Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Rolnicy, obrót ziemią, dopłaty

Rzecznik zajmuje się sprawami ważnymi dla rolników, w tym dopłatami rolnymi i obrotem ziemią

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich o brakach wypłat płatności redystrybucyjnej za rok 2015

Data: 
2017-02-15
Grafika: kiełkująca roślina na szarym tle

Obecnie około 1,2 tys. rolników nie otrzymało jeszcze płatności dodatkowej za rok 2015.

W związku z przekazaniem przez ARiMR nowych informacji dotyczących powierzchni kwalifikującej się do wsparcia, Ministerstwo podjęło prace legislacyjne w celu skorygowania wysokości stawki płatności dodatkowej za 2015 r.

Co z wypłatami płatności redystrybucyjnych dla rolników?

Data: 
2017-01-19
Grafika: kiełkująca roślina na szarym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie artykułu prasowego powziął informację, że około 90 tysięcy rolników nie otrzymało należnej im płatności redystrybucyjnej za rok 2015. Przyczyną takiego stanu rzeczy miało być błędne wyliczenie stawki dopłat do hektara za rok 2015.

Propozycje RPO uwzględnione w planie pracy NIK

Data: 
2016-12-30
Grafika: otwarta dłoń i dłoń w znaku zwycięstwa V

Jak co roku, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała plan kontroli na nowy rok.   Powstaje on na podstawie uwag przesyłanych przez różne instytucje, w tym RPO, Sejm, Senat, i Premiera.

W planie pracy NIK na rok 2017 r. znalazły się dwa ważne postulaty rzecznika Praw Obywatelskich:

Po interwencji RPO Ministerstwo Rolnictwa zajmuje się redukcją płatności obszarowych. Sprawa jest dyskutowana na forum Unii Europejskiej

Data: 
2016-12-06
Grafika: kiełkująca roślina na pomarańczowym tle

Na czym polega problem?

Skarga kasacyjna RPO w sprawie reprywatyzacji w Michałowicach koło Warszawy

Data: 
2016-12-23
Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle

Grunty w Michałowicach zostały znacjonalizowane na podstawie dekretu o reformie rolnej z 1948 r. Teraz sądy orzekły, że stało się to bezprawnie – nie można tu było zastosować przepisów dekretu. Ale w ciągu 70 lat od nacjonalizacji ludzie kupowali w Michałowicach działki, stawiali domy. To w ich interesie składa skargę RPO.

Strony

Grafika: kiełkująca roślina

Rzecznik zajmuje się sprawami ważnymi dla rolników, w tym dopłatami rolnymi i obrotem ziemią

Sprawę prowadzi: 

Odnośnik prowadzi do opisu zespołu prowadzącego sprawę

Do PRM ws. wykonania wyroku TK dot. zasad finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikówMinisterstwo o realizacji osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów WiejskichDo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminowego wypłacania dopłat dla rolnikówRPO i dopłaty bezpośrednie dla rolników. Odpowiedź Ministra RolnictwaWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. przyznawania pomocy finansowej na zalesianie gruntówWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zmian zasad i wysokości dopłat dla rolnikówWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zmian warunków przyznawania płatności ekologicznejWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. mechanizmu redukcji jednolitej płatności obszarowej Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. pobierania dopłat przez osoby bezprawnie użytkujące grunty Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. pobierania dopłat przez osoby bezprawnie użytkujące grunty Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. kryteriów przyznawania pomocy finansowej dla młodych rolnikówWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów ws. obrotu ziemią rolnąZmiany w ustawie o ustroju rolnym – zastrzeżenia RzecznikaMinister Rolnictwa zgadza się z RPO, że warto zmienić w Polsce zasady redukowania dopłat rolnych dla dużych gospodarstwProblem dopłat rolniczych pobieranych przez nieuprawnione osoby - odpowiedź Ministra RolnictwaKary administracyjne - o zmianę prawa apeluje RPO i Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczychWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. stawek płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowychSłubice. O problemach z nowymi przepisami o ziemi rolnej i o zadaniach dla społeczeństwa obywatelskiegoOsoby bezprawnie użytkujące grunty a dopłaty – odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsiSolidarny obowiązek podatkowy w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości – stanowisko Ministra FinansówRzecznik skarży do Trybunału przepisy o obrocie ziemią rolną"Poranek RDC", Polskie Radio RDC"Połączenie", Radio TOK FMZastrzeżenia RPO do ustawy o ustroju rolnym – kolejny wniosek w tej sprawie do TKTrzeba uregulować, kto może być gleboznawcą – Minister Rolnictwa przyznaje rację RPOTK: pięciokrotnie wyższe opłaty za gospodarowanie gruntami, do których nie ma się prawa, są konstytucyjne w przypadku działania w złej wierze.Rzecznik pisze do Prezesa KRUS w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych przy wydawaniu decyzji przyznających emerytury rolnicze z urzędu osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracyTrzeci wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący konstytucyjność przepisów o obrocie ziemią Sądowa kontrola działalności zlikwidowanej Komisji Majątkowej (zagadnienie prawne rozpatrywane przez siedmioosobowy skład NSA)Skarga kasacyjna RPO w sprawie reprywatyzacji w Michałowicach koło WarszawyPo interwencji RPO Ministerstwo Rolnictwa zajmuje się redukcją płatności obszarowych. Sprawa jest dyskutowana na forum Unii EuropejskiejPropozycje RPO uwzględnione w planie pracy NIKCo z wypłatami płatności redystrybucyjnych dla rolników?Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich o brakach wypłat płatności redystrybucyjnej za rok 2015