Godło RP

Studenci, uczelnie, opłaty i stypendia

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy
Data: 
2016-11-15
Grafika: czapka studencka

Dariusz Supeł i Joanna Subko z Biura RPO uczestniczyli w szkoleniu mentorów – opiekunów zagranicznych studentów na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie spotkania zostały omówione kwestie antydyskryminacji, równego traktowania i mowy nienawiści. Zaproszenie na szkolenie było wynikiem spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z organizatorami projektu „Mentor” podczas konsultacji regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim w dniach 3-5 listopada 2016 r. 

Data: 
2016-12-03
zdjęcie: przy stole tyłem siedzą cztery osoby, po drugiej stronie stołu są dwaj mężczyźni

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z Nigeryjczykiem, który w zeszłym tygodniu został zaatakowany na jednej z warszawskich ulic, gdy wracał z zakupów. Mężczyzna jest doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu uczestniczyła żona pobitego, a także drugi doktorant i przedstawicielka Wydziału Orientalistycznego UW, na którym studiują obaj mężczyźni.

Data: 
2016-11-14
Grafika: czapka studencka

Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania m.in. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość. Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania. W sprawie napaści na studenta Politechniki Gdańskiej pochodzącego z Indii, podjętej z urzędu przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a prowadzonej przez Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku, organy ścigania reagują prawidłowo. BPG.518.5.2016

Data: 
2016-11-04
Zdjęcie: aula akademicka pelna ludzi

- Prawo konstytucyjne wreszcie zaczęło budzić emocje. Z jednej strony ogromne zainteresowanie, z drugiej - obawy - mówili gospodarze spotkania z RPO na  Wydziale Prawa i Administracji UMK.  Na spotkanie z Adamem Bodnarem przyszło około 300 osób.

Wykład Adama Bodnara dotyczył tego, jak respektować prawa konstytucyjne, gdy Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie wypełniać w pełni swoich zadań.

Data: 
2016-11-03
Zdjęcie: Kilkanaście osób na sali wykładowej, mężczyzna mówi na stojąco

Toruń to duży ośrodek akademicki. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika kształci się w samym Toruniku prawie 20 tys. studentów. 180 z nich to cudzoziemcy. Problem fali ksenofobii i agresji wobec cudzoziemców dotyka więc uczelnie boleśnie.

Strony

Do MNiSW ws. systemu stypendiów socjalnych Do MNiSW ws. możliwości pobierania stypendium specjalnego przez studentów z niepełnosprawnościamiDo MNiSW ws. braku pełnego dostępu cudzoziemców do nauki w szkołach wyższych Do MON ws. refundacji kosztów nauki żołnierzy zawodowych w uczelniach wojskowychDo MNiSW ws. wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na studiaDo MNiSW ws. kryteriów przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczneWystąpienie do MNiSW ws. dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościamiDo MNiSW ws. systemu finansowania uczelni artystycznychStypendium dla studentów z niepełnosprawnościami - wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoKonin - spotkanie Adama Bodnara 21 marcaStudenci prawa pytają o Trybunał KonstytucyjnySpotkanie ze studentami programu ErasmusRPO będzie monitorował postępowanie w sprawach napaści na zagranicznych studentów w Bydgoszczy i pobicia Czeczenki w ŁomżyPrzeciwdziałania przemocy motywowanej nienawiścią wobec studiujących w Polsce cudzoziemców - wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoPobieranie przez uczelnie wyższe nadmiernych opłat rekrutacyjnych – wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoRPO we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów zorganizował konferencję dotyczącą zagadnień związanych z samorządnością studencką i przestrzeganiem praw studentówPo pobiciu zagranicznych studentów w Bydgoszczy – policja wyjaśnia, co robi w sprawieWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących dostępu do pytań z przeprowadzonych już państwowych egzaminówWysokość opłat rekrutacyjnych na studia – odpowiedź MNiSWWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia wyższe osób z tzw. starą maturąWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu w zakresie współpracy władz uczelni z samorządem studenckimWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia prowadzonej przez Akademię Wychowania Fizycznego w PoznaniuWystąpienia do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie przypadków dyskryminacji na uczelniach wyższychRPO podjął z urzędu dwie sprawy dotyczące cudzoziemców Rektorzy bezradni wobec aktów wrogości do studentów-cudzoziemcówJak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu walczy z ksenofobią i dba o swoich zagranicznych studentów"Jak respektować prawa konstytucyjne, gdy Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie wypełniać w pełni swoich zadań?". Spotkanie z wykładowcami i studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja KopernikaZdarzenie z udziałem studenta Politechniki Gdańskiej z Indii. Rzecznik zbadał sprawę.Adam Bodnar spotkał się z pobitym doktorantem z NigeriiSpotkanie na UMK w Toruniu z mentorami studentów zagranicznychRektor Uniwersytetu w Białymstoku odpowiada RPO w sprawie artykułu prof. UwB na temat studentów z niepełnosprawnościamiRzecznik pyta Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwestię rekrutacji na wyższe uczelnie na podstawie tzw. „starej matury”Nieprawidłowości dotyczące procedur rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą studentów na kierunkach lekarskich i lekarsko-stomatologicznychAdam Bodnar na Uniwersyteckich Dniach Dyplomacji na Uniwersytecie WarszawskimSprawa łączenia stypendiów studenckich za wyniki w nauce z świadczeniami z pomocy społecznejSprawa nierównego traktowania adiunktów Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieRPO: Brakuje przepisów dotyczących postępowania w przypadku śmierci członka komisji rozprawy doktorskiejStanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące postępowania w przypadku śmierci członka komisji rozprawy doktorskiejRzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu habilitacyjnymRówny dostęp do edukacji wyższej dla absolwentów szkół ponadpodstawowychWyniki tzw. starej matury nie są uwzględniane podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskichSpotkanie z kadrą i studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej. RPO o sposobach walki z agresją motywowaną uprzedzeniami i dyskryminacjąRPO w sprawie rekrutacji na studia maturzystów, których prace zostały błędnie ocenione przez komisje egzaminacyjneCzy można zaskarżyć odmowę przyjęcia na studia podyplomowe?"Biorąc Konstytucję poważnie. Ochrona praw i wolności człowieka po kryzysie konstytucyjnym" – wykład Adama Bodnara na Uniwersytecie WarszawskimMłody naukowiec może mieć więcej niż 35 lat. RPO pisze do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoRPO w sprawie wykorzystania instytucji wygaśnięcia stosunków pracy wobec pracowników Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany MiędzynarodowejStopień trudności matury ma znaczenie - RPO wystąpił do Ministra Zdrowia i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichProkurator: interwencja na konferencji naukowej - zgodna z prawem. RPO: to podważenie konstytucyjnej gwarancji autonomii uczelniRPO: Dożywotnie zatrudnianie sędziów TK, SN i NSA na uczelniach narusza trzy zasady Konstytucji RP