Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2011-03-03

Odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz wręczyła nominacje 17 członkom Komisji i poinformowała o kierunkach działań Biura RPO. W trakcie dyskusji omówiono plan prac Rady na najbliższy rok oraz zastanawiano się jak skutecznie chronić prawa osób starszych w naszym kraju w szczególności w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania.

Członkowie Komisji Eksperckiej ds. Osób Starszych przy RPO:

Data: 2011-02-28

Przedstawiciel Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Tomasz Gellert wziął udział w seminarium na temat dostępu do opieki medycznej cudzoziemców: starających się o nadanie statusu uchodźcy oraz przebywających w naszym kraju nielegalnie. Organizatorem seminarium, nad którym Honorowy Patronat objął Rzecznik Praw Obywatelskich było Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Data: 2011-02-21

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Koalicji na Rzecz Równych Szans zaapelowały do Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania o jak najszybsze uruchomienie środków finansowych na poprawną realizację obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich jako krajowego organu ds. równego traktowania.

Data: 2011-01-20

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie potrzeby przywrócenia możliwości organizowania lekarskiego egzaminu państwowego w innym terminie niż sobota, dla osób uznających ten dzień za święto z przyczyn religijnych .

Data: 2011-01-13

Komunikat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
RPO w sprawie ksenofobii

Strony