Godło RP

Więźniowie z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się ponad 100 przypadkami osób niepełnosprawnych intelektualne lub psychicznie umieszczonych w jednostkach penitencjarnych. Po ujawnieniu sprawy pana Radosława Agatowskiego, który trafił do więzienia, mimo że z powodu upośledzenia umysłowego widzi świat tak jak 7-8–letnie dziecko, Rzecznik Praw Obywatelskich zaczął sprawdzać, czy nie ma w polskich zakładach penitencjarnych podobnych przypadków.

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
 • Odnośniki
 • Powiązane sprawy
Data: 
2018-10-01
Zakratowana brama
 • Kajdanki osobom chorujących psychicznie w więziennych szpitalach psychiatrycznych zakładamy tylko sporadycznie – pisze Dyrektor Generalny Służby Więziennej do RPO
 • Zdaniem Rzecznika Służba Więzienna nie ma jednak w ogóle prawa do prewencyjnego zakładania kajdanek. Nie ma o tym mowy w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, a Służba Więzienna nie może się w takiej sytuacji powoływać na ustawę o środkach przymusu bezpośredniego
 • Służba Więzienna się z takim stanowiskiem nie zgadza. Jej zdaniem nie dochodzi do naruszenia praw osób osadzonych
Data: 
2018-08-28
Zakratowana brama
 • Służba Więzienna nie ma podstaw do prewencyjnego zakładania kajdanek osobom chorujących psychicznie w więziennych szpitalach psychiatrycznych
 • Jedna z takich osób przez cztery miesiące brała udział w terapii z kajdankami zakładanymi z tyłu 
 • Według lekarzy, może to tylko pogorszyć stan chorującego, czego Służba Więzienna nie dostrzega - podkreśla RPO, który wystąpił o zaprzestanie takich działań
 • Nie przewiduje ich bowiem ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, a Służba Więzienna bezpodstawnie powołuje się na ustawę o środkach przymusu bezpośredniego

 

Data: 
2018-07-19
Ciemne pomieszczenie oświetlone od góry
 • Międzyresortowy zespół miał przygotować projekt umieszczania skazanych chorujących psychicznie, którym sąd udzieliłby przerwy w odbywaniu kary, w odpowiednio zabezpieczonym szpitalu psychiatrycznym
 • O takich zamiarach resortów zdrowia i sprawiedliwości był w 2017 r. informowany Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazywał on wiele razy, że chorujący psychicznie nie mogą przebywać w więzieniach, bo nie są tam leczeni
 • Teraz rzecznik pyta o efekty działań tego zespołu; powołuje się na coraz liczniejsze przypadki skazanych chorujących psychiczne
Data: 
2018-05-10
Ciemne pomieszczenie oświetlone od góry
 • Pacjenci więziennych szpitali psychiatrycznych powinni być objęci systematyczną opieką rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Regularna obecność rzeczników w więziennych oddziałach psychiatrycznych zwiększy gwarancje praworządnego postępowania wobec pacjentów
 • Dziś często oni nawet nie wiedzą, że mogą skorzystać z pomocy rzeczników w ochronie swych praw
Data: 
2018-02-01
zdjęcie: na sali siedzi kilkadziesiąt osób, jedna z kobiet stoi na środku

RAPORT RPO: zbadaliśmy sytuację ponad 100 osób chorujących psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną, o których RPO wiedział, że przebywają w jednostkach penitencjarnych. Większość przypadków wymagała interwencji. W 35 przypadkach RPO zakwestionował wyroki sądowe.

 

 

Strony

Grafika: sylwetka za kratami

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się ponad 100 przypadkami osób niepełnosprawnych intelektualne lub psychicznie umieszczonych w jednostkach penitencjarnych. Po ujawnieniu sprawy pana Radosława Agatowskiego, który trafił do więzienia, mimo że z powodu upośledzenia umysłowego widzi świat tak jak 7-8–letnie dziecko, Rzecznik Praw Obywatelskich zaczął sprawdzać, czy nie ma w polskich zakładach penitencjarnych podobnych przypadków.

Okazuje się, że może w nich przebywać wiele osób niepełnosprawnych intelektualnie lub psychicznie. Taką ocenę Rzecznik Praw Obywatelskich formułuje na podstawie wizytacji w co czwartej jednostce penitencjarnej, po rozmowie ze stu osobami tam przebywającymi.

Sprawę prowadzi: 

Zespół do spraw Wykonywania Kar

Przedstawienie raportu z działalności KMP w 2014 r.Wniosek o odszkodowanie dla Krystiana Brolla po kasacji RPORzecznik wystąpił ws. osadzonych osób z niepełnosprawnościamiWystąpienie do Komendanta Głównego Policji ws. ochrony praw zatrzymanych przez Policję osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychicznąWięźniowie z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. RPO opowiada o wynikach badań w więzieniach i o tym, co zrobi, by pomóc osobom, które nigdy nie powinny były trafić do więzieniaOpieka psychiatryczna dla pozbawionych wolności – odpowiedź Służby WięziennejOpinia eksperta: miejscem chorych w stanie zagrażającym życiu nie jest zakład karnySprawa pana Patryka - skutki badania przez RPO, czy w polskich więzieniach karę odbywają osoby z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną – Sąd Okręgowy w Gdańsku wznowił postępowanieOpinia prof. Janusza Heitzmana w sprawie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi w zakładach karnychW sprawie gwarancji procesowych w postępowaniu karnym dla osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną - wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. zmiany rozporządzenia dotyczącego ochrony osób pozbawionych wolności z niepełnosprawnością intelektualną lub psychicznąW sprawie zwiększenia powierzchni mieszkalnej przypadającej na osobę pozbawioną wolności - wystąpienie do Ministra SprawiedliwościSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 X Seminarium Warszawskie z udziałem przedstawicieli Biura RPORPO: Kuratorzy sądowi powinni więcej wiedzieć o problemach osób z niepełnosprawnościąIII Debata Regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji - Lublin"Raport RPO: W polskich więzieniach są osoby upośledzone, które nie powinny tam trafić", Radio TOK FMCzy osadzony był leczony zgodnie z zaleceniami specjalistów? Rzecznik zbadał sprawę. BPW.517.46.2016Przedstawiciele RPO i Służby Więziennej o problemach osób pozbawionych wolnościW sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną przebywających w jednostkach penitencjarnych - do Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Kobieta z niepełnosprawnością intelektualną ukarana za kradzież dwóch cukierków za 60 gr. Rzecznik interweniuje.Trzeba poprawić zasady i praktykę stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorujących psychicznie, które przebywają w więzieniach i aresztach – wystąpienie RPONa skutek interwencji RPO osadzony uzyskał możliwość specjalistycznej opieki medycznejCo dalej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, które przebywają w więzieniach? Rzecznik pisze do Ministra SprawiedliwościRecydywa podstawowa - Sąd Najwyższy rozpoznał kasację RPOSędziowie i prokuratorzy są szkoleni w zakresie postępowania z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną – dyrektorka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odpowiada na wystąpienie RPOSpotkanie z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby WięziennejRPO: Należy stworzyć rozwiązania umożliwiające właściwe postępowanie z osobami, u których choroba psychiczna ujawniła się w trakcie odbywania kary pozbawienia wolnościAreszt to nie miejsce dla osób chorujących psychicznie. RPO w sprawie pana JulianaOświadczenie RPO z okazji Światowego Dnia Zdrowia PsychicznegoRPO apeluje o zmianę sposobu postępowania wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, będących uczestnikami postępowania karnego - sprawa pana JulianaFinał sprawy pana Juliana prowadzonej w Biurze RPOSytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w jednostkach penitencjarnychO sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnychRPO: Pora wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konieczności wysłuchania przez sąd sprawcy, który ma pozostać w zakładzie psychiatrycznymJak sędziowie penitencjarni sprawują nadzór nad więźniami z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną?Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnychTo, że do więzień trafiają osoby chorujące psychicznie lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, to nie przypadek, tylko problem systemowyRPO za obecnością rzeczników praw pacjenta w więziennych szpitalach psychiatrycznych Osoby chorujące psychicznie nie mogą przebywać w więzieniach - interwencja RPO o zmianę prawaSłużba Więzienna nie ma podstaw do zakładania kajdanek osobom chorującym psychicznieSłużba Więzienna: zakładanie kajdanek osobom chorującym psychicznie - sporadyczne i uzasadnione