Godło RP

Prawa wyborcze

Postulaty RPO dotyczące ordynacji wyborczej, opinie dotyczące zmian w prawie wyborczym w 2017 r.

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
Data: 
2018-10-23
Grafika: biało-czerwona urna wyborcza
 • RPO dostaje skargi od osób, które nie mogły głosować w wyborach samorządowych 21 października, mimo że zgłosiły przez E-PUAP wnioski o dopisanie do rejestru wyborców
 • Rzecznik skierował już pytanie do Prezydenta Warszawy o to, ilu osób w stolicy dotyczył ten problem
Data: 
2018-10-16
Dwa puste drogowskazy w przeciwnych kierunkach
 • Na niespójność dwóch ustaw co do warunków zatrudniania w samorządzie osób, m.in. na podstawie wyboru, ponownie wskazuje Sejmowi Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Według ustawy o pracownikach samorządowych warunkiem jest m.in. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zgodnie zaś z Kodeksem wyborczym prawa wybieralności nie ma osoba prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Wątpliwości dotyczące wyborów samorządowych w Łodzi potwierdzają słuszność postulatu RPO z 2016 r., aby ustawowo naprawić tę niespójność 
Data: 
2018-10-15
Napis w alfabecie Braille'a symbolizujący problem
 • Osoba niedowidząca może głosować w wyborach przy użyciu nakładki na karty do głosowania, sporządzonej w alfabecie Braille’a
 • Gdy w nadchodzących wyborach samorządowych wyborca zażąda wydania nakładki, ma ona być dowieziona  do lokalu wyborczego z urzędu gminy
 • Może się to wiązać z koniecznością oczekiwania na nakładkę przez wyborcę - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Pyta też Państwową Komisję Wyborczą, ile nakładek będzie w każdej gminie i czy przewidziano sytuację, gdy nakładek zażąda wielu wyborców w różnych lokalach jednej gminy
Data: 
2018-10-09
Stary odbiornik telewizyjny
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie planuje monitorowania obecnej kampanii wyborczej w programach telewizyjnych
 • KRRiT analizuje natomiast ewentualne naruszenia w kontekście skarg i sygnałów kierowanych przez komitety wyborcze oraz widzów i słuchaczy
 • Z TVP dostała wyjaśnienie, że TVP Info przedstawia kampanię w Warszawie w sposób obiektywny
 • To odpowiedź na pytanie RPO o to, co Rada robi w sprawie zachowania przez media publiczne bezstronności w czasie kampanii wyborczej
Data: 
2018-08-30
pilot i nowoczesny telewizor na ścianie
 • Czy media publiczne zachowują zasady pluralizmu, bezstronności i niezależności w przedstawianiu kampanii wyborczej do samorządów, sprawdza Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Rzecznik spytał przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy wpłynęły do niej skargi w tej sprawie
 • Chce też wiedzieć, czy KRRiT będzie monitorowała przebieg kampanii wyborczej w mediach publicznych

Strony

Postulaty RPO dotyczące ordynacji wyborczej, opinie dotyczące zmian w prawie wyborczym w 2017 r.

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Jestem osobą niepełnosprawną – poruszam się za pomocą wózka inwalidzkiego. Lokal komisji wyborczej w moim okręgu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czy podczas głosowania członkowie komisji mają obowiązek udzielić mi stosownej pomocy?Do Przewodniczącego PKW ws. działań edukacyjno-promocyjnychPrawa wyborcze osób z niepełnosprawnością i osób ubezwłasnowolnionychWystąpienie do Przewodniczącego PKW ws. dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnychPrawa wyborcze osób z niepełnosprawnościamiStanowisko PKW adresowane do komisji wyborczychRPO ws. skargi Pawła Kukiza na przepisy Kodeksu wyborczegoWystąpienie do Przewodniczącego PKW ws. praw wyborczych osób bezdomnychDo PKW ws. głosowania polskich wyborców przebywających za granicąRPO i głosowanie za granicą – Państwowa Komisja Wyborcza podziela postulaty RzecznikaWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji ws. dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościamiDo Przewodniczącego PKW ws. uregulowania w prawie wyborczym instytucji krajowych obserwatorów wyborów Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji ws. prekampanii wyborczejPKW podziela postulat Rzecznika dotyczący wprowadzenia instytucji krajowych obserwatorów wyborówW sprawie realizacji praw wyborczych przez osoby pozbawione wolności, uprawnione do głosowania - do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. niejasnej procedury wpisu do rejestru wyborcówPrawa wyborcze osób bezdomnych – po wystąpieniu RPO Państwowa Komisja Wyborcza postuluje zmianę rozporządzenia.Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. prawa do kandydowania w wyborach na wójtaWystąpienie do przewodniczącego sejmowej komisji w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta)Urna wyborcza nie mieści się w drzwiach. Jest duża, bo i obwód duży – a lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Po wizycie w Londynie Rzecznik apeluje o kampanię informacyjną na temat praw wyborczych Polaków w Wielkiej BrytaniiBędą ułatwienia w głosowaniu dla osób bezdomnychCzy podczas wyborów można wynosić karty do głosowania?Wątpliwości w sprawie procedur finansowania kampanii wyborczych. RPO pisze do Przewodniczącego Państwowej Komisji WyborczejCzy lokale wyborcze spełniają już wymogi prawa i są dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami? Sprawa z Nowego MiasteczkaO koniecznych zmianach prawa wyborczego. Seminarium z udziałem ekspertów OBWEO prawach wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych do Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministracjiBrak uregulowania w polskim prawie wyborczym instytucji tzw. krajowych obserwatorów wyborówWyrok TK w sprawie ustawy o referendum (z wniosku RPO) wraz ze zdaniem odrębnymPrawa wyborcze osób bezdomnych – po wystąpieniu RPO trwają prace nad zmianą rozporządzeniaRzecznik pyta Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości lepszego zagwarantowania zasady tajności głosowaniaPowinniśmy uregulować zjawisko tzw. prekampanii wyborczejRzecznik o projekcie zmian w prawie wyborczymPrzedstawiciel Rzecznika bierze udział w pracach nad zmianami prawa wyborczego w SejmieUwagi Rzecznika częściowo uwzględnione w toku prac nad zmianami w prawie wyborczymRzecznik ponowił apel o pozostawienie obecnych ułatwień w głosowaniuOpinia o zmianach w prawie wyborczym – wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Senatu Adam Bodnar: sprawa Cambridge Analytica zagraża procesom demokratycznym i ochronie praw obywatelskichTransmisja z lokali wyborczych godzi m.in. w tajność głosowania - przestrzega RPORPO zaniepokojony kwestią urzędników wyborczych i prekampanią wyborcząRzecznik apeluje do Marszałka Senatu o uregulowanie zasad tzw. prekampanii wyborczej Wrocław dodaje lokal wyborczy dostosowany do osób z niepełnosprawnościami po interwencjach posła i Rzecznika.Rzecznik przestrzega: nowy system wyborczy do PE pozbawi reprezentacji dużą część wyborcówSzef senackiej komisji do RPO: brak kontroli wydatków partii w prekampanii wyborczej - świadomą decyzją ustawodawcyKrytyczne stanowisko RPO dla Prezydenta RP ws. zmian systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego Osoby bezdomne nie mogą dopisywać się do spisów wyborców. Rzecznik interweniuje w PKW Rzecznik pyta o bezstronność mediów publicznych w przedstawianiu samorządowej kampanii wyborczejKRRiT: zdaniem TVP kampania samorządowa relacjonowana jest obiektywniePrzed wyborami samorządowymi RPO pyta o nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braille’aKto nie może objąć funkcji w samorządzie? RPO ponownie apeluje, by Sejm usunął niespójność dwóch ustawDopisywanie się do rejestru wyborców przez E-PUAP. Rzecznik podejmuje interwencje po skargach od obywateli