Godło RP

Prawa wyborcze

Postulaty RPO dotyczące ordynacji wyborczej, opinie dotyczące zmian w prawie wyborczym w 2017 r.

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
Data: 
2018-08-30
 • Czy media publiczne zachowują zasady pluralizmu, bezstronności i niezależności w przedstawianiu kampanii wyborczej do samorządów, sprawdza Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Rzecznik spytał przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy wpłynęły do niej skargi w tej sprawie
 • Chce też wiedzieć, czy KRRiT będzie monitorowała przebieg kampanii wyborczej w mediach publicznych
Data: 
2018-08-16
 • Osoby bezdomne nadal spotykają się z odmową wpisu do rejestrów wyborców
 • Urzędnicy owołują się na rozporządzenie MSWiA z 2011 r., które wymaga podania adresu przez osobę chcącą znaleźć sie w spisie
 • Mimo deklaracji z 2016 r., MSWiA nie zmieniło tych przepisów
 • W sprawie pełnego zagwarantowania praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych RPO wystąpił do Państwowej  Komisji Wyborczej
Data: 
2018-08-01
 • Rzecznik Praw Obywatelskich ma poważne zastrzeżenia co do zagwarantowania proporcjonalnego charakteru wyborów do Parlamentu Europejskiego przez nowelizację Kodeksu wyborczego
 • Adam Bodnar wskazuje, że efektem zmian będzie duża nadreprezentacja posłów wybranych z komitetów wyborczych, które uzyskają większe poparcie, kosztem komitetów o poparciu mniejszym
 • Według RPO może to prowadzić do faktycznego pozbawienia reprezentacji relatywnie dużej części wyborców
 • Rzecznik przedstawił krytyczne stanowisko w sprawie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, prosząc o jego uwzględnienie w toku oceny ustawy
Data: 
2018-07-30
 • Utrzymanie stanu prawnego, pozostawiającego partyjne wydatki propagandowe w ramach prekampanii wyborczej poza jakąkolwiek kontrolą, jest przemyślaną i świadomą decyzją ustawodawcy
 • To odpowiedź przewodniczącego senackiej komisji Roberta Mamątowa na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konieczności ustawowego uregulowania zasad prekampanii wyborczej
 • Według Adama Bodnara brak takiej regulacji negatywnie wpływa na równość szans kandydatów i komitetów wyborczych; prowadzi też do ominięcia limitów wydatków zapewniających transparentność finansów kampanii wyborczych
Data: 
2018-07-19
 • Projekt posłów PiS co do zmian systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego budzi poważne wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich pod kątem zasady proporcjonalności wyborów
 • Wynikiem zmian może być duża nadreprezentacja posłów wybranych z komitetów wyborczych, które uzyskają większe poparcie - kosztem komitetów o poparciu mniejszym, w tym tzw. obywatelskich
 • Może to prowadzić do faktycznego pozbawienia reprezentacji relatywnie dużej części wyborców – przestrzega Adam Bodnar

Strony

Logo: urna wyborcza

Postulaty RPO dotyczące ordynacji wyborczej, opinie dotyczące zmian w prawie wyborczym w 2017 r.

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Jestem osobą niepełnosprawną – poruszam się za pomocą wózka inwalidzkiego. Lokal komisji wyborczej w moim okręgu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czy podczas głosowania członkowie komisji mają obowiązek udzielić mi stosownej pomocy?Do Przewodniczącego PKW ws. działań edukacyjno-promocyjnychPrawa wyborcze osób z niepełnosprawnością i osób ubezwłasnowolnionychWystąpienie do Przewodniczącego PKW ws. dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnychPrawa wyborcze osób z niepełnosprawnościamiStanowisko PKW adresowane do komisji wyborczychRPO ws. skargi Pawła Kukiza na przepisy Kodeksu wyborczegoWystąpienie do Przewodniczącego PKW ws. praw wyborczych osób bezdomnychDo PKW ws. głosowania polskich wyborców przebywających za granicąRPO i głosowanie za granicą – Państwowa Komisja Wyborcza podziela postulaty RzecznikaWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji ws. dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościamiDo Przewodniczącego PKW ws. uregulowania w prawie wyborczym instytucji krajowych obserwatorów wyborów Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji ws. prekampanii wyborczejPKW podziela postulat Rzecznika dotyczący wprowadzenia instytucji krajowych obserwatorów wyborówWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. realizacji praw wyborczych przez osoby pozbawione wolności, uprawnione do głosowaniaWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. niejasnej procedury wpisu do rejestru wyborcówPrawa wyborcze osób bezdomnych – po wystąpieniu RPO Państwowa Komisja Wyborcza postuluje zmianę rozporządzenia.Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. prawa do kandydowania w wyborach na wójtaWystąpienie do przewodniczącego sejmowej komisji w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta)Urna wyborcza nie mieści się w drzwiach. Jest duża, bo i obwód duży – a lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Po wizycie w Londynie Rzecznik apeluje o kampanię informacyjną na temat praw wyborczych Polaków w Wielkiej BrytaniiBędą ułatwienia w głosowaniu dla osób bezdomnychCzy podczas wyborów można wynosić karty do głosowania?Wątpliwości w sprawie procedur finansowania kampanii wyborczych. RPO pisze do Przewodniczącego Państwowej Komisji WyborczejCzy lokale wyborcze spełniają już wymogi prawa i są dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami? Sprawa z Nowego MiasteczkaO koniecznych zmianach prawa wyborczego. Seminarium z udziałem ekspertów OBWEWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałychBrak uregulowania w polskim prawie wyborczym instytucji tzw. krajowych obserwatorów wyborówWyrok TK w sprawie ustawy o referendum (z wniosku RPO) wraz ze zdaniem odrębnymPrawa wyborcze osób bezdomnych – po wystąpieniu RPO trwają prace nad zmianą rozporządzeniaRzecznik pyta Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości lepszego zagwarantowania zasady tajności głosowaniaPowinniśmy uregulować zjawisko tzw. prekampanii wyborczejRzecznik o projekcie zmian w prawie wyborczymPrzedstawiciel Rzecznika bierze udział w pracach nad zmianami prawa wyborczego w SejmieUwagi Rzecznika częściowo uwzględnione w toku prac nad zmianami w prawie wyborczymRzecznik ponowił apel o pozostawienie obecnych ułatwień w głosowaniuOpinia o zmianach w prawie wyborczym – wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Senatu Adam Bodnar: sprawa Cambridge Analytica zagraża procesom demokratycznym i ochronie praw obywatelskichTransmisja z lokali wyborczych godzi m.in. w tajność głosowania - przestrzega RPORPO zaniepokojony kwestią urzędników wyborczych i prekampanią wyborcząRzecznik apeluje do Marszałka Senatu o uregulowanie zasad tzw. prekampanii wyborczej Wrocław dodaje lokal wyborczy dostosowany do osób z niepełnosprawnościami po interwencjach posła i Rzecznika.Rzecznik przestrzega: nowy system wyborczy do PE pozbawi reprezentacji dużą część wyborcówSzef senackiej komisji do RPO: brak kontroli wydatków partii w prekampanii wyborczej - świadomą decyzją ustawodawcyKrytyczne stanowisko RPO dla Prezydenta RP ws. zmian systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego Osoby bezdomne nie mogą dopisywać się do spisów wyborców. Rzecznik interweniuje w PKW Rzecznik pyta o bezstronność mediów publicznych w przedstawianiu samorządowej kampanii wyborczej