Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Obywatel i policja

Sprawy obywateli w relacji z policją i służbami porządkowymi

  • Aktualności
  • Opis sprawy

Kierowcy pod wpływem narkotyków. Rzecznik koresponduje z Policją i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data: 
2017-03-10
Grafika: na szarym tle samochód

W związku z sygnałami w mediach o zbyt małej liczbie narkotesterów znajdujących się na wyposażeniu Policji, Rzecznik Praw Obywatelskich w kwietniu 2016 r.  wystąpił do Komendanta Głównego Policji o zajęcie stanowiska wobec tych sygnałów. Zdaniem Rzecznika, kwestia podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymaga m.in. zapewnienia organom sprawującym kontrolę ruchu skutecznych narzędzi służących do uniemożliwienia kierowania pojazdami pod wpływem narkotyków.

RPO monitoruje postępowanie karne prowadzone przeciwko policjantom z olsztyńskiej komendy

Data: 
2017-03-01
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje postępowanie karne prowadzone przeciwko 17 podejrzanym policjantom i byłym policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy bili i torturowali osoby będące w ich dyspozycji. W sprawie tej na bieżąco uzyskujemy informacje z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prowadzącej postępowanie, zaś z treści ostatnio uzyskanej wynika, że do końca marca 2017 roku przewidywane jest zakończenie śledztwa.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie obecności funkcjonariuszy Policji podczas widzeń tymczasowo aresztowanych z osobami najbliższymi

Data: 
2017-02-16

Obywatele skarżą się do Rzecznika Praw Obywatelskich, że zdarzają się sytuacje kiedy tymczasowo aresztowanym udziela się widzeń z osobami najbliższymi tylko w obecności funkcjonariusza Policji. Co więcej, takie decyzje znajdują wyraz w zarządzeniach organów, do których dyspozycji tymczasowo aresztowani pozostają, a jako uzasadnienie wydawanych zarządzeń wskazuje się np. art. 217 § 6 Kodeksu karnego wykonawczego (dalej k.k.w.).

Sprawa dwóch demonstracji 10 grudnia przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie i zasadności interwencji Policji

Data: 
2016-12-22
Grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi i symbole opinii

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek organizatora zgromadzenia publicznego nieformalnej grupy Obywatele RP w dniu 10 grudnia 2016 r. przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Wynika z  niego, że zgromadzenie było zgłoszone w zwykłym trybie na miesiąc przed planowaną datą, jako pierwsze w tym miejscu i czasie.

Pomimo tego jego uczestnicy zostali zepchnięci przez funkcjonariuszy Policji i inne osoby, a następnie miejsce to zajęli uczestnicy innej demonstracji.

Czy straż miejska przekroczyła uprawnienia? Sprawa powalenia na ziemię ojca przedszkolaka

Data: 
2016-11-28
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na pomarańczowym tle

26 lutego 2016 r., na podstawie artykułu prasowego: „K. Straż miejska powaliła ojca na ziemię, dziecko stało i patrzyło”, zamieszczonego na portalu internetowym katowice.wyborcza.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę dotyczącą możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w K., w związku z interwencjami 9 i 10 lutego 2016 r. przed Miejskim Przedszkolem w K.  (BPK.519.22.2016.BP)

Strony

Logo - samochód policyjny

Sprawy obywateli w relacji z policją i służbami porządkowymi

Sprawę prowadzi: 

Odnośnik prowadzi do opisu zespołu prowadzącego sprawę

Spotkanie z Maciejem DobrowolskimWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o PolicjiDziałania w sprawie torturowania zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie - informacjaNielegalny handel billingami – informacja Komendanta Głównego PolicjiWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sprawie prawa osoby zatrzymanej do kontaktu z adwokatemRzecznik podjął z urzędu sprawę interwencji Policji podczas pikiety anarchistów w PoznaniuWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. zakazu wstępu na mecze dla kibiców spoza terenu powiatuRzecznik podjął z urzędu sprawę mężczyzny, który zmarł we wrocławskim komisariacieZabezpieczanie przez Policję sprzętu komputerowego na potrzeby postępowania – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Komendanta Głównego PolicjiEfekt spotkania regionalnego w Skierniewicach: co się dzieje w Policji?Jak Policja przeciwdziała naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy? – wyjaśnienie MSWiAWystąpienie w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia posiłków osobom zatrzymanym przez Policję Co zrobił RPO w sprawie inwigilacji dziennikarzy przez służby specjalne w latach 2007-15Przemoc na komendzie w Siedlcach – co się dzieje w sprawieKomendant Główny Policji odpowiada w sprawie uciążliwości związanych z zabezpieczaniem sprzętu komputerowego na potrzeby postępowaniaCzy i w jaki sposób doszło do pobicia dwóch osób przez policjantów w komisariacie?Sprawa śmiertelnego postrzelenia kierowcyInterwencja Policji w szpitalu. Użycie broni palnej. Śmierć pacjenta. Rzecznik sprawdza, czy funkcjonariusze policji dopełnili swoich obowiązków w sprawie założenia Niebieskiej KartyIzby wytrzeźwień a policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych - dyskusja w Biurze RPOSeminarium dotyczące sytuacji osób zatrzymanych przez Policję, a przejawiających dysfunkcje psychicznePolicjanci po cywilnemu pobili mieszkańca Słupska, a to on został zatrzymany. Rzecznik interweniuje w sprawie, o której pisały mediaCo z nielegalnymi blokadami na koła? Rzecznik prosi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o interwencjęŚrodki przymusu bezpośredniego „na warsztacie” u RzecznikaCzy straż miejska przekroczyła uprawnienia? Sprawa powalenia na ziemię ojca przedszkolaka Sprawa dwóch demonstracji 10 grudnia przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie i zasadności interwencji PolicjiWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie obecności funkcjonariuszy Policji podczas widzeń tymczasowo aresztowanych z osobami najbliższymi RPO monitoruje postępowanie karne prowadzone przeciwko policjantom z olsztyńskiej komendyKierowcy pod wpływem narkotyków. Rzecznik koresponduje z Policją i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji