Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

kalendarium

Data: 
2017-10-23
Dwaj mężczyźni przy stole, jeden notuje

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. niezależności sędziów Diego Garcia-Sayán spotkał się 23 października z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.

Celem misji jest sprawdzenie, czy polski Trybunał Konstytucyjny nadal jest gwarantem przestrzegania konstytucji a reforma sądownictwa spełnia międzynarodowe standardy.

Diego Garcii Sayanowi towarzyszy Stefano Sensi  z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

 

Data: 
2017-10-23
Spotkanie Koalicji Równych Szans

- Mógłbym długo opowiadać o naszych działaniach dotyczących równego traktowania. To praca wielu zespołów, wielu zaangażowanych osób w Biurze – mówił rzecznik praw obywatelskich podczas spotkania z przedstawicielami Koalicji Równych Szans.

Niestety podejmowanie takich działań wiąże się z określonymi konsekwencjami – jedną z nich jest np. hejt, który dotyka instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data: 
2017-10-23
Adam Bodnar, Marek Michalak, Mikołaj Pawlak, Włodzimierz Paszyński, Monika Sajkowska

„Brakuje w Polsce lepszego uregulowania statusu osoby pokrzywdzonej w sprawach nieletnich” – dr Adam Bodnar otworzył ogólnopolską Konferencję „Pomoc Dzieciom Ofiarom Przestępstw” organizowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Data: 
2017-10-20

Fundacja Adullam ma status organizacji pożytku publicznego i realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie:

Data: 
Od 2017-10-20 do 2017-10-25

Małe może być nie tylko piękne, ale też skuteczniejsze niż duże.


Trwa kolejny nabór do Inkubatora pomysłów na innowacje społeczne, które pomogą osobom zależnym

Data: 
2017-10-20
Napis na ścianie

W grudniu 2016 roku na posiedzeniu komisji ds. przeciwdziałania bezdomności przy RPO rzecznik Adam Bodnar zaproponował, by na temat problemów bezdomności rozmawiać lokalnie w poszczególnych województwach z udziałem przedstawicieli samorządu i organizacji działających na rzecz bezdomnych. 

Data: 
Od 2017-10-20 do 2017-10-21

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie wraz z partnerami: Związkiem Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie", Fundacją "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA, Kołem Naukowym Nauk Penalnych „Nemezis”, Akademickim Ośrodkiem Wspierania i Rozwoju Organizacji Pozarządowych organizuje już po raz piąty Ogólnopolską Konferencję Naukową „Perspektywy rozwoju sektora NGO”.

Data: 
2017-10-20

Gdzie?

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3
pokój 28

Pracownicy z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku przyjmują tu w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 11:00 do 15:00

Data: 
2017-10-20
Ludzie siedzą w kręgu

Na spotkanie w Częstochowie w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater przyszło 20 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Dzielenie pieniędzy na działania społeczne

Zdaniem jednego z uczestników spotkania pieniądze na działania społeczne dzielone są niesprawiedliwe, bo kilka organizacji przedstawia kilka podobnych projektów na tę samą kwotę i zgarnia całą pulę (pokazuje dokumenty). Jego zdaniem wygląda to na oszustwo.

Data: 
2017-10-20
Sala obrad rady miasta, na miejscach radnych uczniowie, kilka osób w prezydium

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się w Częstochowie z uczniami, którzy dzień wcześniej ukończyli kurs dla mediatorów rówieśniczych.

Kurs zorganizowany został w ramach częstochowskiego projektu „Strefa Empatii”. Brali w nim udział uczniowie z klas VII, którzy będą teraz działali na terenie szkoły rozwiązując konflikty i propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy. 

- Kurs był ciężki, ale teraz będziemy w stanie pomóc, kiedy zobaczymy konflikt.

- Będę umiał pomóc.

- Było trudno, ale bardzo fajnie.

Strony

Subskrybuj kalendarium