Godło RP
Zawartość

Patronaty RPO

Od 2019-06-03 do 2019-06-05

VIII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2019 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziale Biologii.

2019-05-31

Konferencja odbędzie się 31 maja 2019 roku w Krakowie, w Auli Krakowskiej Akademii im. F. Modrzewskiego przy ul. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, budynek B. Wydarzenie organizuje Małopolskie Stowarzyszenie Probacja we współpracy z Akademią Krakowską.

na białym tle kwadratowa pomarańczowa ramka, wewnątrz ramki napis COOPERANTE podzielony na trzy wersy
2019-05-30

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE powstała w sierpniu 2017 roku. Jest ona afiliowana przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, który jest jednostką Katedry Prawa Pracy.

2019-05-30

Obchody Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego (SM) zaplanowane są na 30 maja 2019 r. w Warszawie. Głównym punktem wydarzenia będzie spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta ekspertów: neurologów, psychologów, rehabilitantów oraz osób z SM i dyskusja na najważniejsze dla środowiska SM tematy. Wydarzenie będzie mieć charakter bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.

2019-05-30

Konferencja „Uzdrawiające domy dla skrzywdzonych dzieci” odbędzie się 30 maja 2019 roku w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, os. Północ 37 A. Organizatorem wydarzenia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

Od 2019-05-30 do 2019-06-01

Projekt „Right2B Forum” realizowany będzie w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Warszawie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

2019-05-29

Dolnośląski Sejmik Odpadowy odbędzie się 29 maja 2019 roku w Wołowskim Ośrodku Kultury przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 6 w Wołowie. Wydarzenie organizuje Urząd Miejski Wrocławia, Departament Zrównoważonego Rozwoju.

2019-05-29

Konferencja naukowa „Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia” odbędzie się 29 maja 2019 roku w Poznaniu. Wydarzenie organizuje Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

2019-05-28

Fundacja KiDs oraz Izba Komornicza w Łodzi zapraszają w dniu 28 maja 2019 r. na warsztaty edukacyjne wspierające samodzielne matki, borykające się z problemem wyegzekwowania alimentów od drugiego z rodziców. Warsztaty odbędą się w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w godzinach 15:00-19:00.

2019-05-27

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wolność wypowiedzi w międzynarodowych i krajowych systemach ochrony praw człowieka” odbędzie się 27 maja 2019 roku. Wydarzenie organizuje Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka Ius Homini działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Strony