Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa wyborcze

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty

Seminarium „Konieczne zmiany w polskim prawie wyborczym - rozważania w kontekście raportu OBWE”

Data: 
2017-03-28
zdjęcie: przy złączonych stołach siedzi kilkanaście osób

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży ochrony praw wyborczych obywateli, a w szczególności praktycznego wymiaru korzystania w tych praw. Jest to bowiem zagadnienie o ogromnym znaczeniu dla demokratycznego państwa prawnego.

W związku z wyborami, które odbyły się w latach 2014 – 2015, do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło łącznie kilkaset skarg i wniosków od obywateli, organizacji społecznych i instytucji. Dotyczyły one bardzo zróżnicowanej problematyki wyborczej.

Czy lokale wyborcze spełniają już wymogi prawa i są dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami? Sprawa z Nowego Miasteczka

Data: 
2017-02-22
Grafika: biało-czerwona urna wyborcza

Rzecznik zbadał (BPW.602.1.2016), czy lokale Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Miasteczku spełniają warunki techniczne z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938).

Z publikacji prasowych wynikało bowiem, że urny wyborcze przysłane do gminy nie mieściły się w drzwiach do pomieszczeń, mimo że lokale były oznaczone jako dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wątpliwości w sprawie procedur finansowania kampanii wyborczych. RPO pisze do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Data: 
2017-02-07
Grafika: biało-czerwona urna wyborcza

W związku z wyborami, które odbyły się w latach 2014–2015, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło łącznie kilkaset skarg i wniosków od obywateli, organizacji społecznych i instytucji. Na podstawie jednej z takich skarg Rzecznik zwrócił uwagę na kwestię procedur związanych z finansowaniem kampanii wyborczych.

Czy podczas wyborów można wynosić karty do głosowania?

Data: 
2017-01-23
Grafika: biało-czerwona urna wyborcza

Do Rzecznika Praw Obywatelskich została skierowana skarga obywatela, który po pobraniu karty do głosowania nie wrzucił jej do urny wyborczej, natomiast wyniósł ją z lokalu obwodowej komisji wyborczej. W piśmie do Rzecznika obywatel ten wskazał, że zachowanie takie stanowiło element wyrażenia jego postawy wobec instytucji wyborów. Z załączonego do skargi materiału wynika, że w sprawie zostało wszczęte i toczyło się postępowanie karne.

Będą ułatwienia w głosowaniu dla osób bezdomnych

Data: 
2016-11-04
Grafika: na pomarańczowym tle biało-czerwona urna wyborcza

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieni przepisy o rejestrze wyborców upraszczając zasady dopisywania do rejestru wyborców osób nigdzie niezamieszkałych.

Informuje o tym Rzecznika Państwowa Komisja Wyborcza, z którą korespondował on w tej sprawie (VII.602.93.2015.JZ).

Strony

Jestem osobą niepełnosprawną – poruszam się za pomocą wózka inwalidzkiego. Lokal komisji wyborczej w moim okręgu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czy podczas głosowania członkowie komisji mają obowiązek udzielić mi stosownej pomocy?Do Przewodniczącego PKW ws. działań edukacyjno-promocyjnychWystąpienie do Przewodniczącego PKW ws. dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnychStanowisko PKW adresowane do komisji wyborczychRPO ws. skargi Pawła Kukiza na przepisy Kodeksu wyborczegoWystąpienie do Przewodniczącego PKW ws. praw wyborczych osób bezdomnychDo PKW ws. głosowania polskich wyborców przebywających za granicąRPO i głosowanie za granicą – Państwowa Komisja Wyborcza podziela postulaty RzecznikaWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji ws. dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościamiDo Przewodniczącego PKW ws. uregulowania w prawie wyborczym instytucji krajowych obserwatorów wyborów Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji ws. prekampanii wyborczejPKW podziela postulat Rzecznika dotyczący wprowadzenia instytucji krajowych obserwatorów wyborówWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. realizacji praw wyborczych przez osoby pozbawione wolności, uprawnione do głosowaniaWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. niejasnej procedury wpisu do rejestru wyborcówPrawa wyborcze osób bezdomnych – po wystąpieniu RPO Państwowa Komisja Wyborcza postuluje zmianę rozporządzenia.Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. prawa do kandydowania w wyborach na wójtaWystąpienie do przewodniczącego sejmowej komisji w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta)Urna wyborcza nie mieści się w drzwiach. Jest duża, bo i obwód duży – a lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Po wizycie w Londynie Rzecznik apeluje o kampanię informacyjną na temat praw wyborczych Polaków w Wielkiej BrytaniiBędą ułatwienia w głosowaniu dla osób bezdomnychCzy podczas wyborów można wynosić karty do głosowania?Wątpliwości w sprawie procedur finansowania kampanii wyborczych. RPO pisze do Przewodniczącego Państwowej Komisji WyborczejCzy lokale wyborcze spełniają już wymogi prawa i są dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami? Sprawa z Nowego MiasteczkaSeminarium „Konieczne zmiany w polskim prawie wyborczym - rozważania w kontekście raportu OBWE”