Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2012-03-13

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego spotkali się z reprezentantami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Przedmiotem rozmów były wnioski z Raportu Misji Oceny Wyborów OBWE/ODHIR dotyczącego zeszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Data: 2012-03-07

W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Pokoleniowej w Domu Kultury Rakowiec na warszawskiej Ochocie odbyło się spotkanie z Katarzyną Łakomą, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO na temat tzw. odwróconej hipoteki. Jego organizatorami byli Rzecznik Praw Obywatelskich i Burmistrz Dzielnicy Ochota, a pomysłodawcami grupa studentów współpracujących z RPO w zakresie promowania praw człowieka.

Data: 2012-03-05

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy RPO wzięli udział w organizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki XIII Forum Cudzoziemców. Dyskusja dotyczyła realizacji ustawy abolicyjnej oraz procedury i praktyki legalizacji pobytu cudzoziemców długotrwale przebywających w Polsce.

Data: 2012-02-21

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów. Dyskutowano o tym jakie problemy i postulaty powinny być uwzględnione w projekcie ustawy o cudzoziemcach. Omawiano również funkcjonowanie przepisów tzw. ustawy abolicyjnej.

Strony