Godło RP

Obywatel i prawo

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
 • Powiązane sprawy
Data: 
2018-10-17
Kamera
 • Prawo do prywatności pacjentów szpitali, w tym psychiatrycznych, narusza monitoring wizyjny, który nie ma podstawy ustawowej - wskazuje RPO 
 • Adam Bodnar zwrócił się do Ministra Zdrowia, aby kwestię tę uregulować mocą ustawy
 • Minister przyznaje, że niezgodne z prawem jest wykorzystywanie monitoringu w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych
Data: 
2018-10-15
Czarno-białe zdjęcie bramy Auschwitz i rozjazdu kolejowego

Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął z urzędu postępowanie w sprawie trójki nastolatek, które wykonały gest „Sieg heil” przed bramą byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschitz-Birkenau. Zdjęcie z tym gestem zamieściły na portalu społecznościowym.

Data: 
2018-10-15
Zdjęcie lasu. Na pierwszym planie ścięte drzewo
 • Objęcie strażników leśnych statusem funkcjonariuszy publicznych jest nieracjonalne i nieuzasadnione – uważa Ministerstwo Sprawiedliwości
 • To odpowiedź resortu na postulat Rzecznika Praw Obywatelskich
 • RPO wskazywał, że brak takiego statusu uniemożliwia ściganie strażników za przekroczenie obowiązków, np. wobec protestujących przeciw wycince Puszczy Białowieskiej
Data: 
2018-10-12
Dziennikarze otaczają młodego meżczyznę, za którym stoi urzędnik w garniturze
 • Wolność zgromadzeń pełni fundamentalną rolę w społeczeństwach demokratycznych 
 • Państwo ma zapewnić bezpieczeństwo obywatelom korzystającym z tej konstytucyjnej wolności
 • Niedopuszczalne jest ograniczanie tego prawa z powodu pogróżek w internecie ze strony przeciwników demonstracji
Data: 
2018-09-25
Zielona tablica na ścianie domu

25 września 2018 r. (sygn.akt V KK 345/18) Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO.

W 1960 r. mieszkańcy Zielonej Góry sprzeciwili się eksmisji parafii Św. Jadwigi z Domu Katolickiego. Milicja użyła siły. Ludzie bronili się. W ramach represji skazano setki osób.

Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że zachowania przeciwstawiające się bezprawnym działaniom organów porządkowych, podejmowanym z rażącym naruszeniem norm konstytucyjnych nie wyczerpują znamion czynu z art. 133 § 1 k.k. z 1932 r.

Strony

Wniosek do TK ws. terminu wznowienia postępowaniaKonferencja nt. odpowiedzialności państwa za niesłuszne skazanieWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego ws. maksymalnego okresu tymczasowego aresztowaniaSąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO dot. zawiadomienia wysłanego na nieaktualny adresRPO i prawa małżonków w czasie rozwodu. Sprawa o pozbawienie możliwości działania w postępowaniu rozwodowymRPO i prawa ukaranych grzywną. Czy odwołanie się od grzywny może się kończyć aresztem? Czy niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego w postępowaniu apelacyjnym stanowi przyczynę umorzenia postępowania?RPO i zwrot kosztów obrony – uchwała Sądu NajwyższegoDo MS ws. praw osób podejrzanychRPO i sprawa kibica Macieja Dobrowolskiego. Rzecznik podsumowuje swoje działania w tej sprawieRPO i biegli sądowi. Co się dzieje z projektem ustawy, który zapobiegłby kłopotom ludzi w sądach?Areszt za jazdę bez biletu? Rzecznik wystąpił do Ministra Sprawiedliwości ws. nieproporcjonalności kary do przewinieniaSąd Najwyższy wyraził pogląd o zwolnieniu z aresztu za kaucjąWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. prawa osób tymczasowo aresztowanych do kontaktów telefonicznychWniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. orzekania kary łącznej na podstawie przepisów intertemporalnychWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie owoców zatrutego drzewa (art. 168a kodeksu postępowania karnego)Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. zakazu wstępu na mecze dla kibiców spoza terenu powiatuPrzewlekłość postępowań sądowych - wystąpienie do Ministra SprawiedliwościWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowychWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące zwrotu kosztów stawiennictwa świadkówKrecha na koncie, czyli od kiedy biegnie termin probacji? Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do Ministra SprawiedliwościSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Zbyt mało biegłych sądowych w sprawach cywilnych. To poważny problem, któremu przygląda się RzecznikSąd skazał, a nie zawiadomił o rozprawie – kasacja RPOWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń pism procesowych oraz innej dokumentacji sądowej w postępowaniu karnymWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu przesłuchania świadka pokrzywdzonego przestępstwami przeciwko wolności seksualnejWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia instytucji mediacji do postępowania wykonawczegoZjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego z udziałem RPOPytanie prawne RPO do NSA: w jakim terminie właściciel wywłaszczonej nieruchomości może zaskarżyć decyzję zintegrowaną wydaną na podstawie tzw. specustawy drogowej?Listonosz nie może kontrolować, czy mamy sprzęt RTV - minister potwierdza stanowisko RzecznikaPoradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiejParlament uwzględnił argumenty RPO w sprawie zmian w ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłokiNaczelny Sąd Administracyjny - pilot rejsowy może zaskarżyć do sądu administracyjnego informację o istnieniu negatywnych przesłanek wstępu do strefy zastrzeżonej lotniskaNa jakich zasadach można odmówić podejrzanemu dostępu do akt i dowodów w postępowaniu przygotowawczym? Rzecznik pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury doręczania korespondencji sądowejRzecznik w sprawie nieprawidłowości dotyczących rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze SądowymWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych procedury wykroczeniowejPrawo zatrzymanego do kontaktu z adwokatem. RPO pisze do Ministra Sprawiedliwości i Komendanta Głównego PolicjiSprawa pana K., czyli zakres tajemnicy dziennikarskiejKonsulowie odmawiają obrońcom udziału w przesłuchaniu? Rzecznik pisze w tej sprawie do Ministra Spraw ZagranicznychSprawa kotła. Kasacja RPO kończy się uniewinnieniem przed Sądem NajwyższymSprawa pana Waldemara. Nie mógł się znęcać nad rodziną, skoro siedział w więzieniu.Sprawy w których doszło do naruszenia prawa do obrony - przykłady działań RPORecydywa podstawowa - Sąd Najwyższy rozpoznał kasację RPOWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia pokrzywdzonemu możliwości wzięcia udziału w posiedzeniach sądu dotyczących wydania wyroku nakazowego przed rozprawąRzecznik prosi senatorów o wprowadzenie poprawek w projekcie ustawy dotyczącej tzw. rozszerzonej konfiskatyKiedy dostosujemy polskie przepisy do unijnych standardów dotyczących prawa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej? RPO pisze do Ministra SprawiedliwościRzecznik pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do sądu w zakresie możliwości wniesienia środka zaskarżenia w postępowaniu przyspieszonymRPO pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmowy udostępniania akt w postępowaniu przygotowawczymCzy obywatel musi osobiście pojawić się na wezwanie komornika? Rzecznik pisze do Ministra SprawiedliwościNie trzeba się osobiście stawiać na wezwanie komornika: Minister Sprawiedliwości zgadza się z RzecznikiemCo znaczy krzyż celtycki i czarne słońce - analiza RPO dla Prokuratury Okręgowej po demonstracji 11 listopada 2017 w WarszawieRPO: Czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym powinny być obowiązkowo nagrywaneGwarancje procesowe oskarżonego i respektowanie zasady równości broni w modelu postępowania przyjętym w nowelizacji procedury karnej Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w sferze prawa karnegoPomoc prawna pro bono jako uzupełnienie funkcjonującego systemu pomocy prawnejOpinia Komisji Weneckiej o ustawie o prokuraturzeOpinia Komisji Weneckiej na temat zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawie o Sądzie Najwyższym i na temat Prawa o ustroju sądów powszechnychUwagi RPO do planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomaniiPani Katarzynie umorzono podatek z odsetkami – skuteczna interwencja RPOZ powodu braku reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości, rzecznik Adam Bodnar pisze do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą Sąd Najwyższy w sprawie zadośćuczynienia za pobyt w schronisku dla nieletnichNależy zmienić przepisy dotyczące przeprowadzania przeszukania i kontroli osobistej określone w ustawie o Krajowej Administracji SkarbowejSenacki zespół ds. praworządności - o dyrektywie UE ws. prawa do obrony, której wciąż nie wprowadzono do polskiego prawaRPO sugeruje zmiany karalności za niezawiadomienie o groźnych przestępstwachAdam Bodnar krytycznie o projekcie zmian w prowadzeniu zbiórek publicznychRPO wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. „owoców zatrutego drzewa”Rzecznik broni członków spółdzielni mieszkaniowych, którzy są z nich usuwani Adam Bodnar pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedur przesłuchań ofiar przestępstw seksualnychKrytyczne uwagi Rzecznika o projekcie ustawy, która ma wdrażać dyrektywę policyjną UEAdam Bodnar wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie ustawy antyterrorystycznejRzecznik o problemach z odszkodowaniami za niesłuszny areszt lub skazanieAdam Bodnar wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie tzw. zgody następczej na podsłuchOskarżyciel posiłkowy zażali się na odmowę dopuszczenia do procesu - TK uwzględnił wniosek RPORPO dopomina się o samoinkasujące telefony w więzieniachCo z zapowiadanym projektem ustawy o biegłych sądowych? RPO pyta resort sprawiedliwościPo kasacji RPO Sąd Najwyższy naprawił błąd sądów dwóch instancjiRPO popiera projekt usunięcia zgromadzeń cyklicznych z polskiego prawa Zakazując ruchu przy ambasadzie Izraela, wojewoda naruszył wolność zgromadzeńNSA uchylił niekorzystne dla przedsiębiorcy rozstrzygnięcie w sprawie należności celnychZasady odpowiedzialności karnej obywateli ma określać ustawa - nie rozporządzenie ministra na podstawie Prawa lotniczegoCHR: regulations on cyclical assemblies should be removed from the Polish legislation RPO pyta ministrów spraw zagranicznych i sprawiedliwości o sprawę Mateusza P. Rzecznik upomina się o równe prawa dla pokrzywdzonych przestępstwemRPO upomina się o prawa właścicieli zabytkówKodeks postępowania karnego dyskryminuje osoby niepoczytalne. RPO wnosi o zmianę prawaRozstrzygnięcie w sprawie przepisu o karze łącznej, zaskarżonego przez RPO do Trybunału Konstytucyjnego Propozycje dla ministra w sprawie nowelizacji upadłości konsumenckiej po seminarium u RPORzecznik po raz kolejny upomina się o uregulowanie zasad badań DNARealne prawo do obrony gwarantuje dyrektywa UE, której nie wprowadzono do polskiego prawa. RPO pisze do premiera15-latek sam odwiedzi rodzica w areszcie - w więzieniu już nie. Rzecznik wnosi o zmianę przepisówRzecznik ponownie pyta MSWiA o wykonanie wyroku TK ws. nieważności decyzji administracyjnejRPO: w przepisach Kodeksu postępowania karnego pominięto skargę nadzwyczajnąUwagi RPO wobec przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiDo sądu we Wrocławiu nie wejdzie obywatel, który nie ma w nim sprawy. Interwencja RPO.Osoba z niepełnosprawnością miała trudności w wejściu do Sejmu, bo jest na "czarnej liście" - interwencja RPOTakże lubelski sąd ogranicza jawność rozpraw - kolejna interwencja RPOCzłonkostwo w gminach wyznaniowych żydowskich tylko dla obywateli RP - rzecznik bada sprawęMożliwość sprzeciwu Ministra Sprawiedliwości wobec kandydata na wykładowcę KSSiP budzi wątpliwości konstytucyjneOd 4 lat rzecznik upomina się o ustawowe uregulowanie kontroli bagaży osób wchodzących do sądówŚmiertelnie potrącił kobietę - sąd umorzył sprawę. Po kasacji RPO Sąd Najwyższy nakazał jej ponowne zbadanieMożliwość skutecznych zażaleń na areszty - coraz bardziej iluzoryczna. Adam Bodnar proponuje zmianyZarzut za napis „PZPR” na biurze parlamentarzystów PiS. Rzecznik ma poważne wątpliwościRPO pyta szefa CBA o spotkanie w areszcie funkcjonariuszy Biura z posłem Stanisławem GawłowskimKażdy aresztowany może wziąć ślub - jeśli nie osobiście, to przez pełnomocnika. RPO: nie każdy jest o tym informowany Rzecznik upomina się o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - dwa wystąpienia RPOPierwsza skarga nadzwyczajna RPO do SN: w imię Konstytucji niesie pomoc spadkobiercom rolniczkiDyrektywa "niewinnościowa” nadal nie wprowadzona do polskiego prawa. Rzecznik pyta Ministra Sprawiedliwości14 dni to krótki czas na napisanie apelacji w procesie karnym. RPO pisze do senackiej komisji Strażnicy leśni nie odpowiadają za przekroczenie obowiązków podczas blokad wycinki Puszczy Białowieskiej, bo nie są funkcjonariuszami publicznymi. RPO chce zmiany prawaObywatele skarżą się na nieoznakowane fotoradary rejestrujące przejazd na czerwonym świele. RPO pyta ministra infrastrukturyStraciłeś prawo jazdy za kierowanie na „podwójnym gazie” - możesz prowadzić samochody z blokadą alkoholowąObywatel jest bezradny wobec zwłoki w przekazaniu odwołania w sprawie renty sądowi. Rzecznik wnosi o zmianę prawa Wolność zgromadzeń w Polsce jest naruszana, a to źrenica wolności. JAK JĄ PRZYWRÓCIĆ - raport RPO RPO za oddaleniem przez sąd wniosku MSWiA o zarząd przymusowy dla Obywateli RPNotariusze proponują: zakazać pożyczek zabezpieczanych nieruchomością wartą wiele więcej niż oneSąd Najwyższy: ograniczenia sprzedaży ziemi - nie w sprawach egzekucyjnych sprzed wejścia ustawy w życieRzecznik pyta prokuraturę o umorzenie sprawy ataku na kobiety blokujące Marsz NiepodległościWrażliwe dane o zdrowiu ujawnione w wyroku przez TK. Według RPO naruszono prawo do ochrony danych osobowychRPO przyłączył się do skargi w Trybunale Konstytucyjnym o zasiedzenie „służebności przesyłu”MKiDN: właściciel nieruchomości będzie zawiadamiany o jej wpisie do rejestru zabytkówNieprawidłowości w potrącaniu świadczeń przez ZUS przy upadłości konsumenckiej. RPO występuje do prezes ZUSSądy ograniczają wchodzenie do nich obywateli. RPO pisze do Ministra SprawiedliwościSprawa ekshumacji w śledztwie smoleńskim: Polska naruszyła prawa swoich obywateli, otwierając groby bez zgody bliskichAdam Bodnar: Kpk tworzono na potrzeby demokratycznego państwa prawaUniewinnić autora przeróbki hymnu. RPO składa kasację do Sądu Najwyższego Przy apelacji na korzyść oskarżonego sąd nie może nawet ryzykować pogorszenia jego sytuacji. SN naprawił taki błąd sądu po kasacji RPOFotoradary i kamery kontrolujące przejazd na czerwonym świetle przejmie policja - informuje RPO Resort infrastrukturyTK: brak możliwości zażalenia na decyzję sądu o pozbawieniu statusu strony procesowej - niezgodny z Konstytucją RP Kto zażył narkotyk, nie może być skazany za jego wcześniejsze „posiadanie”. RPO składa kasacjęPo wystąpieniach RPO Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje zmiany w ustawie o spółdzielniachUrząd udostępni obywatelowi kopie akt postępowania administracyjnego w jego sprawie - uznał NSA na wniosek RPORPO: prokuratura nie może zwalniać z tajemnic zawodowych RPO: posiedzenia sądu ws. przedłużenia pobytu sprawców przestępstw w zakładach psychiatrycznych powinny odbywać się także tamSąd Najwyższy uniewinnił skazanego za udział w tzw. wydarzeniach zielonogórskich 30 czerwca 1960. Uwzględnił kasację RPOSąd Apelacyjny uchyla zakaz Marszu Równości w Lublinie. Zgadza się z argumentami RPOStatus funkcjonariuszy publicznych – nie dla strażników leśnych. MS odpowiada RPORPO z urzędu zajął się sprawą "hajlowania" w b. niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-BirkenauRzecznik dopomina się o ustawowe uregulowanie monitoringu wizyjnego w szpitalach