Godło RP

Migranci i mniejszości narodowe

Informacje o działaniach RPO w obronie obywateli RP i tych, których rzeczpospolita wzięła pod opiekę - zgodnie z mandatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawy członków mniejszości narodowych i etnicznych, problemy migrantów, konsekwencje mowy nienawiści wobec uchodźców

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Odnośniki
Data: 
2018-10-03
Ludzie z podniesionymi rękami
  • Cudzoziemcy, którzy np. na przejściu granicznym w Terespolu chcą złożyć wniosek o status uchodźcy, często nie nie mają takiej możliwości - są zawracani na Białoruś  
  • Nie zapewnia im tego ani obecne prawo, ani praktyka postępowania Straży Granicznej, która najczęściej nie dopuszcza do złożenia takiego wniosku - wskazuje RPO
  • Funkcjonariusze SG nie protokołują rozmów z cudzoziemcami; sporządzają z nich jedynie lakoniczne notatki służbowe, które nie oddają całości ich wypowiedzi 
  • Aby ustalić, że cudzoziemiec istotnie nie może wjechać do Polski, powinno się sporządzać protokół z takiej  rozmowy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny
  • RPO wnosi do MSWiA, aby rozmowy protokołowano według formularza, m.in. z pytaniem czy dana osoba chce wnosić o status uchodźcy

Strony

Logo: trzy różne ale równe sylwetki

Informacje o działaniach RPO w obronie obywateli RP i tych, których rzeczpospolita wzięła pod opiekę - zgodnie z mandatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawy członków mniejszości narodowych i etnicznych, problemy migrantów, konsekwencje mowy nienawiści wobec uchodźców

Sprawę prowadzi: 

Komisja Ekspertów ds. Migrantów

Organizacje pozarządowe współpracujące z Komisją Ekspertów ds. Migrantów:

Galeria: 
Data: 
2016-03-10

W jakim stopniu nielegalna imigracja stanowi zagrożenie dla Europy? Jak z tym problemem radzą sobie poszczególne państwa Unii Europejskiej? Czy polskie granice są gotowe na napływ uchodźców? 

Zdjęcie: młody mężczyzna przedstawia prezentacje. Na ekranie mapa Polski ze strzałkami ze wschodu
Komisja Ekspertów ds. MigrantówSpotkanie Komisji Ekspertów ds. Migrantów.Ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcachSeminarium na temat dostępu do opieki medycznej cudzoziemcówRPO wysłuchała mieszkańców PodlasiaSpotkanie w MSW z udziałem RPO na temat sytuacji cudzoziemców w ośrodkach strzeżonychSpotkanie konsultacyjne dot. sytuacji cudzoziemcówRzecznik w sprawie ataku na uchodźców w BiałymstokuKonferencja pt. "Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce"Do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ws. składania wniosków o przedłużenie pobytu cudzoziemców w ośrodku strzeżonymSpotkanie Komisji Ekspertów ds. MigrantówDo Wojewody Podlaskiego ws. incydentów o charakterze rasistowskimDo Ministra Spraw Wewnętrznych ws. ubiegłorocznej abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnieDo Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP ws. ubiegłorocznej abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnieDo Ministra Spraw Wewnętrznych ws. działań podejmowanych przeciwko aktom ksenofobii i rasizmowi w województwie podlaskimSeminarium pt. „Zasady legalnego zatrudniania cudzoziemców”Atak na cerkiew w Trzebiatowie - oświadczenie Związku UkraińcówPolska Karta Różnorodności ma nowych sygnatariuszySpotkanie dot. sytuacji Romów we WrocławiuSpotkanie Komisji Ekspertów ds. MigrantówWyrok TK ws. regulaminów w ośrodkach dla cudzoziemcówProblemy mniejszości narodowych i etnicznychZłote Wachlarze 2013Międzynarodowy Dzień Migrantów (18.12.)Do Ministra Spraw Wewnętrznych ws. polityki państwa polskiego wobec migrantów pochodzących z państw UEDo Ministra Spraw Wewnętrznych ws. sytuacji migrantów – obywateli UE, którzy nie mogą uregulować kwestii pobytu w PolsceSytuacja Romów we WrocławiuSeminarium pt. „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty"Problemy mniejszości narodowych i etnicznychKampania informacyjna MSW pt. „Rasizm. Walczę nie milczę”Spotkanie Komisji Ekspertów ds. MigrantówDo Prezydenta Wrocławia ws. zapewnienia pomocy dla rumuńskich Romów zamieszkujących w koczowiskach na terenie miastaDo MAiC ws. ataków na społeczność romskąDo MSZ ws. procedury przyznawania Karty PolakaKomisja Ekspertów ds. MigrantówDo Komendanta Głównego SG ws. trudności w doprowadzaniu przez Straż Graniczną zatrzymanych cudzoziemców do ośrodków strzeżonych Prof. Lipowicz w radiu TOK FMDo MPiPS ws. możliwości skorzystania przez cudzoziemców z programu dla rodzin wielodzietnychDo MSW ws. sytuacji w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu WojewódzkiegoDo MSW ws. migrantów - obywateli UE z nieuregulowaną kwestią pobytu na terytorium PolskiDo MEN ws. realizacji prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji w PolsceSeminarium „Imigranci w Polsce”Do MNiSW ws. braku pełnego dostępu cudzoziemców do nauki w szkołach wyższych Do RPD ws. przypadków odbierania dzieci polskim rodzinom mieszkającym w NorwegiiRozmowa z Ministrem Spraw ZagranicznychX Krajowe Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich w WarszawieProf. Lipowicz w I Programie Polskiego RadiaSeminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich (26-29.04.)Zakończenie X Krajowego Seminarium RzecznikówDo MSW ws. sytuacji osób nieposiadających żadnego obywatelstwaOmbudsmani ws. uchodźcówPosiedzenie Komisji Ekspertów ds. MigrantówWizyta przedstawiciela Departamentu Stanu USAKampania społeczna RPO „Głos wszystkich obywateli”RPO o TTIP i sytuacji cudzoziemcówRPO na rzecz ochrony praw migrantówApel prof. Ireny Lipowicz ws. uchodźcówRPO dr Bodnar gościem programu „Świat się kręci” Wręczenie Nagrody im. ZimowskiegoOświadczenie Europejskiego Rzecznika ws. uchodźcówPosiedzenie Komisji Ekspertów ds. MigrantówWystąpienie do Prokuratora Generalnego ws. reagowania na przejawy mowy nienawiściTrybunał Sprawiedliwości UE ws. kar dla imigrantów łamiących nakaz wydalenia z UniiOświadczenie Ombudsmanów Grupy WyszehradzkiejWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów ws. uchodźcówWystąpienie do KGP ws. przebiegu demonstracji organizowanych przez przeciwników przyjęcia uchodźców do PolskiRzecznik o demonstracjach przeciwko migrantomDebata "Witamy w Europie? Uchodźcy w Polsce i w Niemczech"Zalecenia Komitetu Praw Dziecka ONZRPO i RPD wspólnie przeciwko mowie nienawiściWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów ws. usprawnienia procesu repatriacji Polaków ze WschoduWystąpienie do MSW ws. ochrony praw imigrantów będących ofiarami przemocyRPO o procedurze repatriacyjnejWystąpienie do MSW ws. sytuacji prawnej migrantów pochodzących z państw Unii EuropejskiejRPO ws. brutalnego napadu na migranta w PoznaniuPolityka państwa wobec repatriantówOdpowiedź KGP ws. demonstracji przeciwko migrantomRPO ws. incydentu w gimnazjum w Białymstoku„TAK” dla uchodźców we WrocławiuRPO w sprawie napaści na Romów w LimanowejMarsz antyimigracyjny w Rzeszowie - dlaczego?Nasilenie incydentów o charakterze ksenofobicznymProcedura identyfikacji ofiar przemocy wśród cudzoziemcówKonferencja „Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego”Odpowiedź MEN ws. edukacji antydyskryminacyjnejWystąpienie do Prezydenta Wrocławia oraz Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu ws. demonstracji przeciwko uchodźcomWystąpienie do MSWiA ws. wysokości pomocy dla cudzoziemców starających się w Polsce o ochronę międzynarodowąRPO ws. pobicia wyznawcy sikhizmu w KrakowiePosiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów – raport NIK dot. uchodźcówOdpowiedź MSWiA ws. rejestrowania pobytu w PolsceEdukacja antydyskryminacyjna w woj. podlaskimWizytacje pracowników Biura RPO na osiedlach romskich w Maszkowicach i KoszarachMiędzynarodowy Dzień Migrantów, 18 grudniaŚledztwo ws. przebiegu zgromadzenia publicznego we WrocławiuWystąpienie do Komendanta Glównego Straży Granicznej ws. trudności ze składaniem przez cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodowąWystąpienie do MSWiA ws. projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego relokacji cudzoziemców w roku 2016Spotkanie Rzecznika z członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nt. migrantówWystąpienie do MSWiA ws. przeprowadzania sprawdzenia osób zatrzymanych w pomieszczeniach Straży GranicznejRzecznik o imigrantach romskich w PolsceWielkoduszna Wielkopolska – spotkanie Rzecznika z ks. abp Stanisławem Gądeckim i wiceprezydentem Poznania Arkadiuszem Stasicą oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego WielkopolskiWielkoduszna Wielkopolska - spotkania Adama Bodnara w Poznaniu 22 stycznia 2016 r.Relacja rzecznika Adama Bodnara z Poznania: spotkałem Wielkoduszną WielkopolskęInterwencja RPO ws. prawa cudzoziemki do pozostania w PolsceRPO na seminarium wysokiego szczebla w StrasburguRPO ws. ekstradycji obywatela Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiejDo Prezesa Związku Miast Polskich oraz Prezydentów Miast Wrocławia, Gdańska, Poznania i Krakowa ws. Deklaracji WrocławskiejObecność uchodźców w małych gminach - doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci - raportRzecznik podjął z urzędu sprawę obywatela Syrii zatrzymanego w ZgorzelcuSpotkanie Zastępczyni RPO z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego TraktowaniaCudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy – wytyczne Komendanta Głównego Straży GranicznejWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej ws. edukacji uczniów należących do mniejszości narodowychWizyta w Małopolsce dotycząca sytuacji rodzin romskich z LimanowejPubliczne nawoływanie do nienawiści – kasacja RPO od postanowienia sądu umarzającego postępowanieWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. ulgowych przejazdów dla polskich dzieci uczących się za granicąWystąpienie do Wojewody Małopolskiego ws. sytuacji rodzin romskich w Limanowej„Lekarze do leczenia!” – debata o imigracji i ochronie zdrowia z udziałem RPOWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. relokacji cudzoziemców do PolskiSolidarni z pobitym Chilijczykiem – Rzecznik na koncercie Christiana Ramosa1 marca – Dzień bez dyskryminacji"Miasta Otwarte – Migracje a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania" pod patronatem RPO. Rzecznik na konferencji w Europejskim Centrum Solidarności w GdańskuSpotkanie regionalne Rzecznika na Podkarpaciu 10-12 marca 2016 r.Wpis nawołujący do przemocy - Prokuratura odmawia. Rzecznik zbada sprawę.Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją RasowąPosiedzenie Komisji Ekspertów ds. MigrantówWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. trudności z zatrudnianiem w Polsce lekarzy obcokrajowców spoza Unii EuropejskiejZarzuty dot. spalenia kukły symbolizującej Żyda podczas antyimigranckiej manifestacji we WrocławiuWystąpienie do Wojewody Małopolskiego ws. sytuacji rodzin romskich w LimanowejSeminarium o sytuacji imigrantów romskich w Polsce i oświadczenie RPO z okazji Międzynarodowego Dnia Romów"Światopodgląd", Radio TOK FMOdpowiedź MSWiA w sprawie relokacji cudzoziemcówStan praw człowieka w Polsce opisany w dorocznym raporcie Departament Stanu USASprawozdanie Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego EKES - Sytuacja uchodźców z punktu widzenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego"Poranek Radia TOK FM", Radio TOK FM„Kryzys uchodźczy. Kryzys wartości?” – konferencja we Wrocławiu z udziałem RPOWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Cyfryzacji ws. przeciwdziałania mowie nienawiści i innym aktom nietolerancjiObecność uchodźców w małych gminach - doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci - raportAdam Bodnar dla WP: rząd musi bronić w równym stopniu godności wszystkich"Rozmowa dnia", SuperstacjaMniejsi, ale równi – system prawny w obronie mniejszości - Adam Bodnar na konferencji "Europa wobec wyzwań XXI wieku" w Oświęcimiu (pod patronatem RPO), a potem w Wilamowicach i CieszynieWystąpienie do Wojewody Małopolskiego ws. mediacji prowadzonej w sprawie przeniesienia kilku rodzin romskich z LimanowejPrawo lekarzy spoza UE do wykonywania zawodu – odpowiedź Ministra ZdrowiaPrace Grupy Dialogu Społecznego ds. Uchodźców we WrocławiuRPO będzie monitorował postępowanie w sprawach napaści na zagranicznych studentów w Bydgoszczy i pobicia Czeczenki w ŁomżyPrzeciwdziałania przemocy motywowanej nienawiścią wobec studiujących w Polsce cudzoziemców - wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoW sprawie „ujęcia” Syryjczyka w Zgorzelcu: MSWiA wszczyna procedurę cofnięcia koncesji firmie ochroniarskiejInformacja RPO na temat manifestacji Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Młodzieży Wszechpolskiej, zorganizowanych w Białymstoku 16 kwietnia 2016 r.Panel ekspercki na Uniwersytecie Europejskim Viadrina "Uchodźcy - między szansą a kryzysem " z udziałem Adama Bodnara"To nie uchodźcy nam zagrażają" – dr Bodnar dla Onet.plW Sejmie o sytuacji społeczności romskiej – posiedzenie komisji z udziałem zastępczyni RPOWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. sytuacji imigrantów romskich w PolsceWystąpienie wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka przed Radą Praw Człowieka: także o sytuacji w PolscePrzeciwdziałanie agresji i mowie nienawiści wobec migrantówSylwia Spurek na konferencji europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskichO sytuacji polskich muzułmanów i muzułmanów w Rzeczypospolitej na spotkaniu Adama Bodnara w Biurze RPOSpotkanie RPO z kard. Kazimierzem NyczemPo pobiciu zagranicznych studentów w Bydgoszczy – policja wyjaśnia, co robi w sprawieSpotkanie dotyczące sytuacji społeczności imigrantów romskich w PoznaniuInterwencja Rzecznika w sprawie zakłócenia uroczystej procesji grekokatolickiej i prawosławnej w PrzemyśluRPO w sprawach cudzoziemców, którym odmówiono prawa wjazdu na terytorium PolskiPo wystąpieniu RPO minister zapowiada ułatwienie rejestracji pobytu w Polsce przez cudzoziemców – obywateli UERPO w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych cudzoziemki i jej dzieci – ofiar przemocyPubliczne nawoływanie do nienawiści – po kasacji RPO sąd ponownie rozpozna umorzoną wcześniej sprawę znieważenia mniejszości romskiej"Post Factum", Radio TOK FMWizytacja kolejowego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Białorusią w TerespoluPo okrutnym ataku na Polaków w Wielkiej Brytanii RPO pisze do Konsula RP w LondynieRzecznik Praw Obywatelskich apeluje o zajęcie się prawami Polaków w Wielkiej Brytanii do swojego brytyjskiego odpowiednikaWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie naruszania praw polskich obywateli przez urzędników niemieckiego JugendamtWizyta na Majdanku. Spotkanie Adama Bodnara z przedstawicielami mniejszości narodowych i religijnych w LublinieKomunikat dotyczący wizytacji kolejowego przejścia granicznego w TerespoluRzecznik Praw Obywatelskich do Premier Beaty Szydło o współpracy w sprawie ochrony praw Polaków pracujących za granicą i przeciwdziałania dyskryminacjiPublikacja stanowiska ombudsmanów w sprawie poszanowania praw i wolności migrantów poszukujących w Europie ochrony międzynarodowejObecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieciEfekty wizyty RPO w Londynie 30 września - 1 października 2016 r.RPO podjął z urzędu dwie sprawy dotyczące cudzoziemców Rektorzy bezradni wobec aktów wrogości do studentów-cudzoziemcówKomunikat dotyczący wizytacji kolejowego przejścia granicznego w TerespoluAdam Bodnar o kryzysie migracyjnym na XXI Seminarium Śląskim„Połączenie”, TOK FMSytuacja Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ministerstwa informują Rzecznika o podjętych działaniachJak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu walczy z ksenofobią i dba o swoich zagranicznych studentówSeminarium na temat sytuacji cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową na terenie PolskiZdarzenie z udziałem studenta Politechniki Gdańskiej z Indii. Rzecznik zbadał sprawę.Czy Policja prowadzi lub planuje podjąć działania, które zapewnią bezpieczeństwo obcokrajowcom?MSWiA w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji specjalnego pełnomocnika dla cudzoziemcówWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dostępu do informacji niejawnych w toku postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o cudzoziemcachMEN o przygotowywaniu młodych Polaków do życia w społeczeństwie wielokulturowymSpotkanie na UMK w Toruniu z mentorami studentów zagranicznychAdam Bodnar spotkał się z pobitym doktorantem z NigeriiPrzemyśl. Rzecznik interweniuje w sprawie mowy nienawiściZmiana granic Opola: Co z językiem mniejszości narodowych zamieszkujących przyłączane gminy? RPO pisze do Prezes Rady MinistrówWystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wyemitowania na antenie TVP Info antymigranckiego spotuPolicja: Wszystkie przypadki napaści na tle rasowym badane są przez Policję z należytą starannością Przymusowe przesiedlenie rodzin romskich do sąsiedniej gminy może być niezgodne z prawem"Cudzoziemcy się boją", Kultura LiberalnaAplikacja mobilna Caritas Polska „Pierwsze Kroki w Polsce"Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. MigrantówRzecznik prosi Komendanta Głównego Policji o przesłanie aktualnych danych dotyczących przestępstw na tle rasowymO sytuacji polskich studentów w Wielkiej Brytanii. Rzecznik z wizytą w CambridgeObraz muzułmanów w polskiej prasie. Jak możemy przeciwdziałać mowie nienawiści i wpierać przekaz rzetelnych informacji – spotkanie u RzecznikaSpotkanie z „Dziećmi z dworca Brześć”Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. MigrantówOpinia RPO w sprawie zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RPEfekt interwencji RPO w KRRiTV w sprawie programów wzywających do nienawiści: TVP przyznała się, że nie spełniła wszystkich standardów, choć nikogo nie dyskryminowała„Mowa nienawiści, mowa pogardy” - prezentacja raportu. Czym nam grozi mowa nienawiści?Mowa nienawiści: spotkanie polityków i przedstawicieli środowiska muzułmańskiego w Biurze RPORPO przeciw rasistowskim pogróżkom wobec uchodźcy mieszkającemu w Warszawie„Nie dziel - jednocz”. Apel RPO w Europejskim Tygodniu Działań przeciwko Rasizmowi. 18.03.2017 – 26.03.2017Rzecznik Praw Obywatelskich o uchodźcach dla Onet.plSpotkanie RPO ze Stowarzyszeniem Łemków w LegnicyNiepokojące informacje w sprawie studenta z Iraku, zatrzymanego przez Straż Graniczną w październiku 2016 r.Atak na lokal gastronomiczny w Katowicach – podłoże rasistowskieInterwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców w Białej PodlaskiejRPO pisze do Komendanta Staży Granicznej w sprawie praktyk stosowanych wobec cudzoziemców na przejściach granicznych w Terespolu i w MedyceMinister Zdrowia zainicjował prace nad adaptacją do polskiego prawa niemieckich rozwiązań prawnych dotyczących wydawania zezwoleń cudzoziemcom na pracę w zawodzie lekarzaRzecznik w sprawie ochrony międzynarodowej dla homoseksualnych mężczyzn prześladowanych w CzeczeniiKonferencja „Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa” pod Honorowym Patronatem RPO RPO pyta o politykę migracyjną PolskiRPO w sprawie wydarzeń w ośrodku strzeżonym w Białej PodlaskiejPrzedstawiciele Human Rights Watch z wizytą w Biurze RPOSpotkanie Adama Bodnara w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w GdańskuWdrażanie Kodeksu postępowania dotyczącego nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. Usuwanie mowy nienawiści z internetu może być skuteczniejsze"Rozmowa Dnia", SuperstacjaPobicie i znieważenie ukraińskich pracowników oraz ich polskiego pracodawcy w ChwaszczynieRzecznik pyta Straż Graniczną i MSZ o odmowę prawa wjazdu cudzoziemcowi Rzecznik podjął sprawę niewpuszczenia do autobusu obywatela TogoZachodniopomorski Urząd Wojewódzki odpowiada w sprawie zbierania danych o cudzoziemcach i obywatelach polskich innej niż polska narodowościOświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji Światowego Dnia UchodźcyRPO w sprawie znieważenia muzułmanki, która razem z grupą niemieckiej młodzieży przyjechała do Polski, by poznać historię zagłady ŻydówOfiary tortur nie powinny przebywać w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. RPO pisze do Komendanta Głównego Straży GranicznejCrash Test, wyborcza.plPrzedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich odwiedzili osiedle romskie w MaszkowicachRPO pyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o sytuację bezpaństwowców Rzecznik zwraca się do Straży Granicznej o respektowanie zobowiązań międzynarodowych Polski – środków tymczasowych wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka MSWiA odpowiada RPO: Polska nie ma rozstrzygnięć dotyczących polityki migracyjnej, nie może się więc zajmować statusem bezpaństwowców.Rzecznik spotkał się z pobitym w Warszawie EtiopczykiemNie ma naszej zgody na ataki rasistowskie. Zastępca RPO spotkał się z Czeczenką pobitą w WarszawieMy, mieszkańcy Pomorza Zachodniego, jesteśmy potomkami migrantów: I Forum Wielokulturowości w Szczecinie z udziałem RPOKonferencja „Kryzys migracyjny: dokąd zaprowadzi nas nienawiść?"Spotkanie z kadrą i studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej. RPO o sposobach walki z agresją motywowaną uprzedzeniami i dyskryminacjąRPO pyta policję o hasła rasistowskie na „Marszu Niepodległości” i interwencję wobec pikiety antyfaszystowskiej 11 listopadaCo znaczy krzyż celtycki i czarne słońce - analiza RPO dla Prokuratury Okręgowej po demonstracji 11 listopada 2017 w WarszawiePosiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów Polityka migracyjna Polski w dobie kryzysu Ofiary tortur w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców na terenie RP ZAPOWIEDŹ: III edycja konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych Spotkanie rzecznika praw obywatelskich z delegacją sędziów z Serbii i MacedoniiGościnność, czyli Gospodarz i Gość wobec praw obywatelskichPrawo do świadczeń rodzinnych cudzoziemki objętej ochroną uzupełniającą w sytuacji, gdy nie wszyscy członkowie rodziny zamieszkują w PolsceBadania antydyskryminacyjne - zbieramy propozycje tematów badań na lata 2019 i 2020Prezentacja "Księgi Dobrych Praktyk działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców" w Biurze RPORPO w sprawie możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji konsula o odmowie wydania wizy cudzoziemcomSytuacja Ślązaków na Górnym Śląsku po wojnie.Postawy rasistowskie i ksenofobiczne się nasilają. Jak temu przeciwdziałać? Rzecznik pisze do premiera Morawieckiego i ministra ZiobryNapaść na przewodnika w obozie w Auschwitz. Rzecznik podejmuje sprawę.Sąd oddalił pozew RPO w sprawie Romów z LimanowejSytuacja mniejszości ukraińskiej i migrantów ukraińskich w Polsce - konferencja w Biurze RPOSpotkanie z przedstawicielami organizacji mniejszości narodowych i etnicznychWystąpienie Rzecznika do Straży Granicznej o kontrolę sytuacji na przejściu w TerespoluW Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie z uchodźcami z CzeczeniiW dniu 10 kwietnia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bistieva i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 75157/14).Wizytacja kolejowego przejścia granicznego w TerespoluApelacja RPO w sprawie Romów z LimanowejSpotkanie w Biurze RPO z przedstawicielami organizacji reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne Rzecznik stwierdził naruszenie praw obywatelki Ukrainy zatrzymanej przez Policję.Jedynie 5% przestępstw motywowanych nienawiścią jest zgłaszanych na policję - badania RPO i ODIHR/OBWE Adam Bodnar uczestniczył w obradach sejmowej komisji ws. zachowań antymuzułmańskich i islamofobicznychOświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji Światowego Dnia UchodźcyAdam Bodnar zaniepokojony wizytą szefa MSW Kazachstanu w ośrodku dla uchodźcówLegalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce trwa miesiącami. Rzecznik interweniuje w MSWiARPO podjął sprawę wydalenia Ludmiły KozłowskiejRzecznik pyta o efekty działań międzyresortowego zespołu ds. przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i mowie nienawiściPolicja: ”krzyż celtycki” to prawny symbol NOP. Dochodzenie ws. marszu pamięci „żołnierzy wyklętych” w Hajnówce umorzoneRPO zaskarżył umorzenie sprawy marszu w Hajnówce - błędy i wybiórcza ocena zdarzeńZapewnić realną możliwość ubiegania się o status uchodźcy. RPO pisze do MSWiA