Zawartość

Zagadnienie prawne NSA: dopuszczalność odrzucenia skargi w sprawie rażąco błahej

Data: 
2016-03-21
Logo w czerwonej ramce: malutki znak I (jak informacja)

Stan faktyczny:

Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił składowi siedmiu sędziów NSA zagadnie prawne budzące poważne wątpliwości: czy sad administracyjny może odrzucić skargę, gdy stanowi niedopuszczalne w państwie prawnym nadużycie prawa do sądu z uwagi na wniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej. Zagadnienie powstało na kanwie sprawy dotyczącej dostępu do informacji publicznej.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Wyrok sądu:

postanowieniem składu siedmiu sędziów NSA odmówił podjęcia uchwały z powodów formalnych.

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Podjęcie uchwały o treści proponowanej przez wnioskujący skład NSA mogłoby stanowić nieproporcjonalne ograniczenie prawa do sądu, zwłaszcza w sprawach o dostęp do informacji publicznej.

Skąd RPO wie o sprawie?

Wniosek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Argumenty prawne RPO

Patrz - załączony dokument

Numer sprawy:

VII.510.49.2015

  • Aktualności
  • Dokumenty
Data: 
2016-03-22
RPO - informacja, podatki.png

Obywatelka chciała uzyskać od gminy informację publiczną. Wójt zażądał od niej wniesienia opłaty w wysokości 42 gr. Kobieta nie chciała się zgodzić na opłatę i złożyła skargę do sądu administracyjnego. Sąd odrzucił jednak skargę, jako wniesioną w sprawie rażąco błahej. Rzecznik przystąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który miał rozstrzygnąć, czy działanie sądu było zasadne. Postanowieniem z dnia 21 marca NSA odmówił podjęcia uchwały.

Data: 
2016-03-18

Obywatelka chciała uzyskać od gminy informację publiczną. Wójt zażądał od niej wniesienia opłaty w wysokości 42 gr. Kobieta nie chciała się zgodzić na opłatę i złożyła skargę do sądu administracyjnego. Sąd odrzucił jednak skargę, jako wniesioną w sprawie rażąco błahej. Rzecznik przystąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który ma rozstrzygnąć, czy działanie sądu było zasadne. Rozprawa przed NSA odbędzie się 21 marca.