Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

kalendarium

Data: 
2018-07-12

Gdzie?

w Urzędzie Miejskim w Koszalinie

ul. Rynek Staromiejski 6-7

sala klubowa A

Kolejne dni przyjęć w 2018 r.: 13 września

 
Data: 
2018-07-11

Rzecznik Praw Obywatelskich otwiera 10 stycznia 2018 r. kolejny punkt przyjęć interesantów - tym razem w Poznaniu. Chodzi o to, by ze sprawą do Rzecznika można było przyjść, a nie koniecznie pisac do Warwszawy.

Data: 
2018-07-10

We wtorek 10 lipca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny zbada sprawę odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego matce opiekującej się synem z ciężką niepełnosprawnością - z powodu pobierania przez nią wcześniejszej emerytury.

Świadczenie emerytalne pani Marioli (854 zł) jest niemal dwa razy niższe od świadczenia pielęgnacyjnego (dziś to 1477 zł). Dlatego wystąpiła ona do prezydenta miasta o przyznanie różnicy między wysokością świadczenia oraz emerytury. Odmowę prezydenta i Samorządowego Kolegium Odwoławczego potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Data: 
2018-07-09

Swoją sprawę będzie można zgłosić prawnikowi Biura RPO

w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim 1 (II piętro, sala nr 25) co miesiąc, w drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00 - 14.00

Kolejne dni przyjęć w 2018 r.:

13 sierpnia, 10 września, 8 października, 12 listopada, 10 grudnia

 

Data: 
2018-07-06

Adam Bodnar wziął udział w panelu „My obywatele! Nasze wolności i prawa” na festiwalu  Open’er w Gdyni.

Rzecznik Praw Obywatelskich rozmawiał z publicznością festiwalu o prawach i wolnościach obywatelskich, Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym oraz nowym prawie autorskim.

Data: 
2018-07-05

RPO Adam Bodnar przedstawił na niej wystąpienie (keynote speech) wraz z ministrem spraw zagranicznych Belgii.

Odnosząc się do tytułu konferencji, RPO mówił o sytuacji praworządności w Polsce i o odniesieniach do międzynarodowych standardów praw człowieka i obywatela. Wskazał na znaczenie idei solidarności – idei, którą Polska wniosła do Europy, a która staje się kluczowa dziś dla przezwyciężenia problemów związanych z próbami podporządkowania sądownictwa władzy wykonawczej.

Data: 
2018-07-02

Gdzie?

Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 153, I piętro, pokój 101 (winda, dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Uwaga! Wejście od Alei ZHP od ul. Kościuszki. (mapka)

Kiedy?

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 10-15. 

Kto będzie przyjmował?

Prawnik z biura RPO w Warszawie .

Kto może przyjść?

Każdy, kto chce omówić swoją sprawę z prawnikiem od Rzecznika.
Data: 
2018-06-29

w Urzędzie Miasta w Lublinie

plac Króla Władysława Łokietka 1

Przyjęcia Interesantów:

w sali 3

w godzinach od 10:00 do 15:00

Przyjmują: pracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Data: 
Od 2018-06-29 do 2018-09-14

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami.

Fundatorem Nagrody jest Rzecznik Praw Obywatelskich, ma ona charakter pieniężny i wynosi 10 tys. złotych brutto.

Kandydatów z całej Polski mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe.

Nagroda może być przyznawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą.

Data: 
2018-06-28

Głównym tematem były problemy dotyczące praw małoletniego pacjenta w szpitalu.

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyło się V posiedzenie Komisji ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jego pierwszym punktem było przedstawienie i omówienie działań Rzecznika w zakresie ochrony zdrowia, przedsięwziętych od poprzedniego posiedzenia Komisji, w tym tych, objętych złożoną już przez Rzecznika Informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strony

Subskrybuj kalendarium