnego Procesowego „IUSTITIA” przy współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach. W ramach Forum w dniu 23 maja 2019 r.

2019-05-23

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach Karty Różnorodności od 2012 roku zachęca i inspiruje pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz działa na rzecz upowszechniania tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

2019-05-21

Konferencja „Uszczelnienie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy?” odbędzie się 21 maja 2019 r. w Pałacu Lubomirskich, mieszczącym się w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10. Wydarzenie organizuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

W ramach czterech planowanych paneli tematycznych:

Strony