Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2011-05-16

Rzecznik Praw Obywatelskich wzięła udział w debacie publicznej "Jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce". W wystąpieniu Rzecznik zwróciła uwagę na potrzebę większej aktywności zarówno państwa jak i organizacji społecznych w znoszeniu barier w dostępie do nowoczesnych technologii osobom i środowiskom wykluczonym ze względu na wiek, stan zdrowia czy biedę. Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Data: 2011-03-23

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz spotkała się z grupą zagranicznych studentów Collegium Civitas w Warszawie. Podczas rozmów omówiono problemy z którymi zagraniczni studenci spotykają się w Polsce i zastanawiano się nad możliwościami ich rozwiązania. Gościem spotkania był prof. Urlich Karpen, konstytucjonalista z Uniwersytetu w Hamburgu

Data: 2011-03-23

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku dofinansowania dla pracodawców zatrudniających pracowników mających stwierdzony lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i ustalone prawo do emerytury.

Strony