Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Uciążliwe inwestycje

W Suwałkach rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się 29 stycznia 2016 r. z mieszkańcami w Suwalskim Domu Kultury.

Rozmawialiśmy przede wszystkim o prawach osób, którym koło domów wyrosły w ostatnich latach farmy wiatrowe i linia przesyłowa wysokiego napięcia. Tym tematem zainteresowanych było wielu uczestników spotkania, przedstawiali swoje historie, opowiadali o tym, jak ich racje zostały pominięte przy publicznej inwestycji.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Konferencja antysmogowa. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego o możliwych działaniach na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Data: 
2017-03-01
Grafika: domy i brudne powietrze

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje spotkanie konsultacyjne poświęcone problemowi zanieczyszczenia powietrza.

Spotkanie ma pozwolić na przedyskutowanie zagadnień związanych z coraz bardziej obecnym w świadomości Polaków problemem występowania smogu. W szczególności chodzi o odpowiedzi na pytania:

Rzecznik uważa, że należy zmienić zasady dochodzenia odszkodowań za szkody wynikające z budowy obiektów energetyki jądrowej

Data: 
2016-12-12
grafika: na pomarańczowym tle banknot ze skrzydłami

Na podstawie licznych skarg Rzecznik powziął wątpliwość co do konstytucyjności regulacji zamieszczonych w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, określających zasady dochodzenia odszkodowań za szkody wynikające z decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji. W tej ustawie znalazł się m.in.

Ministerstwo Środowiska pracuje nad wprowadzeniem przepisów antyodorowych – czyżby przełom po 10 latach starań Rzecznika?

Data: 
2016-11-23
grafika: na pomarańczowym tel symbol nosa i chumrki

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika w sprawie braku przepisów regulujących przeciwdziałanie immisjom uciążliwych zapachów Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że w Ministerstwie Środowiska, przy udziale przedstawicieli GIOŚ, prowadzone są prace nad opracowaniem projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

W pierwszym etapie opracowano Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. 

Zebrano w nim przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej.

Sprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015

Data: 
2016-09-05
Zdjęcie: Adam Bodnar na mównicy sejmowej

Sejm zapoznał się 5 września ze z informacją o działalności RPO w roku 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Kolejna wizyta rzecznika w Opolu i Dobrzeniu Wielkim – spotkanie mediacyjne w sprawie zmiany granic miasta

Data: 
2016-07-26
Grafika: symbole opinii na pomarańczowym tle

19 lipca rząd podjął decyzję o przyłączeniu do Opola części terenu czterech sąsiednich gmin. Postanowiono tak jeszcze przed omówieniem tej kwestii podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i mimo wyników konsultacji społecznych, w których mieszkańcy okolicznych gmin opowiedzieli się zdecydowanie przeciwko przyłączeniu do Opola. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Strony

Logo: symbol wiatraka

W Suwałkach rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się 29 stycznia 2016 r. z mieszkańcami w Suwalskim Domu Kultury.

Rozmawialiśmy przede wszystkim o prawach osób, którym koło domów wyrosły w ostatnich latach farmy wiatrowe i linia przesyłowa wysokiego napięcia. Tym tematem zainteresowanych było wielu uczestników spotkania, przedstawiali swoje historie, opowiadali o tym, jak ich racje zostały pominięte przy publicznej inwestycji.

Skarżyli się na sposób przeprowadzenia inwestycji, robionej na terenach chronionych ze względu na walory krajobrazowe (a więc tam, gdzie prywatny inwestor byłby związany licznymi ograniczeniami), na fasadowość konsultacji („nikogo nie obchodziło, że mieliśmy plany co do tej ziemi – choćby z myślą o dzieciach").

Mówili o kłopotach osób z kredytami (umowy kredytowe zobowiązują kredytobiorcę do niepogarszania stanu nieruchomości, tymczasem kiedy firma państwowa stawia słup linii wysokiego napięcia, wartość działki się obniża).

Do tego  farmt wiatrowe są dla mieszkańców bardzo uciążliwe. W miejscach, gdzie zawsze panowała cisza, szum urządzeń męczy i denerwuje. Ludzie mówili też o tym, że pomiary uciążliwości nowych instalacji nie są przeprowadzane w sposób rzetelny (np. w dni, kiedy prąd nie jest przesyłany, albo kiedy nie wieje wiatr, więc wiatrak nie pracuje), a do tego nie wszystkie wyniki pomiarów są mieszkańcom udostępniane.

Na spotkaniu z rzecznikiem pani Elżbieta Pietrołaj z Żywej Wody przeczytała nawet swój wiersz:

Wiatraki tak blisko, tak blisko
Przy siedliskach stanowczo za blisko
Zabrały marzenia, ciszę i zdrowie
Fundując hałas na całe życie w głowie
(…)
Gminy licząc na wielkie „kokosy”
Nie zwracają uwagi na ludzkie losy
Gdyby te wiatraki przy wójtach,
burmistrzach, starostach postawili
To by się na  pewno wielce oburzyli
I bezpieczną odległość od siedlisk ludzkich
bardzo szybko ustalili

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, kontynuując wieloletnie starania poprzedniczki, prof. Ireny Lipowicz, zwrócił się do ministra środowiska Jana Szyszki o informacje, jak wygląda stan prac dotyczących ochrony siedzib ludzkich przed negatywnymi zjawiskami związanymi z sąsiedztwem elektrownie wiatrowych.

Rzecznik zwraca uwagę, jak ważne jest doprecyzowanie przepisów w tej sprawie. Dziś nie mamy dobrych instrumentów prawnych, które pozwoliłyby badać oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko – ani na etapie przygotowywania inwestycji, ani później, kiedy wiatraki pracują. Prawo nie chroni więc w sposób efektywny ludzkiego zdrowia.

Sprawę prowadzi: 

Odnośnik prowadzi do opisu zespołu prowadzącego sprawę

Wizyta regionalna na Podlasiu i Suwalszczyźnie - czego się dowiedzieliśmyMieszkańcy Suwalszczyzny opowiadają RPO o swoich problemach - relacjaDo Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. nieprawidłowości związanych z budową tzw. farm wiatrowychDo Prezesa Rady Ministrów ws. uregulowania minimalnych odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowejWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Zdrowia oraz Ministra Środowiska ws. ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowychEfekt spotkania regionalnego. RPO i prawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych. Wystąpienie generalne do Ministra ŚrodowiskaPrawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych – opinia Ministra EnergiiPrawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych – odpowiedź Ministra ZdrowiaEfekt spotkania regionalnego. "Nie walczmy z wiatrakami, walczmy o normalność" - Gazeta WyborczaPo wystąpieniu RPO: Ministerstwo Środowiska dokładnie przegląda przepisy o farmach wiatrowychAdam Bodnar w Opolu i Dobrzeniu Wielkim rozmawiał z władzami samorządowymi i mieszkańcami na temat decyzji o poszerzeniu granic miastaKolejna wizyta rzecznika w Opolu i Dobrzeniu Wielkim – spotkanie mediacyjne w sprawie zmiany granic miastaSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Ministerstwo Środowiska pracuje nad wprowadzeniem przepisów antyodorowych – czyżby przełom po 10 latach starań Rzecznika?Rzecznik uważa, że należy zmienić zasady dochodzenia odszkodowań za szkody wynikające z budowy obiektów energetyki jądrowejKonferencja antysmogowa. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego o możliwych działaniach na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Polsce