Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Studenci, uczelnie, opłaty i stypendia

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Konin - spotkanie Adama Bodnara 21 marca

RPO rozmawia z kobietą na wózku w czerwonej sukni
Data: 
2016-03-21

Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami - wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data: 
2016-05-24
Grafika: na szarym tle paragraf na wózku inwalidzkim

Rzecznik Praw Obywatelskich od dłuższego czasu zabiega o zmianę regulacji prawnych, które uniemożliwiają studentom z niepełnosprawnościami pobieranie stypendium specjalnego na drugim kierunku studiów. W wystąpieniu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznik zwraca się z pytaniem, czy planowane jest wprowadzenie stosownych zmian do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Stypendium specjalne ułatwiłoby studentom z niepełnosprawnościami zdobycie dodatkowych kwalifikacji, a w konsekwencji sprzyjałoby wyrównaniu ich szans na rynku pracy.

Do MNiSW ws. systemu finansowania uczelni artystycznych

Data: 
2016-02-18

W skargach do Rzecznika wskazano na zróżnicowanie wysokości dotacji na jednego studenta pomiędzy poszczególnymi uczelniami artystycznymi w Polsce. Różnica w dotacji może wynosić w praktyce nawet 100%. Obecny system finansowania uczelni artystycznych oceniany jest jako niesprawiedliwy i niezgodny z konstytucyjną zasadą równości. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Wystąpienie do MNiSW ws. dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami

Data: 
2015-12-01

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił w wystąpieniu najważniejsze wnioski z raportu pt. „Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia”, przygotowanym w związku z pełnioną przez Rzecznika rolą niezależnego mechanizmu do spraw popierania, ochrony i monitorowania wdrażania w Polsce Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Konstytucyjne prawo do nauki osób z niepełnosprawnościami w rzeczywistości podlega licznym ograniczeniom.

Do MNiSW ws. kryteriów przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne

Data: 
2015-09-25

W wystąpieniu Rzecznik porusza kwestię kryteriów przyznawania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016, zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydanym na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W poprzednim stanie prawnym przepisy nie uzależniały przyznania stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne od typu studiów.

Strony

Do MNiSW ws. systemu stypendiów socjalnych Do MNiSW ws. możliwości pobierania stypendium specjalnego przez studentów z niepełnosprawnościamiDo MNiSW ws. braku pełnego dostępu cudzoziemców do nauki w szkołach wyższych Do MON ws. refundacji kosztów nauki żołnierzy zawodowych w uczelniach wojskowychDo MNiSW ws. wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na studiaDo MNiSW ws. kryteriów przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczneWystąpienie do MNiSW ws. dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościamiDo MNiSW ws. systemu finansowania uczelni artystycznychStypendium dla studentów z niepełnosprawnościami - wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoKonin - spotkanie Adama Bodnara 21 marcaStudenci prawa pytają o Trybunał KonstytucyjnySpotkanie ze studentami programu ErasmusRPO będzie monitorował postępowanie w sprawach napaści na zagranicznych studentów w Bydgoszczy i pobicia Czeczenki w ŁomżyPrzeciwdziałania przemocy motywowanej nienawiścią wobec studiujących w Polsce cudzoziemców - wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoPobieranie przez uczelnie wyższe nadmiernych opłat rekrutacyjnych – wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoRPO we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów zorganizował konferencję dotyczącą zagadnień związanych z samorządnością studencką i przestrzeganiem praw studentówPo pobiciu zagranicznych studentów w Bydgoszczy – policja wyjaśnia, co robi w sprawieWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących dostępu do pytań z przeprowadzonych już państwowych egzaminówWysokość opłat rekrutacyjnych na studia – odpowiedź MNiSWWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia wyższe osób z tzw. starą maturąWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu w zakresie współpracy władz uczelni z samorządem studenckimWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia prowadzonej przez Akademię Wychowania Fizycznego w PoznaniuWystąpienia do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie przypadków dyskryminacji na uczelniach wyższychRPO podjął z urzędu dwie sprawy dotyczące cudzoziemców Rektorzy bezradni wobec aktów wrogości do studentów-cudzoziemcówJak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu walczy z ksenofobią i dba o swoich zagranicznych studentów"Jak respektować prawa konstytucyjne, gdy Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie wypełniać w pełni swoich zadań?". Spotkanie z wykładowcami i studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja KopernikaZdarzenie z udziałem studenta Politechniki Gdańskiej z Indii. Rzecznik zbadał sprawę.Adam Bodnar spotkał się z pobitym doktorantem z NigeriiSpotkanie na UMK w Toruniu z mentorami studentów zagranicznychRektor Uniwersytetu w Białymstoku odpowiada RPO w sprawie artykułu prof. UwB na temat studentów z niepełnosprawnościamiRzecznik pyta Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwestię rekrutacji na wyższe uczelnie na podstawie tzw. „starej matury”Nieprawidłowości dotyczące procedur rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą studentów na kierunkach lekarskich i lekarsko-stomatologicznychAdam Bodnar na Uniwersyteckich Dniach Dyplomacji na Uniwersytecie WarszawskimSprawa łączenia stypendiów studenckich za wyniki w nauce z świadczeniami z pomocy społecznejSprawa nierównego traktowania adiunktów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie u Rzecznika. RPO: Brakuje przepisów dotyczących postępowania w przypadku śmierci członka komisji rozprawy doktorskiejStanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące postępowania w przypadku śmierci członka komisji rozprawy doktorskiejRzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu habilitacyjnymRówny dostęp do edukacji wyższej dla absolwentów szkół ponadpodstawowychWyniki tzw. starej matury nie są uwzględniane podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskichSpotkanie z kadrą i studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej. RPO o sposobach walki z agresją motywowaną uprzedzeniami i dyskryminacjąRPO w sprawie rekrutacji na studia maturzystów, których prace zostały błędnie ocenione przez komisje egzaminacyjneCzy można zaskarżyć odmowę przyjęcia na studia podyplomowe?"Biorąc Konstytucję poważnie. Ochrona praw i wolności człowieka po kryzysie konstytucyjnym" – wykład Adama Bodnara na Uniwersytecie Warszawskim