Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kibice, imprezy masowe, relacje z policją

Sport to także problemy prawne. W tym to, jak są traktowani kibice. Jedną z najwazniejszych spraw w Biurze RPO była sprawa pana Macieja Dobrowolskiego, który w areszcie tymczasowym spędził ... 30 miesięcy

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty

Tortury na policji – Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, jak im zapobiegać

Data: 
2017-04-19
Sześć osób (jedna kobieta) na tle loga RPO. Mają wpięte żółte żonklile upamiętającrocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim w 1943 r.

Policjantom w Polsce zdarza się stosować tortury wobec zatrzymanych i świadków. Trzeba temu przeciwdziałać, a jednym z rozwiązań jest dostęp do adwokata od momentu zatrzymania – pisze RPO Adam Bodnar w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości. Obszerne wystąpienie zawiera analizę konkretnych, potwierdzonych sądownie przypadków tortur, okrutnego i nieludzkiego traktowania.

Przedstawiciele RPO na konferencji o prawach kibiców

Data: 
2016-10-17
Grafika: piłka nożna, koszykowa i tenisowa na pomarańczowym tle

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich wzięli udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konferencji „KIBICE RAZEM - program współpracy z kibicami piłki nożnej w Polsce”.

Mówili o sprawach dotyczących praw kibiców, które trafiają do Biura RPO. Wskazywali m.in. na problem ograniczania wstępu na stadiony z uwagi na miejsce zamieszkania, stosowanie zakazu klubowego, czy kwestie związane z zakazem wnoszenia różnego rodzaju przedmiotów na mecze.

Jak ochronimy mieszkańców miast przed hałaśliwymi imprezami masowymi? – Rzecznik pyta Ministra Środowiska

Data: 
2016-08-31
grafika: na pomarańczowym tle symbol megafonu

W wielu polskich miastach często odbywają się imprezy masowe. Niestety, wiąże się z nimi nie tylko dobra zabawa, ale także hałas, który jest uciążliwy dla mieszkańców. Jak pogodzić ze sobą te, jak się wydaje, sprzeczne wartości?

Uciążliwości zdaniem Rzecznika wynikają z braku mechanizmu prawnego, który pozwalałby właściwym organom na podejmowanie działań wobec organizatora imprezy tak, by respektował on prawa okolicznych mieszkańców.

Skuteczna interwencja RPO ws. nieuzasadnionej odmowy przejazdu rowerzystów w ramach Masy Krytycznej w Krakowie

Data: 
2016-07-18
Grafika: piłka nożna, koszykowa i tenisowa na pomarańczowym tle

W odpowiedzi na pismo Rzecznika w sprawie zgromadzeń w formie przejazdu rowerów, Prezydent Miasta Krakowa poinformował o zmianie dotychczasowej praktyki na uwzględniającą uwagi zgłoszone przez RPO.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. zakazu wstępu na mecze dla kibiców spoza terenu powiatu

Data: 
2016-05-10
Grafika: piłka nożna, koszykowa i tenisowa na pomarańczowym tle

Do Rzecznika zwracają się obywatele, którym odmówiono wejścia na mecz wyłącznie z powodu ich miejsca zamieszkania. Kibice nie mają skutecznego sposobu na sprzeciwienie się takiej odmowie, co może być niezgodne z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że jednym z aspektów realizacji konstytucyjnego prawa dostępu obywateli do dóbr kultury jest dostęp do kultury fizycznej, która stanowi część szeroko pojętej kultury narodowej, chronionej przez prawo.

Strony

logo - piłka nożna

Sport to także problemy prawne. W tym to, jak są traktowani kibice. Jedną z najwazniejszych spraw w Biurze RPO była sprawa pana Macieja Dobrowolskiego, który w areszcie tymczasowym spędził ... 30 miesięcy

Sprawę prowadzi: 

Odnośnik prowadzi do opisu zespołu prowadzącego sprawę

Wystąpienie RPO w sprawie Macieja DobrowolskiegoPo 40. miesiącach Maciej Dobrowolski zwolniony z aresztuDo MSiT ws. dyskryminacji sportów nieolimpijskichDo MAiC ws. ograniczenia wstępu na sportowe imprezy masoweSpotkanie z Maciejem DobrowolskimRPO i sprawa kibica Macieja Dobrowolskiego. Rzecznik podsumowuje swoje działania w tej sprawieKasacja RPO w sprawie zakazu stadionowegoWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. zakazu wstępu na mecze dla kibiców spoza terenu powiatuSkuteczna interwencja RPO ws. nieuzasadnionej odmowy przejazdu rowerzystów w ramach Masy Krytycznej w KrakowieJak ochronimy mieszkańców miast przed hałaśliwymi imprezami masowymi? – Rzecznik pyta Ministra ŚrodowiskaPrzedstawiciele RPO na konferencji o prawach kibicówTortury na policji – Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, jak im zapobiegać