Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Abonament RTV

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące niewydolności organów państwa w realizacji zadań związanych z rozpatrywanie wniosków o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległych opłat abonamentowych.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy

Dlaczego skoro nie dostałem indywidualnego numeru identyfikacyjnego, muszę płacić abonament? pyta Rzecznika wnioskodawca

Data: 
2017-01-17
Grafika: radio i telewizor

Interesariusz otrzymał upomnienie w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywające go do zapłaty należności z tytułu abonamentu RTV. Jak podaje, nie otrzymał on indywidualnego numeru identyfikacyjnego i nie opłacał abonamentu RTV, gdyż nie było wiadomo, na jaki numer konta. Podkreśla również, że nie dostarczono mu w sposób skuteczny zawiadomienia o numerze identyfikacyjnym. Sprawa pozostaje w toku, a Rzecznik zwróci się do właściwych organów. BPK.512.2.2017

Co dalej z kontrolami odbiorników RTV? Rzecznik pisze do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data: 
2016-11-29
Grafika: radio i telewizor na szarym tle

Do Biura Rzecznika docierają sygnały o braku precyzyjnego uregulowania prawnego w zakresie dokonywania czynności kontrolnych posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Abonament RTV: uwzględniona skarga kasacyjna RPO

Data: 
2016-11-24
Grafika: radio i telewizor na pomarańczowym tle
NSA uwzględnił 24 listopada skargę kasacyjną RPO w sprawie abonamentowej. W sprawie istota problemu dotyczyła niewłaściwego zakwalifikowania wniosku Skarżącej przez Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji i w związku z powyższym nieprawidłowym rozpoznaniu wniosku Skarżącej. Skarżąca wniosła bowiem o zwrot, jak twierdziła, nadpłaconej opłaty abonamentowej, zaś KRRIT rozpoznał ją jako wniosek o umorzenie opłat, bez wyjaśnienia wątpliwości czego w istocie dotyczyło żądanie Skarżącej.
 

Abonament RTV - nie ma ustawowych podstaw do tego, żeby pracownicy Poczty sprawdzali po domach, czy ludzie mają odbiorniki RTV. Wystąpienie RPO do ministra infrastruktury

Data: 
2016-11-07
Grafika: radio i telewizor na pomarańczowym tle

Do Biura RPO docierają sygnały dotyczące sposobu kontroli posiadania telewizorów i radioodbiorników. Chodzi m.in. o wątpliwość, czy pracownik Poczty Polskiej jest de facto uprawniony do wejścia do mieszkania, żeby ustalić, czy obywatel ma telewizor lub radio – napisał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Mam już 75 lat, a ścigają mnie za niepłacenie za abonament RTV

Data: 
2016-07-27
Grafika: radio i telewizor na pomarańczowym tle

Jestem osobą starszą, w 2008 roku powiedziałem na poczcie, że chcę wyrejestrować odbiornik radiowo-telewizyjny. Myślałem, że to wystarczy. Jednak poczta domaga się pieniędzy za 8 lat zaległego abonamentu. Czy Rzecznik może mi pomóc? – pyta mieszkaniec Górnego Śląska.

Strony

Grafika: radio i telewizor

Kierowane do Rzecznika skargi związane z egzekucją zaległości abonamentowych często pochodzą od osób starszych, schorowanych lub samotnych, utrzymujących się z niskich emerytur bądź rent, które często z przyczyn od siebie niezawinionych nie wypełniły obowiązku opłaty abonamentu rtv. 

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Cywilnego

Do Przewodniczącego KRRiT ws. umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowychDo Ministra Kultury ws. formularza zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV, stosowanego przez Pocztę PolskąDo Prezesa Rady Ministrów ws.obowiązku opłaty abonamentu rtvDo Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. obowiązku płacenia abonamentu za odbiornik radiowy i telewizyjnyDo MAiC ws. obowiązku opłacania abonamentu za odbiornik radiowy i telewizyjnyDo MKiDN ws. opłat abonamentowychWSA ws. opłat abonamentowychWeryfikacja stanowiska KRRiT ws. opłat abonamentowychSprawy ulgi w opłatach za abonament RTVCzy osoby niesłyszące i niewidome powinny płacić abonament RTV? Wystąpienie RPO do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków PrzekazuDlaczego Poczta Polska żąda ode mnie zapłaty zaległego abonamentu po wyrejestrowaniu odbiornika?Mam już 75 lat, a ścigają mnie za niepłacenie za abonament RTVAbonament RTV - nie ma ustawowych podstaw do tego, żeby pracownicy Poczty sprawdzali po domach, czy ludzie mają odbiorniki RTV. Wystąpienie RPO do ministra infrastrukturyAbonament RTV: uwzględniona skarga kasacyjna RPOCo dalej z kontrolami odbiorników RTV? Rzecznik pisze do Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDlaczego skoro nie dostałem indywidualnego numeru identyfikacyjnego, muszę płacić abonament? pyta Rzecznika wnioskodawca