Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2011-05-16

Rzecznik Praw Obywatelskich wzięła udział w debacie publicznej "Jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce". W wystąpieniu Rzecznik zwróciła uwagę na potrzebę większej aktywności zarówno państwa jak i organizacji społecznych w znoszeniu barier w dostępie do nowoczesnych technologii osobom i środowiskom wykluczonym ze względu na wiek, stan zdrowia czy biedę. Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Strony