Godło RP

Organizacje pozarządowe

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy
Data: 
2017-11-24
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali przy białych stołach

- Wiemy, jak niekomfortowe jest mieszkanie w pobliżu ferm hodowlanych, wysypisk śmieci, czy innych tego typu inwestycji, które powodują uciążliwości zapachowe. Chcemy porozmawiać z Państwem o tym, jak ten problem wygląda w Waszej okolicy. Skonfrontować, to z tym co już wiemy. Liczymy na to, że uda nam się zebrać te przykłady, by przedstawić je później w przygotowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpieniu – mówiła zastępczyni RPO Sylwia Spurek podczas spotkania z przedstawicielami ekologicznych organizacji pozarządowych działających lokalnie.

Data: 
2018-03-13
Banknoty stuzłotowe
  • Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony projektem zmian w prowadzeniu zbiórek publicznych; jego zdaniem mogą one naruszać zasady Konstytucji RP
  • Za szczególnie groźne Adam Bodnar uważa przyznanie ministrowi znacznej swobody w przerywaniu zbiórki już trwającej - w połączeniu z jego prawem wskazywania innego celu, na jaki mają trafić zebrane środki
  • Według RPO wprowadzenie zmian oznaczałoby częściowy powrót do wcześniejszych przepisów, przeciw którym występował jego poprzednik na urzędzie Rzecznika Janusz Kochanowski

 

Data: 
2017-11-07

O tym jak ważne jest społeczeństwo obywatelskie Adam Bodnar mówił podczas X Konferencji Krakowskej „MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania”. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem RPO. Rzecznik wziął udział w panelu pt. „MałoPolska obywatelska”.

Data: 
2017-09-10
zdjęcie: po obu stronach ulicy są rozstawione namioty, pomiędzy nimi chodzą ludzie

W dniach 8-9 września odbyło się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, organizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

W debacie otwierającej pt. „Więcej kochać i rozumieć ... Wolność +”, obok prof. Ewy Łętowskiej, prof. Adama Strzembosza, Ignacego Dutkiewicza i Waji Jabłonowskiej udział wzięła Anna Jakubowska, weteranka Powstania Warszawskiego, członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, która podzieliła się z zebranymi swoimi refleksami na temat patriotyzmu i służby Polsce.

Data: 
2017-08-10
Demonstrujące ludzie

Na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz doniesień medialnych Rzecznik powziął informację o piśmie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowanym do Fundacji Wolni Obywatele RP.

W piśmie tym zawarte zostało wezwanie do zaprzestania naruszenia przez Zarząd Fundacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i postanowień Statutu Fundacji. Wywołało ono obawy przedstawicieli Fundacji dotyczące możliwości ograniczenia realizowania przez Fundację legalnych działań, takich jak organizowanie zgromadzeń publicznych.

Strony

Galeria: 
Data: 
2016-08-04

Dostaliśmy takiego maila i dlatego Adam Bodnar pojechał 4 sierpnia na kolonię do Dżwirzyna:

Dzień dobry

Nazywam się Edyta Czeczková i jestem prezesem małej lecz prężnej w naszej okolicy - Fundacji Spełnienie. W bardzo wielkim ogóle i skrócie: nasza organizacja ma siedzibę w Szprotawie i zajmuje się wsparciem oraz pomocą osobom zagrożonym biedą, patologią i wykluczeniem społecznym.

Zdjęcie grupowe dzieci i Adama Bodnara
Data: 
2015-09-11
widać: stojących obok siebie rzecznika dr. Adama Bodnara i rzeczniczkę Sylwię Spurek, w tle roll up z białymi napisami na pomarańczowym tle i logo Rzecznika Praw Obywatelskich
Pierwsze spotkanie “Koalicji Infolinii”Szkolenie uczestników "Koalicji Infolinii"KOALICJA INFOLINII - bezpłatny InformatorKOALICJA INFOLINII – bezpłatny InformatorKoalicja Infolinii – szkolenieSzkolenie dla przedstawicieli Koalicji InfoliniiSzkolenie dla przedstawicieli Koalicji InfoliniiDo MPiPS ws. pomocy na rzecz weteranów działań poza granicami państwaUchwała Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO dotycząca rozliczania się przez organizacje pozarządowe#obywatele_radzą o ustawie antyterrorystycznejW sprawie kontroli przeprowadzanych w organizacjach pożytku publicznego - wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wizyta delegacji Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy w Biurze RPOSpotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (OFOP)Odmowa przyznania dotacji Centrum Praw Kobiet, Lubuskiemu Centrum Praw Kobiet BABA oraz Fundacji Dzieci Niczyje – wystąpienie do Ministra SprawiedliwościRzecznik spotkał się ze stypendystami Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg for Good GovernanceDlaczego niektóre organizacje pozarządowe nie mogą liczyć na dotacje? – Minister Sprawiedliwości odpowiada RPORok Rzecznika Praw Obywatelskich – spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które wsparły przed rokiem kandydaturę Adama Bodnara na stanowisko RPOSpotkanie z EU-RUSSIA Civil Society ForumRzecznik pisze do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emisji na antenie telewizji publicznej krytycznych materiałów dotyczących działalności wybranych organizacji pozarządowychSpór o Facebooka. Debata z udziałem wszystkich stron. NAGRANIE I STENOGRAMSpołeczeństwo obywatelskie nie potrzebuje Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Adam Bodnar w Tok FMRzecznik i organizacje pozarządowe rozmawiają o dostępie do informacji publicznejKOALICJA INFOLINII. Informator o infoliniach, telefonach i organizacjach pomocowychRaport Konferencji INGOs na temat partycypacji organizacji pozarządowych w procesie podejmowania decyzji w PolsceRzecznik w sprawie nieprawidłowości dotyczących rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze SądowymKRRiT odpowiada w sprawie emisji krytycznych materiałów dotyczących organizacji pozarządowych w Wiadomościach TVP Spotkanie RPO z delegacją Reporterów bez GranicJak wygląda nadzór nad stowarzyszeniami? RPO pisze do Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministracjiKonferencja antysmogowa. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego o możliwych działaniach na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w PolsceJak wyglądają, a jak powinny wyglądać relacje trzeciego sektora z rządem? Dyskusja z przedstawicielami organizacji pozarządowychO przemocy wobec kobiet. Spotkanie w Biurze RPORPO sprawdza, jak działa telefon dla ofiar przemocy w rodzinieJak rozmawiać z osobami szukającymi pomocy? Szkolenie Koalicji Infolinii w Biurze RPOAdam Bodnar na Uniwersyteckich Dniach Dyplomacji na Uniwersytecie WarszawskimJak pomagać osobom opuszczającym więzienia? Zastępca RPO w Ośrodku „Dom Patronatu” w WarszawieO koniecznych zmianach prawa wyborczego. Seminarium z udziałem ekspertów OBWEOdpowiedź Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego na temat problemów z rejestracją stowarzyszeń w KRSO tym, jak pomagać ofiarom przemocy domowej. Szkolenie Koalicji InfoliniiRPO pyta Ministra Sprawiedliwości o sposób przyznawania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostpenitencjarnejRzecznik Praw Obywatelskich przedstawia opinie o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoRzecznik w sprawie zarzutów kierowanych przez MSWiA wobec Fundacji Wolni Obywatele RPPrzedstawiciele RPO na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw PozarządowychAdam Bodnar o społeczeństwie obywatelskim. Konferencja „MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania”Adam Bodnar krytycznie o projekcie zmian w prowadzeniu zbiórek publicznychJak rozwiązać kwestie powstawania w pobliżu domostw inwestycji będących źródłem przykrych zapachów? Przedstawiciele organizacji pozarządowych mówią RPO o swoich problemach