Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Abonament RTV

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące niewydolności organów państwa w realizacji zadań związanych z rozpatrywanie wniosków o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległych opłat abonamentowych.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy
Data: 
2017-06-20

Na początku 2013 r. interesant poprosił KRRiT, żeby umorzyła mu zaległy abonament RTV. Dlaczego? Bo interesant jako bezrobotny był ustawowo zwolniony z abonamentu. Na kolejne dwa pisma Rada jednak nie odpowiedziała, więc interesant poprosił Rzecznika o interwencję (BPK.512.25.2016). Pismo Rzecznika okazało się skuteczne. Krajowa Rada umorzyła abonentowi zaległości w opłatach abonamentowych wraz z odsetkami.

Data: 
2017-06-11
Grafika: radio i telewizor

 - Narastające problemy finansowe mediów publicznych powodują, że obecna debata skręca w złym kierunku. Zamiast mówić o istocie tych mediów, czyli o misji informacyjnej, społecznej czy edukacyjnej, mówimy niemal wyłącznie o ściągalności abonamentu. Tak, jakby te sprawy się nie łączyły i nie były od siebie zależne.

Data: 
2017-06-06

W ostatnich tygodniach do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące projektu zmian w zakresie weryfikacji obowiązków związanych z ponoszeniem opłat abonamentowych. Proponowane rozwiązania polegają na zobowiązaniu dostawców usług telewizji płatnej (telewizje kablowe, dostawcy telewizji satelitarnej) na przekazywaniu danych osób, z którymi mają zawarte umowy Poczcie Polskiej, która w ten sposób będzie mogła zweryfikować realizację obowiązków związanych z ponoszeniem opłat abonamentowych.

Data: 
2017-05-31

W dniu 31 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), po ponownym rozpoznaniu sprawy, uwzględnił skargę pani Katarzyny na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) w przedmiocie umorzenia postępowania (sygn. akt V SA/Wa 418/17).

Pani Katarzyna złożyła do KRRiT dwa wnioski. W jednym sformułowała żądanie o zwrot opłaty abonamentowej, natomiast w drugim wniosła o umorzenie. W uzasadnieniu pisma stwierdziła, że oczekuje zwrotu określonej kwoty z tytułu opłaty abonamentowej. Wskazała również, że jest osobą starszą i znajduje się w trudnej sytuacji.

Data: 
2016-11-28
Grafika: radio i telewizor na szarym tle

Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa potwierdził wątpliwości RPO o braku podstaw prawnych do kontrolowania naszych mieszkań.

Wiceminister napisał, że taka kontrola jest możliwa TYLKO pod warunkiem, że zgodzi się na to właściciel mieszkania. W takiej sytuacji – czyli jeśli kontrola odbywa się za zgodą obywatela – można wydać decyzję o konieczności zarejestrowania odbiornika i zapłaceniu za jego używanie.

Jeśli zatem nie wyrazimy zgody na kontrolę, to ona nie ma podstaw prawnych.

Strony

Grafika: radio i telewizor

Kierowane do Rzecznika skargi związane z egzekucją zaległości abonamentowych często pochodzą od osób starszych, schorowanych lub samotnych, utrzymujących się z niskich emerytur bądź rent, które często z przyczyn od siebie niezawinionych nie wypełniły obowiązku opłaty abonamentu rtv. 

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Cywilnego

Do Przewodniczącego KRRiT ws. umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowychDo Ministra Kultury ws. formularza zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV, stosowanego przez Pocztę PolskąDo Prezesa Rady Ministrów ws.obowiązku opłaty abonamentu rtvDo Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. obowiązku płacenia abonamentu za odbiornik radiowy i telewizyjnyDo MAiC ws. obowiązku opłacania abonamentu za odbiornik radiowy i telewizyjnyDo MKiDN ws. opłat abonamentowychWSA ws. opłat abonamentowychWeryfikacja stanowiska KRRiT ws. opłat abonamentowychSprawy ulgi w opłatach za abonament RTVCzy osoby niesłyszące i niewidome powinny płacić abonament RTV? Wystąpienie RPO do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków PrzekazuDlaczego Poczta Polska żąda ode mnie zapłaty zaległego abonamentu po wyrejestrowaniu odbiornika?Mam już 75 lat, a ścigają mnie za niepłacenie za abonament RTVAbonament RTV - nie ma ustawowych podstaw do tego, żeby pracownicy Poczty sprawdzali po domach, czy ludzie mają odbiorniki RTV. Wystąpienie RPO do ministra infrastrukturyAbonament RTV: uwzględniona skarga kasacyjna RPOCo dalej z kontrolami odbiorników RTV? Rzecznik pisze do Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDlaczego skoro nie dostałem indywidualnego numeru identyfikacyjnego, muszę płacić abonament? pyta Rzecznika wnioskodawcaListonosz nie może kontrolować, czy mamy sprzęt RTV - minister potwierdza stanowisko RzecznikaKRRiT nie może samodzielnie ustalać treści żądania strony – WSA w Warszawie podziela stanowisko RPO w sprawie abonamentowejRPO w sprawie projektu ustawy o abonamencie RTV: nadal rodzi liczne, poważne wątpliwości dotyczące praw obywateliAdam Bodnar o płaceniu abonamentu RTV. Komentarz dla Onet.plKrajowa Rada Radiofonii i Telewizji umorzyła abonentowi zaległości w opłatach abonamentowych wraz z odsetkami. Udana interwencja Rzecznika.