Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

mniejszości

Data: 
2018-02-05
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

Do Rzecznika napisał interesant, który opisał represje, jakie spotkały Ślązaków ze strony polskich władz na Śląsku po 1945 r. Prosił on o odpowiedź na kilkanaście pytań, m.in. dlaczego Ślązakom nie wolno było zajmować kierowniczych stanowisk, dlaczego w latach 1945-1946 wyrzucano Ślązaków z mieszkań w ciągu 30 minut.

Rzecznik poinformował interesanta, że są organizacje, których zadaniem jest np. upowszechnianie prawdy o Górnym Śląsku z poszanowaniem dorobku minionych wielonarodowościowych pokoleń tej ziemi oraz ludności napływowej z innych regionów kraju.

Data: 
2018-01-17
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali

Jakie korzyści czerpią lokalne wspólnoty z realizowania projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych? Czego uczy się administracja? Jakie problemy udaje się załatwić? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji w Biurze RPO, w czasie której przedstawiona została „Księga Dobrych Praktyk działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców”.

Data: 
2017-06-20
Grafika: sylwetki ludzi na tle konturu Polski, pomarańczowe tło

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wyjaśnienia na temat inicjatywy podjętej przez tamtejszy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, polegającej na zbieraniu od wójtów, burmistrzów i prezydentów miast województwa zachodniopomorskiego danych na temat liczby cudzoziemców i obywateli polskich innej niż polska narodowości, zamieszkujących w poszczególnych jednostkach administracyjnych.

Data: 
2017-02-01
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi przy złączonych stołach na których stoi woda i kanapki

Dziennikarze, przedstawiciele społeczności muzułmańskiej w Polsce i reprezentanci OBWE spotkali się w Biurze RPO by rozmawiać o problemie agresji słownej i negatywnego obrazu wyznawców islamu w polskiej prasie.

- To spotkanie jest efektem zobowiązania RPO wobec społeczności muzułmańskiej w Polsce. Kiedy w zeszłym roku jej przedstawiciele opowiadali nam o przejawach agresji, które coraz częściej ich dotykają, zobowiązaliśmy się do zorganizowania debaty z mediami, a potem, także z politykami - przpomniał Adam Bodnar.

Data: 
2016-11-21
zdjęcie: kilkanaście osón siedzi przy białym stole

19 lipca rząd podjął decyzję o przyłączeniu do Opola części terenu czterech sąsiednich gmin. Postanowiono tak jeszcze przed omówieniem tej kwestii podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i mimo wyników konsultacji społecznych, w których mieszkańcy okolicznych gmin opowiedzieli się zdecydowanie przeciwko przyłączeniu do Opola. Problem, związany z poszerzeniem granic miasta, dotyczy też praw mniejszości niemieckiej, która tam zamieszkuje i posiada swojego przedstawiciela w Sejmie. Rozporządzenie w sprawie granic Opola ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Data: 
2016-10-21

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar wziął udział w międzynarodowym sympozjum naukowym „Beyond the Roma Holocaust: From Resistance to Mobilisation”, które odbyło się w Krakowie. Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z obchodami 75. rocznicy deportacji 5 tys. austriackich Romów do getta w Łodzi i ich pomordowania w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Data: 
2016-05-12

„Europejczyk/Europejka - czyli kto?” – to temat przewodni III. Międzynarodowej konferencji "Europa wobec wyzwań XXI wieku", w której wziął udział rzecznik praw obywatelskich. Wydarzenie odbyło się w ramach działań Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka.

W dwudniowej debacie wzięli udział dyplomaci, naukowcy, dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dr Adam Bodnar był uczestnikiem dyskusji „Nikt nie jest sam – reprezentacja jako fundament społeczeństw Europy”. Wygłosił wystąpienie zatytułowane „Mniejsi, ale równi – system prawny w obronie mniejszości”.

Data: 
2016-04-29

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że dostępność lekcji religii mniejszości wyznaniowych oraz lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej poprawiła się w ostatnich latach. Ma to odzwierciedlenie zarówno w przepisach prawnych, jak i w praktyce. Zalecenia Rzecznika zawarte w raporcie pt. „Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia” dotyczą przede wszystkim doskonalenia rozwiązań organizacyjnych, ale także wprowadzenia pewnych zmian w przepisach prawa.

Subskrybuj mniejszości