Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2011-03-11

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz spotkała się z Elżbietą Radziszewską, Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania. Tematem rozmów były problemy związane z realizacją ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Data: 2011-03-11

Odbyło się drugie posiedzenie Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Dyskutowano na temat głównych założeń strategii działań Rzecznika w najbliższych latach. Przedmiotem rozmów były również problemy związane z sytuacją osób z niepełnosprawnością w naszym kraju, zwłaszcza w świetle prawa i konwencji międzynarodowych. Rada zastanawiała się ponadto jak skuteczniej chronić prawa osób starszych

Data: 2011-03-10

Odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz wręczyła nominacje 19 członkom Komisji i przedstawiła główne kierunki działań Biura RPO dotyczące przestrzegania zasady równego traktowania. W trakcie dyskusji omówiono priorytety i plany Komisji na najbliższy rok oraz zastanawiano się jak skutecznie chronić prawa osób z niepełnosprawnością, a jednocześnie znosić bariery architektoniczne i przepisy utrudniające im normalną egzystencję.

Data: 2011-03-08

Podczas wizyty przedstawiciela szwedzkiego Ombudsmana ds. Równości Petera Tai Christensena w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zastanawiano się jak przeciwdziałać dyskryminacji i wprowadzać w życie zasadę równego traktowania. Ze szwedzkim gościem spotkała się prof. Irena Lipowicz, a następnie reprezentanci organizacji działających na rzecz równego traktowania: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Kampanii Przeciw Homofobii i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Data: 2011-03-03

Odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz wręczyła nominacje 17 członkom Komisji i poinformowała o kierunkach działań Biura RPO. W trakcie dyskusji omówiono plan prac Rady na najbliższy rok oraz zastanawiano się jak skutecznie chronić prawa osób starszych w naszym kraju w szczególności w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania.

Członkowie Komisji Eksperckiej ds. Osób Starszych przy RPO:

Data: 2011-02-28

Przedstawiciel Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Tomasz Gellert wziął udział w seminarium na temat dostępu do opieki medycznej cudzoziemców: starających się o nadanie statusu uchodźcy oraz przebywających w naszym kraju nielegalnie. Organizatorem seminarium, nad którym Honorowy Patronat objął Rzecznik Praw Obywatelskich było Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Strony