Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Rolnicy, obrót ziemią, dopłaty

Rzecznik zajmuje się sprawami ważnymi dla rolników, w tym dopłatami rolnymi i obrotem ziemią

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Ministerstwo Rolnictwa odpowiada RPO w sprawie redukcji płatności obszarowej

Data: 
2017-09-29

Na czym polega problem?

Zgodnie z przepisami unijnymi mechanizm redukcji płatności polega na zmniejszeniu jednolitej płatności obszarowej o co najmniej 5% w odniesieniu do części kwoty przekraczającej 150 tys. euro. Poszczególne państwa członkowskie mogły wprowadzić również zasadę odliczania kosztów pracy od kwoty płatności podlegającej redukcji.

Rzecznik ponownie pisze w sprawie praw pracowników Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych

Data: 
2017-07-04

Rzecznik Praw Obywatelskich podtrzymuje swoje krytyczne stanowisko wobec regulacji zawartej w art. 51 Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ponieważ stwarza ona podstawę do podejmowania arbitralnych decyzji o przedstawieniu propozycji nowych warunków pracy tylko niektórym pracownikom likwidowanych agencji.

Sąd Najwyższy w interesie starszych rolników i zgodnie ze stanowiskiem RPO wydaje uchwałę w sprawie ustawy o obrocie ziemią

Data: 
2017-06-25
Grafika: droga i drzewo na szarym tle

Sąd Najwyższy podjął 22 czerwca uchwałę wyjaśniającą wątpliwości co do wykładni znowelizowanych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tzw. ustaw o obrocie ziemią rolną) - zgodną ze stanowiskiem Rzecznika (sprawa III CZP 24/17).

Chodzi o sytuację rolników, którzy przechodząc na emeryturę rolniczą chcieli przekazać ziemię dzieciom (również prowadzącym działalność rolniczą), ale którzy część swojej ziemi nabyli (od innych rolników) już po 30 kwietnia 2016 r., tj. po wejściu w życie tzw. ustawy o obrocie ziemią.

Sprawa drogi pod Ostrołęką. RPO składa skargę kasacyjną w interesie małżeństwa rolników

Data: 
2017-06-21
Grafika: droga i drzewo na szarym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną w sprawie państwa P.,  rolników, którym sądy odmówiły uznania nabycia ziemi przez zasiedzenie. Przedstawiając argumenty na ich rzecz RPO opisuje też generalny problem prawny: czy obywatele mają prawo odwołać się w swojej sprawie do Sądu Najwyższego, skoro ten poprawił sądową interpretację przepisów, ale już po prawomocnym orzeczeniu w ich konkretnej sprawie.

Rzecznik monitoruje proces wdrożenia przez ARiMR systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat unijnych dla rolników

Data: 
2017-06-06

Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach swojej działalności stale monitoruje proces przyznawania dopłat unijnych z perspektywy poszanowania praw rolników, w tym m.in. kwestie prawidłowego wdrożenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat.

Strony

Grafika: kiełkująca roślina

Rzecznik zajmuje się sprawami ważnymi dla rolników, w tym dopłatami rolnymi i obrotem ziemią

Sprawę prowadzi: 

Odnośnik prowadzi do opisu zespołu prowadzącego sprawę

Do PRM ws. wykonania wyroku TK dot. zasad finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikówMinisterstwo o realizacji osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów WiejskichDo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminowego wypłacania dopłat dla rolnikówRPO i dopłaty bezpośrednie dla rolników. Odpowiedź Ministra RolnictwaWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. przyznawania pomocy finansowej na zalesianie gruntówWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zmian zasad i wysokości dopłat dla rolnikówWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zmian warunków przyznawania płatności ekologicznejWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. mechanizmu redukcji jednolitej płatności obszarowej Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. pobierania dopłat przez osoby bezprawnie użytkujące grunty Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. pobierania dopłat przez osoby bezprawnie użytkujące grunty Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. kryteriów przyznawania pomocy finansowej dla młodych rolnikówWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów ws. obrotu ziemią rolnąZmiany w ustawie o ustroju rolnym – zastrzeżenia RzecznikaMinister Rolnictwa zgadza się z RPO, że warto zmienić w Polsce zasady redukowania dopłat rolnych dla dużych gospodarstwProblem dopłat rolniczych pobieranych przez nieuprawnione osoby - odpowiedź Ministra RolnictwaKary administracyjne - o zmianę prawa apeluje RPO i Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczychWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. stawek płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowychSłubice. O problemach z nowymi przepisami o ziemi rolnej i o zadaniach dla społeczeństwa obywatelskiegoOsoby bezprawnie użytkujące grunty a dopłaty – odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsiSolidarny obowiązek podatkowy w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości – stanowisko Ministra FinansówRzecznik skarży do Trybunału przepisy o obrocie ziemią rolną"Poranek RDC", Polskie Radio RDC"Połączenie", Radio TOK FMZastrzeżenia RPO do ustawy o ustroju rolnym – kolejny wniosek w tej sprawie do TKTrzeba uregulować, kto może być gleboznawcą – Minister Rolnictwa przyznaje rację RPOTK: pięciokrotnie wyższe opłaty za gospodarowanie gruntami, do których nie ma się prawa, są konstytucyjne w przypadku działania w złej wierze.Rzecznik pisze do Prezesa KRUS w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych przy wydawaniu decyzji przyznających emerytury rolnicze z urzędu osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracyTrzeci wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący konstytucyjność przepisów o obrocie ziemią Sądowa kontrola działalności zlikwidowanej Komisji Majątkowej (zagadnienie prawne rozpatrywane przez siedmioosobowy skład NSA)Skarga kasacyjna RPO w sprawie reprywatyzacji w Michałowicach koło WarszawyPo interwencji RPO Ministerstwo Rolnictwa zajmuje się redukcją płatności obszarowych. Sprawa jest dyskutowana na forum Unii EuropejskiejPropozycje RPO uwzględnione w planie pracy NIKCo z wypłatami płatności redystrybucyjnych dla rolników?Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich o brakach wypłat płatności redystrybucyjnej za rok 2015Czy rolnik, który po 30 kwietnia 2016 r. nabył ziemię rolną od osób spoza najbliższej rodziny, może bez przeszkód podarować ją dzieciom? – przystąpienie RPO do zagadnienia prawnego rozpatrywanego przez Sąd Najwyższy (sprawa III CZP 24)Co z dopłatami unijnymi dla rolników? Rzecznik pyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiRPO: Połączenie Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych może naruszać prawa pracowniczeRzecznik monitoruje proces wdrożenia przez ARiMR systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat unijnych dla rolnikówSprawa drogi pod Ostrołęką. RPO składa skargę kasacyjną w interesie małżeństwa rolnikówSąd Najwyższy w interesie starszych rolników i zgodnie ze stanowiskiem RPO wydaje uchwałę w sprawie ustawy o obrocie ziemiąRzecznik ponownie pisze w sprawie praw pracowników Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości RolnychMinisterstwo Rolnictwa odpowiada RPO w sprawie redukcji płatności obszarowej