Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kredyty frankowe

Od końca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Finansowy organizowali wspólnie akcję informacyjną dla osób, które wzięły tzw. kredyty „frankowe”. Od stycznia 2017 r. w 11 miastach Polski odbywają  się spotkania, w których wzięło w sumie udział ponad 2300.

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
 • Odnośniki
 • Sądowe postępowania strategiczne RPO

Olsztyn. Spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych” 4 grudnia 2017 r.

Data: 
2017-12-04

Poznań. Spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych” 9 listopada 2017 r.

Data: 
2017-11-09

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Łódź. Spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych” 10 października 2017 r.

Data: 
2017-10-10
Ludzie siedzą na sali obrad władz samorządowych. Flagi Łodzi
 • Jakie prawa mi przysługują?
 • Czy lepiej podjąć działania już, czy czekać na ewentualną ustawę?
 • Kto może mi bezpłatnie pomóc w negocjacjach z bankiem?
 • Na jakie zmiany w umowie mogę liczyć wchodząc w spór indywidualny z bankiem?
 • Na jaką pomoc mogę liczyć, jeśli zdecyduje się oddać sprawę do sądu? (wyroki sądowe w sprawach kredytów - stan na czerwiec 2017)

Ochrona przed bezdomnością dla właścicieli mieszkań posiadających zaciągnięte kredyty hipoteczne, w tym tzw.”frankowiczów”

Data: 
2017-09-20

Minister Infrastruktury i Budownictwa odpowiedział na wystąpienie  RPO w sprawie zapewnienia ochrony przed bezdomnością dla właścicieli mieszkań posiadających zaciągnięte kredyty  hipoteczne, w tym tzw.”frankowiczów”. Minister wskazał, że osoby które utraciły tytuł prawny do posiadanej nieruchomości wskutek zmiany sytuacji materialnej, uniemożliwiającej spłatę kredytu hipotecznego i w stosunku do których wszczęta została egzekucja komornicza  mają prawo do uzyskania lokalu na czas nieoznaczony z gminnego zasobu mieszkaniowego.

Kraków 7.09. Spotkanie informacyjne w sprawie kredytów "frankowych"

Data: 
2017-09-07
Grafika: ludzie i instytucja na pomarańczowym tle
 • Jakie prawa mi przysługują?
 • Czy lepiej podjąć działania już, czy czekać na ewentualną ustawę?
 • Kto może mi bezpłatnie pomóc w negocjacjach z bankiem?
 • Na jakie zmiany w umowie mogę liczyć wchodząc w spór indywidualny z bankiem?
 • Na jaką pomoc mogę liczyć, jeśli zdecyduje się oddać sprawę do sądu? (wyroki sądowe w sprawach kreydtów - stan na czerwiec 2017)

Strony

Logo - szary budzik

Od końca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Finansowy organizowali wspólnie akcję informacyjną dla osób, które wzięły tzw. kredyty „frankowe”. Od stycznia 2017 r. w 11 miastach Polski odbywają  się spotkania, w których wzięło w sumie udział ponad 2300. Spotkania odbywały się tam, gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich ma swoje biura terenowe, albo - dzięki uprzejmości samorządów - ma punkty przyjęć interesantów. Kolejne - w miastach, ktore użyczyły Rzecznikowi sal na spotkania.

Na każde spotkanie przychodziło od 100 do 300 osób. Skala zainteresowania informacjami przerosła nasze oczekiwania. To sprawiło, że akcja planowana początkowo jako cykl indywidualnych spotkań ekspertów RPO i RF z klientami banków musiała zmienić charakter. Zaczęliśmy organizować wykłady-seminaria z możliwością zadawania pytań. Rozdawaliśmy materiały informacyjne.

Jakie wnioski wynikają z tych spotkań?

Trwają dyskusje na temat systemowego rozwiązania problemu kredytów „frankowych”. Przedstawiciele NBP, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracują nad tym, aby problem kredytów we frankach został rozwiązany poprzez dobrowolne ugody banków z kredytobiorcami.

Zdaniem Rzecznika Finansowego wypracowanie propozycji ugodowych dla grup klientów będących w takiej samej sytuacji prawnej, to najlepsze rozwiązanie.

Oczywiście ugody muszą uwzględniać fakt, że w niektórych umowach znajdują się postanowienia, które można uznać za niedozwolone.

Alternatywą jest prowadzenie sporów sądowych.  

Kampania informacyjna RPO i RF

Wielu kredytobiorców nie zna przysługujących im praw i możliwości. Nie wiedzą, na jaką bezpłatną pomoc instytucji państwa mogą liczyć. Potwierdzają to obserwacje ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Finansowego w czasie kampanii informacyjnej prowadzonej od stycznia 2017 r. w różnych miastach Polski.

Dlatego - korzystając z doświadczeń z dotychczasowych spotkań przygotowaliśmy poradnik, który pokazuje, co można zrobić w zależności od sytuacji.

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Pierwszy dzień wspólnej akcji informacyjnej RPO i Rzecznika FinansowegoKatowice. Kolejny dzień wspólnej akcji informacyjnej RPO i Rzecznika Finansowego: „Masz kłopot z pożyczką frankową? Dowiedz się, co możesz zrobić”Co można zrobić z kredytem "frankowym"? Kolejny dzień akcja informacyjna RPO i RF - w GdańskuWykład eksperta RPO w Częstochowie w ramach kampanii informacyjnej w sprawie kredytów "frankowych"300 osób na spotkaniu informacyjnym RPO w sprawie kredytów "frankowych" w SzczecinieWrocław. Dodatkowe spotkanie informacyjne w sprawie kredytów frankowychKredyty „frankowe” – podsumowanie pierwszego etapu akcji informacyjnej RPO i Rzecznika Finansowego organizowanej w dziewięciu miastach Polski. Wzięło w niej udział do tej pory 1700 osóbBydgoszcz. Dodatkowe spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych”KREDYTY "FRANKOWE" - materiały ze spotkania informacyjnego 12 czerwca w Warszawie. List RPO do Związku Banków Polskich w sprawie kredytów „frankowych”Czy resort budownictwa pracuje nad zmianą przepisów, które dziś nie chronią właścicieli mieszkań kupionych na kredyt przed eksmisją? Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury i BudownictwaKraków 7.09. Spotkanie informacyjne w sprawie kredytów "frankowych"Ochrona przed bezdomnością dla właścicieli mieszkań posiadających zaciągnięte kredyty hipoteczne, w tym tzw.”frankowiczów”Łódź. Spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych” 10 października 2017 r.Poznań. Spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych” 9 listopada 2017 r.Olsztyn. Spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych” 4 grudnia 2017 r.