Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Organizacje pozarządowe

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia opinie o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Data: 
2017-07-14

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia opinię o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Opinia RPO uwzględnia głosy organizacji pozarządowych i obywateli, a także wnioski z dyskusji na specjalnym seminarium eksperckim zorganizowanym w Biurze RPO na ten temat. Rzecznik podkreśla przy tym, że bardzo ważnym punktem odniesienia są międzynarodowe standardy dotyczące wolności zrzeszania się (OBWE oraz Komisji Weneckiej Rady Europy).

RPO pyta Ministra Sprawiedliwości o sposób przyznawania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Data: 
2017-06-20
Grafika:banknot ze skrzydełkami

Ze skarg wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że pomimo wielokrotnych sygnałów ze strony organizacji ubiegających się o środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest dysponentem funduszu, nie opracowało szczegółowego regulaminu określającego procedury przyznawania pomocy. Wpływa to negatywnie na bieżącą działalność organizacji, które zmuszone są podejmować określone decyzje ze świadomością ryzyka uzyskania negatywnej oceny składanego do Ministerstwa sprawozdania z działalności.

O tym, jak pomagać ofiarom przemocy domowej. Szkolenie Koalicji Infolinii

Data: 
2017-06-06
zdjęcie: po lewej stronie widać stół obok niego stoi mężczyzna w garniturze, przed nim siedzi kilkanaście osób

- W jednym ze znanych teleturniejów doskonale widać, jak ważną rolę odgrywa telefon do przyjaciela. Państwo są właśnie takim telefonem do przyjaciela, pomagacie obywatelom nawet w najtrudniejszych sytuacjach – powiedział zastępca RPO Krzysztof Olkowicz otwierając kolejne z cyklu szkoleń w ramach Koalicji Infolinii.

Odpowiedź Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego na temat problemów z rejestracją stowarzyszeń w KRS

Data: 
2017-04-05

16 stycznia 2017 r. RPO skierował wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego dotyczące problemów i nieprawidłowości z rejestracją stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Według przedstawicieli organizacji pozarządowych praktyka działania organów rejestrowych często w istotny sposób utrudnia proces rejestracji stowarzyszeń.

O koniecznych zmianach prawa wyborczego. Seminarium z udziałem ekspertów OBWE

Data: 
2017-03-30
zdjęcie: przy złączonych stołach siedzi kilkanaście osób

 „Konieczne zmiany w polskim prawie wyborczym - rozważania w kontekście raportu OBWE” to tytuł seminarium, które 28 marca odbyło się w Biurze RPO. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parlamentu, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

Reprezentanci OBWE zaprezentowali zalecenia wynikające z raportu, przygotowanego po wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku.

 

Strony

Pierwsze spotkanie “Koalicji Infolinii”Szkolenie uczestników "Koalicji Infolinii"KOALICJA INFOLINII - bezpłatny InformatorKOALICJA INFOLINII – bezpłatny InformatorKoalicja Infolinii – szkolenieSzkolenie dla przedstawicieli Koalicji InfoliniiSzkolenie dla przedstawicieli Koalicji InfoliniiDo MPiPS ws. pomocy na rzecz weteranów działań poza granicami państwaUchwała Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO dotycząca rozliczania się przez organizacje pozarządowe#obywatele_radzą o ustawie antyterrorystycznejWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. kontroli przeprowadzanych w organizacjach pożytku publicznegoWizyta delegacji Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy w Biurze RPOSpotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowychOdmowa przyznania dotacji Centrum Praw Kobiet, Lubuskiemu Centrum Praw Kobiet BABA oraz Fundacji Dzieci Niczyje – wystąpienie do Ministra SprawiedliwościRzecznik spotkał się ze stypendystami Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg for Good GovernanceDlaczego niektóre organizacje pozarządowe nie mogą liczyć na dotacje? – Minister Sprawiedliwości odpowiada RPORok Rzecznika Praw Obywatelskich – spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które wsparły przed rokiem kandydaturę Adama Bodnara na stanowisko RPOSpotkanie z EU-RUSSIA Civil Society ForumRzecznik pisze do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emisji na antenie telewizji publicznej krytycznych materiałów dotyczących działalności wybranych organizacji pozarządowychSpór o Facebooka. Debata z udziałem wszystkich stron. NAGRANIE I STENOGRAMSpołeczeństwo obywatelskie nie potrzebuje Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Adam Bodnar w Tok FMRzecznik i organizacje pozarządowe rozmawiają o dostępie do informacji publicznejKOALICJA INFOLINII. Informator o infoliniach, telefonach i organizacjach pomocowychRaport Konferencji INGOs na temat partycypacji organizacji pozarządowych w procesie podejmowania decyzji w PolsceRzecznik w sprawie nieprawidłowości dotyczących rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze SądowymKRRiT odpowiada w sprawie emisji krytycznych materiałów dotyczących organizacji pozarządowych w Wiadomościach TVP Spotkanie RPO z delegacją Reporterów bez GranicJak wygląda nadzór nad stowarzyszeniami? RPO pisze do Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministracjiKonferencja antysmogowa. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego o możliwych działaniach na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w PolsceJak wyglądają, a jak powinny wyglądać relacje trzeciego sektora z rządem? Dyskusja z przedstawicielami organizacji pozarządowychO przemocy wobec kobiet. Spotkanie w Biurze RPORPO sprawdza, jak działa telefon dla ofiar przemocy w rodzinieJak rozmawiać z osobami szukającymi pomocy? Szkolenie Koalicji Infolinii w Biurze RPOAdam Bodnar na Uniwersyteckich Dniach Dyplomacji na Uniwersytecie WarszawskimJak pomagać osobom opuszczającym więzienia? Zastępca RPO w Ośrodku „Dom Patronatu” w WarszawieO koniecznych zmianach prawa wyborczego. Seminarium z udziałem ekspertów OBWEOdpowiedź Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego na temat problemów z rejestracją stowarzyszeń w KRSO tym, jak pomagać ofiarom przemocy domowej. Szkolenie Koalicji InfoliniiRPO pyta Ministra Sprawiedliwości o sposób przyznawania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostpenitencjarnejRzecznik Praw Obywatelskich przedstawia opinie o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego