Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2012-02-09

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów określających rodzaje dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji pracownika ochrony, bez uwzględnienia świadectw i dyplomów szkół ministerstwa sprawiedliwości ukończonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Strony