Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Studenci, uczelnie, opłaty i stypendia

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Rektorzy bezradni wobec aktów wrogości do studentów-cudzoziemców

Data: 
2016-10-24
Grafika: czapka studencka

W reakcji na przekazane uczelniom pismo Pana Rzecznika, wraz z informacjami o podejmowanych działaniach docierają do KRASP sygnały wskazujące na ograniczoną skuteczność działań podejmowanych w środowisku akademickim w sytuacji, gdy incydenty okazania braku szacunku lub demonstrowania jawnej wrogości w stosunku do studentów obcokrajowców są bagatelizowane przez organy państwa i właściwe służby, a rektorzy przekazujący informacje o takich incydentach otrzymują w odpowiedzi informacje o niskim udziale procentowym tej formy przestępczości.

RPO podjął z urzędu dwie sprawy dotyczące cudzoziemców

Data: 
2016-10-11
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na pomarańczowym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę pobicia w Toruniu studenta pochodzenia tureckiego, o czym informowały media. W związku z tym RPO zwróci się m.in. do komendy Policji w Toruniu z prośbą o udzielenie informacji na temat etapu prowadzonego postępowania, jak również o zbadanie sprawy pod kątem ksenofobicznej motywacji działania sprawcy.

Wystąpienia do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie przypadków dyskryminacji na uczelniach wyższych

Data: 
2016-09-27
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Rzecznik zwrócił się z apelem do Przewodniczących o podjęcie działań zapewniających środowisku akademickiemu otwarcie na wielokulturowość i różnorodność.

Rzecznik, który zgodnie z ustawą o równym traktowaniu, pełni rolę strażnika tych praw, jest zaniepokojony rosnącą falą dyskryminacji ze względu na wyznanie, narodowość czy płeć, do których coraz częściej dochodzi na polskich uczelniach.

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia prowadzonej przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Data: 
2016-08-18
Grafika: okulary i książki na pomarańczowym tle

Zgodnie z doniesieniami medialnymi poznańska AWF prowadziła rekrutację na studia w oparciu o kolejność zgłoszeń kandydatów, bez uwzględniania wyników egzaminów maturalnych czy innych osiągnięć kandydatów. Sposób rekrutacji wymógł na osobach ubiegających się o przyjęcie wielogodzinne oczekiwanie w kolejce przed uczelnią.

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu w zakresie współpracy władz uczelni z samorządem studenckim

Data: 
2016-08-17
Grafika: okulary i książki na pomarańczowym tle

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, którzy wskazują na liczne nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania tej uczelni w zakresie organizowania samorządności studenckiej i kontaktów władz uczelni ze studentami.

Strony

Do MNiSW ws. systemu stypendiów socjalnych Do MNiSW ws. możliwości pobierania stypendium specjalnego przez studentów z niepełnosprawnościamiDo MNiSW ws. braku pełnego dostępu cudzoziemców do nauki w szkołach wyższych Do MON ws. refundacji kosztów nauki żołnierzy zawodowych w uczelniach wojskowychDo MNiSW ws. wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na studiaDo MNiSW ws. kryteriów przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczneWystąpienie do MNiSW ws. dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościamiDo MNiSW ws. systemu finansowania uczelni artystycznychStypendium dla studentów z niepełnosprawnościami - wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoKonin - spotkanie Adama Bodnara 21 marcaStudenci prawa pytają o Trybunał KonstytucyjnySpotkanie ze studentami programu ErasmusRPO będzie monitorował postępowanie w sprawach napaści na zagranicznych studentów w Bydgoszczy i pobicia Czeczenki w ŁomżyPrzeciwdziałania przemocy motywowanej nienawiścią wobec studiujących w Polsce cudzoziemców - wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoPobieranie przez uczelnie wyższe nadmiernych opłat rekrutacyjnych – wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoRPO we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów zorganizował konferencję dotyczącą zagadnień związanych z samorządnością studencką i przestrzeganiem praw studentówPo pobiciu zagranicznych studentów w Bydgoszczy – policja wyjaśnia, co robi w sprawieWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących dostępu do pytań z przeprowadzonych już państwowych egzaminówWysokość opłat rekrutacyjnych na studia – odpowiedź MNiSWWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia wyższe osób z tzw. starą maturąWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu w zakresie współpracy władz uczelni z samorządem studenckimWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia prowadzonej przez Akademię Wychowania Fizycznego w PoznaniuWystąpienia do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie przypadków dyskryminacji na uczelniach wyższychRPO podjął z urzędu dwie sprawy dotyczące cudzoziemców Rektorzy bezradni wobec aktów wrogości do studentów-cudzoziemcówJak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu walczy z ksenofobią i dba o swoich zagranicznych studentów"Jak respektować prawa konstytucyjne, gdy Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie wypełniać w pełni swoich zadań?". Spotkanie z wykładowcami i studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja KopernikaZdarzenie z udziałem studenta Politechniki Gdańskiej z Indii. Rzecznik zbadał sprawę.Adam Bodnar spotkał się z pobitym doktorantem z NigeriiSpotkanie na UMK w Toruniu z mentorami studentów zagranicznychRektor Uniwersytetu w Białymstoku odpowiada RPO w sprawie artykułu prof. UwB na temat studentów z niepełnosprawnościamiRzecznik pyta Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwestię rekrutacji na wyższe uczelnie na podstawie tzw. „starej matury”Nieprawidłowości dotyczące procedur rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą studentów na kierunkach lekarskich i lekarsko-stomatologicznychAdam Bodnar na Uniwersyteckich Dniach Dyplomacji na Uniwersytecie WarszawskimSprawa łączenia stypendiów studenckich za wyniki w nauce z świadczeniami z pomocy społecznejSprawa nierównego traktowania adiunktów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie u Rzecznika. RPO: Brakuje przepisów dotyczących postępowania w przypadku śmierci członka komisji rozprawy doktorskiejStanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące postępowania w przypadku śmierci członka komisji rozprawy doktorskiejRzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu habilitacyjnymRówny dostęp do edukacji wyższej dla absolwentów szkół ponadpodstawowychWyniki tzw. starej matury nie są uwzględniane podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskichSpotkanie z kadrą i studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej. RPO o sposobach walki z agresją motywowaną uprzedzeniami i dyskryminacjąRPO w sprawie rekrutacji na studia maturzystów, których prace zostały błędnie ocenione przez komisje egzaminacyjneCzy można zaskarżyć odmowę przyjęcia na studia podyplomowe?"Biorąc Konstytucję poważnie. Ochrona praw i wolności człowieka po kryzysie konstytucyjnym" – wykład Adama Bodnara na Uniwersytecie Warszawskim