Godło RP

Patronaty RPO

Data: 
2018-03-20

20 marca 2018 roku odbyła się objęta Honorowym Patronatem RPO konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W Konferencji wzięła udział zastępczyni RPO Pani dr Sylwia Spurek, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę rolę przedstawicieli zawodów medycznych w reagowaniu na przemoc domową. Poniżej cytat z wystąpienia:

Data: 
2018-03-15

15 marca obchodzony będzie po raz drugi Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI), a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (FEPI). Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Główny nurt wydarzeń organizowanych przez regionalne sądy powszechne oraz oddziały Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA ukierunkowany jest na dzieci i młodzież, ale również dorośli znajdą intersujące propozycje.

Data: 
2018-03-15

15 marca 2018 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną planuje zorganizować w swej siedzibie sympozjum naukowe pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych". Przedsięwzięcie to wiąże się z perspektywą wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Data: 
2018-03-15

II Festiwal Praw Człowieka jest kolejną edycją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku szkolnym przez II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu. Do projektu zostały zaproszone placówki oświatowe z terenu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

Głównym celem projektu jest:

Data: 
Od 2018-03-14 do 2018-03-15

Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji,jest Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Wydarzenie odbędzie się 14-15 marca 2018r. w Krajowej Izbie Radców Podatkowych.

Celem konkursu jest zapoznawanie młodych adeptów prawa z ideą mediacji, jak i jej praktycznym aspektem.

Z ramienia Biura RPO jednym z ekspertów będzie Pani Dorota Siwiec z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Data: 
2018-03-08

8 marca 2018 roku Instytut Nauk Politycznych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizują seminarium naukowe pn „Kobiety i Bezpieczeństwo".

Celem seminarium jest ukazanie praktycznego i teoretycznego wymiaru bezpieczeństwa uwzględniając perspektywę kobiecą. Przedmiotem dyskusji staną się m. in. następujące zagadnienia; udział kobiet w instytucjach bezpieczeństwa, główne problemy i wyzwania dla funkcjonariuszek, kobiety na misjach oraz rola kobiet w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.

Data: 
2018-03-07

7 marca o godz. 17:00 w Sali Klubowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Stowarzyszenia „Złotoryja dla demokracji” organizuje debatę pod hasłem „Czy prawa kobiet w Polsce są zagrożone? Debata ta odbędzie się związku z ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polski w dniu 08 czerwca 2017 roku Rokiem Praw Kobiet z okazji przypadającej w 2018 roku 100 rocznicy praw wyborczych kobietom. Dzięki dekretowi marszałka Józefa Piłsudskiego Polska była jedynym z pierwszych krajów, które przyznały prawa wyborcze kobietom.

 

Data: 
2018-02-19

Celem projektu jest przygotowanie cyklu 3 debat redakcyjnych 8 stycznia, 12 i 19 lutego 2018 w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej" oraz rozszerzonej publikacji dedykowanej problematyce praw człowieka i biznesu 28 lutego 2018 do prenumeraty dziennika „Rzeczpospolita" i „Parkiet". Przedsięwzięcie kierowane jest do przedsiębiorców, czytelników i internautów Rzeczpospolitej i Parkietu, którzy chcieliby otrzymać rzetelną i aktualną wiedzę w tej dziedzinie.

Data: 
Od 2018-02-01 do 2018-03-09

Za pomocą anonimowej ankiety online, kobiety mogą opowiedzieć o swoim porodzie i opiece w szpitalu.

Fundacja Rodzić Po Ludzku zbiera informacje na temat tego w jaki sposób kobiety są traktowane przez personel w szpitalach, czy rodzą w godnych warunkach; sprawdza czy szpitale przestrzegają standardów opieki okołoporodowej i gdzie w Polsce można urodzić "po ludzku".

Akcja ma na celu stały monitoring opieki okołoporodowej we wszystkich szpitalach w Polsce.

Data: 
2018-01-09

9 stycznia o godzinie 18:45 w sali A3 w Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) odbędzie się spotkanie z cyklu "Na gruncie Uniwersytetu". 

Strony