Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

organizacje pozarządowe

Data: 
2017-03-23

W sali kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zebrało się ponad osiemdziesięciu uczniów liceów, studentów i doktorantów. Przyszli dowiedzieć się o roli i znaczeniu organizacji międzynarodowych w dzisiejszym świecie. Od 22 marca trwają dyskusje i seminaria zorganizowane przez Koło Młodych Dyplomatów w ramach II edycji konferencji naukowej „Uniwersyteckie Dni Dyplomacji”.

Data: 
2017-03-22

W Biurze RPO  odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie w ramach działalności Koalicji Infolinii. Tym razem przeprowadzili je przedstawiciele Biura Organizacji Urzędu m.st. Warszawy - Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 oraz Wydziału Organizacji Pracy Urzędu.

Data: 
2017-03-02

W 2015 r. rząd zapowiedział podjęcie szeregu działań związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora w Polsce. Powołano Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. Przy Pełnomocniku sformowano zespoły eksperckie, które miały konsultować opracowywany Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, m.in. zawierający rozwiązania dotyczące organizacji pozarządowych. Rząd przedstawił też projekt powołania nowej instytucji: Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Data: 
2017-02-20

Art. 12 Konstytucji gwarantuje wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Bez wątpienia, nieodzownym elementem realizacji tej wolności jest nadzór nad stowarzyszeniami, którego naczelnym zadaniem jest zapewnienie zgodności z prawem i transparentności działalności stowarzyszeń.

Data: 
2017-01-16

Z uwagi na liczne, nowe skargi obywateli i doniesienia medialne Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie podjął temat problemów dotyczących rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Data: 
2017-01-13

Dzisiaj rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z Agnieszką Fill, kierownikiem przychodni Lekarze Nadziei w Warszawie. Rozmowa dotyczyła trudności, jakie napotykają w swojej misji lekarze.

„Nie mamy możliwości kierować najciężej chorych do placówek zdrowotnych, bo nie mają ubezpieczenia, a przychodnie nie chcą ich przyjąć. Dlatego nawet ciężkim przypadkom musimy pomóc na miejscu. Ilość ran, odmrożeń, a w konsekwencji niejednokrotnie amputacji, nie tylko w taki mróz jest ogromna” – mówiła Agnieszka Fill.

Data: 
2017-01-05

- Rzecznik Praw Obywatelskich zwykle opiera swoje wystąpienia o krajowy i międzynarodowy porządek prawny, ale mam wrażenie że dziś nie ma potrzeby, by cytować odpowiednie przepisy. Dziś jest nam potrzebna szczególna wrażliwość wszystkich osób, które mogą w tej trudnej sytuacji pomóc wszystkim potrzebującym. Musimy uruchomić  powszechny społeczny monitoring osób potrzebujących pomocy – apelował zastępca RPO Krzysztof Olkowicz podczas konferencji prasowej w Biurze RPO poświęconej m.in. sytuacji osób w kryzysie bezdomności.

Data: 
2016-12-03

W sobotę 3 grudnia Adam Bodnar spotkał się w Biurze RPO z grupą osób działających w Stowarzyszeniu Ovum.

Organizacja prowadzi Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni, zajmujące się kompleksową pomocą, zarówno w zakresie porad prawnych jak i edukacji ekonomicznej, a także wsparciem psychologicznym. Wolontariusze stowarzyszenia towarzyszą osobom zgłaszającym się do ich biura nie tylko w rozwiązywaniu problemów z różnych obszarów życia, ale także w rozwijaniu życiowej zaradności i samodzielności. Zapewniają też długofalowe wsparcie w usamodzielnianiu się tych osób.

Data: 
2016-11-25

W ostatnim czasie na antenie TVP pojawiło się kilka materiałów, w których przedstawiono zarzuty, jakoby wskazane organizacje pozarządowe, w tym także te uznane i doświadczone, otrzymywały środki finansowe od organów samorządowych i terytorialnych. Wskazywano również na zaangażowanie w działalność tychże organizacji osób publicznych, m.in. sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pominięto natomiast szereg podstawowych informacji dotyczących prawnych podstaw funkcjonowania organizacji.

Data: 
2016-11-23

- Społeczeństwo obywatelskie nie potrzebuje Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Państwo ma tworzyć tylko ramy dla rozwijania się organizacji pozarządowych – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w rozmowie z Piotrem Kraśko w radiu TOK FM 23 listopada. - Organizacje pozarządowe z samej nazwy są poza rządem, więc nie potrzebują do działania rządu.

Strony

Subskrybuj organizacje pozarządowe