Godło RP

Studenci, uczelnie, opłaty i stypendia

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy
Data: 
2016-06-10
Grafika: okulary i książki

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje sygnały o pobieraniu przez uczelnie wyższe nadmiernych opłat rekrutacyjnych, co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Problem ten został dostrzeżony przez Najwyższą Izbę Kontroli i przedstawiony w „Informacji o wynikach kontroli – opłaty za studia w publicznych szkołach wyższych”. Rzecznik zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pytaniem, jakie działania zamierza podjąć, aby usunąć te nieprawidłowości.

Data: 
2016-05-21
Dwa nierówne ciężary nie równoważą się

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ocenę sytuacji zagranicznych studentów w Polsce pod kątem zagrożeń związanych ze wzrostem w społeczeństwie niechęci, czy wręcz wrogości wobec osób innego pochodzenia narodowego, etnicznego czy rasowego oraz działalnością środowisk skrajnie nacjonalistycznych.

Na rosnącą falę nienawiści motywowanej uprzedzeniami zareagowały już środowiska akademickie, wyrażając swój kategoryczny sprzeciw wobec wszelkich form ksenofobii i rasizmu.

Data: 
2016-05-19

RPO będzie monitorował postępowanie w sprawach napaści na zagranicznych studentów w Bydgoszczy i pobicia Czeczenki w Łomży. Do zdarzeń tych doszło na początku maja. W obu przypadkach doniesienia medialne sugerują, że sprawcy mogli kierować się nienawiścią na tle narodowościowym, etnicznym lub wyznaniowym.

Data: 
2016-05-05
Zdjęcie: grupa ludzi przy stole. Widac butelki z woda mineralną

Zagraniczni studenci uczący się w Polsce w ramach programu Erasmus+ rozmawiali z Adamem Bodnarem o atmosferze, jaka ich otacza w naszym kraju.

Rzecznik praw obywatelskich zorganizował to spotkanie po tym, jak w Koninie, w czasie spotkań regionalnych, usłyszał o przypadkach ataków na studentów z zagranicy. – Wtedy zorientowaliśmy się, że przypadki mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią mogą dotyczyć nie tylko migrantów, ale także studentów, których Polska sama zaprasza i zachęca do zdobywania wiedzy na naszych uczelniach – powiedział Adam Bodnar.

Data: 
2016-04-07
zdjęcie: na środku, na tle białej tablicy stoi mężczyzna, przed nim stoi stół przy którym siedzą dwie mlode kobiety

O roli Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, o tym jak w praktyce wygląda przygotowanie wniosku do TK i praca w Biurze RPO dr Adam Bodnar rozmawiał ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ambasadorki RPO z Wydziału Prawa i Administracji UW.

Strony

Do MNiSW ws. systemu stypendiów socjalnych Do MNiSW ws. możliwości pobierania stypendium specjalnego przez studentów z niepełnosprawnościamiDo MNiSW ws. braku pełnego dostępu cudzoziemców do nauki w szkołach wyższych Do MON ws. refundacji kosztów nauki żołnierzy zawodowych w uczelniach wojskowychDo MNiSW ws. wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na studiaDo MNiSW ws. kryteriów przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczneWystąpienie do MNiSW ws. dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościamiDo MNiSW ws. systemu finansowania uczelni artystycznychStypendium dla studentów z niepełnosprawnościami - wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoKonin - spotkanie Adama Bodnara 21 marcaStudenci prawa pytają o Trybunał KonstytucyjnySpotkanie ze studentami programu ErasmusRPO będzie monitorował postępowanie w sprawach napaści na zagranicznych studentów w Bydgoszczy i pobicia Czeczenki w ŁomżyPrzeciwdziałania przemocy motywowanej nienawiścią wobec studiujących w Polsce cudzoziemców - wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoPobieranie przez uczelnie wyższe nadmiernych opłat rekrutacyjnych – wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoRPO we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów zorganizował konferencję dotyczącą zagadnień związanych z samorządnością studencką i przestrzeganiem praw studentówPo pobiciu zagranicznych studentów w Bydgoszczy – policja wyjaśnia, co robi w sprawieWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących dostępu do pytań z przeprowadzonych już państwowych egzaminówWysokość opłat rekrutacyjnych na studia – odpowiedź MNiSWWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia wyższe osób z tzw. starą maturąWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu w zakresie współpracy władz uczelni z samorządem studenckimWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia prowadzonej przez Akademię Wychowania Fizycznego w PoznaniuWystąpienia do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie przypadków dyskryminacji na uczelniach wyższychRPO podjął z urzędu dwie sprawy dotyczące cudzoziemców Rektorzy bezradni wobec aktów wrogości do studentów-cudzoziemcówJak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu walczy z ksenofobią i dba o swoich zagranicznych studentów"Jak respektować prawa konstytucyjne, gdy Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie wypełniać w pełni swoich zadań?". Spotkanie z wykładowcami i studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja KopernikaZdarzenie z udziałem studenta Politechniki Gdańskiej z Indii. Rzecznik zbadał sprawę.Adam Bodnar spotkał się z pobitym doktorantem z NigeriiSpotkanie na UMK w Toruniu z mentorami studentów zagranicznychRektor Uniwersytetu w Białymstoku odpowiada RPO w sprawie artykułu prof. UwB na temat studentów z niepełnosprawnościamiRzecznik pyta Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwestię rekrutacji na wyższe uczelnie na podstawie tzw. „starej matury”Nieprawidłowości dotyczące procedur rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą studentów na kierunkach lekarskich i lekarsko-stomatologicznychAdam Bodnar na Uniwersyteckich Dniach Dyplomacji na Uniwersytecie WarszawskimSprawa łączenia stypendiów studenckich za wyniki w nauce z świadczeniami z pomocy społecznejSprawa nierównego traktowania adiunktów Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieRPO: Brakuje przepisów dotyczących postępowania w przypadku śmierci członka komisji rozprawy doktorskiejStanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące postępowania w przypadku śmierci członka komisji rozprawy doktorskiejRzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu habilitacyjnymRówny dostęp do edukacji wyższej dla absolwentów szkół ponadpodstawowychWyniki tzw. starej matury nie są uwzględniane podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskichSpotkanie z kadrą i studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej. RPO o sposobach walki z agresją motywowaną uprzedzeniami i dyskryminacjąRPO w sprawie rekrutacji na studia maturzystów, których prace zostały błędnie ocenione przez komisje egzaminacyjneCzy można zaskarżyć odmowę przyjęcia na studia podyplomowe?"Biorąc Konstytucję poważnie. Ochrona praw i wolności człowieka po kryzysie konstytucyjnym" – wykład Adama Bodnara na Uniwersytecie WarszawskimMłody naukowiec może mieć więcej niż 35 lat. RPO pisze do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoRPO w sprawie wykorzystania instytucji wygaśnięcia stosunków pracy wobec pracowników Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany MiędzynarodowejStopień trudności matury ma znaczenie - RPO wystąpił do Ministra Zdrowia i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichProkurator: interwencja na konferencji naukowej - zgodna z prawem. RPO: to podważenie konstytucyjnej gwarancji autonomii uczelniRPO: Dożywotnie zatrudnianie sędziów TK, SN i NSA na uczelniach narusza trzy zasady Konstytucji RP