Godło RP

Komisja ekspertów ds. osób starszych

opis kategorii - Komisja ekspertów ds. osób starszych

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych została powołana przez prof. Irenę Lipowicz, rzeczniczkę praw obywatelskich zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.  Zaproszone do współpracy osoby to wybitni specjaliści zajmujący się problematyką osób starszych, zaangażowani nie tylko zawodowo, ale także sercem w działania na rzecz poprawy sytuacji seniorów w Polsce.

Główne tematy, którymi zajmuje się Komisja to:

  • dostęp osób starszych do usług medycznych i placówek opieki długoterminowej, a także jakość sprawowanej opieki,
  • aktywizacja społeczna osób starszych,
  • dostęp osób starszych do usług konsumenckich i finansowych,
  • sytuacja osób starszych na rynku pracy,
  • opieka i zabezpieczenie społeczne dostosowane do potrzeb osób starszych,
  • relacje międzypokoleniowe i postrzeganie osób starszych w społeczeństwie, mediach, administracji publicznej.

Dla zintensyfikowania i lepszej jakości wykonywanej pracy, spośród członków komisji zostały wyłonione zespoły problemowe. Do pracy w zespołach zapraszane są także osoby spoza Komisji – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.

Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika Praw Obywatelskich na licznych spotkaniach, debatach i konferencjach.  Praca w Komisji jest wykonywana społecznie, za udział w posiedzeniach członkowie nie pobierają wynagrodzenia.  Aktualny skład określa tekst ujednolicony zarządzenia Nr 27/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia składu Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, uwzględniający zmiany wprowadzone przez zarządzenie Nr 13/2018 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Liczba całkowita wyników: 14
np.: 02/2019
np.: 02/2019
Subskrybuj Komisja ekspertów ds. osób starszych