Godło RP

Rolnicy, obrót ziemią, dopłaty

Rzecznik zajmuje się sprawami ważnymi dla rolników, w tym dopłatami rolnymi i obrotem ziemią

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy
Data: 
2017-12-27
Zielony nowoczesny budynek z filarami
  • Transakcja rozpoczęta przed zaostrzeniem przepisów o obrocie ziemią z 30 kwietnia 2016 r. może być dokończona zgodnie ze starym prawem
Data: 
2017-11-30
Pola zboża

Rzecznik przystąpił do postępowania przed Sądem Najwyższym, w którym ma zostać rozstrzygnięte zagadnienie prawne dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (sygn. III CZP 83/17, IV.7005.23.2017).

Data: 
2017-11-21
Pola zboża

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich docierają skargi na ograniczenia praw właścicieli nieruchomości rolnych, wprowadzone ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: ustawa o wstrzymaniu sprzedaży). Jednym z podnoszonych problemów jest brak synchronizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako: u.k.u.r.) z przepisami Prawa geologicznego i górniczego (dalej jako: p.g.g.) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: u.g.n.).

Data: 
2017-09-29
Flaga Unii Europejskiej

Na czym polega problem?

Zgodnie z przepisami unijnymi mechanizm redukcji płatności polega na zmniejszeniu jednolitej płatności obszarowej o co najmniej 5% w odniesieniu do części kwoty przekraczającej 150 tys. euro. Poszczególne państwa członkowskie mogły wprowadzić również zasadę odliczania kosztów pracy od kwoty płatności podlegającej redukcji.

Strony

Grafika: kiełkująca roślina

Rzecznik zajmuje się sprawami ważnymi dla rolników, w tym dopłatami rolnymi i obrotem ziemią

Sprawę prowadzi: 

Odnośnik prowadzi do opisu zespołu prowadzącego sprawę

Do PRM ws. wykonania wyroku TK dot. zasad finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikówMinisterstwo o realizacji osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów WiejskichDo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminowego wypłacania dopłat dla rolnikówRPO i dopłaty bezpośrednie dla rolników. Odpowiedź Ministra RolnictwaWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. przyznawania pomocy finansowej na zalesianie gruntówWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zmian zasad i wysokości dopłat dla rolnikówWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zmian warunków przyznawania płatności ekologicznejWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. mechanizmu redukcji jednolitej płatności obszarowej Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. pobierania dopłat przez osoby bezprawnie użytkujące grunty Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. pobierania dopłat przez osoby bezprawnie użytkujące grunty Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. kryteriów przyznawania pomocy finansowej dla młodych rolnikówWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów ws. obrotu ziemią rolnąZmiany w ustawie o ustroju rolnym – zastrzeżenia RzecznikaMinister Rolnictwa zgadza się z RPO, że warto zmienić w Polsce zasady redukowania dopłat rolnych dla dużych gospodarstwProblem dopłat rolniczych pobieranych przez nieuprawnione osoby - odpowiedź Ministra RolnictwaKary administracyjne - o zmianę prawa apeluje RPO i Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczychWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. stawek płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowychSłubice. O problemach z nowymi przepisami o ziemi rolnej i o zadaniach dla społeczeństwa obywatelskiegoOsoby bezprawnie użytkujące grunty a dopłaty – odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsiSolidarny obowiązek podatkowy w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości – stanowisko Ministra FinansówRzecznik skarży do Trybunału przepisy o obrocie ziemią rolną"Poranek RDC", Polskie Radio RDC"Połączenie", Radio TOK FMZastrzeżenia RPO do ustawy o ustroju rolnym – kolejny wniosek w tej sprawie do TKTrzeba uregulować, kto może być gleboznawcą – Minister Rolnictwa przyznaje rację RPOTK: pięciokrotnie wyższe opłaty za gospodarowanie gruntami, do których nie ma się prawa, są konstytucyjne w przypadku działania w złej wierze.Rzecznik pisze do Prezesa KRUS w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych przy wydawaniu decyzji przyznających emerytury rolnicze z urzędu osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracyTrzeci wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący konstytucyjność przepisów o obrocie ziemią Sądowa kontrola działalności zlikwidowanej Komisji Majątkowej (zagadnienie prawne rozpatrywane przez siedmioosobowy skład NSA)Skarga kasacyjna RPO w sprawie reprywatyzacji w Michałowicach koło WarszawyPo interwencji RPO Ministerstwo Rolnictwa zajmuje się redukcją płatności obszarowych. Sprawa jest dyskutowana na forum Unii EuropejskiejPropozycje RPO uwzględnione w planie pracy NIKCo z wypłatami płatności redystrybucyjnych dla rolników?Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich o brakach wypłat płatności redystrybucyjnej za rok 2015Czy rolnik, który po 30 kwietnia 2016 r. nabył ziemię rolną od osób spoza najbliższej rodziny, może bez przeszkód podarować ją dzieciom? – przystąpienie RPO do zagadnienia prawnego rozpatrywanego przez Sąd Najwyższy (sprawa III CZP 24)Co z dopłatami unijnymi dla rolników? Rzecznik pyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiRPO: Połączenie Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych może naruszać prawa pracowniczeRzecznik monitoruje proces wdrożenia przez ARiMR systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat unijnych dla rolnikówSprawa drogi pod Ostrołęką. RPO składa skargę kasacyjną w interesie małżeństwa rolnikówSąd Najwyższy w interesie starszych rolników i zgodnie ze stanowiskiem RPO wydaje uchwałę w sprawie ustawy o obrocie ziemiąRzecznik ponownie pisze w sprawie praw pracowników Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości RolnychMinisterstwo Rolnictwa odpowiada RPO w sprawie redukcji płatności obszarowejOgraniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych a prawo górnicze i geologiczneWątpliwości RPO co do stosowania nowych przepisów o obrocie ziemią rolnąSąd Najwyższy zgodnie z argumentami RPO przyjął stanowisko korzystne dla osób sprzedających ziemię rolną