Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Abonament RTV

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące niewydolności organów państwa w realizacji zadań związanych z rozpatrywanie wniosków o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległych opłat abonamentowych.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy

Listonosz nie może kontrolować, czy mamy sprzęt RTV - minister potwierdza stanowisko Rzecznika

Data: 
2016-11-28
Grafika: radio i telewizor na szarym tle

Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa potwierdził wątpliwości RPO o braku podstaw prawnych do kontrolowania naszych mieszkań.

Wiceminister napisał, że taka kontrola jest możliwa TYLKO pod warunkiem, że zgodzi się na to właściciel mieszkania. W takiej sytuacji – czyli jeśli kontrola odbywa się za zgodą obywatela – można wydać decyzję o konieczności zarejestrowania odbiornika i zapłaceniu za jego używanie.

Jeśli zatem nie wyrazimy zgody na kontrolę, to ona nie ma podstaw prawnych.

Dlaczego skoro nie dostałem indywidualnego numeru identyfikacyjnego, muszę płacić abonament? pyta Rzecznika wnioskodawca

Data: 
2017-01-17
Grafika: radio i telewizor

Interesariusz otrzymał upomnienie w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywające go do zapłaty należności z tytułu abonamentu RTV. Jak podaje, nie otrzymał on indywidualnego numeru identyfikacyjnego i nie opłacał abonamentu RTV, gdyż nie było wiadomo, na jaki numer konta. Podkreśla również, że nie dostarczono mu w sposób skuteczny zawiadomienia o numerze identyfikacyjnym. Sprawa pozostaje w toku, a Rzecznik zwróci się do właściwych organów. BPK.512.2.2017

Co dalej z kontrolami odbiorników RTV? Rzecznik pisze do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data: 
2016-11-29
Grafika: radio i telewizor na szarym tle

Do Biura Rzecznika docierają sygnały o braku precyzyjnego uregulowania prawnego w zakresie dokonywania czynności kontrolnych posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Abonament RTV: uwzględniona skarga kasacyjna RPO

Data: 
2016-11-24
Grafika: radio i telewizor na pomarańczowym tle
NSA uwzględnił 24 listopada skargę kasacyjną RPO w sprawie abonamentowej. W sprawie istota problemu dotyczyła niewłaściwego zakwalifikowania wniosku Skarżącej przez Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji i w związku z powyższym nieprawidłowym rozpoznaniu wniosku Skarżącej. Skarżąca wniosła bowiem o zwrot, jak twierdziła, nadpłaconej opłaty abonamentowej, zaś KRRIT rozpoznał ją jako wniosek o umorzenie opłat, bez wyjaśnienia wątpliwości czego w istocie dotyczyło żądanie Skarżącej.
 

Abonament RTV - nie ma ustawowych podstaw do tego, żeby pracownicy Poczty sprawdzali po domach, czy ludzie mają odbiorniki RTV. Wystąpienie RPO do ministra infrastruktury

Data: 
2016-11-07
Grafika: radio i telewizor na pomarańczowym tle

Do Biura RPO docierają sygnały dotyczące sposobu kontroli posiadania telewizorów i radioodbiorników. Chodzi m.in. o wątpliwość, czy pracownik Poczty Polskiej jest de facto uprawniony do wejścia do mieszkania, żeby ustalić, czy obywatel ma telewizor lub radio – napisał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Strony

Grafika: radio i telewizor

Kierowane do Rzecznika skargi związane z egzekucją zaległości abonamentowych często pochodzą od osób starszych, schorowanych lub samotnych, utrzymujących się z niskich emerytur bądź rent, które często z przyczyn od siebie niezawinionych nie wypełniły obowiązku opłaty abonamentu rtv. 

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Cywilnego

Do Przewodniczącego KRRiT ws. umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowychDo Ministra Kultury ws. formularza zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV, stosowanego przez Pocztę PolskąDo Prezesa Rady Ministrów ws.obowiązku opłaty abonamentu rtvDo Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. obowiązku płacenia abonamentu za odbiornik radiowy i telewizyjnyDo MAiC ws. obowiązku opłacania abonamentu za odbiornik radiowy i telewizyjnyDo MKiDN ws. opłat abonamentowychWSA ws. opłat abonamentowychWeryfikacja stanowiska KRRiT ws. opłat abonamentowychSprawy ulgi w opłatach za abonament RTVCzy osoby niesłyszące i niewidome powinny płacić abonament RTV? Wystąpienie RPO do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków PrzekazuDlaczego Poczta Polska żąda ode mnie zapłaty zaległego abonamentu po wyrejestrowaniu odbiornika?Mam już 75 lat, a ścigają mnie za niepłacenie za abonament RTVAbonament RTV - nie ma ustawowych podstaw do tego, żeby pracownicy Poczty sprawdzali po domach, czy ludzie mają odbiorniki RTV. Wystąpienie RPO do ministra infrastrukturyAbonament RTV: uwzględniona skarga kasacyjna RPOCo dalej z kontrolami odbiorników RTV? Rzecznik pisze do Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDlaczego skoro nie dostałem indywidualnego numeru identyfikacyjnego, muszę płacić abonament? pyta Rzecznika wnioskodawcaListonosz nie może kontrolować, czy mamy sprzęt RTV - minister potwierdza stanowisko Rzecznika