Zawartość

Komisja ekspertów ds. osób starszych

 • opis kategorii - Komisja ekspertów ds. osób starszych

  Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie:

  1. monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa,
  2. przygotowywania analiz, monitoringu  i zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

  Ponadto, Komisja  przygotowuje:

  1. wnioski de lege ferenda,
  2. uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych,
  3. propozycje zmian systemowych,
  4. tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Komisja promuje dobre praktyki oraz wykonuje inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Inauguracja działalności – 3 marca 2011 r.

  Skład Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

  1. dr Rafał Bakalarczyk
  2. prof. dr hab. Barbara Bień
  3. prof. dr hab. Piotr Błędowski
  4. Wiesława Borczyk
  5. Anna Chabiera
  6. dr med. Jarosław Derejczyk
  7. Kinga Dękierowska
  8. dr hab. Waldemar Hoff
  9. Barbara Imiołczyk – współprzewodnicząca Komisji
  10. Ewa Kamińska
  11. prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń
  12. Dagmara Krzesińska
  13. Ewa Kulisz
  14. Magdalena Kuruś
  15. Jacek Kwiatkowski
  16. Joanna Mielczarek
  17. prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk
  18. Jarosław Mojsiejuk
  19. Danuta Parlak
  20. dr hab. Jolanta Perek-Białas
  21. ks. dr hab. prof. UP Norbert G. Pikuła
  22. Krystyna Rawska
  23. dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
  24. dr hab. Barbara Rysz–Kowalczyk
  25. Tomasz Schimanek
  26. Grażyna Staniszewska
  27. Małgorzata Stanowska
  28. dr hab. prof. UW Zofia Szarota
  29. prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska
  30. Hanna Szczeblewska
  31. dr hab. n. med. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ
  32. Beata Tokarz-Kamińska
  33. Ewa Tułodziecka-Czapska –sekretarz Komisji
  34. Dorota Siwiec
  35. Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska
  36. Irena Wóycicka
  37. dr prof. WSH Maria Zrałek

  Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych została powołana przez prof. Irenę Lipowicz, rzeczniczkę praw obywatelskich zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.  Zaproszone do współpracy osoby to wybitni specjaliści zajmujący się problematyką osób starszych, zaangażowani nie tylko zawodowo, ale także sercem w działania na rzecz poprawy sytuacji seniorów w Polsce.

  Główne tematy, którymi zajmuje się Komisja to:

  • dostęp osób starszych do usług medycznych i placówek opieki długoterminowej, a także jakość sprawowanej opieki,
  • aktywizacja społeczna osób starszych,
  • dostęp osób starszych do usług konsumenckich i finansowych,
  • sytuacja osób starszych na rynku pracy,
  • opieka i zabezpieczenie społeczne dostosowane do potrzeb osób starszych,
  • relacje międzypokoleniowe i postrzeganie osób starszych w społeczeństwie, mediach, administracji publicznej.

  Dla zintensyfikowania i lepszej jakości wykonywanej pracy, spośród członków komisji zostały wyłonione zespoły problemowe. Do pracy w zespołach zapraszane są także osoby spoza Komisji – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.

  Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika Praw Obywatelskich na licznych spotkaniach, debatach i konferencjach.  Praca w Komisji jest wykonywana społecznie, za udział w posiedzeniach członkowie nie pobierają wynagrodzenia.  Aktualny skład określa tekst ujednolicony zarządzenia Nr 27/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia składu Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, uwzględniający zmiany wprowadzone przez zarządzenie Nr 13/2018 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 • Liczba całkowita wyników: 32

  Formularz wyszukiwania

  Data początkowa
  Data końcowa
  Subskrybuj Komisja ekspertów ds. osób starszych