Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa pracownicze

Wsytąpienia, wnuioski i interwencje RPO (a także postępowania sądowe) dotyczące praw pracowniczych. Dane i argumenty prawne.

Prawa socjalne, prawo do godnej pracy to istotna część praw człowieka. Dlatego sprawy te sa przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
 • Odnośniki
 • Powiązane sprawy
 • Sądowe postępowania strategiczne RPO
Data: 
2018-01-15
Grafika: sylwetka ludzka

9 stycznia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie López Ribalda przeciwko Hiszpanii (skarga nr 1874/13)

Stan faktyczny

Skarżące były kasjerkami w sieci supermarketów w Hiszpanii. Sprawa dotyczyła ukrytego monitoringu wideo pracowników w hiszpańskiej sieci supermarketów z uwagi na podejrzenie kradzieży.

Data: 
2018-01-11
grafika: na szarym tle karetka pogotowia z czerwonym krzyżem
 • Część lekarzy zdecydowała się wypowiedzieć tzw. klauzulę op-out pozwalającą na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Niewystarczająca obsada lekarska może prowadzić do zamknięcia niektórych oddziałów.
 • Rzecznik od dawna alarmował, że nierozwiązany problem czasu pracy lekarzy stanowi zagrożenie zarówno dla pacjentów, jak i dla samych medyków – w ubiegłym roku dwoje lekarzy zmarło w trakcie wielogodzinnego dyżuru.
 • Jednak zdaniem Ministra Zdrowia obecnie nie można zrezygnować z elastycznego sposobu zatrudniania lekarzy.
Data: 
2018-01-08
Grafika: piłka nożna, koszykowa i tenisowa
 • RPO pyta Ministra Sportu o możliwość zawierania przez piłkarzy kontraktów opartych na przepisach prawa pracy.

 • Minister w odpowiedzi chce, aby sytuacja piłkarzy była przeanalizowana pod kątem zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy.

Data: 
2017-12-22
 • RPO alarmuje w sprawie narastającego niedoboru lekarzy.
 • Do tej pory godzili się oni na pracę ponad siły. Jednak teraz wypowiadają zgody na to. To kolejny etap zwracania uwagi na skalę problemu niedofinansowania służby zdrowia - po jesiennym proteście głodowym lekarzy-rezydentów.
 • Sytuacja jest na tyle groźna dla pacjentów, że rząd nie może się ograniczać do jej monitorowania.
 • Najważniejsze zdaniem RPO jest podjęcie dialogu z lekarzami.

Praca, wolność, solidarność – Dylematy (pół)peryferyjnych społeczeństw

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: mężczyzna stoi przy ekranie i prezentuje dane

Debatę zakończyła konkluzja, że  nie ma godności (wolności) bez godnej pracy. Przeczytajcie relację z panelu

Strony

logo - pracownik w kasku

Wsytąpienia, wnuioski i interwencje RPO (a także postępowania sądowe) dotyczące praw pracowniczych. Dane i argumenty prawne.

Prawa socjalne, prawo do godnej pracy to istotna część praw człowieka. Dlatego sprawy te sa przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 15. Wsparcie osób chorujących psychicznie na rynku pracy.Wsparcie osób chorujących psychicznie na rynku pracy.Wystąpienie RPO do premiera w sprawie umów cywilnoprawnychWniosek do TK ws. rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowychWyrok Trybunału ws. wysokości kwoty wolnej od podatku Wyrok Trybunału ws. osób zatrudnionych przez polskich pracodawców za granicąSąd Najwyższy o sposobie ustalania wysokości emerytury mieszanej górnikówWyrok TK ws. przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy służb mundurowychZasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 18. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy.Wystąpienia ws. wykluczania z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firm wyzyskujących pracownikówWystąpienie Do MON ws. rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwyWystąpienie do Ministra Rodziny oraz do MEN ws. ochrony nauczycielek w okresie ciąży przed zwolnieniem z pracyPrawo funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei do emerytury pomostowejPrawo do zrzeszania się w związkach zawodowych – RPO upomina się o wykonanie wyroku TKWystąpienie do Szefa Służby Celnej ws. wysokości uposażenia pobieranego za okres urlopu rodzicielskiego przez funkcjonariusza mężczyznęRPO i prawa urzędników. Rzecznik skarży do Trybunału zmiany w ustawie o służbie cywilnejWystąpienie do przewodniczących central związkowych ws. praw osób zatrudnionych do zrzeszania się w związkach zawodowychWykluczanie firm wyzyskujących pracowników – odpowiedź Głównego Inspektora PracyPrawo do zrzeszania się w związkach zawodowych – Minister o wykonaniu wyroku TKSprawa pani Katarzyny. Zatrudnienie pracowników ochrony – gdzie kończy się umowa o pracę a zaczyna umowa cywilnoprawna?Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej ws. warunków pracy w laboratoriach kryminalistycznych PolicjiWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. umożliwienia składania pozwów zbiorowych w sprawach z zakresu prawa pracyWarsztaty dot. budowania i wzmacniania roli związków zawodowych dla pracowników firm ochrony, cateringu i sprzątania Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyznPrawo do zrzeszania się w związkach zawodowych – odpowiedź Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”Spotkanie RPO z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych w sprawie praw pracowniczychWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. równego traktowania rodziców na rynku pracy"Wymóg jawności płac pomógłby walczyć z dyskryminacją", Onet.tvWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu zrzeszania się pracowników i prokuratorów IPN w związkach zawodowychMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na postulaty RPO w sprawie przeciwdziałania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyznW postępowaniu przetargowym można premiować firmy ochroniarskie zatrudniające młodszych pracowników. Ale to nie znaczy, że zwycięzca przetargu ma zwolnić starszychWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ws. stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby WięziennejMinister Antoni Macierewicz zgadza się z RPO w sprawie ochrony praw kobiet-żołnierzyPracownicy instytutów badawczych bez prawa do płatnego urlopu naukowego – minister dostrzega konieczność zmianJakie są standardy dotyczące wyrażania poglądów przez urzędników? Rzecznik bada sprawę m.in. w związku ze sprawą p. Kamila ZaradkiewiczaWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. prawa do odpoczynku w święta dla wszystkich pracujących w placówkach handlowychWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. ograniczeń praw pracowników naukowych i akademickich ze względu na wiekOkrągły stół na temat Work-Life Balance i dyskryminacji ze względu na rodzicielstwo oraz spotkanie Grupy Roboczej stowarzyszenia EQUINET Gender EqualityZielone Świątki, Boże Ciało.... Adam Bodnar: Każdy ma prawo do wypoczynkuSpotkanie w Gorzowie Wlkp.: o prawie pracy i prawach osób z niepełnosprawnościami. I jak zwykle - o uciążliwych inwestycjachMinister Obrony Narodowej podpisał decyzję w sprawie zniesienia w 2016 r. limitu awansowego w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz szeregowych zawodowychPo spotkaniu regionalnym w Gorzowie: wystąpienie RPO w sprawie płacy minimalnejWystąpienie do Ministra Rozwoju ws. braku przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy obsłudze żurawiWystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zapewnienia odpowiedniej liczby personelu pielęgniarek i położnychWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej ws. przepisów emerytalnych odnoszących się do żołnierzy powołanych do służby po 31 grudnia 2012 r.Kongres Podstawowej Opieki Zdrowotnej organizowanego przez Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych w SopocieWycofanie wniosku RPO z Trybunału Konstytucyjnego: pracownicy IPN mogą już należeć do związków zawodowychSprawa pani Katarzyny, pracowniczki agencji ochrony. Sąd pierwszej instancji przyznał jej rację: jej umowa zlecenia faktycznie była umową o pracęRPO: siedmiodniowy okres na odwołanie się od wypowiedzenia z pracy jest za krótki. Sprzeczny z Konstytucją Ochrona sygnalistów to nie zadanie dla resortu pracy – wyjaśnia MinisterstwoJak poprawić warunki pracy pielęgniarek i sprawić, by więcej osób chciało wykonywać ten zawód – Minister Zdrowia odpowiada na wystąpienie RPOZasady kandydowania na stanowisko starszego asystenta sędziego - wystąpienie do Ministra SprawiedliwościEfekt spotkania regionalnego w Gorzowie Wielkopolskim. Zapowiedź zmian w płacy minimalnejRzecznik pyta szefów służb mundurowych o zjawisko mobbingu, molestowania i dyskryminacjiKonfederacja Pracodawców Lewiatan angażuje się w społeczną kampanię na rzecz płacenia alimentówWystąpienie do MON w sprawie procedur, które ujawniają wrażliwe dane chorujących żołnierzyEfekt spotkania regionalnego w Słupsku. Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykluczenia wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych ze sfery regulowanej przepisami Karta Nauczyciela Sprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Rzecznik zajął się z urzędu sprawą śmierci anestezjolożkiGłówny Inspektor Pracy powiadomi RPO o efektach kontroli czasu pracy lekarzy w Centrum Dializa, gdzie pracowała zmarła anestezjolożkaWystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przedłużających się postępowań o ustalenie prawa do świadczeniaSprawa 200 zł. Kasacja RPO w sprawie próby zapłacenia pracownikowi-renciście dodatkowych pieniędzy na podstawie umowy wystawionej na żonęSenatorowie za inicjatywą ustawodawczą w sprawie emerytur kobiet z rocznika '53Rzecznik Praw Obywatelskich do Premier Beaty Szydło o współpracy w sprawie ochrony praw Polaków pracujących za granicą i przeciwdziałania dyskryminacjiCzy wszyscy współpracownicy muszą znać przyczyny niepełnosprawności kolegi? Rzecznik pisze do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychNie zapominajmy o Konstytucji. Odzyskajmy jej znaczenie także dla kultury - Adam Bodnar na Kongresie KulturyRPO spotkał się z przedstawicielkami Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women Państwowa Inspekcja Pracy informuje RPO o wynikach kontroli w szpitalu, gdzie na dyżurze zmarła lekarkaPoradnik „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców”RPO pyta Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zasady udostępniania danych osobowych pracodawcomDlaczego funkcjonariusze Służby Celnej nie mają takich praw emerytalnych jak przedstawiciele innych służb mundurowych? Rzecznik apeluje o wykonanie wyroku Trybunału w tej sprawieRzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy dziennikarza Polskiego Radia i jednocześnie działacza związku zawodowego, który został zwolniony z pracy„Europejska Karta Społeczna: wyzwania i szanse. 25-lecie członkostwa Polski w Radzie Europy”Świadczenia emerytalne funkcjonariuszy Służby CelnejRzecznik pyta Prezesa Radia RDC o poszanowanie swobody wypowiedzi w mediach publicznychRPO interweniuje w sprawie naruszenia zasady niezależności i rzetelności dziennikarskiej. Wystąpienia do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych oraz Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.RPO w obronie praw celników prosi Prezydenta o skierowanie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej do Trybunału KonstytucyjnegoWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zróżnicowania w uprawnieniach dwóch grup prokuratorów oraz sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynkuO prawach pracowników. Rzecznik rozmawia z Głównym Inspektorem PracyO etyce w biznesie. Konferencja ,,Biznes i Prawa Człowieka – Implementacja Wytycznych ONZ’’ w Biurze RPOCzy podniesienie poziomu płacy minimalnej od 1 stycznia nie sprawi, że prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stracą kolejne rodzinyCzy rada gminy może dowolnie obniżać wynagrodzenie wójta? RPO pisze w tej sprawie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejNaczelny Sąd Administracyjny - pilot rejsowy może zaskarżyć do sądu administracyjnego informację o istnieniu negatywnych przesłanek wstępu do strefy zastrzeżonej lotniskaPralnie chemiczne szkodliwe dla zdrowia? Rzecznik interweniuje w sprawie nieaktualnych przepisówWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o profilowaniu danych osób bezrobotnychRzecznik interweniuje w sprawie zaległości w wypłacie wynagrodzenia oraz świadczeń przysługujących pracownikom oraz byłym pracownikom jednej z sieci handlowych w KrakowieRPO wypracowuje stanowisko w sprawie "drugiej ustawy dezubekizacyjnej”Nabór do Straży Miejskiej przedmiotem wyroku NSA. Skuteczna skarga kasacyjna RPO.Spotkanie z przedstawicielami Forum Związków ZawodowychRzecznik interweniuje w sprawie nauczycielek z Zabrza, które wzięły udział w Czarnym ProteścieWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu przez policjantówPaństwowa Inspekcja Pracy sprawdza doniesienia prasowe, jakoby pracownicy Auchan musieli składać pracodawcy oświadczenia, czy dostają wsparcie z programu 500+Nie mogę dostać od byłej fabryki zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7), a jest mi ono potrzebne, bo niedługo przechodzę na emeryturę. Czy Rzecznik może mi pomóc?RPO: Kolejki do lekarzy można skrócić zatrudniając lekarzy z zagranicyJak wygląda pomoc dla zwalnianych pracowników krakowskiej sieci handlowej - Minister Pracy odpowiada RPOPrawo do emerytury pomostowej dla pracowników wykonujących pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (technik RTG).Konieczne jest uregulowanie w ustawie systemowej zasad ponoszenia odpowiedzialności za zaległe składki, należne z tytułu uznania po latach istnienia stosunku pracyOgraniczenie prawa pracowników tymczasowych do sądu pracy jest niekonstytucyjneRzecznik interweniuje w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela udostępniającego w mediach społecznościowych program satyrycznyMinister Zdrowia zainicjował prace nad adaptacją do polskiego prawa niemieckich rozwiązań prawnych dotyczących wydawania zezwoleń cudzoziemcom na pracę w zawodzie lekarzaNależy zmienić procedury naboru na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnegoRPO: Połączenie Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych może naruszać prawa pracowniczeOk. 500 pracowników spółki Praktiker Polska bez wynagrodzeń. BPT w Katowicach podejmuje sprawęCzy w związku z reformą oświaty nauczyciele stracą pracę? Rzecznik pisze do Ministra Edukacji NarodowejKodeks Etyki Lekarza Weterynarii może budzić wątpliwości konstytucyjneWystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie SądownictwaZachowanie uposażeń wraz z dodatkami o charakterze stałym - byłych funkcjonariuszy celnych - w dotychczasowej wysokościSprawa nierównego traktowania adiunktów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie u Rzecznika. Jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych - konferencja organizowana wspólnie przez Biuro RPO i Urząd Zamówień PublicznychFilip Memches i Krzysztof Gottesman pracują w Polskim Radiu. Gdyby doszło do ich zwolnienia po audycji z udziałem prof. Jana Hartmana, istotnie RPO miałby prawo się niepokoić – władze Polskiego Radia odpowiadają Rzecznikowi Praw ObywatelskichRzecznik ponownie pisze w sprawie praw pracowników Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości RolnychRPO w sprawie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej, którym nie zaproponowano przejścia do nowej Krajowej Administracji SkarbowejRPO pisze do Ministra Zdrowia w sprawie braku zatarcia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentystyCzy lekarzom powinien przysługiwać zwrot kosztów obrony w przypadku postępowań dyscyplinarnych?Czy w związku z reformą oświaty nauczyciele stracą pracę? Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada RPODziała już aplikacja do szacowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Co resort pracy robi, by ją rozpropagować?Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Czy te kwestie znalazły się w przygotowywanych przepisach z zakresu prawa pracy? RPO pyta Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejSprawa pana Grzegorza w TK: dlaczego przepisy każą ujawniać przyczynę niepełnosprawności na orzeczeniu?Zwolnienie dziennikarza z Polskiego Radia z powodu krytyki pracodawcy - nieuzasadnioneMonitorowanie korespondencji elektronicznej pracownika stanowiło naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencjiRzecznik pisze do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zatrudnienia piłkarzy oraz ich zabezpieczenia emerytalnegoRPO apeluje do Ministra Zdrowia o maksymalne normy czasu pracy dla personelu medycznegoEuropejski Dzień Równej PłacyCzy lekarz uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym może liczyć na zwrot kosztów obrony? Kolejne wystąpienie RPOPraca, wolność, solidarność – Dylematy (pół)peryferyjnych społeczeństwJak rząd chce zagwarantować ludziom dostęp do służby zdrowia w związku z przewidywanym drastycznym niedoborem lekarzy?Zatrudnienie i zabezpieczenie emerytalne sportowców profesjonalnychOdpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnych norm czasu pracy dla personelu medycznegoETPC: Ukryty monitoring kasjerek w supermarkecie skutkował naruszeniem ich prywatności