Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Służba zdrowia

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Powiązane sprawy
  • Sądowe postępowania strategiczne RPO

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitalu

Data: 
2017-03-21

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do Ministra Zadrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitalu oraz niejednolitą praktyką stosowaną przez podmioty lecznicze w tym zakresie. W odpowiedzi na poprzednie wystąpienie Rzecznika nie przedstawiono stanowiska resortu zdrowia w sprawie wskazanych problemów, dotyczących braku odpowiednich rozwiązań prawnych oraz niedostatecznej realizacji przez państwo obowiązków wynikających z Konstytucji.

Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego, w tym standardów okołoporodowych

Data: 
2017-03-16

Minister Zdrowia, w udzielonej Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiedzi wyjaśnił, że zmiana przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego jest konsekwencją propozycji zgłoszonej przez Naczelną Radę Lekarską (dalej: NRL) w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Jak wspierać osoby w kryzysie psychicznym? O dobrych przykładach w lokalnych społecznościach. Konferencja w Biurze RPO

Data: 
2017-03-14
zdjęcie: na pierwszym planie tyłem siedzą trzy osoby, jedna z nich notuje, przed nimi stoi mężczyzna mówiący do mikrofonu

„Lokalne wsparcie w zdrowiu psychicznym” to tytuł konferencji, która 14 marca odbyła się w Biurze RPO. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, Związku Powiatów Polskich, instytucji świadczących pomoc osobom w kryzysach psychicznych, organizacji pozarządowych oraz organizatorzy I Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się już 8 maja.

Tajemnica lekarska a prawo bliskich pacjenta zarażonego wirusem HIV do wiedzy o możliwości zarażenia

Data: 
2017-03-08
Grafika: na pomarańczowym tle strzykawka

Rzecznik Praw Obywatelskich w kolejnym wystąpieniu zwrócił się do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej podnosząc problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego osób narażonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem HIV.

Adam Bodnar na gali podsumowującej 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Data: 
2017-03-07
zdjęcie: telebim, na którym przedstawiono wynik zbiorki podczas 25. finału WOŚP

Ponad 105 mln zł udało się zebrać podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 15 stycznia. -  Ta kwota jest nieprawdopodobnie kosmiczna. Do samego końca nie mogliśmy uwierzyć, że przekroczyliśmy granicę 100 milionów złotych - mówił Jurek Owsiak podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie poświęconej podsumowaniu dotychczasowej działalności WOŚP. W tym roku pieniądze zbierano dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Strony

Do Prezesa NFZ ws. dokumentowania prawa do świadczeń zdrowotnych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego Konferencja nt. chorób mózguDo MZ ws. uprawnień dawców przeszczepu do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnejDo MZ ws. prawnego uregulowania działalności biobankówTrybunał ws. zakładów psychiatrycznychDo MZ ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnychŚwiatowy Dzień Stwardnienia RozsianegoDo MZ ws. realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia PsychicznegoDo PRM ws. wykonania wyroku TK dot. zasad finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikówRPO ws. dostępu do znieczulenia podczas poroduDo MZ ws. dostępu pacjentów do leków zawierających medyczną marihuanęWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu osób niepełnoletnich, w wieku powyżej 15. roku życia, do świadczeń ginekologicznych i urologicznychWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania finansowania procedury in vitroOdpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznegoDo MF ws. przepisów ustawy o kontroli skarbowej dotyczących przetwarzania danych o stanie zdrowia pacjentówWniosek do TK ws. procedury in vitroRPO ws. naruszenia praw pacjentówPrawa kobiet podczas poroduRealizacja wyroku TK dot. tworzenia rejestrów medycznychOświadczenie RPO ws. osób chorych na AIDSWniosek do TK ws. stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózguOświadczenie RPO w sprawie praw rodzących kobietWystąpienie do MZ ws. zaświadczeń lekarskich dla seniorów uczestniczących w zajęciach sportowychDo MZ ws. zapowiedzi zaprzestania finansowania procedury in vitroDo MZ ws. tworzenia przez oddziały NFZ list oczekujących na wyroby medyczneWniosek do TK ws. procedury in vitro – stanowisko Prokuratora GeneralnegoMinister Zdrowia o nieprecyzyjnych przepisach dotyczących stwierdzania zgonuRPO i zapisy do lekarza-specjalisty. Poradnia zmienia organizację pracyCzy ratownik medyczny może udzielać pomocy, skoro nie ma rozporządzeń do ustawy precyzujących jego zadania?Wniosek do TK dot. stwierdzania nieodwracalnego ustania czynności mózgu – stanowisko Prokuratora GeneralnegoEfekt spotkania regionalnego. Wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. przewlekłych procedur stwierdzania choroby zawodowejDo MZ ws. uregulowania kwestii badań kodu genetycznego DNAKonferencja inaugurująca ogólnopolską kampanię społeczną o depresji u dzieci – 23 lutego 2016 r.Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Zdrowia oraz Ministra Środowiska ws. ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowychDo MZ ws. praw dawców przeszczepu do świadczeń zdrowotnych„Lekarze do leczenia!” – debata o imigracji i ochronie zdrowia z udziałem RPOSpotkania Adama Bodnara w Białymstoku – relacjaMinister Zdrowia podziela uwagi Rzecznika i zapowiada projekt nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnejDo Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Prezesa NFZ, Prezesa NRL ws. prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnegoDo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej ws. ochrony zdrowia i życia osób, które mogą być zarażone wirusem HIVSejmowa Komisja Polityki Senioralnej o rozwoju geriatrii i gerontologiiWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zapewnienia odpowiedniej liczby personelu pielęgniarek i położnychMinister Zdrowia o tworzeniu list oczekujących na wyroby medyczneDo MZ ws. ochrony praw uczestników badań klinicznychDane pacjenta nie muszą być ujawniane podczas kontroli skarbowej u lekarza – NSA podzielił stanowisko RPODo Ministra Zdrowia ws. formy przekazywania raportów pielęgniarskichDo Ministra Zdrowia ws. dostępu pacjentów do terapii w ramach programów lekowych Wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zapewnienia opieki zdrowotnej osobom bezdomnym oraz innym osobom nieuzyskującym dochoduDarowizna w zamian za znieczulenie w trakcie akcji porodowej – RPO przystąpił do postępowania przed Sądem Okręgowym w WarszawieWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. badań genetycznychWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz pomocy osobom starszymWystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ws. recept przekazywanych pocztą elektronicznąPo spotkaniu regionalnym w Białymstoku: wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zasad zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnegoJak pacjent ma się dowiedzieć, kto może mu pomóc, skoro jego lekarz odmówił działania powołując się na klauzulę sumienia?Potrzeby i prawa zdrowotne osób LGBT – konferencja w Biurze RPOKonferencja naukowa „Daruj innym cząstkę siebie. Transplantologia i Krwiodawstwo” pod patronatem RPOWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. leczenia bólu oraz dostępu pacjentów do marihuany medycznejTrybunał Konstytucyjny rozstrzyga wątpliwości w sprawie skierowań na leczenie uzdrowiskoweWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. opłat za zaświadczenia lekarskie dla seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych Wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. samorządu zawodowego wspólnego dla lekarzy i lekarzy dentystówPrawo lekarzy spoza UE do wykonywania zawodu – odpowiedź Ministra ZdrowiaRPO dla Onetu: Choroby psychiczne nie powinny być wykorzystywane w walce politycznejDostęp młodzieży do świadczeń ginekologicznychOsoby pozbawione wolności chore na żółtaczkę typu C – odpowiedź Służby WięziennejNaczelna Rada Lekarska odpowiada w sprawie klauzuli sumienia lekarzyDebata o konstytucyjnym prawie do ochrony zdrowia na Uniwersytecie ZielonogórskimStwierdzanie nieodwracalnego ustania czynności mózgu – minister zdrowia przedstawia projekt zmianKonferencja naukowa w Biurze RPO „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. możliwości wniesienia skargi na odmowę dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRONMinister Zdrowia o konieczności prawnej regulacji testów genetycznych i biobankowaniaSprawa dostępu do leczenia w przypadku rzadkiej chorobyJak poprawić warunki pracy pielęgniarek i sprawić, by więcej osób chciało wykonywać ten zawód – Minister Zdrowia odpowiada na wystąpienie RPOWystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie dostępu do zabiegu legalnego przerywania ciążyWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania finansowania procedury in vitroKatowice: procedura w przypadku nagłego zgonu na ulicyRzecznik bada nieprawidłowości w szpitalach odmawiających przyjęcia rannego mężczyznyEfekt spotkania regionalnego w Białymstoku: minister zdrowia zapowiada zmiany dot. przypadków niezgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnegoPełnomocnik Terenowy RPO wyjaśnia procedurę postępowania wobec pacjentki z podejrzeniem choroby zakaźnejNie chcą mnie leczyć, bo jestem za stary?Standardy opieki okołoporodowej – co w tej sprawie robi RPOMinister Środowiska odpowiada Rzecznikowi, co robi w sprawie zanieczyszczenia powietrzaDlaczego NFZ nie zapłacił za leczenie 20-letniego mieszkańca Legnicy?Czy przychodnia słusznie zrobiła odsyłając pacjentkę z bólem brzucha bez badania do szpitala?Karetka we Wrocławiu przywozi chorego do szpitala i nie ma lekarza?Medyczna marihuana powinna być legalna – Rzecznik po raz kolejny pisze do Ministra ZdrowiaRzecznik Praw Pacjenta na temat dostępu do zabiegu legalnego przerywania ciążyPo interwencji RPO będą zmiany w sprawie uprawnień dawców przeszczepówPo 5 latach rehabilitacji Powiatowa komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności uznała, że 6-letni chłopczyk z dziecięcym porażeniem mózgowym choruje na epilepsję. Rzecznik interweniuje.RPO o prawach chorych: dobre żywienie w szpitalach to część praw pacjentówCo zamiast refundacji in vitro? Minister Zdrowia informuje RPORzecznik zajął się z urzędu sprawą śmierci anestezjolożkiSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Karetka we Wrocławiu przywozi chorego do szpitala i nie ma lekarza? Jest rozwiązanie!Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia wydawania przepustek umożliwiających pacjentom opuszczenie zakładu psychiatrycznegoAplikacja na komórki „Jestem Blisko” a ochrona danych osobowychDlaczego kierowca autobusu mówi, że próbujemy wymusić zniżkę na bilet dla osoby z niepełnosprawnością i towarzyszącego jej opiekuna?Główny Inspektor Pracy powiadomi RPO o efektach kontroli czasu pracy lekarzy w Centrum Dializa, gdzie pracowała zmarła anestezjolożkaMinisterstwo Zdrowia odpowiada w sprawie ograniczenia w lipcu przepustek pacjentom zakładu psychiatrycznegoZastępczyni RPO apeluje: Zacznijmy postrzegać zdrowie przez pryzmat praw człowiekaRPO pyta Ministra Zdrowia o zwrot kosztów zakupu leków sprowadzanych z zagranicyLeczenie niepłodności - odpowiedź Rzecznika Praw PacjentaSeminarium nt. Kondycji Geriatrii w PolsceWRZESIEŃ 2016 Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera (World Alzheimer’s Month™)Krytyk kulinarny o jakości szpitalnych posiłkówRPO: zmuszanie pacjentki do urodzenia dziecka bez znieczulenia to nieludzkie traktowaniePrezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o Programie Kompleksowej Ochrony Zdrowia ProkreacyjnegoKomisja Ekspertów ds. ZdrowiaDlaczego mój lek na nadciśnienie sprzedawany jest w opakowaniu z napisami po bułgarsku?Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie uzyskiwania zgód od kobiet ciężarnych i rodzących na przeprowadzenie zabiegów w trakcie porodu"RPO alarmuje: Łamanie praw lekarzy skutkuje łamaniem praw pacjenta", Menedżer ZdrowiaWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu lekarzy do odbywania specjalizacjiBrak przepisów regulujących szczegółowo zasady żywienia w szpitalach nie daje podstaw do swobodnego oznaczenia standardu tego świadczenia – odpowiada RPO Ministerstwo Zdrowia Ważna rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie refundacji leków.Jak pomagać osobom dotkniętym (osobiście lub w rodzinie) kryzysem choroby psychicznej - rzecznik praw obywatelskich w Środowiskowym Domu Samopomocy w WieliczcePaństwowa Inspekcja Pracy informuje RPO o wynikach kontroli w szpitalu, gdzie na dyżurze zmarła lekarkaWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zobowiązań państwa wobec pacjentów cierpiących na choroby rzadkieSprawa porodu w Starachowicach. Rzecznik pyta prokuraturę, NFZ i resort zdrowiaPralnie chemiczne szkodliwe dla zdrowia? Rzecznik interweniuje w sprawie nieaktualnych przepisówDarowizna dla szpitala w zamian za znieczulenie okołoporodowe. Powództwo oddalone, ale praktyka wymuszania darowizn skrytykowanaJeszcze w sierpniu 2016 r. pisaliśmy, że sprawa przewożenia chorych karetką we Wrocławiu do szpitala została rozwiązana. Niestety nadal problem istnieje. 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDSDr Sylwia Spurek na V Kongresie Prawa MedycznegoRzecznik rozmawia z samorządowcami o problemach osób chorujących psychicznieO prawach kobiet w trakcie ciąży i porodu. Konferencja w Biurze RPORzecznik pyta Ministra Zdrowia o funkcjonowanie pakietu onkologicznegoJak lepiej chronić dzieci, których matki przyjmują środki psychoaktywne w trakcie ciąży? Jaką opiekę medyczną mają zagwarantowaną osoby cierpiące na otyłość? Rzecznik pisze do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZRzecznik po raz kolejny interweniuje w sprawie medycznej marihuanyPropozycje RPO uwzględnione w planie pracy NIKWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitaluDrugie posiedzenie Komisji Ekspertów ds. ZdrowiaRzecznik w sprawie legalności stosowania monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnychBezpieczeństwo pacjenta – prawo i praktyka. Seminarium eksperckie w Biurze RPOTrzeba poprawić zasady i praktykę stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorujących psychicznie, które przebywają w więzieniach i aresztach – wystąpienie RPO"Przyszłością są powiatowe centra zdrowia psychicznego", WartoWiedzieć.plProblemy systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele organizacji pacjenckich rozmawiają z RPOMinister Zdrowia zapewnia, że nie zamierza ingerować w lokalne programy finansowania in vitroRPO w sprawie braku w woj. podkarpackim podmiotów przeprowadzających zabiegi przerywania ciąży w przypadkach dopuszczonych ustawąRPO pyta Ministra Zdrowia o zmiany przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego, w tym standardów okołoporodowychRzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę NFZ na problem braku dostępu do legalnej aborcji na PodkarpaciuRzecznik pisze do Ministra Zdrowia w sprawie antykoncepcji awaryjnej, klauzuli sumienia i edukacji seksualnejCo dalej z rodzicami opiekującymi się swoimi dziećmi w szpitalach? Ministerstwo Zdrowia odpowiada RPOSOR-y we Wrocławiu, czyli ciąg dalszy interwencji Rzecznika w sprawie kolejek karetek pogotowia.RPO: Kolejki do lekarzy można skrócić zatrudniając lekarzy z zagranicyWażne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie refundacji leków dopuszczonych do obrotu, lecz niedostępnych w Polsce.Adam Bodnar na gali podsumowującej 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyTajemnica lekarska a prawo bliskich pacjenta zarażonego wirusem HIV do wiedzy o możliwości zarażeniaJak wspierać osoby w kryzysie psychicznym? O dobrych przykładach w lokalnych społecznościach. Konferencja w Biurze RPOOdpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego, w tym standardów okołoporodowych Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitalu