Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Bioetyka

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy

Współczesne wyzwania bioetyczne w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii

Data: 
2017-12-09
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali

Genetyka idzie pod strzechy. Co z tego dla nas wynika? Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

 

 
Data: 
2017-07-26
Grafika: kropla krwi na szarym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywał na konieczność podjęcia prac legislacyjnych służących uregulowaniu problematyki testów genetycznych, w tym także kwestii poradnictwa genetycznego.

Data: 
2017-06-30
zdjęcie: kilkadziesiąt osób siedzi na sali, przez nimi stoi mężczyzna w garniturze

- Od lat w Polsce zwracaliśmy uwagę na problem leczenia bólu, co ma szczególne znaczenie w kontekście opieki paliatywnej, czy w kontekście praw pacjenta umierającego. Niedawno parlament przyjął ustawę o medycznej marihuanie, co będzie swoistą nadzieją dla osób cierpiących. Pokazuje to więc, że czasem nawet tematy, które są bardzo wrażliwe ideologiczne, mogą stać się przedmiotem racjonalnej debaty i przyjęcia określonych aktów prawnych.

Data: 
2017-06-01
Prelegenci za stołemprezydialnym

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zorganizował pierwsze regionalne bioetyczne seminarium  poświęcone problematyce testów genetycznych. Z jednej strony badania genetyczne umożliwiają dużo bardziej precyzyjną diagnostykę pacjentów i dobranie adekwatnego leczenia – a w konsekwencji obniżenie kosztów opieki zdrowotnej – a także przyczyniają się do rozwoju wiedzy na temat bardzo rzadkich schorzeń.

Strony

Posiedzenie Komitetu Bioetyki PANDo Premiera ws. braku prawnych regulacji dot. wykonywania testów genetycznych"Prawo nie zapewnia wolności sumienia? RPO chce zmian w klauzuli sumienia", TVP INFORzecznik pyta o ujawnianie danych dot. zapłodnienia in vitroDo MSW ws. ujawniania danych dotyczących zapłodnienia in vitroWystąpienie RPO ws. wyroku Trybunału dot. klauzuli sumieniaDo MZ ws. wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. klauzuli sumieniaInformacja o in vitro w aktach stanu cywilnegoSpotkanie RPO z Przewodniczącym Komitetu ds. Bioetyki PANDo MZ ws. refundacji procedury in vitroDo MZ ws. wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego klauzuli sumieniaDo MZ ws. zapowiedzi zaprzestania finansowania procedury in vitroWniosek do TK ws. procedury in vitro – stanowisko Prokuratora GeneralnegoMinister Zdrowia o zaprzestaniu finansowania procedury in vitroDo Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Prezesa NFZ, Prezesa NRL ws. prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnegoDo MZ ws. ochrony praw uczestników badań klinicznychWystąpienie do Prezydent m.st. Warszawy oraz Rzecznika Praw Pacjenta ws. informacji dotyczących podejrzenia przeprowadzenia zabiegu aborcji niezgodnie z prawemJak pacjent ma się dowiedzieć, kto może mu pomóc, skoro jego lekarz odmówił działania powołując się na klauzulę sumienia?RPO pyta o sprawę aborcji w szpitalu Świętej Rodziny w WarszawieNaczelna Rada Lekarska odpowiada w sprawie klauzuli sumienia lekarzyKonferencja naukowa w Biurze RPO „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”Posumowanie konferencji „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”Minister Zdrowia o konieczności prawnej regulacji testów genetycznych i biobankowaniaRzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia: w Szpitalu św. Rodziny kobieta miała prawo zdecydować o aborcjiPraktykanci z Biura RPO pytają naukowców o kwestie bioetyczneWystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie dostępu do zabiegu legalnego przerywania ciążyWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania finansowania procedury in vitroCo zamiast refundacji in vitro? Minister Zdrowia informuje RPOPrezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o Programie Kompleksowej Ochrony Zdrowia ProkreacyjnegoStanowisko RPO do sprawozdania rządu z wykonania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciążyWybrane aspekty praw człowieka a bioetykaRPO w sprawie braku w woj. podkarpackim podmiotów przeprowadzających zabiegi przerywania ciąży w przypadkach dopuszczonych ustawąRPO pyta o realizację programów zdrowotnych (w tym programu in vitro) prowadzonych przez samorządyPrzedstawiciel RPO na posiedzeniu Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznychRzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę NFZ na problem braku dostępu do legalnej aborcji na PodkarpaciuRzecznik pisze do Ministra Zdrowia w sprawie antykoncepcji awaryjnej, klauzuli sumienia i edukacji seksualnejO kwestiach bioetycznych w Biurze RPO. Seminarium naukowe połączone z prezentacją monografii "Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka"Rzecznik po raz kolejny pisze do Ministra Zdrowia w sprawie antykoncepcji awaryjnejRzecznik pyta Ministra Zdrowia o funkcjonowanie programu ochrony zdrowia prokreacyjnegoSeminarium „Ochrona autonomii pacjenta a pełnomocnictwo medyczne i oświadczenia pro futuro” w Poznaniu (7.06)Testy genetyczne – ochrona praw człowieka. Konferencja RPO na Uniwersytecie Gdańskim (1.06.)Testy genetyczne a prawa człowieka - seminarium RPO w GdańskuSeminarium w Biurze RPO "Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka. Prawa pacjenta umierającego"Rzecznik pisze do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia wsparcia psychologicznego pacjentom, u których wykonywane są testy genetyczneWspółczesne wyzwania bioetyczne w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”