Godło RP

Reprywatyzacja

Wystąpienia RPO w sprawach dotyczących reprtywatyzacji, w tym ochrony osób, które korzystają z własności podlegającej reprywatyzacji. Informacje o postulatach RPO i jego wnioskach oraz o sprawach sądówych, do których przystępuje w obronie praw obywateli (w tym lokatorów kamienic atakowanych przez "czyścicieli kamienic").

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
 • Powiązane sprawy
 • Sądowe postępowania strategiczne RPO
Data: 
2018-10-22
Krajobraz podmiejski, domy na horyzoncie, drzewo
 • Naczelny Sąd Administracyjny uchylił  decyzję ministra rolnictwa z 2013 r.  unieważniającą  nacjonalizację  gruntów w podwarszawskich Michałowicach z 1948 r.  oraz związany z nią wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Było to zgodne z postulatami Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanął on w obronie praw słusznie nabytych osób, które przez lata regulowały swoje sprawy majątkowe
Data: 
2018-08-13
Krajobraz podmiejski, domy na horyzoncie, drzewo
 • Uniknięcie nadużyć w reprywatyzacji poprzez zmianę prawa administracyjnego (art. 156 Kpa) jest trudne. Taka zmiana mogłaby uderzyć w interesy wielu osób.
 • Być może nie ma co zajmować się tym przepisem, skoro resort sprawiedliwości pracuje nad kompleksową ustawą reprywatyzacyjną
 • Taka jest odpowiedź MSWiA na kolejne wystąpienie RPO w sprawie poprawienia przepisów dotyczących reprywatyzacji
Data: 
2018-05-22
Bloki mieszkalne z lat 80.
 • Nowa, całościowa ustawa reprywatyzacyjna jest niezbędna dla zagwarantowania konstytucyjnych praw obywateli - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Według niego brak takich przepisów jest źródłem systemowego naruszania praw obywateli
 • W ocenie Rzecznika nie ma żadnego wytłumaczenia dla całkowitej bierności prawodawcy, który od lat odmawia zmierzenia się z tą problematyką  
Data: 
2017-11-17
Bloki mieszkalne z lat 80.

25 września 2017 r. Rzecznik ponownie, po raz trzeci już z kolei (poprzednie pisma Rzecznika z 7 stycznia 2016 r. i z 28 kwietnia 2017 r.), wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  12 maja 2015 r. (sygn. P 46/13), dotyczącego art. 156 k.p.a. (IV.7004.45.2015)

Data: 
2017-10-31

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, przyjmuje z zaniepokojeniem, próbę ograniczenia Rzecznikowi Praw Obywatelskich, możliwości wykonywania  przyznanych mu konstytucyjnych kompetencji – pisze w komunikacie  dziekan ORA Mikołaj Pietrzak.

Strony

grafika: szare tworzące okrąg strzałki, wśrodku nich symbol bloków

Wystąpienia RPO w sprawach dotyczących reprtywatyzacji, w tym ochrony osób, które korzystają z własności podlegającej reprywatyzacji. Informacje o postulatach RPO i jego wnioskach oraz o sprawach sądówych, do których przystępuje w obronie praw obywateli (w tym lokatorów kamienic atakowanych przez "czyścicieli kamienic").

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Cywilnego

Sądowa kontrola działalności Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych ŻydowskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zwrotu mienia odebranego przez władze PRL kościołom i związkom wyznaniowymZ prof. Ireną Lipowicz o reprywatyzacji, TOK FMNSA ws. rekompensat dla zabużan Rekompensaty za mienie zabużańskie: Naczelny Sąd Administracyjny w całości podzielił stanowisko RPO: złożenie wniosku skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego również w stosunku do wszystkich uprawnionychRozmowa z prezydent Warszawy m.in w sprawie reprywatyzacjiZwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości - uzasadnienie wyroku TKReprywatyzacja. Do MSWiA ws. stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawaSprawa odszkodowania za mienie zabużańskie – interwencja RPORPO o reprywatyzacji: wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z siedmioma konkretnymi postulatamiMienie zabużańskie i pozytywna reakcja organu na interwencję Rzecznika. Skarga kasacyjna RPO w sprawie reprywatyzacji w Michałowicach koło WarszawySądowa kontrola działalności zlikwidowanej Komisji Majątkowej (zagadnienie prawne rozpatrywane przez siedmioosobowy skład NSA)Czy właściciel zreprywatyzowanej nieruchomości może żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie od gminy (Skarbu Państwa), czy bezpośrednio od najemców zajmowanych lokali?Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy 99-letniej kobiety, która broni się przed „czyścicielem kamienic”Komisja Reprywatyzacyjna nie rozwiąże problemu, a wydłuży załatwianie spraw lokatorów i byłych właścicieli - opinia RPO dla Marszałka SenatuKredyty frankowe, reprywatyzacja, rola organizacji pozarządowych. Spotkanie regionalne RPO w Kędzierzynie-KoźluRzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej obywatela dotyczącej rekompensaty za mienie zabużańskieRzecznik przedstawia Prezydentowi swoje wątpliwości w sprawie ustawy powołującej Komisję Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacjiPostanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie kontroli sądów administracyjnych nad działalnością zlikwidowanej Komisji Majątkowej (II OPS 1/08)Uchwała Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z lokali w kamienicach odzyskanych przez byłych właścicieli (III CZP 84/16)Konferencja „Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu” w Gdańsku. Wystąpienie Adama BodnaraRząd odpowiada na wystąpienie RPO w sprawie reprywatyzacjiRzecznik po raz kolejny zwraca uwagę na nierozwiązane problemy związane z reprywatyzacjąRPO w sprawie standardów przesłuchań przed tzw. Komisją WeryfikacyjnąRzecznik praw obywatelskich o sprawach lokatorów i prawach obywateli stających przed różnymi komisjami śledczymi (w odpowiedzi min. Patrykowi Jakiemu)Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie reakcji przewodniczącego Komisji ds. reprywatyzacji na treść listu RPOOgraniczenie w czasie możliwości stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawaAdam Bodnar po raz kolejny o potrzebie całościowej ustawy reprywatyzacyjnej MSWiA w sprawie unieważnienia decyzji administracyjnych z czasów PRL: problem nadal wymaga rozważeniaNSA uchylił decyzje ws. głośnej reprywatyzacji w Michałowicach. Skargę kasacyjną złożył m.in. RPO