Godło RP

Samorząd terytorialny

Rzecznik wspiera rozwiązywanie lokalnych sporów i konfliktów, i pomaga w poprawie prawa miejscowego.

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Powiązane sprawy
 • Sądowe postępowania strategiczne RPO
Data: 
2018-10-22
Krajobraz podmiejski, domy na horyzoncie, drzewo
 • Naczelny Sąd Administracyjny uchylił  decyzję ministra rolnictwa z 2013 r.  unieważniającą  nacjonalizację  gruntów w podwarszawskich Michałowicach z 1948 r.  oraz związany z nią wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Było to zgodne z postulatami Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanął on w obronie praw słusznie nabytych osób, które przez lata regulowały swoje sprawy majątkowe
Data: 
2018-10-16
Dwa puste drogowskazy w przeciwnych kierunkach
 • Na niespójność dwóch ustaw co do warunków zatrudniania w samorządzie osób, m.in. na podstawie wyboru, ponownie wskazuje Sejmowi Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Według ustawy o pracownikach samorządowych warunkiem jest m.in. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zgodnie zaś z Kodeksem wyborczym prawa wybieralności nie ma osoba prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Wątpliwości dotyczące wyborów samorządowych w Łodzi potwierdzają słuszność postulatu RPO z 2016 r., aby ustawowo naprawić tę niespójność 
Data: 
2018-09-28
Ludzie na widowni (sfotografowani od tyłu)

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę niewyświetlania filmu „Kler” w Ostrołęce.

Data: 
2018-07-04
Banknoty stuzłotowe

Zainteresowana dostała mandat za jazdę bez biletu. Potem sąd wydał nakaz zapłaty. Całą kwotę zapłaciła niezwłocznie matka interesantki. Niestety w opisie przelewu nie zaznaczyła ona, że płaci za córkę. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne nie zaksięgowało więc wpłaty na poczet zobowiązania i nie poinformowało o tym wpłacającej. Dlatego zainteresowana była przekonana, że mandat opłaciła.

Strony

Grafika: kościół, zabytkowa brama i fabryka

Rzecznik wspiera rozwiązywanie lokalnych sporów i konfliktów, i pomaga w poprawie prawa miejscowego.

Sprawę prowadzi: 

Odnośnik prowadzi do opisu zespołu prowadzącego sprawę

Wielkoduszna Wielkopolska – spotkanie Rzecznika z ks. abp Stanisławem Gądeckim i wiceprezydentem Poznania Arkadiuszem Stasicą oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego WielkopolskiW Poznaniu o prawach lokatorów. W debacie z RPO miasto i stowarzyszenie lokatorów wypracowuje rozwiązanieJak uzgadniać z mieszkańcami kłopotliwe inwestycje? Sympozjum Obywatelskie we Wrześni o roli samorządu w kształtowaniu postaw obywatelskichZasady pobierania opłaty miejscowej w Toruniu - skarga kasacyjna RPO uwzględnionaInformacja RPO na temat manifestacji Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Młodzieży Wszechpolskiej, zorganizowanych w Białymstoku 16 kwietnia 2016 r.Wystąpienie do Prezydenta Miasta Krakowa ws. odmowy przejazdu rowerzystów w ramach Masy KrytycznejWydawanie prasy przez władze samorządowe – minister podziela wątpliwości RPOOpłaty dla mieszkańca za parkowanie w strefie płatnego parkowania – interwencja Pełnomocnika Terenowego RPO w GdańskuWystąpienie do przewodniczącego sejmowej komisji w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta)Adam Bodnar w Opolu i Dobrzeniu Wielkim rozmawiał z władzami samorządowymi i mieszkańcami na temat decyzji o poszerzeniu granic miastaZa wysokie opłaty dla mieszkańców strefy płatnego parkowania Dlaczego od czasu powodzi w 2014 r. brzegi Białej nie są zabezpieczone?Zasady pobierania opłaty miejscowej w Toruniu - WSA podziela stanowisko RPOPlaża z parkingiem za 500 zł? RPO pyta o to władze GdańskaCzy przepisy pozwalające wyprosić obywateli z posiedzenia komisji rewizyjnej w Witnicy są w porządku?Adam Bodnar w Opolu - kolejne spotkanie w sprawie zmiany granic miastaPrezydent miasta nie może zakazać udzielania dziennikarzowi informacji – wystąpienie RPO do prezydenta SopotuSprawa płotu i tego, czy zagradza jedyny dojazd do domuUlgi w opłacie za śmieci dla rodzin wielodzietnych w gminie StawigudaWSA w Warszawie oddalił skargę RPO na przepisy o parkowaniu w RadomiuRPO o reprywatyzacji: wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z siedmioma konkretnymi postulatamiGdańskie Muzeum II Wojny Światowej – Rzecznik skarży decyzję Ministra Kultury do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieWitnica zmienia przepisy w sprawie wstępu mieszkańców na posiedzenie komisji rewizyjnejOpłata miejscowa w Zakopanem. Rzecznik wnosi o uchylenie uchwały Rady Miasta. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie Trybunału KonstytucyjnegoCzy zakazy wyprowadzania psów są umieszczane zgodnie z prawem? Rzecznik bada sprawę Wyproszenie z posiedzenia komisji rady gminy bez podstawy ustawowej jest bezprawne – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w KrakowieMSWiA informuje, że Sejm zainteresowany jest debatą o zasadach zmiany granic gminMinisterstwo Środowiska pracuje nad wprowadzeniem przepisów antyodorowych – czyżby przełom po 10 latach starań Rzecznika?Spotkanie z ekspertami na temat poszerzenia granic OpolaKolejne spotkanie w sprawie granic OpolaCzy straż miejska przekroczyła uprawnienia? Sprawa powalenia na ziemię ojca przedszkolaka Problem granic Opola może rozwiązać dziś już tylko Trybunał Konstytucyjny – RPO przystępuje do skargi konstytucyjnej społeczności gmin graniczących z OpolemRzecznik rozmawia z samorządowcami o problemach osób chorujących psychicznieRozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. akt I OSK 1916/16). Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie opłat za odholowywanie pojazdówCzy rada gminy może dowolnie obniżać wynagrodzenie wójta? RPO pisze w tej sprawie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejWystąpienie w sprawie zarzutów kierowanych pod adresem sztuki „Nasza przemoc, wasza przemoc” ("Naše nasilje i vaše nasilje")Czy mieszkańcy Warszawy będą mogli swobodnie korzystać z Parku Natolińskiego? RPO interweniuje w Ministerstwie Skarbu PaństwaZmiana granic Opola: Co z językiem mniejszości narodowych zamieszkujących przyłączane gminy? RPO pisze do Prezes Rady MinistrówCzy mieszkańcy Warszawy, którym ratusz umorzył długi, będą musieli zapłacić podatek? Rzecznik interweniuje w sprawie zmiany interpretacji podatkowejDostępność wsparcia środowiskowego dla osób starszych w perspektywie przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiegoSkarga kasacyjna RPO w sprawie reprywatyzacji w Michałowicach koło WarszawyCzy właściciel zreprywatyzowanej nieruchomości może żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie od gminy (Skarbu Państwa), czy bezpośrednio od najemców zajmowanych lokali?Konflikt dotyczący granic Opola – możliwe rozwiązaniaCo dalej z mieszkańcami „mieszkań przejściowych” w Bielsku-Białej? Interweniuje Pełnomocnik Terenowy w KatowicachNiebezpieczny odcinek drogi osiedlowej w Siemianowicach Śląskich. Rzecznik interweniuje na prośbę mieszkańców.RPO: Trzeba uregulować kwestie wyboru sołtysa i rady sołeckiejCzy każdy może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, nawet jeśli jest na niej rozpoznawana skarga osoby prywatnej? Rzecznika bada sprawę."Przyszłością są powiatowe centra zdrowia psychicznego", WartoWiedzieć.plStrefa płatnego parkowania w Nysie. Rozprawa przed WSA w Opolu zakończona sukcesemZa mało mieszkań chronionych, socjalnych i komunalnych dla młodzieży opuszczającej placówki. Rzecznik interweniujeOsoby poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mogą dostać się na basen w Sopocie. Rzecznik zna przyczynę.O pracy koronera, lokalnych powodziach i problemach przedsiębiorców – Adam Bodnar z wizytą w powiecie lubańskimCo z problemami warszawskich lokatorów z budynków objętych roszczeniami? RPO rozpoczyna współpracę z Pełnomocnikiem Prezydenta m. st. WarszawyKomentarz Rzecznika Praw Obywatelskich do umorzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącego powiększenia OpolaCzy każdy ma prawo przysłuchiwać się obradom Komisji Rewizyjnej Rady Miasta? Rzecznik czeka na wyjaśnieniaWyrok WSA w Bydgoszczy – pobieranie opłat w soboty za parkowanie w bydgoskiej strefie płatnego parkowania niezgodne z prawemUsuwanie skutków powodzi. RPO pisze do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zróżnicowania zasad udzielania dotacji na ten celDlaczego nie wszystkie samorządy zgłaszają dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej? Wspólne wystąpienie RPO i RPDNależy zmienić procedury naboru na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnegoZnalazł się sposób na przeciwdziałanie uciążliwym zapachom? – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie kompostowni na warszawskim RadiowieNie będzie podatku od umorzonych należności czynszowych Nielegalne składowiska odpadów w Brzegu i Pogorzeli zlikwidowane – informuje zastępca Prokuratora Regionalnego we WrocławiuWłaściciel nieruchomości, przez którą przebiegają urządzenia wodociągowe gminy, może żądać ustanowienia służebności oraz dochodzić od gminy wynagrodzenia za korzystanie z jego własnościPostanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie kontroli sądów administracyjnych nad działalnością zlikwidowanej Komisji Majątkowej (II OPS 1/08)Uchwała Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z lokali w kamienicach odzyskanych przez byłych właścicieli (III CZP 84/16)Sądowa kontrola działalności Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych ŻydowskichZastępca RPO na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów PolskichRzecznik po raz kolejny zwraca uwagę na nierozwiązane problemy związane z reprywatyzacjąRPO w wyjątkowej bibliotece w Rumii„Lokalna polityka senioralna jako gwarancja realizacji praw osób starszych. Od dobrych praktyk do rozwiązań systemowych”. Konferencja w PileEfekt spotkania regionalnego w Gnieźnie: eksperci Biura RPO rozmawiają z mieszkańcami osiedla koło Wrześni otaczanego przez fermy zwierząt hodowlanych W Warszawie uruchomiono mobilną łaźnię dla bezdomnychOpłaty za odholowywanie samochodów w Gdyni – WSA w Gdańsku uwzględnił skargę RzecznikaSuper Samorządy nagrodzone. RPO na gali finałowej konkursuWSA w Krakowie uwzględnił skargę Rzecznika na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zakazu używania na obszarze zbiornika Czorsztyn – Niedzica jednostek pływających z napędem spalinowym Europejski Trybunał Praw Człowieka: Naruszenie wolności politycznej debaty w Polsce w sprawie z listopada 2010 r.Dlaczego więzień nie może się starać o lokal socjalny? Rzecznik wyjaśnia sprawę.Opłata miejscowa w Zakopanem niezgodna z prawem – wyrok WSA w KrakowieRada Miejska w Kowarach zmienia zasady wynajmu lokali po interwencji Rzecznika.Po katastrofalnej nawałnicy na Pomorzu RPO zbiera informacje o tym, jak zadziałały systemy ostrzegania, kto i kiedy niósł pomoc i co jeszcze warto zrobić dla poszkodowanychMandat za wyprowadzanie psa na zapas piachu do posypywania chodników? WSA zgadza się z RzecznikiemPo interwencji Rzecznika kilkudziesięciu właścicieli działek letniskowych będzie mogło odzyskać niesłusznie pobrane opłaty za śmieciPrawo jest dla ludzi. Spotkanie z mieszkańcami dotyczące próby przyłączenia do Drawska Pomorskiego gminy OstrowiceSzanse i zagrożenia dla gminy Czaplinek. Spotkanie RPO z mieszkańcami i samorządowcamiOpłaty za odholowywanie samochodów w Łodzi – WSA w Łodzi uwzględnił skargę RzecznikaOsoby z niepełnosprawnością ruchową będą mogły korzystać z przejścia podziemnego przy Placu Bohaterów Getta w Krakowie także po godzinie 19RPO przystępuje do skargi konstytucyjnej na przepisy ograniczające prawa wnioskujących o pieniądze z UE, w sytuacji, gdy w trakcie procedury kwota przeznaczona na projekt się wyczerpieOpłaty za odholowanie samochodów w Legnicy niezgodne z prawem – WSA we Wrocławiu uwzględnił skargę RzecznikaWpis do gminnej ewidencji zabytkówDla ważności głosu poparcia wniosku o referendum lokalne niezbędne są kompletne dane mieszkańca – uchwała NSAOd 1 stycznia 2018 r. ustawowe zwolnienie umorzonych należności czynszowychOpłaty za odholowywanie samochodów w Szczecinie – WSA uwzględnił skargę RzecznikaCzy strażnicy miejscy powinni mieć prawo do emerytury pomostowej? Sukces RPO przed NSA - mieszkańcy Radiowa z szansą na czystsze powietrze WSA w Krakowie uwzględnił skargę RPO na uchwałę Rady TarnowaWSA zbada skargę RPO na opłaty w stolicy za odholowywanie aut Czy Zakopane ma prawo pobierać opłatę miejscową wobec złej jakości powietrza - rozprawa w NSA NSA: Zakopane nie miało prawa pobierać opłaty miejscowej Opłaty za odholowanie pojazdów w Łodzi za 2016 rok niezgodne z prawemOpłaty za odholowanie samochodów w Lublinie niezgodne z prawem – WSA w Lublinie uwzględnił skargę RzecznikaSąd oddalił pozew RPO w sprawie Romów z LimanowejApelacja RPO w sprawie Romów z LimanowejCzy blokady samochodowe zakładane przez prywatne firmy są legalne? Dalszy ciąg sprawy.Rzecznik wyjaśnia sprawę kupców z SolinyWystąpienie RPO Adama Bodnara „Wady aktów prawa miejscowego na przykładzie skarg wnoszonych przez Rzecznika do sądów administracyjnych" na XXV Zjeździe Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania AdministracyjnegoZapłaciła za jazdę bez biletu, a i tak komornik prowadził egzekucję. Rzecznik interweniujeSprawa wyświetlania filmu „Kler” w Ostrołęce – RPO zajmie się sprawąKto nie może objąć funkcji w samorządzie? RPO ponownie apeluje, by Sejm usunął niespójność dwóch ustawNSA uchylił decyzje ws. głośnej reprywatyzacji w Michałowicach. Skargę kasacyjną złożył m.in. RPO