Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2011-03-23

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku dofinansowania dla pracodawców zatrudniających pracowników mających stwierdzony lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i ustalone prawo do emerytury.

Data: 2011-03-23

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz spotkała się z grupą zagranicznych studentów Collegium Civitas w Warszawie. Podczas rozmów omówiono problemy z którymi zagraniczni studenci spotykają się w Polsce i zastanawiano się nad możliwościami ich rozwiązania. Gościem spotkania był prof. Urlich Karpen, konstytucjonalista z Uniwersytetu w Hamburgu

Data: 2011-03-18

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz uczestniczyła w konferencji „Kobiety w służbie publicznej – szklany sufit?” zorganizowanej przez Promocję XXI Stanisław Konarski i Krajową Szkołę Administracji Publicznej. RPO zabrała głos w panelu dyskusyjnym: „Co państwo robi, aby wspierać kobiety?”

Data: 2011-03-17

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz spotkała się z członkiniami Kobiecego Forum Samorządowego. Rozmowy dotyczyły współpracy na rzecz ochrony praw osób starszych, osób z niepełnosprawnością oraz imigrantów. Omówiono również przedstawiony przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego projekt: „Równość standardem dobrego samorządu”

Strony