Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa żołnierzy i służb mundurowych

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty

Z okazji święta Policji RPO dziękuje policjantom za ich postawę, także w ostatnich dniach

Data: 
2017-07-24

Z okazji 98. rocznicy powstania Policji pragnę przekazać na ręce Pana Generała serdeczne podziękowania za codzienną służbę i pracę policjantek, policjantów i pracowników Policji – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka.

RPO w sprawie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej, którym nie zaproponowano przejścia do nowej Krajowej Administracji Skarbowej

Data: 
2017-07-06
Grafika: głowa w żołnierskiej czapce na szarym tle

Do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o ochronę zwracają się byli funkcjonariusze Służby Celnej, którym do 31 maja nie zaproponowano nowych warunków służby albo zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Zgodnie z treścią art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm. dalej: ustawa wprowadzająca KAS) ich stosunek służbowy wygaśnie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczył w XI Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku

Data: 
2017-06-28
Grafika: głowa w żołnierskiej czapce na szarym tle

27-28 czerwca 2017 r. we Włocławku odbył się XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 28 czerwca w spotkaniu uczestniczył naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy, Tomasz Oklejak.

Zebrani wybrali nowe władze Związku. Prezesem na X kadencję został wybrany płk Marek Bielec. Dotychczasowy prezes ZŻWP, gen. dyw. dr Franciszek Puchała, za szczególne zasługi dla Związku otrzymał status Honorowego Prezesa Związku.

Zastępca RPO na obchodach Święta Służby Więziennej

Data: 
2017-06-30
Grafika: głowa w żołnierskiej czapce na szarym tle

Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz wziął udział w centralnych obchodach Święta Służby Więziennej.

Na placu im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Wręczone zostały też odznaczenia państwowe i odznaki resortowe. Obchody zakończyły się defiladą funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Rzecznik pisze do Prezes Rady Ministrów w sprawie dostępu do akt kontrolnego postępowania sprawdzającego funkcjonariusza Agencji Wywiadu

Data: 
2017-06-28
Grafika: głowa w żołnierskiej czapce na szarym tle

Do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa zwrócił się funkcjonariusz Agencji Wywiadu.

Strony

Zagrożenie dyskryminacją ze względu na płeć w służbach mundurowych„Prawa człowieka w służbach mundurowych”Do Ministra Obrony Narodowej ws. przestrzegania praw obywatelskich i warunków służby żołnierzyWniosek do TK ws. przepisów określających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy służb mundurowychDo MON ws. braku prawa żołnierzy do świadczeń za okres po zakończeniu służbyDo Szefa KPRM ws. zawieszania funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku subsydiarnego aktu oskarżeniaDo MON ws. refundacji kosztów nauki żołnierzy zawodowych w uczelniach wojskowychDo PRM ws. ochrony prawnej osób ujawniających nieprawidłowości w służbach mundurowychWyrok TK ws. przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy służb mundurowychWystąpienie Do MON ws. rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwyWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej ws. ochrony kobiet w ciąży przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowejZastępczyni RPO spotkała się z przedstawicielkami służb mundurowychMinister Antoni Macierewicz zgadza się z RPO w sprawie ochrony praw kobiet-żołnierzyWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej ws. przepisów emerytalnych odnoszących się do żołnierzy powołanych do służby po 31 grudnia 2012 r.Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję w sprawie zniesienia w 2016 r. limitu awansowego w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz szeregowych zawodowychWystąpienie Generalne z dnia 30.06.2016 r. do MSWiA w sprawie organizacji szkoleń dla służb mundurowychSpotkanie RPO i jego zastępcy w sprawie praw żołnierzyRzecznik pyta szefów służb mundurowych o zjawisko mobbingu, molestowania i dyskryminacjiWystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie niezgodnego z prawem przeniesienia przez Ministra Obrony Narodowej prokuratorów wojskowych do rezerwy kadrowejWystąpienie do MON w sprawie procedur, które ujawniają wrażliwe dane chorujących żołnierzyMON dziękuje RPO za uwagi o rozkazach dziennychDlaczego funkcjonariusze Służby Celnej nie mają takich praw emerytalnych jak przedstawiciele innych służb mundurowych? Rzecznik apeluje o wykonanie wyroku Trybunału w tej sprawieCo z odszkodowaniami dla żołnierzy zmuszanych do pracy w jednostkach kolejowych w latach 50-tych? Rzecznik pisze do komisji senackiej. Efekt spotkania regionalnego w Zamościu. Notatka RPO dotycząca warunków służby policjantów w dniu Święta NiepodległościŚwiadczenia emerytalne funkcjonariuszy Służby CelnejNiewystarczająca ochrona prawna sygnalistów w służbach mundurowychRPO w obronie praw celników prosi Prezydenta o skierowanie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej do Trybunału KonstytucyjnegoRPO wypracowuje stanowisko w sprawie "drugiej ustawy dezubekizacyjnej”Policjanci z sekcji konnej w strojach aniołówSpotkanie RPO z przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego PolicjantówNabór do Straży Miejskiej przedmiotem wyroku NSA. Skuteczna skarga kasacyjna RPO.Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu przez policjantówWystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie „ucywilnienia” funkcjonariuszy celnychWarsztaty dla instytucji ombudsmańskich do spraw wojskowychWorkshop for ombudsman institutions for the armed forcesRzecznik interweniuje w sprawie mobbingu w PolicjiRzecznik przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wątpliwości dotyczące obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwaZastępca RPO na I Kongresie Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ PolicjantówRzecznik pisze do szefa MSWiA w sprawie odwoływania ze stanowisk kierowniczych w Policji osób zatrudnionych w przeszłości w Milicji ObywatelskiejSejm podziela stanowisko RPO dotyczące eksmisji z lokali policyjnych w sprawie przed Trybunałem KonstytucyjnymOdznaka honorowa RPO dla brygadiera Daniela DryniakaJak Policja przeciwdziała przemocy i naruszeniom praw policjantek. Odpowiedź na wystąpienie RPOProces przygotowania propozycji pracy albo służby dla pracowników i funkcjonariuszy Izb Administracji SkarbowychZachowanie uposażeń wraz z dodatkami o charakterze stałym - byłych funkcjonariuszy celnych - w dotychczasowej wysokościRzecznik pisze do Prezes Rady Ministrów w sprawie dostępu do akt kontrolnego postępowania sprawdzającego funkcjonariusza Agencji WywiaduZastępca RPO na obchodach Święta Służby WięziennejPrzedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczył w XI Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we WłocławkuRPO w sprawie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej, którym nie zaproponowano przejścia do nowej Krajowej Administracji SkarbowejZ okazji święta Policji RPO dziękuje policjantom za ich postawę, także w ostatnich dniach