Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Obywatel i prawo

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
 • Powiązane sprawy
Data: 
2018-06-20
 • Pokrzywdzeni przestępstwem, którzy chcą wnieść prywatny akt oskarżenia, nie mają dziś równych praw - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Termin na złożenie takiego aktu oskarżenia zależy dziś bowiem od tego, czy sąd przyzna pokrzywdzonemu pełnomocnika z urzędu
 • RPO wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych, aby zagwarantować równe prawa wszystkim pokrzywdzonych
Data: 
2018-06-19
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle
 • Grupa robocza ONZ ds. arbitralnego pozbawienia wolności uznała, że oskarżony o szpiegostwo Mateusz P. został aresztowany z powodu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi
 • Według Grupy stosowanie aresztu od ponad 2 lat i ograniczenia w dostępie do akt sprawy jego i obrońców nie dają się pogodzić z międzynarodowymi standardami 
 • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta szefów MSZ  i resortu sprawiedliwości, dlaczego polski rząd nie odpowiedział Grupie na jej zarzuty w sprawie
Data: 
2018-06-06
 • Usunięcie z polskiego prawa przepisów o zgromadzeniach cyklicznych jest konieczne, bo radykalnie ograniczają one konstytucyjną wolność zgromadzeń - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich 

 • To opinia Rzecznika do zgłoszonego przez senatorów PO projektu nowelizacji Prawa o zgromadzeniach

 • Przywraca on przepisy sprzed grudnia 2016 r., kiedy wprowadzono zgromadzenia cykliczne, którym dano pierwszeństwo przed innymi oraz uniemożliwiono kontrmanifestacje

Data: 
2018-06-15
Grafika: samolot
 • Zasady odpowiedzialności karnej obywateli muszą znajdować się w ustawie, a nie w ministerialnym rozporządzeniu wydanym na jej podstawie - przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Tego konstytucyjnego wymogu nie spełniają przepisy Prawa lotniczego, które pozostawiły ministrowi pełną swobodę w określaniu nakazów i zakazów w sprawie porządku na lotniskach i ochrony lotów

 • Według RPO jest to niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa, z punktu widzenia ochrony zaufania obywatela do państwa

Data: 
2018-06-11
Grafika:banknot ze skrzydełkami
 • Naczelny Sąd Administracyjny uchylił niekorzystne dla przedsiębiorcy  rozstrzygnięcie co do należności celnych sprzed lat - zgodnie z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich 

 • Czy organ celny może popełnić błąd przez zaniechanie, nie kwestionując błędnej w jego ocenie stawki celnej czy tylko przez działanie, wydając decyzję administracyjną błędnie przyjmująca tę stawkę za prawidłową?  

Strony

Wniosek do TK ws. terminu wznowienia postępowaniaKonferencja nt. odpowiedzialności państwa za niesłuszne skazanieWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego ws. maksymalnego okresu tymczasowego aresztowaniaSąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO dot. zawiadomienia wysłanego na nieaktualny adresRPO i prawa małżonków w czasie rozwodu. Sprawa o pozbawienie możliwości działania w postępowaniu rozwodowymRPO i prawa ukaranych grzywną. Czy odwołanie się od grzywny może się kończyć aresztem? Czy niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego w postępowaniu apelacyjnym stanowi przyczynę umorzenia postępowania?RPO i zwrot kosztów obrony – uchwała Sądu NajwyższegoDo MS ws. praw osób podejrzanychRPO i sprawa kibica Macieja Dobrowolskiego. Rzecznik podsumowuje swoje działania w tej sprawieRPO i biegli sądowi. Co się dzieje z projektem ustawy, który zapobiegłby kłopotom ludzi w sądach?Areszt za jazdę bez biletu? Rzecznik wystąpił do Ministra Sprawiedliwości ws. nieproporcjonalności kary do przewinieniaSąd Najwyższy wyraził pogląd o zwolnieniu z aresztu za kaucjąWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. prawa osób tymczasowo aresztowanych do kontaktów telefonicznychWniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. orzekania kary łącznej na podstawie przepisów intertemporalnychWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie owoców zatrutego drzewa (art. 168a kodeksu postępowania karnego)Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. zakazu wstępu na mecze dla kibiców spoza terenu powiatuPrzewlekłość postępowań sądowych - wystąpienie do Ministra SprawiedliwościWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowychWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące zwrotu kosztów stawiennictwa świadkówKrecha na koncie, czyli od kiedy biegnie termin probacji? Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do Ministra SprawiedliwościSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Zbyt mało biegłych sądowych w sprawach cywilnych. To poważny problem, któremu przygląda się RzecznikSąd skazał, a nie zawiadomił o rozprawie – kasacja RPOWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń pism procesowych oraz innej dokumentacji sądowej w postępowaniu karnymWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu przesłuchania świadka pokrzywdzonego przestępstwami przeciwko wolności seksualnejWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia instytucji mediacji do postępowania wykonawczegoZjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego z udziałem RPOPytanie prawne RPO do NSA: w jakim terminie właściciel wywłaszczonej nieruchomości może zaskarżyć decyzję zintegrowaną wydaną na podstawie tzw. specustawy drogowej?Listonosz nie może kontrolować, czy mamy sprzęt RTV - minister potwierdza stanowisko RzecznikaPoradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiejParlament uwzględnił argumenty RPO w sprawie zmian w ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłokiNaczelny Sąd Administracyjny - pilot rejsowy może zaskarżyć do sądu administracyjnego informację o istnieniu negatywnych przesłanek wstępu do strefy zastrzeżonej lotniskaNa jakich zasadach można odmówić podejrzanemu dostępu do akt i dowodów w postępowaniu przygotowawczym? Rzecznik pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury doręczania korespondencji sądowejRzecznik w sprawie nieprawidłowości dotyczących rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze SądowymWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych procedury wykroczeniowejPrawo zatrzymanego do kontaktu z adwokatem. RPO pisze do Ministra Sprawiedliwości i Komendanta Głównego PolicjiSprawa pana K., czyli zakres tajemnicy dziennikarskiejKonsulowie odmawiają obrońcom udziału w przesłuchaniu? Rzecznik pisze w tej sprawie do Ministra Spraw ZagranicznychSprawa kotła. Kasacja RPO kończy się uniewinnieniem przed Sądem NajwyższymSprawa pana Waldemara. Nie mógł się znęcać nad rodziną, skoro siedział w więzieniu.Sprawy w których doszło do naruszenia prawa do obrony - przykłady działań RPORecydywa podstawowa - Sąd Najwyższy rozpoznał kasację RPOWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia pokrzywdzonemu możliwości wzięcia udziału w posiedzeniach sądu dotyczących wydania wyroku nakazowego przed rozprawąRzecznik prosi senatorów o wprowadzenie poprawek w projekcie ustawy dotyczącej tzw. rozszerzonej konfiskatyKiedy dostosujemy polskie przepisy do unijnych standardów dotyczących prawa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej? RPO pisze do Ministra SprawiedliwościRzecznik pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do sądu w zakresie możliwości wniesienia środka zaskarżenia w postępowaniu przyspieszonymRPO pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmowy udostępniania akt w postępowaniu przygotowawczymCzy obywatel musi osobiście pojawić się na wezwanie komornika? Rzecznik pisze do Ministra SprawiedliwościNie trzeba się osobiście stawiać na wezwanie komornika: Minister Sprawiedliwości zgadza się z RzecznikiemCo znaczy krzyż celtycki i czarne słońce - analiza RPO dla Prokuratury Okręgowej po demonstracji 11 listopada 2017 w WarszawieRPO: Czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym powinny być obowiązkowo nagrywaneGwarancje procesowe oskarżonego i respektowanie zasady równości broni w modelu postępowania przyjętym w nowelizacji procedury karnej Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w sferze prawa karnego Pomoc prawna pro bono jako uzupełnienie funkcjonującego systemu pomocy prawnejOpinia Komisji Weneckiej o ustawie o prokuraturzeOpinia Komisji Weneckiej na temat zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawie o Sądzie Najwyższym i na temat Prawa o ustroju sądów powszechnychUwagi RPO do planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomaniiPani Katarzynie umorzono podatek z odsetkami – skuteczna interwencja RPOZ powodu braku reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości, rzecznik Adam Bodnar pisze do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą Sąd Najwyższy w sprawie zadośćuczynienia za pobyt w schronisku dla nieletnichNależy zmienić przepisy dotyczące przeprowadzania przeszukania i kontroli osobistej określone w ustawie o Krajowej Administracji SkarbowejSenacki zespół ds. praworządności - o dyrektywie UE ws. prawa do obrony, której wciąż nie wprowadzono do polskiego prawaRPO sugeruje zmiany karalności za niezawiadomienie o groźnych przestępstwachAdam Bodnar krytycznie o projekcie zmian w prowadzeniu zbiórek publicznychRPO wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. „owoców zatrutego drzewa”Rzecznik broni członków spółdzielni mieszkaniowych, którzy są z nich usuwani Adam Bodnar pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedur przesłuchań ofiar przestępstw seksualnychKrytyczne uwagi Rzecznika o projekcie ustawy, która ma wdrażać dyrektywę policyjną UEAdam Bodnar wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie ustawy antyterrorystycznejRzecznik o problemach z odszkodowaniami za niesłuszny areszt lub skazanieAdam Bodnar wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie tzw. zgody następczej na podsłuchOskarżyciel posiłkowy zażali się na odmowę dopuszczenia do procesu - TK uwzględnił wniosek RPORPO dopomina się o samoinkasujące telefony w więzieniachCo z zapowiadanym projektem ustawy o biegłych sądowych? RPO pyta resort sprawiedliwościPo kasacji RPO Sąd Najwyższy naprawił błąd sądów dwóch instancjiRPO popiera projekt usunięcia zgromadzeń cyklicznych z polskiego prawa Zakazując ruchu przy ambasadzie Izraela, wojewoda naruszył wolność zgromadzeńNSA uchylił niekorzystne dla przedsiębiorcy rozstrzygnięcie w sprawie należności celnychZasady odpowiedzialności karnej obywateli ma określać ustawa - nie rozporządzenie ministraCHR: regulations on cyclical assemblies should be removed from the Polish legislation RPO pyta ministrów spraw zagranicznych i sprawiedliwości o sprawę Mateusza P. Rzecznik upomina się o równe prawa dla pokrzywdzonych przestępstwem