Godło RP

Służba zdrowia

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
 • Powiązane sprawy
 • Sądowe postępowania strategiczne RPO
Data: 
2018-10-17
Kamera
 • Prawo do prywatności pacjentów szpitali, w tym psychiatrycznych, narusza monitoring wizyjny, który nie ma podstawy ustawowej - wskazuje RPO 
 • Adam Bodnar zwrócił się do Ministra Zdrowia, aby kwestię tę uregulować mocą ustawy
 • Minister przyznaje, że niezgodne z prawem jest wykorzystywanie monitoringu w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych
Data: 
2018-10-17
Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób na wozkach
 • Pacjenci szpitali i ich bliscy są często zmuszeni płacić wysokie opłaty za postój na przyszpitalnych parkingach prowadzonych przez prywatnych przedsiębiorców
 • Wygórowane opłaty mogą ograniczać prawa pacjentów do kontaktu z najbliższymi, czy prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej
 • Rzecznik prosi Ministra Zdrowia o zajęcie się problemem
Data: 
2018-10-10
Zdjecie cierniowego krzewu
 • Problemy dotyczące leczenia bólu, w tym dostęp do znieczulenia okołoporodowego i marihuany medycznej były tematem VI posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 10 października 2018 r.
Data: 
2018-09-11
Biało-czerwone pigułki
 • Osoby, które chcą się leczyć medyczną marihuaną, mogą mieć zamkniętą drogę do takiej terapii 
 • Tylko jeden taki lek jest dopuszczony do sprzedaży w Polsce, a niemożliwa jest refundacja pięciu innych, sprowadzanych przez pacjentów w drodze importu docelowego
 • Ich koszt jest tak wysoki, że bez refundacji chory faktycznie nie może zacząć leczenia - w aptekach nie ma zaś tańszych polskich leków z konopi 
 • Rzecznik Praw Obywatelskich obawia się, że wszystko to może ograniczać konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia
Data: 
2018-09-10
Biało-czerwone pigułki
 • Zła jakość żywienia pacjentów szpitali od lat pozostaje nierozwiązanym problemem ochrony zdrowia
 • Czy nie powinno to skłaniać Ministra Zdrowia do określenia wymogów takiego zbiorowego żywienia - pyta RPO ministra Łukasza Szumowskiego
 • Odpowiadając RPO w tej sprawie, minister wskazał niedawno na rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tej kwestii 
 • Inspekcja pełni tylko bieżący nadzór sanitarny i nie może egzekwować prawidłowego żywienia pacjentów – replikuje rzecznik

Strony

Do Prezesa NFZ ws. dokumentowania prawa do świadczeń zdrowotnych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego Konferencja nt. chorób mózguDo MZ ws. uprawnień dawców przeszczepu do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnejDo MZ ws. prawnego uregulowania działalności biobankówTrybunał ws. zakładów psychiatrycznychDo MZ ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnychŚwiatowy Dzień Stwardnienia RozsianegoDo MZ ws. realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia PsychicznegoDo PRM ws. wykonania wyroku TK dot. zasad finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikówRPO ws. dostępu do znieczulenia podczas poroduDo MZ ws. dostępu pacjentów do leków zawierających medyczną marihuanęWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu osób niepełnoletnich, w wieku powyżej 15. roku życia, do świadczeń ginekologicznych i urologicznychWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania finansowania procedury in vitroOdpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznegoDo MF ws. przepisów ustawy o kontroli skarbowej dotyczących przetwarzania danych o stanie zdrowia pacjentówWniosek do TK ws. procedury in vitroRPO ws. naruszenia praw pacjentówPrawa kobiet podczas poroduRealizacja wyroku TK dot. tworzenia rejestrów medycznychOświadczenie RPO ws. osób chorych na AIDSWniosek do TK ws. stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózguOświadczenie RPO w sprawie praw rodzących kobietWystąpienie do MZ ws. zaświadczeń lekarskich dla seniorów uczestniczących w zajęciach sportowychDo MZ ws. zapowiedzi zaprzestania finansowania procedury in vitroDo MZ ws. tworzenia przez oddziały NFZ list oczekujących na wyroby medyczneWniosek do TK ws. procedury in vitro – stanowisko Prokuratora GeneralnegoMinister Zdrowia o nieprecyzyjnych przepisach dotyczących stwierdzania zgonuRPO i zapisy do lekarza-specjalisty. Poradnia zmienia organizację pracyCzy ratownik medyczny może udzielać pomocy, skoro nie ma rozporządzeń do ustawy precyzujących jego zadania?Wniosek do TK dot. stwierdzania nieodwracalnego ustania czynności mózgu – stanowisko Prokuratora GeneralnegoEfekt spotkania regionalnego. Wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. przewlekłych procedur stwierdzania choroby zawodowejDo MZ ws. uregulowania kwestii badań kodu genetycznego DNAKonferencja inaugurująca ogólnopolską kampanię społeczną o depresji u dzieci – 23 lutego 2016 r.Do MZ ws. praw dawców przeszczepu do świadczeń zdrowotnych„Lekarze do leczenia!” – debata o imigracji i ochronie zdrowia z udziałem RPOSpotkania Adama Bodnara w Białymstoku – relacjaMinister Zdrowia podziela uwagi Rzecznika i zapowiada projekt nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnejDo Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Prezesa NFZ, Prezesa NRL ws. prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnegoDo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej ws. ochrony zdrowia i życia osób, które mogą być zarażone wirusem HIVSejmowa Komisja Polityki Senioralnej o rozwoju geriatrii i gerontologiiWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zapewnienia odpowiedniej liczby personelu pielęgniarek i położnychMinister Zdrowia o tworzeniu list oczekujących na wyroby medyczneDo MZ ws. ochrony praw uczestników badań klinicznychDane pacjenta nie muszą być ujawniane podczas kontroli skarbowej u lekarza – NSA podzielił stanowisko RPODo Ministra Zdrowia ws. formy przekazywania raportów pielęgniarskichDo Ministra Zdrowia ws. dostępu pacjentów do terapii w ramach programów lekowych Wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zapewnienia opieki zdrowotnej osobom bezdomnym oraz innym osobom nieuzyskującym dochoduDarowizna w zamian za znieczulenie w trakcie akcji porodowej – RPO przystąpił do postępowania przed Sądem Okręgowym w WarszawieWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. badań genetycznychWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz pomocy osobom starszymWystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ws. recept przekazywanych pocztą elektronicznąPo spotkaniu regionalnym w Białymstoku: wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zasad zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnegoJak pacjent ma się dowiedzieć, kto może mu pomóc, skoro jego lekarz odmówił działania powołując się na klauzulę sumienia?Potrzeby i prawa zdrowotne osób LGBT – konferencja w Biurze RPOKonferencja naukowa „Daruj innym cząstkę siebie. Transplantologia i Krwiodawstwo” pod patronatem RPOWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. leczenia bólu oraz dostępu pacjentów do marihuany medycznejTrybunał Konstytucyjny rozstrzyga wątpliwości w sprawie skierowań na leczenie uzdrowiskoweWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. opłat za zaświadczenia lekarskie dla seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych Wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. samorządu zawodowego wspólnego dla lekarzy i lekarzy dentystówPrawo lekarzy spoza UE do wykonywania zawodu – odpowiedź Ministra ZdrowiaRPO dla Onetu: Choroby psychiczne nie powinny być wykorzystywane w walce politycznejDostęp młodzieży do świadczeń ginekologicznychOsoby pozbawione wolności chore na żółtaczkę typu C – odpowiedź Służby WięziennejNaczelna Rada Lekarska odpowiada w sprawie klauzuli sumienia lekarzyDebata o konstytucyjnym prawie do ochrony zdrowia na Uniwersytecie ZielonogórskimStwierdzanie nieodwracalnego ustania czynności mózgu – minister zdrowia przedstawia projekt zmianKonferencja naukowa w Biurze RPO „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. możliwości wniesienia skargi na odmowę dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRONMinister Zdrowia o konieczności prawnej regulacji testów genetycznych i biobankowaniaSprawa dostępu do leczenia w przypadku rzadkiej chorobyJak poprawić warunki pracy pielęgniarek i sprawić, by więcej osób chciało wykonywać ten zawód – Minister Zdrowia odpowiada na wystąpienie RPOWystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie dostępu do zabiegu legalnego przerywania ciążyWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania finansowania procedury in vitroKatowice: procedura w przypadku nagłego zgonu na ulicyRzecznik bada nieprawidłowości w szpitalach odmawiających przyjęcia rannego mężczyznyEfekt spotkania regionalnego w Białymstoku: minister zdrowia zapowiada zmiany dot. przypadków niezgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnegoPełnomocnik Terenowy RPO wyjaśnia procedurę postępowania wobec pacjentki z podejrzeniem choroby zakaźnejNie chcą mnie leczyć, bo jestem za stary?Standardy opieki okołoporodowej – co w tej sprawie robi RPOMinister Środowiska odpowiada Rzecznikowi, co robi w sprawie zanieczyszczenia powietrzaDlaczego NFZ nie zapłacił za leczenie 20-letniego mieszkańca Legnicy?Czy przychodnia słusznie zrobiła odsyłając pacjentkę z bólem brzucha bez badania do szpitala?Karetka we Wrocławiu przywozi chorego do szpitala i nie ma lekarza?Medyczna marihuana powinna być legalna – Rzecznik po raz kolejny pisze do Ministra ZdrowiaRzecznik Praw Pacjenta na temat dostępu do zabiegu legalnego przerywania ciążyPo interwencji RPO będą zmiany w sprawie uprawnień dawców przeszczepówPo 5 latach rehabilitacji Powiatowa komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności uznała, że 6-letni chłopczyk z dziecięcym porażeniem mózgowym choruje na epilepsję. Rzecznik interweniuje.RPO o prawach chorych: dobre żywienie w szpitalach to część praw pacjentówCo zamiast refundacji in vitro? Minister Zdrowia informuje RPORzecznik zajął się z urzędu sprawą śmierci anestezjolożkiSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Karetka we Wrocławiu przywozi chorego do szpitala i nie ma lekarza? Jest rozwiązanie!Na jakiej podstawie wstrzymano przepustki pacjentom w czasie szczytu NATO i wizyty Papieża?Aplikacja na komórki „Jestem Blisko” a ochrona danych osobowychDlaczego kierowca autobusu mówi, że próbujemy wymusić zniżkę na bilet dla osoby z niepełnosprawnością i towarzyszącego jej opiekuna?Główny Inspektor Pracy powiadomi RPO o efektach kontroli czasu pracy lekarzy w Centrum Dializa, gdzie pracowała zmarła anestezjolożkaMinisterstwo Zdrowia odpowiada w sprawie ograniczenia w lipcu przepustek pacjentom zakładu psychiatrycznegoZastępczyni RPO apeluje: Zacznijmy postrzegać zdrowie przez pryzmat praw człowiekaRPO pyta Ministra Zdrowia o zwrot kosztów zakupu leków sprowadzanych z zagranicyLeczenie niepłodności - odpowiedź Rzecznika Praw PacjentaSeminarium nt. Kondycji Geriatrii w PolsceWRZESIEŃ 2016 Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera (World Alzheimer’s Month™)Krytyk kulinarny o jakości szpitalnych posiłkówRPO: zmuszanie pacjentki do urodzenia dziecka bez znieczulenia to nieludzkie traktowaniePrezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o Programie Kompleksowej Ochrony Zdrowia ProkreacyjnegoKomisja Ekspertów ds. ZdrowiaDlaczego mój lek na nadciśnienie sprzedawany jest w opakowaniu z napisami po bułgarsku?Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie uzyskiwania zgód od kobiet ciężarnych i rodzących na przeprowadzenie zabiegów w trakcie porodu"RPO alarmuje: Łamanie praw lekarzy skutkuje łamaniem praw pacjenta", Menedżer ZdrowiaWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu lekarzy do odbywania specjalizacjiBrak przepisów regulujących szczegółowo zasady żywienia w szpitalach nie daje podstaw do swobodnego oznaczenia standardu tego świadczenia – odpowiada RPO Ministerstwo Zdrowia Ważna rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie refundacji leków.Jak pomagać osobom dotkniętym (osobiście lub w rodzinie) kryzysem choroby psychicznej - rzecznik praw obywatelskich w Środowiskowym Domu Samopomocy w WieliczcePaństwowa Inspekcja Pracy informuje RPO o wynikach kontroli w szpitalu, gdzie na dyżurze zmarła lekarkaWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zobowiązań państwa wobec pacjentów cierpiących na choroby rzadkieSprawa porodu w Starachowicach. Rzecznik pyta prokuraturę, NFZ i resort zdrowiaPralnie chemiczne szkodliwe dla zdrowia? Rzecznik interweniuje w sprawie nieaktualnych przepisówDarowizna dla szpitala w zamian za znieczulenie okołoporodowe. Powództwo oddalone, ale praktyka wymuszania darowizn skrytykowanaJeszcze w sierpniu 2016 r. pisaliśmy, że sprawa przewożenia chorych karetką we Wrocławiu do szpitala została rozwiązana. Niestety nadal problem istnieje. 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDSDr Sylwia Spurek na V Kongresie Prawa MedycznegoRzecznik rozmawia z samorządowcami o problemach osób chorujących psychicznieO prawach kobiet w trakcie ciąży i porodu. Konferencja w Biurze RPORzecznik pyta Ministra Zdrowia o funkcjonowanie pakietu onkologicznegoJak lepiej chronić dzieci, których matki przyjmują środki psychoaktywne w trakcie ciąży? Jaką opiekę medyczną mają zagwarantowaną osoby cierpiące na otyłość? Rzecznik pisze do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZRzecznik po raz kolejny interweniuje w sprawie medycznej marihuanyPropozycje RPO uwzględnione w planie pracy NIKWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitaluDrugie posiedzenie Komisji Ekspertów ds. ZdrowiaRzecznik w sprawie legalności stosowania monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnychBezpieczeństwo pacjenta – prawo i praktyka. Seminarium eksperckie w Biurze RPOTrzeba poprawić zasady i praktykę stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorujących psychicznie, które przebywają w więzieniach i aresztach – wystąpienie RPO"Przyszłością są powiatowe centra zdrowia psychicznego", WartoWiedzieć.plProblemy systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele organizacji pacjenckich rozmawiają z RPOMinister Zdrowia zapewnia, że nie zamierza ingerować w lokalne programy finansowania in vitroRPO w sprawie braku w woj. podkarpackim podmiotów przeprowadzających zabiegi przerywania ciąży w przypadkach dopuszczonych ustawąRPO pyta Ministra Zdrowia o zmiany przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego, w tym standardów okołoporodowychRzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę NFZ na problem braku dostępu do legalnej aborcji na PodkarpaciuRzecznik pisze do Ministra Zdrowia w sprawie antykoncepcji awaryjnej, klauzuli sumienia i edukacji seksualnejCo dalej z rodzicami opiekującymi się swoimi dziećmi w szpitalach? Ministerstwo Zdrowia odpowiada RPOSOR-y we Wrocławiu, czyli ciąg dalszy interwencji Rzecznika w sprawie kolejek karetek pogotowia.RPO: Kolejki do lekarzy można skrócić zatrudniając lekarzy z zagranicyWażne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie refundacji leków dopuszczonych do obrotu, lecz niedostępnych w Polsce.Adam Bodnar na gali podsumowującej 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyTajemnica lekarska a prawo bliskich pacjenta zarażonego wirusem HIV do wiedzy o możliwości zarażeniaJak wspierać osoby w kryzysie psychicznym? O dobrych przykładach w lokalnych społecznościach. Konferencja w Biurze RPOOdpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego, w tym standardów okołoporodowych Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitaluBłąd w sztuce lekarskiej. Oskarżona prawomocnie skazana. Rzecznik monitorował sprawę.Minister Zdrowia zainicjował prace nad adaptacją do polskiego prawa niemieckich rozwiązań prawnych dotyczących wydawania zezwoleń cudzoziemcom na pracę w zawodzie lekarzaSpotkanie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia z przedstawicielami środowisk pielęgniarek i położnychRzecznik apeluje do Ministra Zdrowia o powołanie Rady do spraw Leczenia NiepłodnościStandardy opieki okołoporodowej - kolejne wystąpienia Rzecznika Praw ObywatelskichRzecznik pisze do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie powoływania się przez farmaceutów na klauzulę sumieniaRzecznik po raz kolejny pisze do Ministra Zdrowia w sprawie antykoncepcji awaryjnejKobiety powinny mieć dostęp do skutecznych form łagodzenia bólu porodowego. Rzecznik pisze do Ministra ZdrowiaPsychiatrzy, pacjenci, obywatele – razem domagają się zmian. Konferencja prasowa RPO przed Pierwszym Kongresem Zdrowia Psychicznego Lubelskie: Rzecznik zwraca uwagę na potrzebę lepszej ochrony informacji o kobietach, które poroniłyRPO z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Konferencja prasowa w Biurze RPORzecznik pyta Ministra Zdrowia o funkcjonowanie programu ochrony zdrowia prokreacyjnegoKlauzula sumienia w aptekach? Odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego„Życie z SM”. Zastępczyni RPO na obchodach Światowego Dnia Stwardnienia RozsianegoOdpowiedź Ministra Zdrowia na wystąpienie Rzecznika w sprawie dostępności znieczulenia farmakologicznego do poroduRPO i Rzecznik Praw Pacjenta wspólnie sprawdzają wieloletnie pobyty w zakładach psychiatrycznychBrak podstaw prawnych do umieszczania osób, którym sąd udzielił przerwy w karze z powodu choroby psychicznej, w takich szpitalach psychiatrycznych, które są odpowiednio zabezpieczone Żądanie przez prokuratora dokumentów zawierających dane objęte tajemnicą lekarską i tajemnicą psychiatryczną - wystąpienie do Ministra SprawiedliwościStanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy dotyczącej medycznej marihuanyRPO pyta Ministra Zdrowia i GIODO o wyciek do internetu danych osobowych pacjentów szpitalaSpotkanie RPO z przedstawicielami Koalicji na Rzecz Walki z ŁuszczycąCo stanie się geriatrią w związku z wprowadzeniem sieci szpitali? Rzecznik pyta Ministra ZdrowiaRPO pisze do Ministra Zdrowia w sprawie braku zatarcia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentystyBiopsja szpiku kostnego u dzieci bez znieczulenia. Rzecznik interweniuje.RPO w sprawie dostępności zabiegów okulistycznychCzy lekarzom powinien przysługiwać zwrot kosztów obrony w przypadku postępowań dyscyplinarnych?Rzecznik zaniepokojony zmianami regulacji prawnych w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjentaNa jakiej podstawie NFZ zbiera i przetwarza wrażliwe dane osobowe pacjentów objętych programami lekowymi? Wystąpienie RPO do szefa NFZO tym, jak niewiedza rodzi lęki. Profilaktyka HIV/AIDS - spotkanie RPO z osobami, które od wielu lat pracują w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym HIV/AIDS w SzczecinieMinister Zdrowia deklaruje: jest projekt Planu dla chorób rzadkich na najbliższe lataRzecznik pisze do Ministra Zdrowia w sprawie klauzuli sumienia aptekarzyZastępczyni RPO spotkała się z przedstawicielami Instytutu Zdrowia i DemokracjiIV posiedzenie Komisji Ekspertów ds. ZdrowiaOświadczenie RPO z okazji Światowego Dnia Zdrowia PsychicznegoWyspa normalności. RPO w szpitalu geriatrycznym w KatowicachSeminarium eksperckie „Prawa pacjenta w świetle praktyki orzeczniczej sądów”Minister Zdrowia - farmaceuci mogą stosować klauzulę sumieniaSpotkanie RPO z przedstawicielami środowiska lekarzy rezydentówSytuacja osób chorych na łuszczycęRPO apeluje do Ministra Zdrowia o maksymalne normy czasu pracy dla personelu medycznegoRPO na Światowy Dzień Chorujących na ŁuszczycęCo wymaga pilnej zmiany w służbie zdrowia – RPO wylicza problemy w wystąpieniu do Ministra ZdrowiaOchrona zdrowia psychicznego w Polsce Świadoma zgoda pacjenta na zabieg medycznyRPO: Należy stworzyć międzyresortowy zespół do spraw ochrony zdrowia osób pozbawionych wolnościJak rząd chce zagwarantować ludziom dostęp do służby zdrowia w związku z przewidywanym drastycznym niedoborem lekarzy?Uwagi RPO do planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomaniiZmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego – poprawa sytuacji osób ubezwłasnowolnionych zgodnie z postulatami RPORzecznik w sprawie zasad podawania leków dzieciom z chorobami przewlekłymi w przedszkolach„Bezdomny w szpitalu. Nadal mamy z tym problem”, Rynek ZdrowiaDuńscy studenci z wizytą w Biurze RPOInauguracja VI Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej “Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję” pod patronatem RPOUstawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych i instytucja tzw. koronera. RPO po raz kolejny apeluje o wprowadzenie zmian.Ochrona danych medycznych w praktyce RPORPO do Ministra Zdrowia: zapewnić realny dostęp bezdomnym do służby zdrowiaAdam Bodnar pisze do Ministra Zdrowia: procedura kierowania do uzdrowisk dyskryminuje osoby niesamodzielneRPO upomina się o prawa pielęgniarek środowiskowych opiekujących się osobami chorującymi psychicznieRzecznik upomina się o płace pielęgniarek Rzecznik: kwestia złego wyżywienia w szpitalach wymaga systemowego rozwiązania Nierozwiązywalny problem leku na nadciśnienie z instrukcją wyłącznie po bułgarskuRPO o konieczności zwrotu kosztów obrońcy lekarzowi uniewinnionemu po ”dyscyplinarce” V posiedzenie Komisji ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw ObywatelskichWirusowe zapalenie wątroby u pozbawionych wolności - jak zapobiegać, jak leczyć. RPO pisze do Służby WięziennejPo wyroku NSA pani Marta z szansą na refundację leku z konopi, uśmierzającego ból przy rzadkiej chorobieRzecznik za uregulowaniem likwidacji niepodjętych depozytów szpitalnychPielęgniarki i położne zarabiają zbyt mało; jest ich coraz mniej; pracują na kilku etatach. RPO pisze do Ministra Zdrowia RPO do Ministra Zdrowia: procedury antymobbingowe w szpitalach nie są skuteczneKrytyczne uwagi RPO dotyczące realizacji tzw. ustawy antyaborcyjnej Kontrole inspekcji sanitarnej powinny poprawić wyżywienie w szpitalach. Resort zdrowia odpowiedział RPO360 mln zł dodatkowych pieniędzy na leczenie i rehabilitację osób z niepełnosprawnościami. NFZ odpowiada RzecznikowiRPO o konieczności zmian przepisów o leczeniu niestandardowo osób ciężko chorychOdpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnych norm czasu pracy dla personelu medycznegoCzy lekarz uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym może liczyć na zwrot kosztów obrony? Kolejne wystąpienie RPOCzy Minister Zdrowia w końcu określi wymogi zbiorowego żywienia w szpitalach? RPO pyta ministra Łukasza SzumowskiegoRPO: medyczna marihuana faktycznie jest niedostępna dla chorychKomisja Ekspertów BRPO o problemie leczenia bóluJak ochronić pacjentów przed wysokimi opłatami za postój na przyszpitalnych parkingach?Rzecznik dopomina się o ustawowe uregulowanie monitoringu wizyjnego w szpitalach