Zawartość

nowelizacja Kpk 2016

  • opis kategorii - nowelizacja Kpk 2016

    Projekt z dnia 8 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

    http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=207

  • Liczba całkowita wyników: 7
    Data początkowa
    Data końcowa
    Subskrybuj nowelizacja Kpk 2016