Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Organizacje pozarządowe

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy
Data: 
2017-11-07

O tym jak ważne jest społeczeństwo obywatelskie Adam Bodnar mówił podczas X Konferencji Krakowskej „MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania”. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem RPO. Rzecznik wziął udział w panelu pt. „MałoPolska obywatelska”.

Data: 
2017-09-10
zdjęcie: po obu stronach ulicy są rozstawione namioty, pomiędzy nimi chodzą ludzie

W dniach 8-9 września odbyło się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, organizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

W debacie otwierającej pt. „Więcej kochać i rozumieć ... Wolność +”, obok prof. Ewy Łętowskiej, prof. Adama Strzembosza, Ignacego Dutkiewicza i Waji Jabłonowskiej udział wzięła Anna Jakubowska, weteranka Powstania Warszawskiego, członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, która podzieliła się z zebranymi swoimi refleksami na temat patriotyzmu i służby Polsce.

Data: 
2017-08-10

Na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz doniesień medialnych Rzecznik powziął informację o piśmie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowanym do Fundacji Wolni Obywatele RP.

W piśmie tym zawarte zostało wezwanie do zaprzestania naruszenia przez Zarząd Fundacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i postanowień Statutu Fundacji. Wywołało ono obawy przedstawicieli Fundacji dotyczące możliwości ograniczenia realizowania przez Fundację legalnych działań, takich jak organizowanie zgromadzeń publicznych.

Data: 
2017-07-14

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia opinię o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Opinia RPO uwzględnia głosy organizacji pozarządowych i obywateli, a także wnioski z dyskusji na specjalnym seminarium eksperckim zorganizowanym w Biurze RPO na ten temat. Rzecznik podkreśla przy tym, że bardzo ważnym punktem odniesienia są międzynarodowe standardy dotyczące wolności zrzeszania się (OBWE oraz Komisji Weneckiej Rady Europy).

Data: 
2017-06-20
Grafika:banknot ze skrzydełkami

Ze skarg wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że pomimo wielokrotnych sygnałów ze strony organizacji ubiegających się o środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest dysponentem funduszu, nie opracowało szczegółowego regulaminu określającego procedury przyznawania pomocy. Wpływa to negatywnie na bieżącą działalność organizacji, które zmuszone są podejmować określone decyzje ze świadomością ryzyka uzyskania negatywnej oceny składanego do Ministerstwa sprawozdania z działalności.

Strony

Galeria: 
Data: 
2016-08-04

Dostaliśmy takiego maila i dlatego Adam Bodnar pojechał 4 sierpnia na kolonię do Dżwirzyna:

Dzień dobry

Nazywam się Edyta Czeczková i jestem prezesem małej lecz prężnej w naszej okolicy - Fundacji Spełnienie. W bardzo wielkim ogóle i skrócie: nasza organizacja ma siedzibę w Szprotawie i zajmuje się wsparciem oraz pomocą osobom zagrożonym biedą, patologią i wykluczeniem społecznym.

Zdjęcie grupowe dzieci i Adama Bodnara
Data: 
2015-09-11
widać: stojących obok siebie rzecznika dr. Adama Bodnara i rzeczniczkę Sylwię Spurek, w tle roll up z białymi napisami na pomarańczowym tle i logo Rzecznika Praw Obywatelskich
Pierwsze spotkanie “Koalicji Infolinii”Szkolenie uczestników "Koalicji Infolinii"KOALICJA INFOLINII - bezpłatny InformatorKOALICJA INFOLINII – bezpłatny InformatorKoalicja Infolinii – szkolenieSzkolenie dla przedstawicieli Koalicji InfoliniiSzkolenie dla przedstawicieli Koalicji InfoliniiDo MPiPS ws. pomocy na rzecz weteranów działań poza granicami państwaUchwała Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO dotycząca rozliczania się przez organizacje pozarządowe#obywatele_radzą o ustawie antyterrorystycznejWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. kontroli przeprowadzanych w organizacjach pożytku publicznegoWizyta delegacji Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy w Biurze RPOSpotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowychOdmowa przyznania dotacji Centrum Praw Kobiet, Lubuskiemu Centrum Praw Kobiet BABA oraz Fundacji Dzieci Niczyje – wystąpienie do Ministra SprawiedliwościRzecznik spotkał się ze stypendystami Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg for Good GovernanceDlaczego niektóre organizacje pozarządowe nie mogą liczyć na dotacje? – Minister Sprawiedliwości odpowiada RPORok Rzecznika Praw Obywatelskich – spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które wsparły przed rokiem kandydaturę Adama Bodnara na stanowisko RPOSpotkanie z EU-RUSSIA Civil Society ForumRzecznik pisze do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emisji na antenie telewizji publicznej krytycznych materiałów dotyczących działalności wybranych organizacji pozarządowychSpór o Facebooka. Debata z udziałem wszystkich stron. NAGRANIE I STENOGRAMSpołeczeństwo obywatelskie nie potrzebuje Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Adam Bodnar w Tok FMRzecznik i organizacje pozarządowe rozmawiają o dostępie do informacji publicznejKOALICJA INFOLINII. Informator o infoliniach, telefonach i organizacjach pomocowychRaport Konferencji INGOs na temat partycypacji organizacji pozarządowych w procesie podejmowania decyzji w PolsceRzecznik w sprawie nieprawidłowości dotyczących rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze SądowymKRRiT odpowiada w sprawie emisji krytycznych materiałów dotyczących organizacji pozarządowych w Wiadomościach TVP Spotkanie RPO z delegacją Reporterów bez GranicJak wygląda nadzór nad stowarzyszeniami? RPO pisze do Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministracjiKonferencja antysmogowa. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego o możliwych działaniach na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w PolsceJak wyglądają, a jak powinny wyglądać relacje trzeciego sektora z rządem? Dyskusja z przedstawicielami organizacji pozarządowychO przemocy wobec kobiet. Spotkanie w Biurze RPORPO sprawdza, jak działa telefon dla ofiar przemocy w rodzinieJak rozmawiać z osobami szukającymi pomocy? Szkolenie Koalicji Infolinii w Biurze RPOAdam Bodnar na Uniwersyteckich Dniach Dyplomacji na Uniwersytecie WarszawskimJak pomagać osobom opuszczającym więzienia? Zastępca RPO w Ośrodku „Dom Patronatu” w WarszawieO koniecznych zmianach prawa wyborczego. Seminarium z udziałem ekspertów OBWEOdpowiedź Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego na temat problemów z rejestracją stowarzyszeń w KRSO tym, jak pomagać ofiarom przemocy domowej. Szkolenie Koalicji InfoliniiRPO pyta Ministra Sprawiedliwości o sposób przyznawania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostpenitencjarnejRzecznik Praw Obywatelskich przedstawia opinie o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoRzecznik w sprawie zarzutów kierowanych przez MSWiA wobec Fundacji Wolni Obywatele RPPrzedstawiciele RPO na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw PozarządowychAdam Bodnar o społeczeństwie obywatelskim. Konferencja „MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania”