Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Dostęp do informacji publicznej i prawo do petycji

Prawo do uzyskiwania informacji publicznej (m.in. o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne) jest prawem zagwarantowanym w Konstytucji, jednak nie jest to prawo bezwzględne. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu miedzy innymi ze względu na konieczność ochrony prywatności osoby fizycznej, tajemnicy handlowej czy bezpieczeństwa państwa.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy
  • Sądowe postępowania strategiczne RPO
Data: 
2016-12-16
zdjęcie: po prawej stronie widać kilkunastu dziennikarzy z aparatami i kamerami, po lewej stronie stoi dwóch mężczyzn w garniturach

Konstytucja gwarantuje obywatelom dostęp do informacji publicznej, w tym dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu – przypomniał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w czasie briefingu dziennikarskiego w sprawie zmian, jakie władze Sejmu chcą wprowadzić w parlamencie.

Data: 
2016-12-01
zdjęcie; kilkanaście osób siedzi przy pdłużnym białym stole i wpatruje się w dwóch mężczyzn siedzących u szczytu stołu

- Prawo dostępu do informacji publicznej to bardzo ważny instrument kontroli władzy przez obywateli. To dlatego tak ważne jest, by wiedza jak korzystać z tego prawa docierała do jak największej liczby osób, aby każdy mieszkaniec - nawet najmniejszej gminy - wiedział, że ma takie prawo i potrafił z niego korzystać – mówił Adam Bodnar podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy na co dzień zajmują się tematyką dostępu do informacji publicznej. Wzięli w nim udział członkowie m.in.

Data: 
2016-11-29
zdjęcie: mężczyzna w garniturze stoi przy stole, za którym siedzi kilka osób

„Powszechne środki ochrony prawnej (petycje, wnioski, skargi) w prawie administracyjnym jako instrumenty ochrony praw obywatelskich” to tytuł konferencji naukowej, która 29 listopada odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro RPO i Instytut Nauk Prawnych PAN.

Data: 
2016-12-01

1 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się seminarium na temat prawa do informacji publicznej. Seminarium dotyczyć będzie  realizacji prawa do informacji publicznej. Przewidziana jest dyskusja z organizacjami strażniczymi. Spotkanie odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Data: 
2016-11-16
Grafika - I jak Informacja

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na czynność przewodniczącego komisji rewizyjnej rady gminy, który odmówił wstępu na posiedzenie komisji obywatelowi.

Badając sprawę Rzecznik stwierdził, że nie zaszły żadne okoliczności, które pozwalałyby na wyłączenie jawności posiedzenia (np. konieczność ochrony prywatności innych osób).

Strony

Grafika: znak I jak informacja

Prawo do uzyskiwania informacji publicznej (m.in. o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne) jest prawem zagwarantowanym w Konstytucji, jednak nie jest to prawo bezwzględne. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu miedzy innymi ze względu na konieczność ochrony prywatności osoby fizycznej, tajemnicy handlowej czy bezpieczeństwa państwa. wartości te trzeba wazyć, stąd spory w interpretacji przepisów.

Rzecznik aktywnie włącza się w te dyskusje ze względu na znaczenie prawa do informacji dla zachowania konstytucyjnych praw i wolności obywateli.

 

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Dostęp osadzonych do internetu – wyrok Trybunału w StrasburguDostępność informacji publicznych na stronach urzędów - konferencja pod patronatem RPODostęp do informacji publicznej – WSA uwzględnił skargę Rzecznika na bezczynność prezesa NBPDostęp więźniów do informacji publicznej – Minister odpowiada na postulat RPO Czy sąd administracyjny może odrzucić skargę jako wniesioną w sprawie rażąco błahej? NSA odmówił podjęcia uchwałySprawa pana Tymona. Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez NASK młodemu obywatelowiDostęp więźniów do informacji publicznej - wystąpienie RPO do Dyrektora Generalnego Służby WięziennejWystąpienie do Ministra Rozwoju ws. procedury składania petycji przez obywateliSprawa dostępu do informacji publicznej: RPO przyłączył się do postępowania w sprawie skargi obywatela na decyzję Szefa Kancelarii PrezydentaSłużba Więzienna o dostępie skazanych do informacji publicznejO bezdomności i informacji publicznej – praktykanci RPO dyskutują z ekspertamiWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących dostępu do pytań z przeprowadzonych już państwowych egzaminówWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępnienia informacji publicznejPisemne uzasadnienie wyroku w sprawie przeciwko Kancelarii Prezydenta RP – gdzie kończy się prawo do prywatności i zaczyna prawo do informacji publicznejCzy przepisy pozwalające wyprosić obywateli z posiedzenia komisji rewizyjnej w Witnicy są w porządku?Sprawa pana Tymona. Rzecznik składa skargę kasacyjną na postanowienie sądu administracyjnego w sprawie udostępnienia informacji publicznejNieudostępnienie informacji o wokandzie przez Sąd Okręgowy w Warszawie - sprawy w sadzie, gdzie pokrzywdzonymi są kobietySprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Mija rok od wejścia w życie Ustawy o petycjach28 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prawa do InformacjiInformacja publiczna, działanie mediów lokalnych - spotkanie regionalne Adama Bodnara w Nowym SączuNSA uwzględnił skargę kasacyjną Rzecznika w sprawie małoletniego, któremu Urząd Stanu Cywilnego odmówił wydania kserokopii lub fotokopii aktu zgonu dziadkaWitnica zmienia przepisy w sprawie wstępu mieszkańców na posiedzenie komisji rewizyjnejWyproszenie z posiedzenia komisji rady gminy bez podstawy ustawowej jest bezprawne – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w KrakowieSeminarium na temat prawa do informacji publicznej w Biurze RPOPetycje, wnioski, skargi jako instrumenty ochrony praw obywatelskich – konferencja RPO i Instytutu Nauk Prawnych PANRzecznik i organizacje pozarządowe rozmawiają o dostępie do informacji publicznejRzecznik o dostępie obywateli do informacji publicznej i zasadach pracy przedstawicieli mediów w SejmieRzecznik Praw Obywatelskich o zaproponowanych 14 grudnia zasadach dostępu dziennikarzy do informacji w SejmieCzy każdy może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, nawet jeśli jest na niej rozpoznawana skarga osoby prywatnej? Rzecznika bada sprawę.RPO pyta Prezesa Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych o nieudostępnienie informacji publicznejCzy każdy ma prawo przysłuchiwać się obradom Komisji Rewizyjnej Rady Miasta? Rzecznik czeka na wyjaśnieniaPetycje mogą dotyczyć również postulatów zmiany Konstytucji RP – po interwencji Rzecznika Senat zmienił swoje zasady postępowania z petycjamiRzecznik Praw Obywatelskich przedstawił stanowisko w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego, który 25 października 2017 r. został przekazany do konsultacji publicznych i równolegle do uzgodnień międzyresortowych Opinia RPO w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznegoNSA w sprawie dostępu do informacji publicznej zgadza się z argumentami RPORPO za ujawnieniem autorów nowej podstawy programowej z matematykiRPO przyłączył się do skargi na odmowę ujawnienia nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS