Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

badania antydyskryminacyjne

Data: 
2014-05-05

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły 93 propozycje tematów badań antydyskryminacyjnych – niektóre zgłoszone propozycje powtarzały się lub dotyczyły zbliżonych zagadnień, a więc w rezultacie rozpatrzono 70 zaproponowanych tematów badań. Wyboru tematów rekomendowanych do realizacji Rzecznik Praw Obywatelskich dokonał na podstawie zgłoszonych propozycji wraz z uzasadnieniem, opinii ekspertów oraz w oparciu o przyjęte wcześniej kryteria, tj.:

Subskrybuj badania antydyskryminacyjne