Godło RP

mieszkanie

Data: 
2015-12-14

W skargach kierowanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich osoby z niepełnosprawnościami wskazują, że proponowane im przez gminy mieszkania komunalne nie tylko nie są przystosowane do ich potrzeb, ale w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Proponowane lokale znajdują się w budynkach bez windy, łazienki często zlokalizowane są na korytarzu lub nie są dostosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Data: 
2015-11-23

Efektem pierwszego spotkania Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO jest przygotowanie „mapy problemów związanych z bezdomnością”, która pozwoliła w sposób roboczy wyznaczyć główne obszary zainteresowania i działań Komisji.

Grafika: dom na szarym tle
Data: 
2015-11-20

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu, że z końcem 2015 roku wygaśnie obowiązek zapewnienia przez gminy lokali zamiennych lokatorom, którym właściciel wypowie najem lokalu wymagającego opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązek ten został nałożony na właścicieli budynków, którzy w większości przypadków nie będą w stanie się z niego wywiązać.

Data: 
2015-10-09

Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zakwestionował zgodność z Konstytucją oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przepisu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

Strony

Subskrybuj mieszkanie