Godło RP

Internet, telekomunikacja, komputery

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Do MR ws. brutalnych gier komputerowych

Dziecko przed telewizorem
Data: 
2016-02-01

Od kilku lat w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problem dostępności dla dzieci i młodzieży brutalnych gier komputerowych, zawierających treści, które mogą niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka.

Dostęp osadzonych do internetu – wyrok Trybunału w Strasburgu

Data: 
2016-01-26
Owalny budynek nad wodą

Odmowa udzielenia więźniom dostępu do stron internetowych zawierających informacje prawne stanowi naruszenie ich prawa dostępu do informacji.

W dniu 19 stycznia 2016 r. zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (dalej ETPC) w sprawie Kalda v. Estonia (skarga nr 17429/10). Trybunał stwierdził naruszenie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, stanowiącego o wolności wyrażania opinii.

Minister Cyfryzacji o dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami

Data: 
2016-01-08
Strome schody w górę

Dostępność narzędzi informatycznych oraz dostosowanie ich do specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sposób nierozerwalny wiąże się z konstytucyjnym prawem dostępu do informacji, w szczególności z prawem do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Do MEN ws. dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych nasyconych przemocą

Dziecko przed telewizorem
Data: 
2015-04-10

Wcześniejsze wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiotowej sprawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. zawierało prośbę o podjęcie działań mających na celu zwiększenie świadomości nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz opiekunów prawnych w kwestii skutków i oddziaływania gier komputerowych zawierających treści nasycone przemocą, brutalnością i innymi zjawiskami, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla właściwego rozwoju dziecka. W odpowiedzi poinformowano o prowadzeniu przez Ministerstwo szeregu działań edukacyjno-profilaktycznych przeciwko przemocy.

Strony

Do MEN ws. dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych nasyconych przemocąMinister Cyfryzacji o dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościamiDostęp osadzonych do internetu – wyrok Trybunału w StrasburguDo MR ws. brutalnych gier komputerowychPrzyjazny internet. Szkoła bez hejtu - informacjeWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Cyfryzacji ws. przeciwdziałania mowie nienawiści i innym aktom nietolerancji„Trzeba wprowadzić modę na niehejtowanie” – dr Adam Bodnar o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w internecie Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. zwalczania mowy nienawiści w internecieZabezpieczanie przez Policję sprzętu komputerowego na potrzeby postępowania – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Komendanta Głównego PolicjiRzecznik Praw Obywatelskich skarży ustawę antyterrorystyczną do Trybunału KonstytucyjnegoO hejcie w internecie – dyskusja z Adamem Bodnarem na 22. Przystanku WoodstockSkarga kasacyjna RPO dotycząca odpowiedzialności osoby prowadzącej portal internetowy za wpisy naruszające dobra osobisteKomendant Główny Policji odpowiada w sprawie uciążliwości związanych z zabezpieczaniem sprzętu komputerowego na potrzeby postępowaniaSpór o Facebooka. Debata z udziałem wszystkich stron. NAGRANIE I STENOGRAMStenogram z debaty "Facebook – mowa nienawiści – wolność słowa. Wyzwanie cywilizacyjne i prawnicze czy kryzys wartości?" 18 listopada 2016 r.Ochrona danych telekomunikacyjnych a uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego. Rzecznik pisze w tej sprawie do wicepremieraZmieniasz umowę telekomunikacyjną przez telefon? Uważaj, z kim zawierasz umowę.Kodeks dobrych praktyk w sprawie mowy nienawiści w internecie – jakie ma szanse, jakie szanse nam daje?Rzecznik zgłasza wątpliwości w sprawie Centralnej Bazy RachunkówRPO przestrzega: Przepisy ustawy o grach hazardowych mogą zostać wykorzystane do blokowania różnych treści w internecieOdpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów na wątpliwości Rzecznika dotyczące blokowania treści w interneciePrzed rozpoczęciem roku szkolnego RPO pyta: Jak uczniowie wykorzystują internet w szkole? Monitorowanie korespondencji elektronicznej pracownika stanowiło naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencjiObywatel powinien sam decydować na jakie strony wchodzi. Rzecznik pisze do Minister Finansów w sprawie blokowania stron internetowychBlokowanie kont przez portale społecznościowe może naruszać wolność słowa - ocenia RPORPO pisze do premiera ws. łagodniejszej sankcji za nieświadome naruszenie praw autorskich Adam Bodnar: sprawa Cambridge Analytica zagraża procesom demokratycznym i ochronie praw obywatelskichSugestie Adama Bodnara dla międzyresortowego zespołu ds. przeciwdziałania propagowania faszyzmu i mowie nienawiściNowa umowa o usługi telekomunikacyjne. Prokuratura podejmuje sprawę po interwencji Rzecznika.