Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Uciążliwe inwestycje

W Suwałkach rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się 29 stycznia 2016 r. z mieszkańcami w Suwalskim Domu Kultury.

Rozmawialiśmy przede wszystkim o prawach osób, którym koło domów wyrosły w ostatnich latach farmy wiatrowe i linia przesyłowa wysokiego napięcia. Tym tematem zainteresowanych było wielu uczestników spotkania, przedstawiali swoje historie, opowiadali o tym, jak ich racje zostały pominięte przy publicznej inwestycji.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Jak rozwiązać kwestie powstawania w pobliżu domostw inwestycji będących źródłem przykrych zapachów? Przedstawiciele organizacji pozarządowych mówią RPO o swoich problemach

Data: 
2017-11-24
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali przy białych stołach

- Wiemy, jak niekomfortowe jest mieszkanie w pobliżu ferm hodowlanych, wysypisk śmieci, czy innych tego typu inwestycji, które powodują uciążliwości zapachowe. Chcemy porozmawiać z Państwem o tym, jak ten problem wygląda w Waszej okolicy. Skonfrontować, to z tym co już wiemy. Liczymy na to, że uda nam się zebrać te przykłady, by przedstawić je później w przygotowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpieniu – mówiła zastępczyni RPO Sylwia Spurek podczas spotkania z przedstawicielami ekologicznych organizacji pozarządowych działających lokalnie.

Efekt spotkania regionalnego w Gnieźnie: WSA w Poznaniu po argumentach Rzecznika uchyla decyzje pozwalające rozbudowywać uciążliwe dla mieszkańców okolic Wrześni fermy hodowlane

Data: 
2017-11-22
Kilkadziesiąt osób siedzi w kręgu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podzielił stanowisko Rzecznika w sprawie bezpodstawnej odmowy uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn przewidującego zakaz lokalizacji nowych inwestycji w zakresie chowu i hodowli zwierząt

Szanse i zagrożenia dla gminy Czaplinek. Spotkanie RPO z mieszkańcami i samorządowcami

Data: 
2017-09-21
Ludzie wchodzą do budynku z napisem Czaplinecki Ośrodek Kultury

Każdy chciałby mieszkać w zadbanej okolicy, gdzie są place zabaw i kompleksy sportowe. Ale żeby to wykonać, gmina musi mieć dochody. Jak to robić dobrze? - w tej sprawie samorządowcy i mieszkańcy Czaplinka spotkali się na spotkaniu w Czaplineckim Ośrodku Kultury.

Rzecznik złożył skargę kasacyjną do NSA dotyczącą postępowania w sprawie ograniczeń wynikających z budowania linii wysokiego napięcia

Data: 
2017-08-10
Zdjęcie: Adam Bodnar fotografuje linie energetyczną

W marcu 2017 r. Rzecznik przystąpił do postępowania przed WSA w Białymstoku ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w sprawie odszkodowania za szkody związane z ograniczeniem korzystania z nieruchomości - w związku z realizacją inwestycji w postaci linii energetycznej wysokiego napięcia [szczegóły sprawy].

Efekt spotkania regionalnego w Gnieźnie: eksperci Biura RPO rozmawiają z mieszkańcami osiedla koło Wrześni otaczanego przez fermy zwierząt hodowlanych

Data: 
2017-05-26
Pole i dom

Mieszkańcy Kawęczyna i Marzenina koło Wrześni spotkali się z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uciążliwości  ferm hodowlanych sąsiadujących z ich domami. 

W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Piotr Mierzejewski i naczelnik Łukasz Kosiedowski z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO oraz dyr. Agnieszka Jędrzejczyk z Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej BRPO.

Najpierw zbadali sytuację na miejscu, w Kawęczynie. Następnie spotkali się z mieszkańcami w świetlicy w sąsiednim Marzęcinie, gdzie zebrało się ok. 80 osób.

Strony

Logo: symbol wiatraka

W Suwałkach rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się 29 stycznia 2016 r. z mieszkańcami w Suwalskim Domu Kultury.

Rozmawialiśmy przede wszystkim o prawach osób, którym koło domów wyrosły w ostatnich latach farmy wiatrowe i linia przesyłowa wysokiego napięcia. Tym tematem zainteresowanych było wielu uczestników spotkania, przedstawiali swoje historie, opowiadali o tym, jak ich racje zostały pominięte przy publicznej inwestycji.

Skarżyli się na sposób przeprowadzenia inwestycji, robionej na terenach chronionych ze względu na walory krajobrazowe (a więc tam, gdzie prywatny inwestor byłby związany licznymi ograniczeniami), na fasadowość konsultacji („nikogo nie obchodziło, że mieliśmy plany co do tej ziemi – choćby z myślą o dzieciach").

Mówili o kłopotach osób z kredytami (umowy kredytowe zobowiązują kredytobiorcę do niepogarszania stanu nieruchomości, tymczasem kiedy firma państwowa stawia słup linii wysokiego napięcia, wartość działki się obniża).

Do tego  farmy wiatrowe są dla mieszkańców bardzo uciążliwe. W miejscach, gdzie zawsze panowała cisza, szum urządzeń męczy i denerwuje. Ludzie mówili też o tym, że pomiary uciążliwości nowych instalacji nie są przeprowadzane w sposób rzetelny (np. w dni, kiedy prąd nie jest przesyłany, albo kiedy nie wieje wiatr, więc wiatrak nie pracuje), a do tego nie wszystkie wyniki pomiarów są mieszkańcom udostępniane.

Na spotkaniu z rzecznikiem pani Elżbieta Pietrołaj z Żywej Wody przeczytała nawet swój wiersz:

Wiatraki tak blisko, tak blisko
Przy siedliskach stanowczo za blisko
Zabrały marzenia, ciszę i zdrowie
Fundując hałas na całe życie w głowie
(…)
Gminy licząc na wielkie „kokosy”
Nie zwracają uwagi na ludzkie losy
Gdyby te wiatraki przy wójtach,
burmistrzach, starostach postawili
To by się na  pewno wielce oburzyli
I bezpieczną odległość od siedlisk ludzkich
bardzo szybko ustalili

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, kontynuując wieloletnie starania poprzedniczki, prof. Ireny Lipowicz, zwrócił się do ministra środowiska Jana Szyszki o informacje, jak wygląda stan prac dotyczących ochrony siedzib ludzkich przed negatywnymi zjawiskami związanymi z sąsiedztwem elektrownie wiatrowych.

Rzecznik zwraca uwagę, jak ważne jest doprecyzowanie przepisów w tej sprawie. Dziś nie mamy dobrych instrumentów prawnych, które pozwoliłyby badać oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko – ani na etapie przygotowywania inwestycji, ani później, kiedy wiatraki pracują. Prawo nie chroni więc w sposób efektywny ludzkiego zdrowia.

Sprawę prowadzi: 

Odnośnik prowadzi do opisu zespołu prowadzącego sprawę

Wizyta regionalna na Podlasiu i Suwalszczyźnie - czego się dowiedzieliśmyMieszkańcy Suwalszczyzny opowiadają RPO o swoich problemach - relacjaDo Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. nieprawidłowości związanych z budową tzw. farm wiatrowychDo Prezesa Rady Ministrów ws. uregulowania minimalnych odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowejWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Zdrowia oraz Ministra Środowiska ws. ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowychEfekt spotkania regionalnego. RPO i prawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych. Wystąpienie generalne do Ministra ŚrodowiskaPrawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych – opinia Ministra EnergiiPrawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych – odpowiedź Ministra ZdrowiaEfekt spotkania regionalnego. "Nie walczmy z wiatrakami, walczmy o normalność" - Gazeta WyborczaPo wystąpieniu RPO: Ministerstwo Środowiska dokładnie przegląda przepisy o farmach wiatrowychAdam Bodnar w Opolu i Dobrzeniu Wielkim rozmawiał z władzami samorządowymi i mieszkańcami na temat decyzji o poszerzeniu granic miastaKolejna wizyta rzecznika w Opolu i Dobrzeniu Wielkim – spotkanie mediacyjne w sprawie zmiany granic miastaSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Ministerstwo Środowiska pracuje nad wprowadzeniem przepisów antyodorowych – czyżby przełom po 10 latach starań Rzecznika?Rzecznik uważa, że należy zmienić zasady dochodzenia odszkodowań za szkody wynikające z budowy obiektów energetyki jądrowejKonferencja antysmogowa. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego o możliwych działaniach na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w PolsceRPO o braku definicji „budowli” dla celów podatkowych oraz o zmianach w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych – wystąpienie do Ministra Rozwoju i FinansówŚrodowisko, inwestycje i kapitał społeczny. Spotkanie regionalne RPO w CiechanowieEfekt spotkania regionalnego w Gnieźnie: eksperci Biura RPO rozmawiają z mieszkańcami osiedla koło Wrześni otaczanego przez fermy zwierząt hodowlanych Rzecznik złożył skargę kasacyjną do NSA dotyczącą postępowania w sprawie ograniczeń wynikających z budowania linii wysokiego napięciaSzanse i zagrożenia dla gminy Czaplinek. Spotkanie RPO z mieszkańcami i samorządowcamiEfekt spotkania regionalnego w Gnieźnie: WSA w Poznaniu po argumentach Rzecznika uchyla decyzje pozwalające rozbudowywać uciążliwe dla mieszkańców okolic Wrześni fermy hodowlaneJak rozwiązać kwestie powstawania w pobliżu domostw inwestycji będących źródłem przykrych zapachów? Przedstawiciele organizacji pozarządowych mówią RPO o swoich problemach