Zawartość

Refundacja leków na choroby rzadkie

Data: 
2017-04-21
Logo w czerwonej ramce: pigułka

Sprawy Kacpra i Wiktora z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowań przed NSA wnosząc o oddalenie skarg kasacyjnych Ministra Zdrowia i wskazując, że wykładnia ustaw zgodna z Konstytucją i domniemaniem in dubio pro vitae humana umożliwia refundację leku Kineret.

Stan faktyczny:

bracia od lat toczą bój o refundację leku, który jest niedostępny w Polsce, ale dopuszczony do obrotu. Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2016 r. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy refundacji leku. Skargę kasacyjną wniósł Minister Zdrowia.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Stan sprawy:

postępowanie przed NSA.

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Sprawa dotyczy możliwości refundacji leków które są niedostępne w Polsce, ale zostały dopuszczone do obrotu. Zdaniem RPO prokonstytucyjna wykładnia przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i zastosowanie domniemania in dubio pro vitae humana na to zezwala. Wyrok pozwoli na ugruntowanie stanowiska sądów administracyjnych zapoczątkowanego wyrokiem w sprawie Pawła Nycza.

Skąd RPO wie o sprawie?

Wniosek adwokata

Argumenty prawne RPO

Patrz - załaczony dokument

Numer sprawy:

V.7013.51.2015

  • Aktualności
  • Dokumenty
Data: 
2018-10-23
Biało-czerwone pigułki
  • O tym, kto kwalifikuje pacjentów chorujących na rzadkie schorzenia do leczenia refundowanego w ramach programów lekowych, powinna rozstrzygać ustawa
  • Takie postanowienie sygnalizacyjne wydał Trybunał Konstytucyjny, badając wniosek RPO
  • Dziś decyduje o tym zespół koordynacyjny powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; decyzje Zespołu nie podlegają kontroli
  • Rzecznik kwestionował m.in. zasady funkcjonowania Zespołu  i brak możliwości zakwestionowania jego decyzji o wyłączeniu kogoś z programu lekowego
Data: 
2016-10-06
termometr

6 października NSA oddalił skargę kasacyjną Ministra Zdrowia i (w uzasadnieniu ustnym) stwierdził, że organy administracji dokonując interpretacji przepisów powinny posługiwać się wykładnią prokonstytucyjną. Taka wykładnia przepisów ustawy o refundacji pozwoli na refundację leku dla chorego chłopca.

Pacjent, do którego sprawy przed NSA przyłączył się RPO, to dziecko, które choruje na wrodzoną dystrofię mięśniową.