Treść strony

bezdomni

Data: 
2017-01-18
Adam Bodnar rozmawiał z Adrianą Porowską

Do placówek dla osób w kryzysie bezdomności trafiają także osoby ciężko chore, co szczególnie widać teraz, w czasie mrozów, zwłaszcza w Warszawie. Pomoc społeczna uznaje, że schronisko zapewnia odpowiednią opiekę, tymczasem jest to po prostu niemożliwe. Rzecznik praw obywatelskich przekonał się o tym spotykając się z mieszkańcami i zarządzającymi schroniskiem w Warszawie. Z drugiej strony - skierowanie osoby bezdomnej, a potrzebującej opieki, do domu pomocy społecznej oznacza dla gminy konieczność ponoszenia opłat na rzecz tego DPS.

Data: 
2017-01-13
RPO z wizytą w przychodni Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Dzisiaj rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z Agnieszką Fill, kierownikiem przychodni Lekarze Nadziei w Warszawie. Rozmowa dotyczyła trudności, jakie napotykają w swojej misji lekarze.

„Nie mamy możliwości kierować najciężej chorych do placówek zdrowotnych, bo nie mają ubezpieczenia, a przychodnie nie chcą ich przyjąć. Dlatego nawet ciężkim przypadkom musimy pomóc na miejscu. Ilość ran, odmrożeń, a w konsekwencji niejednokrotnie amputacji, nie tylko w taki mróz jest ogromna” – mówiła Agnieszka Fill.

Data: 
2017-01-05
zdjęcie: po lewej stronie widać kamerę, po środku na pomarańczowym tle stoją dwie kobiety, po prawej stronie stoi mężczyzna w brązowej marynarce

- Rzecznik Praw Obywatelskich zwykle opiera swoje wystąpienia o krajowy i międzynarodowy porządek prawny, ale mam wrażenie że dziś nie ma potrzeby, by cytować odpowiednie przepisy. Dziś jest nam potrzebna szczególna wrażliwość wszystkich osób, które mogą w tej trudnej sytuacji pomóc wszystkim potrzebującym. Musimy uruchomić  powszechny społeczny monitoring osób potrzebujących pomocy – apelował zastępca RPO Krzysztof Olkowicz podczas konferencji prasowej w Biurze RPO poświęconej m.in. sytuacji osób w kryzysie bezdomności.

Data: 
2017-01-02
Grafika: dom na szarym tle

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach podjął z urzędu sprawę mieszkańców „mieszkań przejściowych” w Bielsku – Białej. 50 osób zamieszkiwało jeden z budynków w tym mieście. W kręgu osób korzystających z tej formy wsparcia znalazły się osoby przebywające  wcześniej w placówkach dla bezdomnych, ośrodku interwencji kryzysowej, domu pomocy społecznej oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Data: 
2016-12-27
Grafika: dom na szarym tle

Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO Adrianna Porowska była gościem audycji Post Factum w Radiu TOK FM. Mówiła m.in. o problemach osób w kryzysie bezdomności, trudnościach, które wywołała nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, według której schroniska nie będą mogły przyjmować tzw. osób „niesamoobsługowych” a także o ewentualnych zmianach dotyczących finansowania działalności organizacji pozarządowych.

Data: 
2016-12-25
Grafika: parasol i chmury, z których pada

Kim jest polski bezdomny? – pyta Rafał Wójcik z Gazety Wyborczej Adriannę Porowską - współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO i dyrektorkę Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, w ramach której w warszawskim Ursusie działa Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz” dla mężczyzn.

Data: 
2016-12-24

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w spotkaniu wigilijnym z osobami bezdomnymi, które odbyło się w Pensjonacie św. Łazarza w warszawskim Ursusie. Pensjonat prowadzony jest przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej. Mieszka tu osiemdziesięciu bezdomnych mężczyzn. W spotkaniu wigilijnym wzięły także udział soby mieszkające w mieszkaniach treningowych. Misja prowadzi mieszkania treningowe dla 35 podopiecznych, którzy niejednokrotnie po przejściu terapii uzależnień, odbyciu szkoleń zawodowych i znalezieniu zatrudnienia stawiają piersze kroki na drodze ku samodzielności.

Data: 
2016-12-21
Grafika: dom na szarym tle

Z doniesień prasowych wynikało, że w powiecie słubickim brak choćby jednej noclegowni, w której osoby bezdomne miałyby zapewnioną opiekę, szczególnie zimą. Sypiają one na klatkach schodowych kamienic i bloków. „Gazeta Lubuska” pisała o tym w artykule „Bezdomni nie mają gdzie się podziać, śpią na klatkach, upijają się, słabną i trafiają do… szpitala”. W artykule tym wspomniano o inicjatywie wicestarosty słubickiego rozwiązania tego problemu w porozumieniu z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu.

Data: 
2016-12-15
zdjęcie: za stołami ustawionymi w kształt litery U siedzi kilkanaście osób

- Chcemy się dziś zastanowić, jak wykorzystać te dobre, lokalne przykłady, które pomagają rozwiązywać problemy osób w kryzysie bezdomności. Chodzi o to, aby zarówno tworzyć pewne linie pomocnicze, ale także by sprawić, by były one dostępne nie tylko w wybranych lokalizacjach. W polskich miastach istnieje ogromy potencjał, co doskonale pokazują przykłady Państwa działalności, należy go tylko wykorzystać i zapewnić dobrą współpracę m.in.

Data: 
2016-12-14
Grafika: pomarańczowy dom na szarym tle

O diagnozowaniu zjawiska bezdomności i o tym, jak określenie jego skali może umożliwić właściwym organom i instytucjom państwa zaplanowanie adekwatnej pomocy dla osób w kryzysie bezdomności dla portalu NGO.pl napisała Julia Wygnańska, członkini Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich [więcej].

Strony

Subskrybuj bezdomni