Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Uciążliwe inwestycje

W Suwałkach rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się 29 stycznia 2016 r. z mieszkańcami w Suwalskim Domu Kultury.

Rozmawialiśmy przede wszystkim o prawach osób, którym koło domów wyrosły w ostatnich latach farmy wiatrowe i linia przesyłowa wysokiego napięcia. Tym tematem zainteresowanych było wielu uczestników spotkania, przedstawiali swoje historie, opowiadali o tym, jak ich racje zostały pominięte przy publicznej inwestycji.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Efekt spotkania regionalnego w Gnieźnie: eksperci Biura RPO rozmawiają z mieszkańcami osiedla koło Wrześni otaczanego przez fermy zwierząt hodowlanych

Data: 
2017-05-26
Pole i dom

Mieszkańcy Kawęczyna i Marzenina koło Wrześni spotkali się z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uciążliwości  ferm hodowlanych sąsiadujących z ich domami. 

W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Piotr Mierzejewski i naczelnik Łukasz Kosiedowski z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO oraz dyr. Agnieszka Jędrzejczyk z Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej BRPO.

Najpierw zbadali sytuację na miejscu, w Kawęczynie. Następnie spotkali się z mieszkańcami w świetlicy w sąsiednim Marzęcinie, gdzie zebrało się ok. 80 osób.

Środowisko, inwestycje i kapitał społeczny. Spotkanie regionalne RPO w Ciechanowie

Data: 
2017-05-25
Ludzie na sali, żółte krzesła

Na spotkanie w Starostwie Powiatowym przyszło 20 osób z dużym doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych i współpracy z władzami samorządowymi.

Odpowiedzialność państwa za brak ustawy antyodorowej

Na północnym Mazowszu budowane są wielkoprzemysłowe hodowle zwierząt. Ludzie nie mają jak się bronić przed dewastacją otoczenia, jakie te fermy powodują, bo w Polsce nie ma przepisów antyodorowych.

RPO o braku definicji „budowli” dla celów podatkowych oraz o zmianach w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych – wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów

Data: 
2017-04-07
Grafika:banknot ze skrzydełkami

Definicja budowli

W ubiegłym roku resort finansów zapewniał Rzecznika Praw Obywatelskich, że dostrzega konieczność stworzenia nowej, precyzyjnej definicji „budowli” dla celów podatkowych. Dotychczas jednak takich zmian nie wprowadzono.

Konferencja antysmogowa. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego o możliwych działaniach na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Data: 
2017-03-01
Grafika: domy i brudne powietrze

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje spotkanie konsultacyjne poświęcone problemowi zanieczyszczenia powietrza.

Spotkanie ma pozwolić na przedyskutowanie zagadnień związanych z coraz bardziej obecnym w świadomości Polaków problemem występowania smogu. W szczególności chodzi o odpowiedzi na pytania:

Rzecznik uważa, że należy zmienić zasady dochodzenia odszkodowań za szkody wynikające z budowy obiektów energetyki jądrowej

Data: 
2016-12-12
grafika: na pomarańczowym tle banknot ze skrzydłami

Na podstawie licznych skarg Rzecznik powziął wątpliwość co do konstytucyjności regulacji zamieszczonych w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, określających zasady dochodzenia odszkodowań za szkody wynikające z decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji. W tej ustawie znalazł się m.in.

Strony

Logo: symbol wiatraka

W Suwałkach rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się 29 stycznia 2016 r. z mieszkańcami w Suwalskim Domu Kultury.

Rozmawialiśmy przede wszystkim o prawach osób, którym koło domów wyrosły w ostatnich latach farmy wiatrowe i linia przesyłowa wysokiego napięcia. Tym tematem zainteresowanych było wielu uczestników spotkania, przedstawiali swoje historie, opowiadali o tym, jak ich racje zostały pominięte przy publicznej inwestycji.

Skarżyli się na sposób przeprowadzenia inwestycji, robionej na terenach chronionych ze względu na walory krajobrazowe (a więc tam, gdzie prywatny inwestor byłby związany licznymi ograniczeniami), na fasadowość konsultacji („nikogo nie obchodziło, że mieliśmy plany co do tej ziemi – choćby z myślą o dzieciach").

Mówili o kłopotach osób z kredytami (umowy kredytowe zobowiązują kredytobiorcę do niepogarszania stanu nieruchomości, tymczasem kiedy firma państwowa stawia słup linii wysokiego napięcia, wartość działki się obniża).

Do tego  farmy wiatrowe są dla mieszkańców bardzo uciążliwe. W miejscach, gdzie zawsze panowała cisza, szum urządzeń męczy i denerwuje. Ludzie mówili też o tym, że pomiary uciążliwości nowych instalacji nie są przeprowadzane w sposób rzetelny (np. w dni, kiedy prąd nie jest przesyłany, albo kiedy nie wieje wiatr, więc wiatrak nie pracuje), a do tego nie wszystkie wyniki pomiarów są mieszkańcom udostępniane.

Na spotkaniu z rzecznikiem pani Elżbieta Pietrołaj z Żywej Wody przeczytała nawet swój wiersz:

Wiatraki tak blisko, tak blisko
Przy siedliskach stanowczo za blisko
Zabrały marzenia, ciszę i zdrowie
Fundując hałas na całe życie w głowie
(…)
Gminy licząc na wielkie „kokosy”
Nie zwracają uwagi na ludzkie losy
Gdyby te wiatraki przy wójtach,
burmistrzach, starostach postawili
To by się na  pewno wielce oburzyli
I bezpieczną odległość od siedlisk ludzkich
bardzo szybko ustalili

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, kontynuując wieloletnie starania poprzedniczki, prof. Ireny Lipowicz, zwrócił się do ministra środowiska Jana Szyszki o informacje, jak wygląda stan prac dotyczących ochrony siedzib ludzkich przed negatywnymi zjawiskami związanymi z sąsiedztwem elektrownie wiatrowych.

Rzecznik zwraca uwagę, jak ważne jest doprecyzowanie przepisów w tej sprawie. Dziś nie mamy dobrych instrumentów prawnych, które pozwoliłyby badać oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko – ani na etapie przygotowywania inwestycji, ani później, kiedy wiatraki pracują. Prawo nie chroni więc w sposób efektywny ludzkiego zdrowia.

Sprawę prowadzi: 

Odnośnik prowadzi do opisu zespołu prowadzącego sprawę

Wizyta regionalna na Podlasiu i Suwalszczyźnie - czego się dowiedzieliśmyMieszkańcy Suwalszczyzny opowiadają RPO o swoich problemach - relacjaDo Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. nieprawidłowości związanych z budową tzw. farm wiatrowychDo Prezesa Rady Ministrów ws. uregulowania minimalnych odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowejWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Zdrowia oraz Ministra Środowiska ws. ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowychEfekt spotkania regionalnego. RPO i prawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych. Wystąpienie generalne do Ministra ŚrodowiskaPrawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych – opinia Ministra EnergiiPrawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych – odpowiedź Ministra ZdrowiaEfekt spotkania regionalnego. "Nie walczmy z wiatrakami, walczmy o normalność" - Gazeta WyborczaPo wystąpieniu RPO: Ministerstwo Środowiska dokładnie przegląda przepisy o farmach wiatrowychAdam Bodnar w Opolu i Dobrzeniu Wielkim rozmawiał z władzami samorządowymi i mieszkańcami na temat decyzji o poszerzeniu granic miastaKolejna wizyta rzecznika w Opolu i Dobrzeniu Wielkim – spotkanie mediacyjne w sprawie zmiany granic miastaSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Ministerstwo Środowiska pracuje nad wprowadzeniem przepisów antyodorowych – czyżby przełom po 10 latach starań Rzecznika?Rzecznik uważa, że należy zmienić zasady dochodzenia odszkodowań za szkody wynikające z budowy obiektów energetyki jądrowejKonferencja antysmogowa. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego o możliwych działaniach na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w PolsceRPO o braku definicji „budowli” dla celów podatkowych oraz o zmianach w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych – wystąpienie do Ministra Rozwoju i FinansówŚrodowisko, inwestycje i kapitał społeczny. Spotkanie regionalne RPO w CiechanowieEfekt spotkania regionalnego w Gnieźnie: eksperci Biura RPO rozmawiają z mieszkańcami osiedla koło Wrześni otaczanego przez fermy zwierząt hodowlanych