Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2018-01-29

RPO poprosił o wyjaśnienie Rzecznika Konsumentów, UOKiK i samego przedsiębiorcę - Wrocławski Park Wodny SA.

W związku ze skargami Rzecznik Praw Obywatelskich podjął postępowanie wyjaśniające dotyczące ograniczonego zakresu usług świadczonych mężczyznom przez Wrocławski Park Wodny SA. W Aquaparku jest sauna. W Saunarium wyznaczone są strefy przeznaczone tylko dla kobiet, a we wtorki wstęp do całego Saunarium mają tylko kobiety. W tym dniu tygodnia mężczyźni w ogóle nie mogą skorzystać z usług saunowych.

Data: 2018-01-23
  • Czy na stronie internetowej mazowieckiej Brygady Obozu Narodowo-Radykalnego doszło do propagowania rasizmu, faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych?

  • Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Data: 2018-01-22

Trwają przygotowania do kolejnej, 9 sesji Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się (Open –ended Working Group on Ageing - OEWGA) , zapowiedzianej na 23-26 lipca 2018 r. w Nowym Jorku.

Przewodniczący  OEWGA zaprosił państwa członkowskie ONZ, jak również narodowe instytucje ochrony praw człowieka (National Human Rights Institution – NHRI – w Polsce tę funkcję sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich) do przygotowania wkładu do dyskusji.

Data: 2018-01-17

Jakie korzyści czerpią lokalne wspólnoty z realizowania projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych? Czego uczy się administracja? Jakie problemy udaje się załatwić? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji w Biurze RPO, w czasie której przedstawiona została „Księga Dobrych Praktyk działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców”.

Data: 2018-01-17

Do 14 lutego można zgłaszać propozycje badan antydyskryminacyjnych na lata 2019 i 2020, które może przeprowadzić Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ds. równego traktowania. 

Data: 2018-01-15
  • Zdaniem RPO definicja „młodego naukowca”– może mieć charakter dyskryminujący ze względu na zamieszczone w nim kryterium wieku.
  • Zamiast wskazywać określony wiek – 35 lat, lepiej byłoby zastosować kryterium wskazane w ustawie o Narodowym Centrum Nauki w której  zdefiniowano „osobę rozpoczynającą karierę naukową.”
Data: 2018-01-09
  • Mobbing i molestowanie w służbach mundurowych to problem, o którym coraz głośniej się mówi.
  • Rzecznik od dawna zwracał uwagę na ten problem szefom wszystkich formacji.
  • Zebrane przez RPO regulacje, wskazówki, dobre praktyki oraz materiały źródłowe umożliwią poszczególnym służbom wypracowanie skutecznych polityk antydyskryminacyjnych.
Data: 2018-01-09

- Kiedy we wrześniu 2015 r. objąłem stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, pan Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, zapytał mnie, kiedy będzie mógł odwiedzić Rzecznika na wózku. Wtedy to nie było możliwe, bo w budynku nie było windy. Dziś jest – powiedział rzecznik praw obywatelskiej Adam Bodnar. Windę pierwszy uruchomił 9 stycznia wlaśnie Piotr Pawłowski

 
Data: 2018-01-05
  • Rzecznik pyta prokuraturę o napaść na 14–letnią dziewczynkę
  • Napastnik miał wznosić hasła rasistowskie
  • W ubiegłym roku ponad 100 spraw, które trafiły do Biura RPO dotyczyło przestępstw motywowanych nienawiścią
Data: 2017-12-27

Wykaz publikacji RPO dotyczących równego traktowania z podziałem na przesłanki dyskryminacji zakazane w polskim prawie (niepełnosprawność, płeć, wiek, wyznanie, pochodzenie narodowe i etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową)

Strony