Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

osoby z niepełnosprawnością

Data: 
2017-10-13
grafika: fragment okładki przedstawijący dwa grafy symbowizujące osoby słabowidzące poruszjące się z laską

Opracowanie zawiera opis wypadków w komunikacji z udziałem osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących, zarówno w ujęciu prawnym i kryminologicznym. Przeprowadzone badania dają wieloaspektowy i szeroki obraz badanego zjawiska. Zarówno zanalizowane dane, jak i jakość przeprowadzonych badań, charakteryzująca się dogłębnością, wnikliwością, rzetelnością stanowi niewątpliwą wartość dla wiedzy o udziale osób z niepełnosprawnością w wypadkach w komunikacji.

Data: 
Od 2017-10-06 do 2017-10-07
zdjęcie: wejście do butynku na oknach wisi sielony baner z logo RPO

W ramach obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat” już po raz trzeci zorganizowała kampanię, której motywem przewodnim jest #17milionów oraz kolor zielony jako symbol solidarności z osobami z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Osób z MPD jest na świecie ponad 17 milionów. To prawie tyle, co połowa ludności Polski. #17milionów ma przypominać o tym, że ludzie z MPD są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i należy zapewnić im adekwatne wsparcie w celu umożliwienia korzystania w pełni z wszystkich praw człowieka.

Data: 
2017-10-04

Wkrótce miną trzy lata od wejścia w życie wyroku, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących pieczę nad osobą z niepełnosprawnością ze względu na moment powstania niepełnosprawności osoby podlegającej opiece jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Data: 
2017-09-22

- Proszę o pomoc. Mój ojciec zgotował rodzinie piekło na ziemi. Zabił mamę, a mnie, gdy jej broniłam uszkodził rdzeń kręgowy. Dziś on leży w szpitalu przy areszcie śledczym. Ma co jeść, ma leki i zapewnioną opiekę lekarską. Ja nie mam nic – napisała do RPO dwudziestoletnia pani Wioleta.

Data: 
2017-09-21
zdjęcie: biała kamienica z niebieskim banerem na temat akcji "Na niebiesko dla autyzmu"

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi w sprawie zapewnienia odpowiedniej pomocy dorosłym osobom autystycznym. Jedna ze skarg, obrazujących ten problem, dotyczy osoby chorej na autyzm atypowy, co było powodem umieszczenia jej w domu pomocy społecznej. Przebywa ona w domu pomocy społecznej o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych, ponieważ nie ma placówek o wyodrębnionym profilu dla osób z autyzmem.

Data: 
2017-09-12
zdjęcie: przy stołach ustawionych w literę U siedzi kilkanaście osób

W Biurze RPO odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Data: 
2017-09-04
zdjęcie: przy stołach ustawionych w literę U siedzi kilkanaście osób, przy brzegach stołów siedzą dwa psy przewodniki

- W debacie publicznej bardzo wiele mówi się o konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości, przy tej okazji nie możemy zapominać o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. W opublikowanym przez RPO raporcie zebraliśmy wszystkie najważniejsze postulaty, wskazujemy gdzie występują problemy, co należy zmienić – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas seminarium eksperckiego na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami, które odbyło się w Biurze RPO.

Data: 
2017-08-07
Grafika: parasol i chmury, z których pada

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało poszerzenie katalogu placówek dla osób bezdomnych o schronisko z usługami opiekuńczymi. To rozwiązanie powinno przyczynić się do rozwiązania (powstałego  po wejściu w życie art. 48a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej) problemu braku możliwości udzielania w schroniskach pomocy niesamodzielnym osobom bezdomnym. Ponadto obecnie działające placówki będą miały dodatkowy czas na dostosowanie się do wynikających z przepisów wymogów.

Strony

Subskrybuj osoby z niepełnosprawnością