Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Więźniowie z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się ponad 100 przypadkami osób niepełnosprawnych intelektualne lub psychicznie umieszczonych w jednostkach penitencjarnych. Po ujawnieniu sprawy pana Radosława Agatowskiego, który trafił do więzienia, mimo że z powodu upośledzenia umysłowego widzi świat tak jak 7-8–letnie dziecko, Rzecznik Praw Obywatelskich zaczął sprawdzać, czy nie ma w polskich zakładach penitencjarnych podobnych przypadków.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy
Data: 
2018-05-10
Grafika: biało-czerwona kula
  • Pacjenci więziennych szpitali psychiatrycznych powinni być objęci systematyczną opieką rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich

  • Regularna obecność rzeczników w więziennych oddziałach psychiatrycznych zwiększy gwarancje praworządnego postępowania wobec pacjentów

  • Dziś często oni nawet nie wiedzą, że mogą skorzystać z pomocy rzeczników w ochronie swych praw

Data: 
2018-02-01
zdjęcie: na sali siedzi kilkadziesiąt osób, jedna z kobiet stoi na środku

RAPORT RPO: zbadaliśmy sytuację ponad 100 osób chorujących psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną, o których RPO wiedział, że przebywają w jednostkach penitencjarnych. Większość przypadków wymagała interwencji. W 35 przypadkach RPO zakwestionował wyroki sądowe.

 

 

Data: 
2017-12-13
Okładka publikacji

Monografia Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Redakcja naukowa: dr Ewa Dawidziuk dr Marcin Mazur

Data: 
2017-12-19
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Zagadnienie legalności i prawidłowości osadzenia osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie objęte jest stałą kontrolą sędziów penitencjarnych. Nie ogranicza się ona jedynie do osób skazanych w warunkach przepisów Kodeksu karnego, lecz również do bieżącej kontroli zasadności pobytu skazanych w jednostkach penitencjarnych, zarówno w aspekcie prawidłowości oceny ich poczytalności, jak i aktualnej możliwości pobytu (ze względów zdrowotnych) w warunkach detencji.

Strony

Grafika: sylwetka za kratami

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się ponad 100 przypadkami osób niepełnosprawnych intelektualne lub psychicznie umieszczonych w jednostkach penitencjarnych. Po ujawnieniu sprawy pana Radosława Agatowskiego, który trafił do więzienia, mimo że z powodu upośledzenia umysłowego widzi świat tak jak 7-8–letnie dziecko, Rzecznik Praw Obywatelskich zaczął sprawdzać, czy nie ma w polskich zakładach penitencjarnych podobnych przypadków.

Okazuje się, że może w nich przebywać wiele osób niepełnosprawnych intelektualnie lub psychicznie. Taką ocenę Rzecznik Praw Obywatelskich formułuje na podstawie wizytacji w co czwartej jednostce penitencjarnej, po rozmowie ze stu osobami tam przebywającymi.

Sprawę prowadzi: 

Zespół do spraw Wykonywania Kar

Przedstawienie raportu z działalności KMP w 2014 r.Wniosek o odszkodowanie dla Krystiana Brolla po kasacji RPORzecznik wystąpił ws. osadzonych osób z niepełnosprawnościamiWystąpienie do Komendanta Głównego Policji ws. ochrony praw zatrzymanych przez Policję osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychicznąWięźniowie z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. RPO opowiada o wynikach badań w więzieniach i o tym, co zrobi, by pomóc osobom, które nigdy nie powinny były trafić do więzieniaOpieka psychiatryczna dla pozbawionych wolności – odpowiedź Służby WięziennejOpinia eksperta: miejscem chorych w stanie zagrażającym życiu nie jest zakład karnySprawa pana Patryka - skutki badania przez RPO, czy w polskich więzieniach karę odbywają osoby z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną – Sąd Okręgowy w Gdańsku wznowił postępowanieOpinia prof. Janusza Heitzmana w sprawie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi w zakładach karnychWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie gwarancji procesowych w postępowaniu karnym dla osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualnąWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. zmiany rozporządzenia dotyczącego ochrony osób pozbawionych wolności z niepełnosprawnością intelektualną lub psychicznąWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia powierzchni mieszkalnej przypadającej na osobę pozbawioną wolnościSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 X Seminarium Warszawskie z udziałem przedstawicieli Biura RPORPO: Kuratorzy sądowi powinni więcej wiedzieć o problemach osób z niepełnosprawnościąIII Debata Regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji - Lublin"Raport RPO: W polskich więzieniach są osoby upośledzone, które nie powinny tam trafić", Radio TOK FMCzy osadzony był leczony zgodnie z zaleceniami specjalistów? Rzecznik zbadał sprawę. BPW.517.46.2016Przedstawiciele RPO i Służby Więziennej o problemach osób pozbawionych wolnościDo Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnychKobieta z niepełnosprawnością intelektualną ukarana za kradzież dwóch cukierków za 60 gr. Rzecznik interweniuje.Trzeba poprawić zasady i praktykę stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorujących psychicznie, które przebywają w więzieniach i aresztach – wystąpienie RPONa skutek interwencji RPO osadzony uzyskał możliwość specjalistycznej opieki medycznejCo dalej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, które przebywają w więzieniach? Rzecznik pisze do Ministra SprawiedliwościRecydywa podstawowa - Sąd Najwyższy rozpoznał kasację RPOSędziowie i prokuratorzy są szkoleni w zakresie postępowania z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną – dyrektorka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odpowiada na wystąpienie RPOSpotkanie z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby WięziennejRPO: Należy stworzyć rozwiązania umożliwiające właściwe postępowanie z osobami, u których choroba psychiczna ujawniła się w trakcie odbywania kary pozbawienia wolnościAreszt to nie miejsce dla osób chorujących psychicznie. RPO w sprawie pana JulianaOświadczenie RPO z okazji Światowego Dnia Zdrowia PsychicznegoRPO apeluje o zmianę sposobu postępowania wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, będących uczestnikami postępowania karnego - sprawa pana JulianaFinał sprawy pana Juliana prowadzonej w Biurze RPOSytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w jednostkach penitencjarnychO sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnychRPO: Pora wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konieczności wysłuchania przez sąd sprawcy, który ma pozostać w zakładzie psychiatrycznymJak sędziowie penitencjarni sprawują nadzór nad więźniami z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną?Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnychTo, że do więzień trafiają osoby chorujące psychicznie lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, to nie przypadek, tylko problem systemowyRPO za obecnością rzeczników praw pacjenta w więziennych szpitalach psychiatrycznych