Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Więźniowie z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się ponad 100 przypadkami osób niepełnosprawnych intelektualne lub psychicznie umieszczonych w jednostkach penitencjarnych. Po ujawnieniu sprawy pana Radosława Agatowskiego, który trafił do więzienia, mimo że z powodu upośledzenia umysłowego widzi świat tak jak 7-8–letnie dziecko, Rzecznik Praw Obywatelskich zaczął sprawdzać, czy nie ma w polskich zakładach penitencjarnych podobnych przypadków.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy

RPO apeluje o zmianę sposobu postępowania wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, będących uczestnikami postępowania karnego - sprawa pana Juliana

Data: 
2017-10-12

RPO od dwóch lat apeluje do właściwych organów o zmianę sposobu postępowania wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, będących uczestnikami postępowania karnego. W kierowanych do Ministra Sprawiedliwości wystąpieniach Rzecznik  wskazywał na potrzebę wzmocnienia praw wszystkich podejrzanych, oskarżonych czy skazanych, którzy nie są w stanie zrozumieć postępowania karnego czy procesu resocjalizacji ze względu na swój stan umysłowy bądź psychiczny. Podnosił również, że pozbawienie wolności, zwłaszcza wobec osób z ww.

Oświadczenie RPO z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Data: 
2017-10-10

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Problemy tej grupy pacjentów są niestety w naszym kraju od lat marginalizowane. Zdaniem ekspertów współpracujących z Biurem RPO stan ochrony zdrowia psychicznego wymaga pilnych zmian. Tym bardziej, że według  szacunków tego typu problemy dotyczą w Polsce – w różnym stopniu – około 5-8 mln osób.

Kluczowe wydają się być trzy obszary działania.

Areszt to nie miejsce dla osób chorujących psychicznie. RPO w sprawie pana Juliana

Data: 
2017-08-10

Rzecznik Praw Obywatelskich od dłuższego już czasu ze szczególną uwagą monitoruje sytuację osób chorujących psychicznie, umieszczonych w aresztach śledczych i zakładach karnych. Doświadczenia zebrane w toku badania tych spraw upoważniają do wyrażenia stanowiska, że osoby doświadczające ostrej psychozy nie powinny przebywać w warunkach izolacji penitencjarnej. W tym kontekście warto przywołać opinię prof.

RPO: Należy stworzyć rozwiązania umożliwiające właściwe postępowanie z osobami, u których choroba psychiczna ujawniła się w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności

Data: 
2017-07-07

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wielokrotnie podejmowano działania odnoszące się do sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną odbywających karę pozbawienia wolności.

Spotkanie z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Data: 
2017-05-26
zdjęcię: kilka osób siedzi przy stole

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pracowników Zespołu ds. Wykonywania Kar oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 

W czasie dyskusji poruszono m.in. kwestie związane z możliwością zapoznawania się przez osadzonych z dokumentacją procesową napisaną na nośnikach cyfrowych np. pendrive. Prawo do obrony zostało również omówione w kontekście ograniczenia kontaktu telefonicznego z obrońcą do jednej rozmowy w ciągu dnia.

Strony

Grafika: sylwetka za kratami

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się ponad 100 przypadkami osób niepełnosprawnych intelektualne lub psychicznie umieszczonych w jednostkach penitencjarnych. Po ujawnieniu sprawy pana Radosława Agatowskiego, który trafił do więzienia, mimo że z powodu upośledzenia umysłowego widzi świat tak jak 7-8–letnie dziecko, Rzecznik Praw Obywatelskich zaczął sprawdzać, czy nie ma w polskich zakładach penitencjarnych podobnych przypadków.

Okazuje się, że może w nich przebywać wiele osób niepełnosprawnych intelektualnie lub psychicznie. Taką ocenę Rzecznik Praw Obywatelskich formułuje na podstawie wizytacji w co czwartej jednostce penitencjarnej, po rozmowie ze stu osobami tam przebywającymi.

Sprawę prowadzi: 

Zespół do spraw Wykonywania Kar

Przedstawienie raportu z działalności KMP w 2014 r.Wniosek o odszkodowanie dla Krystiana Brolla po kasacji RPORzecznik wystąpił ws. osadzonych osób z niepełnosprawnościamiWystąpienie do Komendanta Głównego Policji ws. ochrony praw zatrzymanych przez Policję osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychicznąWięźniowie z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. RPO opowiada o wynikach badań w więzieniach i o tym, co zrobi, by pomóc osobom, które nigdy nie powinny były trafić do więzieniaOpieka psychiatryczna dla pozbawionych wolności – odpowiedź Służby WięziennejOpinia eksperta: miejscem chorych w stanie zagrażającym życiu nie jest zakład karnySprawa pana Patryka - skutki badania przez RPO, czy w polskich więzieniach karę odbywają osoby z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną – Sąd Okręgowy w Gdańsku wznowił postępowanieOpinia prof. Janusza Heitzmana w sprawie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi w zakładach karnychWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie gwarancji procesowych w postępowaniu karnym dla osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualnąWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. zmiany rozporządzenia dotyczącego ochrony osób pozbawionych wolności z niepełnosprawnością intelektualną lub psychicznąWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia powierzchni mieszkalnej przypadającej na osobę pozbawioną wolnościSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 X Seminarium Warszawskie z udziałem przedstawicieli Biura RPORPO: Kuratorzy sądowi powinni więcej wiedzieć o problemach osób z niepełnosprawnościąIII Debata Regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji - Lublin"Raport RPO: W polskich więzieniach są osoby upośledzone, które nie powinny tam trafić", Radio TOK FMCzy osadzony był leczony zgodnie z zaleceniami specjalistów? Rzecznik zbadał sprawę. BPW.517.46.2016Przedstawiciele RPO i Służby Więziennej o problemach osób pozbawionych wolnościDo Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnychKobieta z niepełnosprawnością intelektualną ukarana za kradzież dwóch cukierków za 60 gr. Rzecznik interweniuje.Trzeba poprawić zasady i praktykę stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorujących psychicznie, które przebywają w więzieniach i aresztach – wystąpienie RPONa skutek interwencji RPO osadzony uzyskał możliwość specjalistycznej opieki medycznejCo dalej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, które przebywają w więzieniach? Rzecznik pisze do Ministra SprawiedliwościRecydywa podstawowa - Sąd Najwyższy rozpoznał kasację RPOSędziowie i prokuratorzy są szkoleni w zakresie postępowania z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną – dyrektorka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odpowiada na wystąpienie RPOSpotkanie z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby WięziennejRPO: Należy stworzyć rozwiązania umożliwiające właściwe postępowanie z osobami, u których choroba psychiczna ujawniła się w trakcie odbywania kary pozbawienia wolnościAreszt to nie miejsce dla osób chorujących psychicznie. RPO w sprawie pana JulianaOświadczenie RPO z okazji Światowego Dnia Zdrowia PsychicznegoRPO apeluje o zmianę sposobu postępowania wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, będących uczestnikami postępowania karnego - sprawa pana Juliana