Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Osoby w kryzysie bezdomności

Zjawisko bezdomności jest powszechnie uznawane za najcięższą formę wykluczenia społecznego, wiąże się bowiem nie tylko z brakiem miejsca do zamieszkania, ale także uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i  prowadzi do stygmatyzacji. W tej części serwisu można znaleźć informacje o działaniach RPO dotyczących rozwiązywania problemu bezdomności i o ich efektach.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Ciemna strona integracji – problemy obywateli polskich za granicą

Data: 
2017-12-09
Uczestnicy panelu

Ludzie bezdomni za granicą umierają, i to umierają w ogromnej samotności. Nie ma tam polskich działaczy, organizacji – nie ma pomocy adresowanej do bezdomnych w języku polskim, a język jest barierą często nie do przejścia.  Preczytajcie relacje z panelu

RPO: Czas usunąć żebractwo z kodeksu wykroczeń

Data: 
2017-12-04
Grafika:banknot ze skrzydełkami

W stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka prawa wykroczeń oraz coraz bardziej wyraźna potrzeba reformy tej dziedziny prawa.

W Kodeksie wykroczeń odnaleźć można szereg typów czynów, których penalizacja w obecnych realiach społeczno-gospodarczych, wydaje się być co najmniej nieuzasadniona. Dobitnym przykładem tego stanu rzeczy jest wykroczenie ujęte w art. 58 § 1 k.w., penalizujące tzw. żebractwo.

O pomocy dla bezdomnych kobiet i udziale osób w kryzysie bezdomności w pracach organizacji zajmujących się problematyką ubóstwa – posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Data: 
2017-11-29
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali przy białych stołach

- „Nic o nas bez nas” – to w naszym kraju znane hasło. Ważne jest, abyśmy potrafili z niego czerpać. Dlatego tak bardzo cieszy mnie, że udało nam się trochę zmodyfikować formułę dzisiejszego spotkania i będziemy mieli możliwość wysłuchania osób, które doświadczyły kryzysu bezdomności a teraz biorą udział w pracach organizacji zajmujących się  problematyką ubóstwa – mówił prof. Ryszard Scharfenberg podczas posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności.

Rusza Uliczny Patrol Medyczny

Data: 
2017-11-23
Grafika: parasol i chmury, z których pada

Mamy przyjemność poinformować o pionierskim w Polsce projekcie "Uliczny Patrol Medyczny" organizowanym przez Caritas Polska we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy i z Oddziałem Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

Polega na uruchomieniu objazdowej pomocy ratowniczej dla osób bezdomnych i ubogich przebywających poza schroniskami – w pustostanach, w ogródkach działkowych, garażach a nawet w namiotach i szałasach. Pomoc będzie udzielana całorocznie.

Więcej informacji:

Czy przepisy umożliwiające realizację programu Mieszkanie+ nie zmniejszają ochrony przed eksmisją na bruk ludzi w naprawdę trudnej sytuacji? Kolejne wystąpienie Rzecznika w sprawie najmu instytucjonalnego

Data: 
2017-10-12
Grafika: parasol i chmury, z których pada

Podejmując po raz kolejny problem, swoje uwagi i wątpliwości Rzecznik Praw Obywatelskich skierował tym razem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Pomimo zastrzeżeń przedstawionych w wystąpieniu z dnia 7 sierpnia 2017 r., że wprowadzony najem instytucjonalny nie chroni przez bezdomnością osób zobowiązanych do opuszczenia lokalu, prezydent podpisał bowiem ustawę o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym.

Strony

logo: parasol i ciemne chmury

Zjawisko bezdomności jest powszechnie uznawane za najcięższą formę wykluczenia społecznego, wiąże się bowiem nie tylko z brakiem miejsca do zamieszkania, ale także uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i  prowadzi do stygmatyzacji. W tej części serwisu można znaleźć informacje o działaniach RPO dotyczących rozwiązywania problemu bezdomności i o ich efektach.

Rozwiązywanie problemu bezdomności nie ogranicza się do zapewnienia odpowiednich miejsc do zamieszkania. Wymaga także zapewnienia osobom bezdomnym dostępu do usług publicznych, w tym zwłaszcza opieki medycznej, pomocy prawnej czy edukacji. Przeciwdziałanie bezdomności nie jest możliwe bez podejmowania działań o charakterze prewencyjnym, a także terapeutycznym, wspierającym proces wychodzenia z bezdomności.

W ocenie Rzecznika efektywne przeciwdziałanie zjawisku bezdomności wymaga powołania wyspecjalizowanego pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów, który nie tylko koordynowałby prace poszczególnych resortów, ale również inicjował działania o charakterze systemowym, wykraczającym poza właściwość poszczególnych działów administracji rządowej. Obecnie podejmowane działania w zbyt dużym stopniu skupione są na doraźnej pomocy osobom bezdomnym, natomiast nie prowadzą do systemowego przeciwdziałania przyczynom powstawania zjawiska bezdomności.

Sprawę prowadzi: 

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Skład Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności: Informacje o Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania BezdomnościDo Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. problemu bezdomnościDo Ministra Sprawiedliwości ws. ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanychRzecznik Praw Obywatelskich w radiu TOK FMDo Ministra Sprawiedliwości ws. stosowania przepisów zapobiegających „eksmisjom na bruk”Spotkanie z Prezydentem SzczecinaWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego ws. ochrony przed „eksmisją na bruk”Wniosek do TK ws. braku ochrony lokatorów przed „eksmisją na bruk”Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania BezdomnościWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów ws. przeciwdziałania zjawisku bezdomnościRzecznik o przeciwdziałaniu zjawisku bezdomnościWystąpienie do MIiB ws. ochrony praw lokatorów w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontuMapa problemów związanych z bezdomnościąSpotkanie z burmistrzem ZłocieńcaWystąpienie do Prezydenta Warszawy ws. dostępności łaźni miejskich dla osób doświadczających bezdomnościWystąpienie do Przewodniczącego PKW ws. praw wyborczych osób bezdomnychRPO w sprawie praw wyborczych osób bezdomnychO większą wrażliwość wobec bezdomnych - apelują eksperci RPOKancelaria Premiera o współpracy z RPO na rzecz osób bezdomnychWielkoduszna Wielkopolska – spotkanie Rzecznika z ks. abp Stanisławem Gądeckim i wiceprezydentem Poznania Arkadiuszem Stasicą oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego WielkopolskiRelacja rzecznika Adama Bodnara z Poznania: spotkałem Wielkoduszną WielkopolskęWielkoduszne Siemiatycze. Rzecznik Adam Bodnar na Podlasiu Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich w Łomży 30 stycznia – relacjaPoznań, 1 marca. Briefing rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara i prezydenta Miasta Poznania Jacka JaśkowiakaOchrona przed eksmisją na bruk – posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i PetycjiApel o wrażliwość. Uroczystość poświęcona pamięci osób bezdomnych, które zmarły tej zimyRPO w Kielcach. Rzecznik pyta o najważniejsze problemyEfekt spotkania regionalnego. Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczmnej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. osób mieszkających na terenie ogródków działkowychSpotkanie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Biurze RPO Efekt spotkania regionalnego. Czy osoby zamieszkujące działki zostaną bezdomne? – Rzecznik bada problemW Poznaniu o prawach lokatorów. W debacie z RPO miasto i stowarzyszenie lokatorów wypracowuje rozwiązanieWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zapewnienia opieki zdrowotnej osobom bezdomnym oraz innym osobom nieuzyskującym dochoduWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. ochrony prawnej dłużników w postępowaniu egzekucyjnymWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów ws. pomocy mieszkaniowej dla osób najuboższychPodstawowe problemy krajowej polityki mieszkaniowej dotyczącej osób o najniższych dochodach - wystąpienie generalne do premier Beaty SzydłoWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. zapewnienia pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanychDlaczego prawo nie chroni przed utratą mieszkania w przypadku niewielkiego zadłużenia? Rzecznik postuluje zmiany w przepisachCzy osoby zamieszkujące działki zostaną bezdomne? Minister Rodziny odpowiadaEfekt spotkania regionalnego - prawa lokatorów. Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony praw osób oczekujących na lokale socjalneUchwała Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO dotycząca rozporządzenia do nowelizacji ustawy o pomocy społecznejUchwała Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO dotycząca rozliczania się przez organizacje pozarządoweWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie planowanej standaryzacji usług na rzecz osób bezdomnychOdznaczenia RPO dla twórczyń przychodni dla bezdomnych Lekarze Nadziei. Koncert "Jesteśmy z nadzieją" pod patronatem RPOWystąpienie do Prezydent m.st. Warszawy ws. zadłużenia byłych lokatorów mieszkań komunalnychWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. niejasnej procedury wpisu do rejestru wyborcówPrawa najsłabszych lokatorów - po wystąpieniu RPO resort infrastruktury zapowiada prace nad zmianą prawaO problemach osób uzależnionych – spotkanie z udziałem dr. Adama BodnaraWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. wzmocnienia ochrony prawnej osób uprawnionych do lokali socjalnychPrawa wyborcze osób bezdomnych – po wystąpieniu RPO Państwowa Komisja Wyborcza postuluje zmianę rozporządzenia.Standaryzacja usług na rzecz osób bezdomnych – minister zapowiada konsultacje projektuGorzowskie imperium miłosierdziaOsoby bez stałego dochodu wykluczone z gminnej pomocy mieszkaniowej? Po skardze Rzecznika, WSA stwierdził nieważność przepisu uchwały miejskiejŚwięto Ubogich w WarszawieBiuro RPO w czasie Święta Ubogich: o co nas pytano?Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności z udziałem RPOPodziękowania dla RPO za udział w warszawskim Święcie UbogichCo z dostępem osób bezdomnych do opieki zdrowotnej? – ministerstwo odpowiada RPOSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania BezdomnościSpotkanie z Agatą i Piotrem IkonowiczamiEksperci RPO rozmawiają o Narodowym Programie Mieszkaniowym Będą ułatwienia w głosowaniu dla osób bezdomnychJak badać zjawisko bezdomności? Eksperci RPO podpowiadają minister Rafalskiej Julia Wygnańska o diagnozowaniu bezdomnościEksperci Komisji ds. Przeciwdziałania Bezdomności rozmawiają o lokalnych inicjatywachBezdomni zimą bez noclegowni? Rzecznik interweniuje. Adam Bodnar wziął udział w spotkaniu wigilijnym z osobami dotkniętymi kryzysem bezdomnościCo dalej z mieszkańcami „mieszkań przejściowych” w Bielsku-Białej? Interweniuje Pełnomocnik Terenowy w KatowicachAdrianna Porowska o problemach osób w kryzysie bezdomności i zmianach w ustawie o pomocy społecznejO problemach osób w kryzysie bezdomności z red. Pawłem Sulikiem rozmawia Adrianna Porowska„Musimy uruchomić powszechny społeczny monitoring osób potrzebujących pomocy”. Apel RPO w związku ze zbliżającą się falą mrozówWystąpienie RPO w sprawie pomocy dla chorych osób w kryzysie bezdomnościZbliża się kolejna fala mrozów. Jest zbyt mało miejsc w placówkach dla wszystkich potrzebującychOnet.pl: Nowe prawo utrudnia pomoc bezdomnym. "Gdybyśmy osoby chore odesłali teraz na ulice, to one by umarły"RPO w Paryżu o sprawach bezdomnych Polaków we FrancjiO sytuacji bezdomnych Polaków za granicą. RPO opowiada o swojej wizycie w ParyżuNGO.pl, „Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych – ile osób uda się policzyć?”Co z pomocą dla „osób niesamodzielnych”, które pozostają bezdomne? Ministerstwo odpowiada RPODom, którego nie ma - RPO na debacie o bezdomnościKonferencja „Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu” w Gdańsku. Wystąpienie Adama BodnaraO programie „Najpierw mieszkanie” pisze Julia WygnańskaPosiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych„Bezdomny w Polsce skazany na schroniska. O mieszkaniach dla nich nie myśli nikt”, Gazeta WyborczaMinister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej wydał rozporządzenie w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalniPosiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania BezdomnościPrawa wyborcze osób bezdomnych – po wystąpieniu RPO trwają prace nad zmianą rozporządzeniaO lokal socjalny może wystąpić do gminy sam eksmitowany, a nie tylko właściciel mieszkania, którego dotyczy eksmisja: rząd odpowiada na postulaty RPOW Warszawie uruchomiono mobilną łaźnię dla bezdomnychDlaczego więzień nie może się starać o lokal socjalny? Rzecznik wyjaśnia sprawę.Ministerstwo odpowiada RPO w sprawie zapewnienia schronienia i wsparcia dla bezdomnych matek z dziećmiPowstaną schroniska dla bezdomnych świadczące usługi opiekuńcze – zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejRzecznik pisze do Prezydenta w sprawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która umożliwia eksmisję na brukCzy resort budownictwa pracuje nad zmianą przepisów, które dziś nie chronią właścicieli mieszkań kupionych na kredyt przed eksmisją? Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury i BudownictwaKonferencja „Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu - potrzeba systemowej prewencji i deinstytucjonalizacji usług społecznych” w Biurze RPOŚwiatowy Dzień MieszkalnictwaRzecznik praw obywatelskich o sprawach lokatorów i prawach obywateli stających przed różnymi komisjami śledczymi (w odpowiedzi min. Patrykowi Jakiemu)Czy przepisy umożliwiające realizację programu Mieszkanie+ nie zmniejszają ochrony przed eksmisją na bruk ludzi w naprawdę trudnej sytuacji? Kolejne wystąpienie Rzecznika w sprawie najmu instytucjonalnegoRusza Uliczny Patrol MedycznyO pomocy dla bezdomnych kobiet i udziale osób w kryzysie bezdomności w pracach organizacji zajmujących się problematyką ubóstwa – posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania BezdomnościRPO: Czas usunąć żebractwo z kodeksu wykroczeńCiemna strona integracji – problemy obywateli polskich za granicą