Godło RP

Prawa żołnierzy i służb mundurowych

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
Data: 
2018-09-18
Dwaj policjanci tyłem
 • W sierpniu 2018 r. policja wstrzymała wypłaty dodatków dla funkcjonariuszy. Potem to odwołano - z zapewnieniem, że wydatki te nie są zagrożone
 • MSWiA zwróciło się zaś do premiera o zwiększenie budżetu policji z rezerwy ogólnej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta resort, jakie braki były powodem tego wniosku i jak zamierza uniknąć takich sytuacji w przyszłości
 • Zdaniem RPO problemy z planowaniem i realizacją budżetu policji mogą mieć charakter systemowy, a trudności z tym związane nie powinny ograniczać uprawnień policjantów
Data: 
2018-08-29
Odważniki
 • Państwo nie zwróci obywatelowi nadpłaconego podatku dochodowego, choć Minister Finansów zmienił pierwotnie niekorzystną dla niego interpretację indywidualną
 • Podatnik zastosował się do pierwszej interpretacji i zapłacił podatek. Po zmianie wykładni minął jednak 5-letni termin przedawnienia roszczenia o zwrot takiej nadpłaty
 • Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne, które na korzyść obywatela złożył Rzecznik Praw Obywatelskich
 • NSA uznał że nie ma możliwości zwrotu nadpłaty - nawet po korzystnej zmianie interpretacji indywidualnej - jeśli upłynął termin do złożenia wniosku o jej stwierdzenie
Data: 
2018-07-06
Dwaj policjanci tyłem
 • 10-godzinny rozkład czasu służby policjanta, a także wprowadzenie nowych jej form, może być rozwiązaniem problemów związanych z większą liczbą odejść z policji i brakiem kandydatów
 • Według Rzecznika Praw Obywatelskich bardziej elastyczny rozkład służby wymaga jednak zapisania odpowiednich gwarancji w ustawie; dziś mówi o tym tylko rozporządzenie ministra
 • Zgodnie z nim to przełożeni określają minimalny i maksymalny dobowy rozkład czasu służby policjantów - co rodzi wątpliwości RPO. Indywidualny rozkład nie może też prowadzić do obejścia prawa
Data: 
2018-06-14
 • Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którym podczas zwolnienia lekarskiego wygasł stosunek służbowy, nie dostają zasiłku chorobowego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego byli funkcjonariusze zwrócili się o pomoc, dostrzega tu lukę prawną negatywnie wpływającą na ich prawa i wolności obywatelskie
 • RPO wystąpił w tej sprawie do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej

Strony

Zagrożenie dyskryminacją ze względu na płeć w służbach mundurowych„Prawa człowieka w służbach mundurowych”Do Ministra Obrony Narodowej ws. przestrzegania praw obywatelskich i warunków służby żołnierzyWniosek do TK ws. przepisów określających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy służb mundurowychDo MON ws. braku prawa żołnierzy do świadczeń za okres po zakończeniu służbyDo Szefa KPRM ws. zawieszania funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku subsydiarnego aktu oskarżeniaDo MON ws. refundacji kosztów nauki żołnierzy zawodowych w uczelniach wojskowychWyrok TK ws. przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy służb mundurowychWystąpienie Do MON ws. rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwyWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej ws. ochrony kobiet w ciąży przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowejZastępczyni RPO spotkała się z przedstawicielkami służb mundurowychMinister Antoni Macierewicz zgadza się z RPO w sprawie ochrony praw kobiet-żołnierzyW sprawie przepisów emerytalnych odnoszących się do żołnierzy powołanych do służby po 31 grudnia 2012 r. do Ministra Obrony NarodowejMinister Obrony Narodowej podpisał decyzję w sprawie zniesienia w 2016 r. limitu awansowego w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz szeregowych zawodowychWystąpienie Generalne z dnia 30.06.2016 r. do MSWiA w sprawie organizacji szkoleń dla służb mundurowychSpotkanie RPO i jego zastępcy w sprawie praw żołnierzyRzecznik pyta szefów służb mundurowych o zjawisko mobbingu, molestowania i dyskryminacjiW sprawie niezgodnego z prawem przeniesienia przez Ministra Obrony Narodowej prokuratorów wojskowych do rezerwy kadrowej - wystąpienie do Prokuratora Generalnego Wystąpienie do MON w sprawie procedur, które ujawniają wrażliwe dane chorujących żołnierzyMON dziękuje RPO za uwagi o rozkazach dziennychDlaczego funkcjonariusze Służby Celnej nie mają takich praw emerytalnych jak przedstawiciele innych służb mundurowych? Rzecznik apeluje o wykonanie wyroku Trybunału w tej sprawieCo z odszkodowaniami dla żołnierzy zmuszanych do pracy w jednostkach kolejowych w latach 50-tych? Rzecznik pisze do komisji senackiej. Efekt spotkania regionalnego w Zamościu. Notatka RPO dotycząca warunków służby policjantów w dniu Święta NiepodległościŚwiadczenia emerytalne funkcjonariuszy Służby CelnejNiewystarczająca ochrona prawna sygnalistów w służbach mundurowychRPO w obronie praw celników prosi Prezydenta o skierowanie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej do Trybunału KonstytucyjnegoRPO wypracowuje stanowisko w sprawie "drugiej ustawy dezubekizacyjnej”Policjanci z sekcji konnej w strojach aniołówSpotkanie RPO z przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego PolicjantówNabór do Straży Miejskiej przedmiotem wyroku NSA. Skuteczna skarga kasacyjna RPO.Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu przez policjantówWystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie „ucywilnienia” funkcjonariuszy celnychWarsztaty dla instytucji ombudsmańskich do spraw wojskowychRzecznik interweniuje w sprawie mobbingu w policjiRzecznik przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wątpliwości dotyczące obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwaZastępca RPO na I Kongresie Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ PolicjantówRzecznik pisze do szefa MSWiA w sprawie odwoływania ze stanowisk kierowniczych w Policji osób zatrudnionych w przeszłości w Milicji ObywatelskiejSejm podziela stanowisko RPO dotyczące eksmisji z lokali policyjnych w sprawie przed Trybunałem KonstytucyjnymOdznaka honorowa RPO dla brygadiera Daniela DryniakaJak Policja przeciwdziała przemocy i naruszeniom praw policjantek. Odpowiedź na wystąpienie RPOProces przygotowania propozycji pracy albo służby dla pracowników i funkcjonariuszy Izb Administracji SkarbowychZachowanie uposażeń wraz z dodatkami o charakterze stałym - byłych funkcjonariuszy celnych - w dotychczasowej wysokościRzecznik pisze do Prezes Rady Ministrów w sprawie dostępu do akt kontrolnego postępowania sprawdzającego funkcjonariusza Agencji WywiaduZastępca RPO na obchodach Święta Służby WięziennejPrzedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczył w XI Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we WłocławkuRPO w sprawie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej, którym nie zaproponowano przejścia do nowej Krajowej Administracji SkarbowejZ okazji święta Policji RPO dziękuje policjantom za ich postawę, także w ostatnich dniachMam 95 lat i jestem jednym z ostatnich powstańców warszawskich. Pod koniec życia za przelaną krew dla Polski, za pracę zawodową i społeczną zostałem nagrodzony dezubekizacją. Czuję się tak, jakbym został spoliczkowany.Szef MON zgadza się z RPO w sprawie konieczności lepszej ochrony sygnalistów w wojsku i we wszystkich służbachTrybunał Konstytucyjny orzekł, że regulacje umożliwiające tzw. eksmisję na bruk z mieszkań policyjnych są niekonstytucyjneRzecznik zajął się sprawą mobbingu i molestowania seksualnego w Żandarmerii WojskowejDezubekizacja. Interwencja Rzecznika w sprawie ciężko chorego mieszkańca Kielc, który ma rentę po ojcu.RPO pyta policję o hasła rasistowskie na „Marszu Niepodległości” i interwencję wobec pikiety antyfaszystowskiej 11 listopadaCo znaczy krzyż celtycki i czarne słońce - analiza RPO dla Prokuratury Okręgowej po demonstracji 11 listopada 2017 w WarszawieRzecznik Praw Obywatelskich reaguje na raport dotyczący agresji funkcjonariuszy policjiDezubekizacja – sprawiedliwość społeczna czy represjaZaburzenia adaptacyjne oraz zespół stresu pourazowego w służbach mundurowychRzecznik apeluje do Prezydenta o zawetowanie ustawy dotyczącej Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiAPrzeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych. Analiza i zaleceniaWojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie funkcjonariuszek Służby Celnej, którym nie zaproponowano przejścia do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)Rzecznik interweniuje w sprawie policjanta, który chciał odzyskać zwrot części uposażenia za pobyt na zwolnieniu lekarskimRPO pisze do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnejRPO w sprawie funkcjonariuszy Służby Więziennej przeniesionych do innej jednostki, po tym jak ujawnili nieprawidłowościSeminarium „Kobiety i Bezpieczeństwo” – o sytuacji kobiet w instytucjach bezpieczeństwaWątpliwości Rzecznika wobec podstawy prawnej naboru do Służby Ochrony PaństwaŻołnierze skarżą się RPO na przestarzały sprzęt - nowocześniejszy ma jednostka WOTWątpliwości RPO wobec zmianowego, 10-godzinnego czasu służby policjantów z Białegostoku W sprawie ochrony prawnej sygnalistów ze służb ujawniających torturowanie zatrzymanych - apel do premiera RPO pisze do MSWiA w sprawie byłych oficerów SB współpracujących z KościołemInterwencja Rzecznika w sprawie prawa zwolnionych celników do zasiłku chorobowegoElastyczny rozkład czasu służby policjantów może zaradzić brakom kadrowym w policji. RPO pisze do MSWiA Obywatel zaufał interpretacji podatkowej - nie dostanie zwrotu nadpłaconego podatkuRzecznik pyta MSWiA, dlaczego wystąpiło o zwiększenie budżetu policji