Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Bioetyka

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy

O kwestiach bioetycznych w Biurze RPO. Seminarium naukowe połączone z prezentacją monografii "Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka"

Data: 
2017-02-24
zdjęcie: po lewej stronie widać kilkadziesiąt osób siedzących na krzesłach, po prawej stronie stoi kobieta w jasnej sukience

- Sprawy dotyczące styku prawa i bioetyki powinny być merytorycznie wypracowywane i realizowane, a nie uzależnione od określonych poglądów – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas seminarium naukowego połączonego z prezentacją monografii „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”, które odbyło się w Biurze RPO.

Rzecznik pisze do Ministra Zdrowia w sprawie antykoncepcji awaryjnej, klauzuli sumienia i edukacji seksualnej

Data: 
2017-02-21
grafika: na szarym tle trzy twarze kobiet

14 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw . Projektowane rozwiązania dotyczą m.in. doregulowania dostępu do tabletek ellaOne, które otrzymać można będzie wyłącznie na receptę[1].

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę NFZ na problem braku dostępu do legalnej aborcji na Podkarpaciu

Data: 
2017-02-16
Grafika: na pomarańczowym tle strzykawka

Należy podkreślić, iż co do zasady dostęp do zabiegu terminacji ciąży pozostaje w znacznym stopniu utrudniony, a Podkarpacki Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie zapewnia w chwili obecnej pacjentkom stosownych informacji co do miejsca udzielenia świadczenia – pisze Rzecznik Praw Pacjenta do szefa NFZ w liście z 7 lutego. - Biorąc pod uwagę, iż przesłanką legalnego wykonania zabiegu jest m.in.

Przedstawiciel RPO na posiedzeniu Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych

Data: 
2017-01-19
Grafika: kropla krwi na szarym tle

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich wziął udział, jako obserwator, w posiedzeniu Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych (19 stycznia 2017 r.). Przedmiotem posiedzenia była m.in. dyskusja nt. współczesnych wyzwań bioetycznych, tj. oświadczeń pro futuro oraz edycji genomu.

RPO pyta o realizację programów zdrowotnych (w tym programu in vitro) prowadzonych przez samorządy

Data: 
2017-01-16

W ostatnim czasie pojawiły się przekazy medialne sugerujące, że przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. umożliwienie Ministrowi Zdrowia zakończenia realizacji programów zdrowotnych prowadzonych przez samorządy.

Strony

Posiedzenie Komitetu Bioetyki PANDo Premiera ws. braku prawnych regulacji dot. wykonywania testów genetycznych"Prawo nie zapewnia wolności sumienia? RPO chce zmian w klauzuli sumienia", TVP INFORzecznik pyta o ujawnianie danych dot. zapłodnienia in vitroDo MSW ws. ujawniania danych dotyczących zapłodnienia in vitroWystąpienie RPO ws. wyroku Trybunału dot. klauzuli sumieniaDo MZ ws. wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. klauzuli sumieniaInformacja o in vitro w aktach stanu cywilnegoSpotkanie RPO z Przewodniczącym Komitetu ds. Bioetyki PANDo MZ ws. refundacji procedury in vitroDo MZ ws. wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego klauzuli sumieniaDo MZ ws. zapowiedzi zaprzestania finansowania procedury in vitroWniosek do TK ws. procedury in vitro – stanowisko Prokuratora GeneralnegoMinister Zdrowia o zaprzestaniu finansowania procedury in vitroDo Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Prezesa NFZ, Prezesa NRL ws. prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnegoDo MZ ws. ochrony praw uczestników badań klinicznychWystąpienie do Prezydent m.st. Warszawy oraz Rzecznika Praw Pacjenta ws. informacji dotyczących podejrzenia przeprowadzenia zabiegu aborcji niezgodnie z prawemJak pacjent ma się dowiedzieć, kto może mu pomóc, skoro jego lekarz odmówił działania powołując się na klauzulę sumienia?RPO pyta o sprawę aborcji w szpitalu Świętej Rodziny w WarszawieNaczelna Rada Lekarska odpowiada w sprawie klauzuli sumienia lekarzyKonferencja naukowa w Biurze RPO „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”Posumowanie konferencji „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”Minister Zdrowia o konieczności prawnej regulacji testów genetycznych i biobankowaniaRzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia: w Szpitalu św. Rodziny kobieta miała prawo zdecydować o aborcjiPraktykanci z Biura RPO pytają naukowców o kwestie bioetyczneWystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie dostępu do zabiegu legalnego przerywania ciążyWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania finansowania procedury in vitroCo zamiast refundacji in vitro? Minister Zdrowia informuje RPOPrezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o Programie Kompleksowej Ochrony Zdrowia ProkreacyjnegoStanowisko RPO do sprawozdania rządu z wykonania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciążyWybrane aspekty praw człowieka a bioetykaRPO w sprawie braku w woj. podkarpackim podmiotów przeprowadzających zabiegi przerywania ciąży w przypadkach dopuszczonych ustawąRPO pyta o realizację programów zdrowotnych (w tym programu in vitro) prowadzonych przez samorządyPrzedstawiciel RPO na posiedzeniu Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznychRzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę NFZ na problem braku dostępu do legalnej aborcji na PodkarpaciuRzecznik pisze do Ministra Zdrowia w sprawie antykoncepcji awaryjnej, klauzuli sumienia i edukacji seksualnejO kwestiach bioetycznych w Biurze RPO. Seminarium naukowe połączone z prezentacją monografii "Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka"